:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ № 12 / 21.09.2012г.


ПРОТОКОЛ № 12


Днес, 21.09.2012г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Созопол, се проведе дванадесетото редовно заседание на Общински съвет – Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха петнадесет общински съветника, Кметът на община Созопол – г-н Панайот Рейзи, Зам. кметът на Община Созопол – г-жа Петя Чепевова, кметове на кметства, Диан Дунев – адвокат на Общински съвет, служители на общинска администрация и гости.
Кр. Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, Кметове на населени места, представители на общинска администрация и гости. В залата присъстват четиринадесет общински съветника имаме кворум, откривам дванадесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Както всяко заседание, така и днес, започваме с питания към Кмета. Колеги, имате ли въпроси?
Й. Петков: Добър ден на всички! Уважаеми г-н Кмет, имам една молба от името на жителите на с. Габър. На 11.08.2012г. бяхме поканени там, общинските съветници, на общоселско събрание. Кметът не уважи събранието на съселяните си и не присъства. На самото събрание бяха обсъждани наболелите въпроси свързани със селото и неговите жители. Като най-обсъждани бяха темите с почистването на селото през зимата, уличната лампа и проблема с малкият брой контейнери за отпадъци. Хората са обезверени, желаят да преминат към община Бургас, не са доволни от кмета, като молят да му се направи забележка.
П. Рейзи: Аз добре съм запознат във връзка с това общоселско събрание, но към поканата нямаше дневен ред. Всеки път се говори едно и също. Направени са много проверки по техни сигнали. Много пъти съм правил и устни забележки към кмета. По отношение на контейнерите за отпадъци или така наречените казани – 70 казана има в с. Габър, няма как да сложим пред всяка къща казан. Вие знаете, че през лятото се извозва боклука три пъти седмично, а през зимата един път и пак казаните не могат да се напълнят. Аз ще проверя нещата и ако има някъде точки, където има нужда да сложим ще сложим казани. По отношение на лампите, проверката е направена и са преустановени проблемите. В с. Габър си има една „селска интрига“ в която замесват и нас по един или друг начин. Радвам се, че вие като общински съветници присъствате на такива събирания и се отзовавате на питанията на живущите по селата. В крайна сметка аз искам да добавя, че тези жители, които се изявяват като критикуващи, трябва малко да огледат своя двор и своята къща, защото повече от 70% от тях са хора нарушители – кой с незаконно строителство, кой със заграбена общинска земя, кой с животните на двора и т.н. Когато правя този коментар, аз не защитавам кмета. Знам, че и той има недостатъци, че и той допуска грешки, но много е лесно само да се критикува.
Й. Петков: Самото с. Габър няма табела, че е село. На самото кметство липсва българският флаг, както и табела, че е кметство.
П. Рейзи: Табелата вече е поставена, входен знак има на селото.
Кметът г-н Панайот покани всички общински съветници, граждани и гости на община Созопол да присъстват на 23.09 от 11 ч. за откриване на първи етап на „ Консервация и реставрация на крепостната стена“ заедно с църквата „ Св. Николай Чудотворец “, която е открита до църквата „Св.св. Кирил и Методий“, като специален гост на събитието ще е премиерът Бойко Борисов.
Г-н Рейзи разказа за новите археологически разкрития в Созопол и благодари на директора на архиологическият музей Димитър Недев, на проф. Божидар Димитров и на целият екип работил усърдно по проекта.
Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси към кмета?
З. Хрусанова: Аз изказах моето положително мнение по повод на средствата които Община Созопол получава по програми. Прави ми добро впечатление, че общината печели по проекти добри средства, инфраструктурни предимно. Аз бих желала да ни запознаете, ако можете дали се работи по програми свързани с Евроинтеграция на ромите –програми свързани с работни места, интеграцията им и подобряване на инфраструктурата където живеят.
П. Рейзи: На този етап няма програми, които да подпомагат малцинствата. Работим по оперативните програми свързани с децата от училищата в с.Равна гора, като имаме спечелени и реализирани два проекта, благодарение на НПО. Безработицата е навсякъде. Опитваме се да кандидатстваме по различните оперативни програми, които са към Министерството на социалните грижи. Като пример ще дам, че в момента кандидатстваме за отпускане на 10 бройки асистенти за следващата година, отделно това лято имахме отпуснати допълнителни бройки към чистотата. Надяваме се с изграждането на двата центъра, които ще се създадат в Черноморец и Атия да се отворят около 15-20 работни места. С БЧК работим по оперативна програма в която се коментира изграждането на Център за обществена подкрепа и се надяваме да се открият около 12 -13 работни места. Надявам се с проектите, които вървят в Общината да се създадат работни места за хората от нашия район. Водя и разговори с фирмите изпълнители, като се надявам там където има възможност да се наемат хора – общи работници от нашата община.
З. Хрусанова: Имам върос свързан с проекта на пристанището в Черноморец. Беше обявено, че през Агенцията за рибарство и аквакултури се очакват фиансови средства за направата на ремонт. Бяхме гласували 60 000лв. в бюджета за рекострукция, дали тези пари са използвани ?
П. Рейзи: Тези пари не са дадени и нищо не е направено с тях. Пристанището наистина има нужда от ремонт, но на този етап ние преценихме, че е по-добре да се изчака. До края на месеца внасяме проектите в ИАРА, като октомври очакваме отговор, надявам се положителен. Мога да Ви кажа, че доста пристанища ще завидят на Черноморец по отношение на проекта, който е съобразен със всички европейски изисквания. Надявам се до 2014г., защото тогава приключва програмата, да сме изразходили парите и да сме направили нещо красиво в гр.Черноморец.
П. Щерионова: Г-н Рейзи, искам да Ви уведомя, че хранителната програма на БЧК стартира на територията на нашата община и вече с помощта на кметовете и секретарите се раздава в селата. Лицата които имат право на тази храна са 498 социално слаби на територията на Община Созопол. Моля всички жители от гр. Созопол, които очакват тези помощи да дойдат в сградата на „Социални грижи – Созопол“ на ул. „ Черно море“ № 1 и да си вземат помощите.
Инвалидите в Созопол ме помолиха да задам въпрос от тяхно име, а именно, дали може да получат дърва, така както се получават по тарифа за местното население, но съобразени. Ако няма, моля да се помисли.
П. Рейзи: Ще се помисли за това.
Р. Деспов: Г-н Рейзи, имам два въпроса. Единият е свързан с футболното игрище в Черноморец, преди няколко месеца коментирахме, че след сезона ще се случи нещо там – какви са Ви намеренията сега? Вторият ми въпрос е свързан с един голям обект, който финансирахме преди известно време, а именно плувният басейн в Созопол. Сега, няколко месеца след откриването му имате ли наблюдения как функционира?
П. Рейзи: Басейна функционира нормално, като на този етап посещаемостта не е толкова активна от страна на гражданите. Всеки един може да си закупи карта или билет и да го ползва, като работното му време е от 8:00ч. до 20:00ч. Отзивите, които чувам за него са положителни. На този етап не можем да засечем точните разходи. По отношение на ползваемостта му от учениците директорката има за идея басейна да се ползва в часовете по физическо възпитание.
По отношение на игрището в Черноморец – ще се опитам до края на годината да заработим по футболното игрище и сигурно ще го оставим като преходен обект за догодина. Надявам се до края на 2013г. да е готово. Работим по проекта.
Хр. Бардуков: Имам една молба към всички, да не се говори само за интеграция на ромите, след като положението не е по-розово и за българите в населените места. Също моля да се предприемат по-големи мерки за ромите, които не са от нашата община и които заселяват и града, и близките села и обикалят с каруците притеснявайки околните.
Искам да благодаря на общинска администрация за добрата реклама на басейна. Има доста запитвания, предимно от руснаци. Предполагам, че следващия сезон ще има по-голяма посещаемост.
Разбрах, че се е получило писмо от МРРБ към Областният управител във връзка с този обект, който беше така спорен – бившият терен на кинефикация. Въпроса ми е във връзка с това писмо – инструкциите били, юридическия отдел на Областният управител да предприеме мерки, да се заведат дела и да се отмени констативният нотариален акт на кинефикация да се обяви за нищожен и терена да бъде обявен за държавен. Вие запознат ли сте и ще продължи ли строителството на този обект? Другият ми въпрос е запознат ли сте какво се случва със спора между ‚Хелиотурс“ и земите на частните собственици, понеже разбрах, че там има доста писма от РДНСК за премахване на постройките, дори са предприети и събаряния.
П. Рейзи: Настъпва момента в който собствениците на земята вече печелят делата срещу „Хелиотурс“, в момента в който им бъдат направени въводите те предприемат процедура по събаряне, ако има някакви стари съоръжения на техния терен. Нещата вървят в полза на гражданите.
По отношение на сградата на кинефикация, запознат съм с казуса и тя не е в нашата компетенция. На този етап се надявам да има някаква греша или разминаване на информацията, не за друго, а защото би било много грозно ако трябва да остане този обект толкова години в този вид. Както знаете до вила „Лист“ има една сграда, която е опасна и е от години в този вид. Всички ние ще бъдем свидетели на това което ще се случва там.
Кметът г-н Панайот Рейзи направи и коментар във връзка с евентуалните бъдещи промени касаещи Законът за устройство на черноморското крайбрежие.
Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси към кмета? Няма. Прекратявам разискванията. Преминаваме към самото заседание. Колеги, всички Вие сте получили покана с така предложения дневен ред. Аз имам предложение за допълнение към дневния ред, а именно:
VII. Докладна записка с вх.№ 524/19.09.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на временен безлихвен заем от бюджетна към извънбюджетна сметка на Община Созопол за изпълнение на Проект „ИНТЕГРАЦИЯ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИТЕ ЦЕННОСТИ И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПРОДУКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ”, финансиран от ЕФРР по ОПРР.
Колеги, имате ли други предложения за промяна и допълнение към дневния ред? Няма. Ще Ви моля да гласуваме така направените предложения за допълнение т. VII., да станат част от дневния ред.
С резултат от гласуването „За” – 14 гласа, „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа, предложението беше прието.
Кр. Германова: Ще Ви моля да гласуваме дневния ред така както е предложен в едно с допълнението т.VII., което току що гласувахме.
С резултат от гласуването „За” – 14 гласа, „Против” – 0 гласа, „Въздържали се” – 0 гласа;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№261

Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:

I. Отчет на дейността на Общински съвет – Созопол и неговите комисии от 31.10.2011г. до 30.06.2012г.
II. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност,граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх.№ 492/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост /НРПУРОИ/
III. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми:
2. Докладна записка с вх.№ 460/21.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Осигуряване на транспорт на пътуващите ученици записани в IX клас в СОУ”СВ.св.Кирил и Методий” град Созопол за учебната 2012/2013 г.
3. Докладна записка с вх.№ 473/30.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг.
4. Докладна записка с вх.№ 486/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за опрощаване на задължения към бюджета на Община Созопол
5. Докладна записка с вх.№ 493/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2012г.
6. Докладна записка с вх.№ 503/04.09.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на заповед от Община Созопол в полза на ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по Договор №№02/321/00383/11.05.2010г., сключен между Община Созопол и ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенция по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони .
7. Докладна записка с вх.№ 504/04.09.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на заповед от Община Созопол в полза на ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по Договор №02/321/00315/11.05.2010г., сключен между Община Созопол и ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенция по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
8. Докладна записка с вх.№ 508/05.09.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в утвърдения списък за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2012/2013 година на Функция „Образование”
IV. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
9. Докладна записка с вх.№ 475/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №191 по плана на местност ”Кантона”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
10. Докладна записка с вх.№ 476/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №274 по плана на местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
11. Докладна записка с вх.№ 477/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №274 по плана на местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
12. Докладна записка с вх.№ 478/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №272 по плана на местност ”Оборите”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
13. Докладна записка с вх.№ 479/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №268 по плана на местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
14. Докладна записка с вх.№ 480/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №275 по плана на местност ”Оборите”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
15. Докладна записка с вх.№ 481/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №276 по плана на местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
16. Докладна записка с вх.№ 482/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №278 по плана на местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
17. Докладна записка с вх.№ 487/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, имот № 024509 по КВС з-ще с.Росен, общ.Созопол.
18. Докладна записка с вх.№ 490/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 67800.49.17, по КК на землище гр.Созопол, в местността „Алепу”
19. Докладна записка с вх.№ 500/03.09.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67800.8.159 в местност ”Буджака”, з-ще гр. Созопол.
20. Докладна записка с вх.№ 501/03.09.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.
V. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:
21. Докладна записка с вх.№ 464/23.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - парцеларен план на трасе на ”Главен канализационен колектор от с.Равна гора до ПСОВ в УПИ 000192, землище с.Равна гора, община Созопол”;
22. Докладна записка с вх.№ 465/23.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - парцеларен план на трасе на ”Кабелно захранване 20 кV за пречиствателна станция за отпадни води гр.Созопол”;
23. Докладна записка с вх.№ 466/23.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Съгласуване и одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план на трасе на обект „Тласкатели и колектори от КПСт до ПСОВ „Созопол” към интегриран проект за водения цикъл на гр.Черноморец, община Созопол;
24. Докладна записка с вх.№ 467/23.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на ПУП - план за улична регулация за м.”Мапи” и м.”Ачмалъци”, в землище на гр. Созопол ;
25. Докладна записка с вх.№ 483/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №000986, местност „Край село - Юг”, землище с.Индже войвода, изработен с цел промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на Локална пречиствателна станция за отпадъчни води „ЛПСОВ– Индже войвода”, в това число външни ВиК връзки.
26. Докладна записка с вх.№ 484/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №000785, землище с.Габър, общ.Созопол, изработен с цел промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на Локална пречиствателна станция за отпадъчни води „ЛПСОВ – Габър”, в това число външни ВиК връзки.
27. Докладна записка с вх.№ 491/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - план за регулация и застрояване в обхват на неурегулирани ПИ 67800.35.30, ПИ 67800.35.136 и 67800.36.16 с отреждане за „За Лесопарк”
VI. Доклад на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания:
28. Докладна записка с вх.№ 507/05.09.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане мрежата, числеността на персонала,средната посещаемост на децата и хранодена им в детските заведения за учебната 2012/2013 година.
29. Докладна записка с вх.№ 509/05.09.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: : Утвърждаване на слетите и маломерни паралелки в училищата на територията на Община Созопол за учебната 2012/2013 учебна година.
VII. Докладна записка с вх.№ 524/19.09.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на временен безлихвен заем от бюджетна към извънбюджетна сметка на Община Созопол за изпълнение на Проект „ИНТЕГРАЦИЯ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИТЕ ЦЕННОСТИ И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПРОДУКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ”, финансиран от ЕФРР по ОПРР.

Кр. Германова: Преминаваме към първа точка по дневния ред, а именно: Отчет на дейността на Общински съвет – Созопол и неговите комисии от 31.10.2011г. до 30.06.2012г. Вие всички сте получили отчета и сте запознати с него. Отчетът е изготвен съгласно закона и разглежда материалите които сме разглеждали като докладни и решенията които сме приели към 30.06.2012г. Имате ли някакви въпроси или коментари по него? Няма. Ще Ви моля да гласуваме отчета на дейността на Общински съвет – Созопол.
С резултат от гласуването „За” – 13 гласа, „Против” – 0 гласа, „Въздържали се” – 1 гласа;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№262

Общински съвет Созопол приема Oтчетa за дейността на Общински съвет Созопол за периода 31.10.2011г.- 30.06.2012г.

Кр. Германова: Преминаваме към втора точка по дневния ред, а именно ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ. Давам думата на г-н Стоян Маринов – Председател на комисията по законност.
Ст. Маринов: Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги, дами и господа. На 13.09.2012г. от 14:00, се проведе заседание на комисията по ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ.
На заседанието присъстваха членовете на комисията: Стоян Маринов – Председател, Гено Пухов; Стойо Недин; Пенка Щерионова; Светлана Лулева;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на община Созопол; Общински съветници; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет; Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по:
Докладна записка с вх.№ 492/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост /НРПУРОИ/
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 492/31.08.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№263

I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост:

1. В Чл.15 съществуващият текст става ал.1 и се добивя нова ал.2 със следния текст: “Общинският съвет приема тарифа /Приложение №1/ за определяне на минималния размер на месечния наем за 1 кв.м. при предоставяне на помещения и терени – общинска собственост.”
2. В чл.21 се добавя нова ал.3 със следния текст:”Наемните цени не могат да бъдат по-ниски от тези по приета тарифа /Приложение №1/.”
3. В чл.23 съществуващият текст става ал.1 и изречение първо добива следната редакция: “С решение на Общински съвет свободните нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет могат да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, както и на юридически лица с нестопанска цел осъществяващи дейност в обществена полза”.
В чл.23 се добавя нова ал.2 със следния текст: “Общинският съвет приема тарифа /Приложение №1/, с която определя наемната цена на 1 кв.м. за помещенията отдавани под наем на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза.”
4. В чл.25 съществуващият текст става ал.1 изречение второ се отменя.
В чл.25 се добавя нова ал.2 със следния текст: “Общинският съвет приема тарифа /Приложение №1/, с която определя наемната цена на 1 кв.м. за помещенията отдавани под наем на общинските ръководства на синдикалните организации.”
5. чл.70, ал.6 добива следната редакция: “Кметът на общината назначава постоянна комисия, която разработва условията на търговете. Комисията се състои от 3 /три/ члена - представители на общинската администрация, както следва: председател – зам. кмет на Община Созопол и членове: юрисконсулт от отдел “ПНО и УС” като представител на общинска собственост и представител на д-ция ”ПМДТ”.
6. В Чл.90, ал.2 се изменя и добива следната редакция: “Заинтересованото лице е длъжно в 14-дневен срок от връчване на заповедта да заплати цената и дължимите данъци и такси при разпоредителни сделки.”
В Чл.90, се добавя нова ал.3 със следния текст: “Заинтересованото лице при конкурс за отдаване под наем и други сделки по управление заплаща цената /наема/ по ред и начин, определен в договора след подписването на приемателно-предавателен протокол за влизане във владение на имота.”
Ал.3 става ал.4
Ал.4 става ал.5

II. Общинският съвет приема тарифа /Приложение №1/ за определяне на минималния размер на месечния наем за 1 кв.м. при предоставяне на помещения и терени – общинска собственост по чл.23 и чл.25.

Кр. Германова: Благодаря на г-н Стоян Маринов. Преминаваме към трета точка от дневния ред, а именно ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ. Давам думата на председателя на комисията – г-жа Пенка Щерионова.
П. Щерионова: Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги, дами и господа. На 13.09.2012г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ.
На заседанието присъстваха членовете на комисията: Пенка Щерионова – Председател; Стоян Маринов, Тодор Чакъров; Иван Хаджиев; Янчо Георгиев;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на община Созопол; Общински съветници; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет; Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по:
Докладна записка с вх.№ 460/21.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Осигуряване на транспорт на пътуващите ученици записани в IX клас в СОУ”СВ.св.Кирил и Методий” град Созопол за учебната 2012/2013 г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 460/21.08.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 2

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№264

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол:
1.Дава съгласие Община Созопол да осигури траспорт за учениците записани в IX клас в СОУ”СВ.св.Кирил и Методий” град Созопол за учебната 2012/2013 г.
2. Дава съгласие средствата необходими за транспортните разходи на пътуващите от населените места в Община Созопол ученици записани в IX клас в СОУ”СВ.св.Кирил и Методий” град Созопол за учебната 2012/2013 г. да бъдат осигурени от бюджета на Община Созопол.

П. Щерионова: Докладна записка с вх.№473/30.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната?
Р. Деспов: Ако може да поясните докладната.
П. Рейзи: Това е проект, свързан с културното наследство на Созопол. Обвързан е с три обекта: в гр.Черноморец се прави нов музей, изгражда се археологията под сградата на Общински съвет и третият е в античният християнски паметник – ще се изгради малък туристически информационен център.
Кр. Германова: Колеги имате ли други въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №473/30.08.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№265

На основание чл. 21, ал. 1 т.10 от ЗМСМА и във връзка с чл. 17 и чл. 19а от Закона за Общинския дълг Общински Съвет Созопол:
1. Дава съгласие Община Созопол да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Интеграция на културно-историческите ценности и диверсификация на туристическите продукти на територията на община Созопол“, по Оперативна програма Регионално развитие, приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” при следните основни параметри:
• Максимален размер на дълга – 957 790,00 лева (деветстотин петдесет и седем хиляди седемстотин и деветдесет лева)
• Валута на дълга – лева или евро
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 18 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;
• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %,
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
• Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Созопол да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

П. Щерионова: Докладна записка с вх.№486/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за опрощаване на задължения към бюджета на Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№486/31.08.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№266

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол опрощава задълженията на Андон Стефанов Цанаков с ЕГН .......... както следва:

№ ДЛЪЖНИК ДЪЛЖИМА СУМА ЗАБЕЛЕЖКА
1. Андон Стефанов
Цанаков 85,87 лв. + лихви към момента на
погасяване

18,13 лв. - починал
- шест вноски месечен наем

- такса „смет” за ползване на общинско жилище
Общо: 104,00 лв. + лихви

П. Щерионова: Докладна записка с вх.№ 493/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2012г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Както всяко едно гласуване на бюджет и сега ще дам думата за питания преди влизането в процедура по гласуването му. Давам думата на кмета – г-н П. Рейзи, да коментира с няколко думи актуализацията на бюджета.
П. Рейзи: В актуализацията на бюджета сме заложили неща, които предстоят да се случат, или с две думи „козметични промени“, като на този етап рамката на бюджета се запазва. Готов съм да отговарям на въпроси, ако има такива по тази докладна.
Кр. Германова: Давам думата за въпроси и коментари по актуализацията на разходната част на бюджета.
Р. Деспов: Имам въпрос свързан с § 53-00 – придобиване на НДМА в частта му свързана с намаляването на 90 000 лв., които бяха отредени за проектиране на подземен паркинг и тренировъчно футболно игрище в гр.Созопол, прехвърляте ги в друг проект, който пак включва подземен паркинг и тренировъчно футболно игрище, но проектирани за 25 000 лв.
С какви средства ще се стоят тези проекти? Очакваме нещо от УЕФА или със собствени средства?
П. Рейзи: На този етап съм провел два разговора с г-н Боби Михайлов, но и той не може да се каже какво ще е финансирането по отношение на УЕФА за предстоящото Европейско първенство. Очакват се средства, но ние не можем да седим и да чакаме, трябва да се организираме в очакване на събитието.
Няма да крия от вас, че имам намерението да направя предложение в едно от следващите заседания на Общински съвет за влизане в процедура по изтегляне на заем за Общината, който да покрие няколко стратегически обекта за нас. Единият е футболният стадион, с допълнителното футболно игрище, с двата паркинга плюс изграждане на търговския център и трибуните върху него. Вторият обект, който предвиждам е нова паркингова система в целият град, както и изграждането на новата автогара. Третият обект е домът на военноморският флот, в случай, че ни бъде предоставен безвъзмездно или само за стопанисване, да направим там един сериозен ремонт и поставим началото на конгресния туризъм в Созопол. За мен това са инвестиции, които ще си връщат във времето своите пари и мисля, че общината всяка година ще може спокойно да отделя от своя бюджет за да покрива главниците и лихвите по този заем.
По отношение на парите, които коментирате г-н Деспов, ще помоля на г-жа Бученкова или г-жа Чачева да Ви дадат компетентен отговор.
К. Чачева: Може би г-н Деспов гледа капиталовата програма, където тези 90 000лв. са първоначално приети за изграждане на футболно игрище и благоустрояване на терена. На предходната сесия ги приехме като цяло, а в момента предпроектните предложения са изготвени и те са разбити на тези пет подобекта, които са подпера. Говорим за изработката на проектите: 16 000лв - изготвяне на технически проект „Тренировъчно игрище със съблекални и прилежаща инфраструктура” ; 19 000лв. - изготвяне на технически проект „Подземен паркинг-Север.Сборна схема на подземните комуникации, кабини за охрана и бариери на спортния комплекс”; 19 500лв - изготвяне на технически проект „Търговски комплекс с покрити трибуни“; 17 500лв. изготвяне на работен проект „Търговски комплекс с покрити трибуни“ ; 18 000лв. изготвяне на технически проект „Благоустрояване на терена на спортния комплекс” – изработването на всички тези реални проекти се припокриват с работните и технически проекти.
Р. Деспов: По отношение на стадиона, каква ще бъде необходимата сума за целия проект заедно с изпълнението му като краен резултат?
П. Рейзи: На този етап не може да се отговори каква ще е стойността. Нямаме ги още количество стойностните сметки (КСС). Вие знаете, че имаме лимит за теглене на заеми за година и нямаме право да харчим повече от 15% лихва и главница в съотношение със собствените приходи. В крайна сметка, ако средствата не стигнат ще подредим обектите приоритетно и ще решим за кои да теглим заем.
Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари по актуализацията на бюджета? Няма. Прекратявам разискванията по актуализация на бюджета и влизаме в процедура на гласуване. Председателят на комисията по финанси ще зачита отделните пера и ще подлагам на гласуване.
П. Щерионова: Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета за 2012г., както следва:

било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 012 590лв. 6 350лв. 1 006 240лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 385 400лв. 6 350лв. 379 050лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 166 600лв. 6 350лв. 172 950лв.
в т.ч.
подпараграф 52-01 прид.на
компютри и хардуер
-скенер за счетоводно звено в Общината 0лв. 850лв. 850лв.
-мултифункционални устройства
за техническа служба 2бр.и за МДТ 1бр. 0лв. 2 400лв. 2 400лв.

подпараграф 52-03 – прид.на друго
оборудв.машини и съоръжения
-климатици за Общината 3бр. 0лв. 4 100лв. 4 100лв.
било намаление става
подпараграф 52-05 – придобиване
на ст.инвентар- лазерно
мултифункционално устройство
за МДТ 1 бр. 1 000лв. 1 000лв. 0лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова:
1.1.Функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация” – извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи и обекти, както гласувахме до сега:
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова:
-Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – увеличение с 55 000 лв. по параграфи и обекти, както следва:

било увеличение става
§ 51-00 – основен ремонт 264 000лв. 55 000лв. 319 000лв.
в т.ч.
-авариен ремонт на мостово съоръжение
при ул.В.Левски с.Росен 264 000лв. 55 000лв. 319 000лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова:
-Дейност 622 „Озеленяване” – намаление със 184 210лв. по параграфи, както следва:

било намаление става
§ 10-00 – издръжка 360 000лв. 184 210лв. 175 790лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 360 000лв. 184 210лв. 175 790лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова:
1.2.Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” - намаление със 129 210 лв. по дейности и параграфи, както гласувахме до сега:
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 348 000лв. 7 000лв. 341 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 181 000лв. 7 000лв. 174 000лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 250 485лв. 7 000лв. 257 485лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване
на друго оборудване,машини и
съоръжения
-изграждане на 3бр.билборда 0лв. 7 000лв. 7 000лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 13
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 1

П. Щерионова:
било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НДМА 701 239лв. 19 050лв. 720 289лв.
в т.ч.
било увеличение става
-обединяване на влезлите в сила
дворищни и улични регулации в общ
регулационен план и създаване на
цифров модел за местност „Буджака”,
землище на гр.Созопол 0лв. 8 900лв. 8 900лв.
- обединяване на влезлите в сила
дворищни и улични регулации в общ
регулационен план и създаване на
цифров модел за местност „Аклади”,
землище на гр.Черноморец 0лв. 10 150лв. 10 150лв.
било намаление става
-проектиране на подземен паркинг
и тренировъчно футболно игрище
гр.Созопол - намаление- 90 000лв. 90 000лв. 0лв.
средствата се прехвърлят
към нови обекти,както следва:
било увеличение става
-изготвяне на технически проект
„Тренировъчно игрище със съблекални
и прилежаща инфраструктура” 0лв. 16 000лв. 16 000лв.
-изготвяне на технически проект
„Подземен паркинг-Север.Сборна
схема на подземните комуникации,
кабини за охрана и бариери
на спортния комплекс” 0лв. 19 000лв. 19 000лв.
-изготвяне на технически проект
„Търговски комплекс с покрити трибуни” 0 лв. 19 500лв. 19 500лв.
-изготвяне на работен проект
„Търговски комплекс с покрити трибуни” 0 лв. 17 500лв. 17 500лв.
-изготвяне на технически проект
„Благоустрояване на терена на
спортния комплекс” 0лв. 18 000лв. 18 000лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова:
било увеличение става
§ 54-00 – придобиване на земя 100 000лв. 31 000лв. 131 000лв.
в т.ч.
- обезщетение за разширяване на
Гробищен парк гр.Созопол 100 000лв. 31 000лв. 131 000лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова:
1.3.Функция „Икономически дейности и услуги” дейност 898 „Други дейности по икономиката” - увеличение с 50 050 лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по параграфи и обекти, както гласувахме до сега:
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова:
1.4.Функция „Разходи некласифицирани в други функции” – намаление с 60 000 лв.по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 22-00 – разходи за лихви 100 000лв. 60 000лв. 40 000лв.
в т.ч.
§ 22-24 – разходи за лихви по др.
заеми от страната 99 000лв. 60 000лв. 39 000лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 298 574лв. 6 000лв. 292 574лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 198 152лв. 6 000лв. 192 152лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова:
било увеличение става
§ 45-00 – субсидии за организации
с нестопанска цел 390 000лв. 6 000лв. 396 000лв.
в т.ч.
-за гребен клуб „Созопол” гр.Созопол 35 000лв. 6 000лв. 41 000лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова:
1.5.Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности”, група „Физическа култура и спорт”, дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” – извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както гласувахме до сега:

Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова:
1.Общински съвет Созопол намалява плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол – собствен със 139 160лв. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както гласувахме до сега:
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№267

Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета за 2012г., както следва:
1.Общински съвет Созопол намалява плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол – собствен със 139 160лв. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация” – извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи и обекти, както следва:

било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 012 590лв. 6 350лв. 1 006 240лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 385 400лв. 6 350лв. 379 050лв.

било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 166 600лв. 6 350лв. 172 950лв.
в т.ч.
подпараграф 52-01 прид.на
компютри и хардуер
-скенер за счетоводно звено в Общината 0лв. 850лв. 850лв.
-мултифункционални устройства
за техническа служба 2бр.и за МДТ 1бр. 0лв. 2 400лв. 2 400лв.

подпараграф 52-03 – прид.на друго
оборудв.машини и съоръжения
-климатици за Общината 3бр. 0лв. 4 100лв. 4 100лв.

било намаление става
подпараграф 52-05 – придобиване
на ст.инвентар- лазерно
мултифункционално устройство
за МДТ 1 бр. 1 000лв. 1 000лв. 0лв.

1.2.Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” - намаление със 129 210 лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – увеличение с 55 000 лв. по параграфи и обекти, както следва:
било увеличение става
§ 51-00 – основен ремонт 264 000лв. 55 000лв. 319 000лв.
в т.ч.
-авариен ремонт на мостово съоръжение
при ул.В.Левски с.Росен 264 000лв. 55 000лв. 319 000лв.

-Дейност 622 „Озеленяване” – намаление със 184 210лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 360 000лв. 184 210лв. 175 790лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 360 000лв. 184 210лв. 175 790лв.

1.3.Функция „Икономически дейности и услуги” дейност 898 „Други дейности по икономиката” - увеличение с 50 050 лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по параграфи и обекти, както следва:

било намаление става
§ 10-00 – издръжка 348 000лв. 7 000лв. 341 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 181 000лв. 7 000лв. 174 000лв.

било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 250 485лв. 7 000лв. 257 485лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване
на друго оборудване,машини и
съоръжения
-изграждане на 3бр.билборда 0лв. 7 000лв. 7 000лв.

било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НДМА 701 239лв. 19 050лв. 720 289лв.
в т.ч.
било увеличение става
-обединяване на влезлите в сила
дворищни и улични регулации в общ
регулационен план и създаване на
цифров модел за местност „Буджака”,
землище на гр.Созопол 0лв. 8 900лв. 8 900лв.

- обединяване на влезлите в сила
дворищни и улични регулации в общ
регулационен план и създаване на
цифров модел за местност „Аклади”,
землище на гр.Черноморец 0лв. 10 150лв. 10 150лв.

било намаление става
-проектиране на подземен паркинг
и тренировъчно футболно игрище
гр.Созопол - намаление- 90 000лв. 90 000лв. 0лв.
средствата се прехвърлят
към нови обекти,както следва:

било увеличение става
-изготвяне на технически проект
„Тренировъчно игрище със съблекални
и прилежаща инфраструктура” 0лв. 16 000лв. 16 000лв.

-изготвяне на технически проект
„Подземен паркинг-Север.Сборна
схема на подземните комуникации,
кабини за охрана и бариери
на спортния комплекс” 0лв. 19 000лв. 19 000лв.

-изготвяне на технически проект
„Търговски комплекс с покрити трибуни” 0 лв. 19 500лв. 19 500лв.

-изготвяне на работен проект
„Търговски комплекс с покрити трибуни” 0 лв. 17 500лв. 17 500лв.

-изготвяне на технически проект
„Благоустрояване на терена на
спортния комплекс” 0лв. 18 000лв. 18 000лв.

било увеличение става
§ 54-00 – придобиване на земя 100 000лв. 31 000лв. 131 000лв.
вт.ч.
- обезщетение за разширяване на
Гробищен парк гр.Созопол 100 000лв. 31 000лв. 131 000лв.

1.4.Функция „Разходи некласифицирани в други функции” – намаление с 60 000 лв.по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 22-00 – разходи за лихви 100 000лв. 60 000лв. 40 000лв.
в т.ч.
§ 22-24 – разходи за лихви по др.
заеми от страната 99 000лв. 60 000лв. 39 000лв.

1.5.Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности”, група „Физическа култура и спорт”, дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” – извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 298 574лв. 6 000лв. 292 574лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 198 152лв. 6 000лв. 192 152лв.

било увеличение става
§ 45-00 – субсидии за организации
с нестопанска цел 390 000лв. 6 000лв. 396 000лв.
в т.ч.
-за гребен клуб „Созопол” гр.Созопол 35 000лв. 6 000лв. 41 000лв.

П. Щерионова:
2.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити на долупосоченото кметство в рамките на приетия му от Общински съвет бюджет за 2012г. в частта за местни дейности, както следва:

Кметство с. Индже войвода

2.1.Намалява плана на разходите във функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация” с 2 000лв., по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 10 000лв. 2 000лв. 8 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 3 500лв. 2 000лв. 1 500лв.

2.2.Увеличава плана на разходите във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 604 „Осветление на улици и площади ” с 2 000лв., по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 15 000лв. 2 000лв. 17 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 2 000лв. 2 000лв. 4 000лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№268

2.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити на долупосоченото кметство в рамките на приетия му от Общински съвет бюджет за 2012г. в частта за местни дейности, както следва:

Кметство с. Индже войвода

2.1.Намалява плана на разходите във функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация” с 2 000лв., по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 10 000лв. 2 000лв. 8 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 3 500лв. 2 000лв. 1 500лв.

2.2.Увеличава плана на разходите във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 604 „Осветление на улици и площади ” с 2 000лв., по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 15 000лв. 2 000лв. 17 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 2 000лв. 2 000лв. 4 000лв.

П. Щерионова:
3.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция „Образование” за 2012г. в частта за местни дейности със 70 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ” – увеличение със 70 000 лв.

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 396 222лв. 70 000лв. 466 222лв.
вт.ч.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 107 251лв. 70 000лв. 177 251лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№269

3.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция „Образование” за 2012г. в частта за местни дейности със 70 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ” – увеличение със 70 000 лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 396 222лв. 70 000лв. 466 222лв.
вт.ч.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 107 251лв. 70 000лв. 177 251лв.

П. Щерионова:
-Дейност 322 „Общообразователни училища” – увеличение с 51 000 лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 142 856лв. 51 000лв. 193 856лв.
вт.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт
на ОУ с.Крушевец 20 000лв. 51 000лв. 71 000лв.
-за авариен ремонт на хидроизолация на
плосък покрив на пристройка и авариен
ремонт на скатен покрив на
училището 0лв. 51 000лв. 51 000лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова:
-Дейност 389 „Други дейности по образованието” – увеличение с 8 160 лв.

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 15 000лв. 8 160лв. 23 160лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 15 000лв. 8 160лв. 23 160лв.
/ пътни разходи за пътуващи
ученици от ІХклас в Общината/
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова:
4.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция „Образование” за 2012г. в частта за делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи с 59 160 лв. по дейности и параграфи, както гласувахме до сега:
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№270

4.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция „Образование” за 2012г. в частта за делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи с 59 160 лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 322 „Общообразователни училища” – увеличение с 51 000 лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 142 856лв. 51 000лв. 193 856лв.
вт.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт
на ОУ с.Крушевец 20 000лв. 51 000лв. 71 000лв.
-за авариен ремонт на хидроизолация на
плосък покрив на пристройка и авариен
ремонт на скатен покрив на
училището 0лв. 51 000лв. 51 000лв.

-Дейност 389 „Други дейности по образованието” – увеличение с 8 160 лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 15 000лв. 8 160лв. 23 160лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 15 000лв. 8 160лв. 23 160лв.
/ пътни разходи за пътуващи
ученици от ІХклас в Общината/

П. Щерионова:
5.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” за 2012г. в частта за делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи с 10 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 738 „Читалища” – увеличение с 10 000лв.

било увеличение става
§ 45-00 – субсидии за орг.с нест.цел 30 000лв. 10 000лв. 40 000лв.
в т.ч.
- за читалище Созопол 20 000лв. 10 000лв. 30 000лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№271

5.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” за 2012г. в частта за делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи с 10 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 738 „Читалища” – увеличение с 10 000лв.

било увеличение става
§ 45-00 – субсидии за орг.с нест.цел 30 000лв. 10 000лв. 40 000лв.
в т.ч.
- за читалище Созопол 20 000лв. 10 000лв. 30 000лв.

П. Щерионова:
6.Въз основа на приетите решения по т.1.1; т.1,2; и т.1.3 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт на Община Созопол за 2012г., както следва: / Приложение №1/
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 6 698 931лв. 118 400лв. 6 817331лв.
От:
било увеличение става
-собствени средства за местни
дейности 6 266 231лв. 118 400лв. 6 384 631лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№272

6.Въз основа на приетите решения по т.1.1; т.1,2; и т.1.3 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт на Община Созопол за 2012г., както следва: / Приложение №1/
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 6 698 931лв. 118 400лв. 6 817331лв.
От:
било увеличение става
-собствени средства за местни
дейности 6 266 231лв. 118 400лв. 6 384 631лв.


П. Щерионова: Докладна записка с вх.№ 503/04.09.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на заповед от Община Созопол в полза на ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по Договор №№02/321/00383/11.05.2010г., сключен между Община Созопол и ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенция по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони .
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 503/04.09.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№273

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 115 от Постановление № 367 на Министерски съвет от 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012г. и Договор за отпускане на финансова помощ №02/321/00383/11.05.2010г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект „Пречиствателна станция в с. Равна гора – Община Созопол”, сключен между Община Созопол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, Общински съвет Созопол

Реши:

1. Упълномощава Кмета на община Созопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 101 797,30 лв. (сто и една хиляди седемстотин деветдесет и седем лв. и тридесет ст.) за обезпечаване на 110 % от плащането за финансиране на разходи за ДДС към авансовото плащане по Договор за отпускане на финансова помощ № №02/321/00383/11.05.2010г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект „Пречиствателна станция в с. Равна гора – Община Созопол ” сключен между Община Созопол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

2. Възлага на Кмета на Община Созопол да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане на ДДС по Договор №02/321/00383/11.05.2010г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

П. Щерионова: Докладна записка с вх.№ 504/04.09.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на заповед от Община Созопол в полза на ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по Договор №02/321/00315/11.05.2010г., сключен между Община Созопол и ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенция по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 504/04.09.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№274

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 115 от Постановление № 367 на Министерски съвет от 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012г. и Договор за отпускане на финансова помощ №02/321/00315/11.05.2010г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект „ВиК инфраструктура, с. Равна гора”, сключен между Община Созопол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, Общински съвет Созопол

Реши:

1. Упълномощава Кмета на община Созопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 506 254,10 лв. (петстотин и шест хиляди двеста петдесет и четири лв. и десет ст.) за обезпечаване на 110 % от плащането за финансиране на разходи за ДДС към авансовото плащане по Договор за отпускане на финансова помощ № №02/321/00315 от 11.05.2010г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект „ВиК инфраструктура, с. Равна гора” сключен между Община Созопол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

2. Възлага на Кмета на Община Созопол да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане на ДДС по Договор №02/321/00315/11.05.2010г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

П. Щерионова: Докладна записка с вх.№508/05.09.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в утвърдения списък за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2012/2013 година на Функция „Образование”.
По време на заседанието на Комисията по финанси бе внесен по докладна записка №508/05.09.2012г. актуален и пълен списък на пътуващите учители за учебната 2012/2013 година.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната в едно с актуализираният списък с пътуващите учители за учебната 2012/2013 година.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 508/05.09.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№275

Общинският съвет утвърждава списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2012/2013 година на Функция „Образование”.

Кр. Германова: Благодаря на председателя на комисията по финанси – г-жа Щерионова. Преминаваме към четвърта точка от дневния ред, а именно ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. Давам думата на председателя на комисията – г-ца Светлана Лулева.
Св. Лулева: Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги, дами и господа. На 13.09.2012г. от 15:00 часа, се проведе заседание на комисията по ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
На заседанието присъстваха членовете на комисията: Светлана Лулева – Председател Гено Пухов; Тодор Чакъров; Стойо Недин;;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на община Созопол; Общински съветници; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет; Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по:
Докладна записка с вх.№ 475/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №191 по плана на местност ”Кантона”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната?
Р. Деспов: Ако може разяснение по докладната. Дали целият имот е общински или е съсобственост ?
Б. Чампарова: Това са ползватели, които имат правото да придобият собствеността върху съответната част от земята и по конкертно върху 600 кв.м. Имаме изготвена вече оценка и те желаят да си я платят.
З. Хрусанова: Каква е оценката?
П. Рейзи: 1860лв. общо е оценката за тези 600м2 земеделска земя. За този район е много добре като цена. Същият е казуса и с последващите докладни записки.
Кр. Германова: Колеги имате ли други въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 475/31.08.2012г

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№276

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на за 600 /шестстотин/ кв.м. ид.ч., представляващи част от имот №191 /целият имот с площ от 1130 кв.м./ по плана на местност ”Кантона”, землище с.Росен, Община Созопол на стойност 1 860,00 лв. /хиляда осемстотин и шестдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0026/27.08.2012г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, одобрява лицето Стефан Тодоров Костадинов да придобие право на собственост върху 600 /шестстотин/ кв.м.ид.ч., представляващи част от имот №191 по плана на местност ”Кантона”, землище с.Росен, Община Созопол, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№ 476/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №274 по плана на местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 476/31.08.2012г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№277

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 /шестстотин/ кв.м. ид.ч., представляващи част от имот №274 /целият имот с площ от 1668 кв.м./ по плана за местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, Община Созопол на стойност 1 860,00 лв. /хиляда осемстотин и шестдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0029/27.08.2012г.
2.Общински Съвет – Созопол, на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, одобрява лицето Никола Петров Рунев да придобие право на собственост върху 600 /шестстотин/ кв.м.ид.ч., представляващи част от имот №274 /целият имот с площ от 1668 кв.м./ по плана за местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, Община Созопол, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№ 477/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №274 по плана на местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 477/31.08.2012г

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№278

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 /шестстотин/ кв.м. ид.ч., представляващи част от имот №274 /целият имот с площ от 1668 кв.м./ по плана за местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, Община Созопол на стойност 1 860,00 лв. /хиляда осемстотин и шестдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0030/27.08.2012г.
2.Общински Съвет – Созопол, на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, одобрява лицето Никола Благоев Николов да придобие право на собственост върху 600 /шестстотин/ кв.м.ид.ч., представляващи част от имот №274 /целият имот с площ от 1668 кв.м./ по плана за местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, Община Созопол, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№ 478/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №272 по плана на местност ”Оборите”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 478/31.08.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№279

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 /шестстотин/ кв.м. ид.ч., представляващи част от имот №272 /целият имот с площ от 1068 кв.м./ по плана за местност ”Оборите”, землище с.Росен, Община Созопол на стойност 1 860,00 лв. /хиляда осемстотин и шестдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0028/27.08.2012г.
2.Общински Съвет – Созопол, на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, одобрява лицето Димитър Стоянов Стоянов да придобие право на собственост върху 600 /шестстотин/ кв.м.ид.ч., представляващи част от имот №272 /целият имот с площ от 1068 кв.м./ по плана за местност ”Оборите”, землище с.Росен, Община Созопол, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№ 479/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №268 по плана на местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 479/31.08.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№280

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 /шестстотин/ кв.м. ид.ч., представляващи част от имот №268 /целият имот с площ от 983 кв.м./ по плана за местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, Община Созопол на стойност 1 860,00 лв. /хиляда осемстотин и шестдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0027/27.08.2012г.
2.Общински Съвет –Созопол, на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, одобрява лицето Яни Петков Мушаков да придобие право на собственост върху 600 /шестстотин/ кв.м.ид.ч., представляващи част от имот №268 /целият имот с площ от 983 кв.м./ по плана за местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, Община Созопол, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№ 480/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №275 по плана на местност ”Оборите”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 480/31.08.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№281

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 /шестстотин/ кв.м. ид.ч., представляващи част от имот №275 /целият имот с площ от 757 кв.м./ по плана за местност ”Оборите”, землище с.Росен, Община Созопол на стойност 1 860,00 лв. /хиляда осемстотин и шестдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0031/27.08.2012г.
2.Общински Съвет – Созопол, на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, одобрява лицата наследници Тодор Николов Янчев да придобият право на собственост върху 600 /шестстотин/ кв.м.ид.ч., представляващи част от имот №275 /целият имот с площ от 757 кв.м./ по плана за местност ”Оборите”, землище с.Росен, Община Созопол, като заплатят в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№ 481/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №276 по плана на местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 481/31.08.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№282

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на за 600 /шестстотин/ кв.м. ид.ч., представляващи част от имот №276 /целият имот с площ от 1323 кв.м./ по плана за местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, Община Созопол на стойност 1 860,00 лв. /хиляда осемстотин и шестдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0032/27.08.2012г.
2.Общински Съвет –Созопол, на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ одобрява лицата наследници Кралю Янев Малчев да придобият право на собственост върху 600 /шестстотин/ кв.м.ид.ч., представляващи част от имот №276 /целият имот с площ от 1323 кв.м./ по плана за местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, Община Созопол, като заплатят в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№ 482/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на имот №278 по плана на местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 482/31.08.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№283

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на за 600 /шестстотин/ кв.м. ид.ч., представляващи част от имот №278 /целият имот с площ от 1214 кв.м./ по плана за местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, Община Созопол на стойност 1 860,00 лв. /хиляда осемстотин и шестдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0033/27.08.2012г.
2.Общински Съвет –Созопол, на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, одобрява лицата наследници Бою Димитров Иванов да придобият право на собственост върху 600 /шестстотин/ кв.м.ид.ч., представляващи част от имот №278 /целият имот с площ от 1214 кв.м./ по плана за местност ”Ц.Д.Г.”, землище с.Росен, Община Созопол, като заплатят в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№ 487/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, имот № 024509 по КВС з-ще с.Росен, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 487/31.08.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№284

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост , допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2012г.”, като включва имот с пл.№ 024509/двадесет и четири хиляди петстотин и девет/ с площ 390/триста и деветдесет/кв.м. по КВС з-ще с.Росен, общ.Созопол, местност „Край село“.
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване, недвижим имот, находящ се в землището на с.Росен, общ.Созопол в местността „Край село”, с начин на трайно ползване – земеделска земя/др.селищна територия, с площ 390кв.м./триста и деветдесет квадратни метра/, четвърта категория, представляващ имот № 024509/двадесет и четири хиляди петстотин и девет/ по КВС з-ще с.Росен, общ.Созопол, за който е съставен акт за частна общинска собственост 1809/16.05.2012год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 3950/три хиляди деветстотин и петдесет лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключването на договор със спечелилия участник.

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№ 490/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 67800.49.17, по КК на землище гр.Созопол, в местността „Алепу”
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 490/31.08.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Против
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 13
Против: 2
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№285

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване - Поземлен имот с идентификатор 67800.49.17/ЕКАТТЕ шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район четиридесет и девети, поземлен имот седемнадесети/, по КК на землище гр.Созопол, в местността „Алепу”, целият с площ 28 897/двадесет и осем хиляди осемстотин деветдесет и седем/кв.м., с трайно предназначение на територията - земеделска и НТП – нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 538/31.08.2004год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 2 109 481 лв. /два милиона сто и девет хиляди и четиристотин осемдесет и един лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20120028/30.08.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключването на договор със спечелилия участник.

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№ 500/03.09.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67800.8.159 в местност ”Буджака”, з-ще гр. Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 500/03.09.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 2

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№286

I.Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2012г.”, като включва следния недвижим имот – частна общинска собственост:
Поземлен имот с идентификатор 67800.8.159 в местност ”Буджака”, з-ще гр. Созопол, по одобрена КККР със Заповед № РД 18-12/24.04.2007г. на Изп.Директор на АК, целият с площ 1178 /хиляда сто седемдесет и осем/ кв.м, при граници по КККР: 67800.8.315, 67800.8.317, 67800.8.321, 67800.8.660, 67800.8.517 с начин на трайно ползване “Изоставено трайно насаждение”.
II. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг за следния недвижим имот – частна общинска собственост:
1.Поземлен имот с идентификатор 67800.8.159 в местност ”Буджака”, з-ще гр. Созопол, по одобрена КККР със Заповед № РД 18-12/24.04.2007г. на Изп.Директор на АК, целият с площ 1178 /хиляда сто седемдесет и осем/ кв.м, при граници по КККР: 67800.8.315, 67800.8.317, 67800.8.321, 67800.8.660, 67800.8.517 с начин на трайно ползване “Изоставено трайно насаждение”, за който е съставен Акт за общинска собственост №1604/04.04.2011год.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 125 557 /сто двадесет и пет хиляди петстотин петдесет и седем лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 175/31.08.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
III. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилият участник.

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№ 501/03.09.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 501/03.09.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№287

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие имоти от остатъчния общински фонд, предадени на общината с Протоколно решение № 11/16.10.2008г., одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, да бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол, както следва:
1. Поземлен имот с проектен идентификатор 67800.14.46, с проектна площ 2.345дка., по кадастрална карта на землище гр.Созопол, с начин на трайно ползване – изоставена орна земя, находящ се в местност “Соленки”, образуван от имот с идентификатор 67800.14.46 с площ 5.178дка. преди промяната, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Костаки Диаманди.
2. Поземлен имот с проектен идентификатор 67800.14.118, по кадастрална карта на землище гр.Созопол, с проектна площ 2.832дка., с начин на трайно ползване – изоставена орна земя, находящ се в местност “Соленки”, образуван от имот с идентификатор 67800.14.46 с площ 5.178дка. преди промяната, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Костаки Диаманди.
3. Поземлен имот с проектен идентификатор 67800.14.117, по кадастрална карта на землище гр. Созопол, с проектна площ 1.002дка., с начин на трайно ползване – друг вид нива, находящ се в местност “Соленки”, образуван от Поземлен имот с идентификатор 67800.14.21, с площ 3.595дка. преди промяната за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Васил Димитров Фанариотов.

Кр. Германова: Благодаря на председателя на комисията – г-ца Лулева. Преминаваме към следваща точка от дневния ред, а именно ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ. Давам думата на председателя на комисията – г-н Стойо Недин.
Ст. Недин: Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги, дами и господа. На 13.09.2012г. от 15:30 часа, се проведе заседание на комисията по комисията по УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ.
На заседанието присъстваха членовете на комисията: Стойо Недин– Председател; Христо Бардуков; Иван Хаджиев; Янчо Георгиев; Светлана Лулева;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на община Созопол; Общински съветници; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет; Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по:
Докладна записка с вх.№ 464/23.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - парцеларен план на трасе на ”Главен канализационен колектор от с.Равна гора до ПСОВ в УПИ 000192, землище с.Равна гора, община Созопол”;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 464/23.08.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№288

1.1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.30 , ал.3 от ППЗОЗЗ, и във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59, ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ дава предварителното съгласие по така изработения вариант на Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обекти :
• ”Главен канализационен колектор от с.Равна гора до ПСОВ в УПИ 000192 землище с.Равна гора”
1.2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Созопол, съгласува трасе и сервитути на елементи на техническа инфраструктура за главен канализационен колектор, в обхват на поземлени имоти:
- ПИ 00080 с площ на сервитут от 360.00 кв.м., общинска собственост – земеделска територия
- ПИ 00084 с площ на сервитут от 438.00 кв.м., общинска собственост – земеделска територия
- ПИ 000124 с площ на сервитут от 204.00 кв.м., общинска собственост – земеделска територия
- ПИ 001176 с площ на сервитут от 90.00 кв.м., общинска собственост – земеделска територия

Ст. Недин: Докладна записка с вх.№ 465/23.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - парцеларен план на трасе на ”Кабелно захранване 20 кV за пречиствателна станция за отпадни води гр.Созопол”;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 465/23.08.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№289

1. 1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.30 , ал.3 от ППЗОЗЗ, чл.61 ЗГ и във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59, ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ дава предварителното съгласие по така изработения вариант на Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обекти :
• ”Кабелно захранване 20 кV за ПСОВ гр.Созопол”

1.2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи и чл.61 ал.1 т.1 и ал.2 т.4 от Закона за горите, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Созопол, съгласува трасе и сервитути на елементи на техническа инфраструктура за ел.връзки, в обхват на поземлени имоти:
- ПИ 67800.35.57 с площ на сервитут от 161.00 кв.м., общинска собственост – горска територия
- ПИ 67800.1.104 с площ на сервитут от 96.00 кв.м., общинска собственост – земеделска територия
- ПИ 67800.1.43 с площ на сервитут от 55.00 кв.м., общинска собственост – земеделска територия
- ПИ 67800.1.155 с площ на сервитут от 10.00 кв.м., общинска собственост – земеделска територия
- ПИ 67800.1.157 с площ на сервитут от 102.00 кв.м., общинска собственост – водно течение, река
- ПИ 67800.1.45 с площ на сервитут от 55.00 кв.м., общинска собственост – водно течение, река

Ст. Недин: Докладна записка с вх.№ 466/23.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Съгласуване и одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план на трасе на обект „Тласкатели и колектори от КПСт до ПСОВ „Созопол” към интегриран проект за водения цикъл на гр.Черноморец, община Созопол;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 466/23.08.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За


Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№290

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.30 , ал.3 от ППЗОЗЗ, и във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59, ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ дава предварителното съгласие по така изработения вариант на Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект „Тласкатели и колектори от канално-помпени станции до ПСОВ гр.Созопол”
ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи , ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Созопол, съгласува представеното трасе на елементи на техническа инфраструктура съгласно графичната част.
ІІІ. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.59 ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ, чл.28 ППЗОЗЗ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с изграждане на техническа инфраструктура - тласкатели и колектори от Канално-помпени станции землище гр.Черноморец до Пречиствателна станция за отпадни води гр.Созопол към интегриран проект за воден цикъл гр.Черноморец ,

О Д О Б Р Я В А

Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект :
„Тласкатели и колектори от канално-помпени станции землище гр.Черноморец до ПСОВ гр.Созопол” в следните части по трасета:
1. Трасе на тласкател от КПСт2 до изливна шахта КПСт2
2. Трасе на тласкател от КПСт ІІ подем до изливна шахта КПСт ІІ подем
3. Трасе на Гравитачен колектор от изливна шахта КПСт 2 до КПСт ІІ подем
4. Тласкател от КПСт 3 до изливна шахта КПСт3
преминаващи през следните поземлени имоти
- В землище гр.Черноморец – ПИ 81178.55.20; 81178.55.19; 81178.4.29; 81178.502.229; 81178.502.266; 81178.502.329; 81178.502.374; 81178.502.431; 81178.502.456; 81178.502.328; 81178.9.73; 81178.8.142; 81178.502.483; 81178.502.486; 81178.6.577; 81178.32.429; 81178.9.67; 81178.9.147; 81178.8.129; 81178.5.6
- В землище гр.Созопол – ПИ 67800.32.31; 67800.1.263 и 67800.1.264
С Решение №1067/23.12.2010 г. Проектите са обявени като общински от първостепенно значение.
Решението по точка ІІІ подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

Ст. Недин: Докладна записка с вх.№ 467/23.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на ПУП - план за улична регулация за м.”Мапи” и м.”Ачмалъци”, в землище на гр. Созопол;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 467/23.08.2012г

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

Общо гласували: 15
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№291

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от Закон са местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.16,ал.7, чл.59, ал.1, чл.110 ал.1 т.2 от Закон за устройство на територията при следните мотиви:
1. Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерна инфраструктура и в изпълнение на задълженията по смисъла на чл.4, ал.1 от Закон за устройство на черноморското крайбрежие;
2. Настъпването на съществени промени в обществено икономическите и устройствени условия и възникването на нови общински нужди за обекти – собственост на общината;

Д О П У С К А

Да бъде изработен Подробен устройствен план – план за улична регулация на елемент на техническа инфраструктура, публична общинска собственост, извън строителните граници на населеното място, за м.”Мапи” и м.”Ачмалъци” обхващаща кадастрални единици 10; 41; 42; 43; 44; 53 и част от 45 по кадастрална карта землище гр.Созопол.

Ст. Недин: Докладна записка с вх.№ 483/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №000986, местност „Край село - Юг”, землище с.Индже войвода, изработен с цел промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на Локална пречиствателна станция за отпадъчни води „ЛПСОВ– Индже войвода”, в това число външни ВиК връзки.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 483/31.08.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№292

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 , чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ и при следните мотиви:
1. Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерно-техническа инфраструктурав с.Индже войвода, общ.Созопол.
2. Решение №КЗЗ-11/08.06.2012г. точка 11, за утвърждаване пощадка за проектиране, с която се засягат 2 450 м2 земеделска земя, за изграждане на обект: „Локална пречиствателна станция за отпадъчни води – Индже войвода” представляваща част от поземлен имот №000986, целия с площ от 26 031 м2, местност „Край село - Юг”, землище с.Индже войвода.

ОДОБРЯВАМ:

Подробен устройствен план – план регулация и застрояване и приетите към него схеми по части: геодезия, инженерна геология, пътна, електро и Вик, за промяна предназначението на земеделска земя, представляваща поземлен имот №000986, местност „Край село - Юг”, землище с.Индже войвода, извън граници на населени места за изграждане на Локална пречиствателна станция за отпадъчни води. С внесения проект за ПУП се обособява един нов урегулиран поземлен имот с номер I986, с площ 2 450 м2, местност „Край село – Юг”, землище с.Индже войвода, за изграждане на ЛПСОВ /Локална пречиствателна станция за отпадъчни води/ при плътност на застрояване 50%, Н мак.=10.00метра, Кинт.=0.5, мин. озеленена площ 40%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
С Решение №1067 от Протокол №48/23.12.2010година, Общински съвет - Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от ЗОС и във връзка с §5, т.73 от ДР на ЗИД на ЗУТ, обявява проекти за обекти от първостепенно значение за Община Созопол, за землище с.Индже войвода: Изграждане на локална пречиствателна станция за отпадъчни води „ЛПСОВ – Индже войвода” в това число и външни ВиК връзки.
Решението подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Созопол до Административен съд – гр.Бургас.

Ст. Недин: Докладна записка с вх.№ 484/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №000785, землище с.Габър, общ.Созопол, изработен с цел промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на Локална пречиствателна станция за отпадъчни води „ЛПСОВ – Габър”, в това число външни ВиК връзки.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 484/31.08.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№293

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 , чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ и при следните мотиви:
1. Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерно-техническа инфраструктурав с.Габър, общ.Созопол.
2. Решение №КЗЗ-11/08.06.2012г. точка 3, за утвърждаване пощадка за проектиране, с която се засягат 1 810 м2 земеделска земя, за изграждане на обект: „Локална пречиствателна станция за отпадъчни води – Габър” представляваща поземлен имот №000785, землище с.Габър.

ОДОБРЯВАМ:

Подробен устройствен план – план регулация и застрояване и приетите към него схеми по части: геодезия, инженерна геология, пътна, електро и ВиК, за промяна предназначението на земеделска земя, представляваща поземлен имот №000785, землище с.Габър, извън граници на населени места за изграждане на Локална пречиствателна станция за отпадъчни води. С внесения проект за ПУП се обособява един нов урегулиран поземлен имот с номер I785, с площ 1 810 м2, землище с.Габър, за изграждане на ЛПСОВ /Локална пречиствателна станция за отпадъчни води/ при плътност на застрояване 50%, Н мак.=10.00метра, Кинт.=0.5, мин. озеленена площ 40%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
С Решение №1067 от Протокол №48/23.12.2010година, Общински съвет - Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от ЗОС и във връзка с §5, т.73 от ДР на ЗИД на ЗУТ, обявява проекти за обекти от първостепенно значение за Община Созопол, за землище с.Габър: Изграждане на локална пречиствателна станция за отпадъчни води „ЛПСОВ – Габър” в това число и външни ВиК връзки.
Решението подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Созопол до Административен съд – гр.Бургас.

Ст. Недин: Докладна записка с вх.№ 491/31.08.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - план за регулация и застрояване в обхват на неурегулирани ПИ 67800.35.30, ПИ 67800.35.136 и 67800.36.16 с отреждане за „За Лесопарк”
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 491/31.08.2012г

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№294

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.152, ал.2 от Закон за горите, чл.59,ал.2, при условията на чл.12, ал.3 и чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ и във връзка с чл.131 от ЗУТ, дава предварителното съгласие за изработване на Подробен устройствен план – за регулация и застрояване за неурегулирани ПИ 67800.35.30, ПИ 67800.35.136 и 67800.36.16 с отреждане за „За Лесопарк”, в м.”Света Марина”, землище на гр.Созопол.

Кр. Германова: Благодаря на председателя на комисията – г-н Недин. Преминаваме към следваща точка от дневния ред, а именно ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ. Давам думата на председателя на комисията – г-н Гено Пухов.
Г. Пухов: Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги, дами и господа. На 13.09.2012г. от 14:15 часа, се проведе заседание на комисията по ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
На заседанието присъстваха членовете на комисията: Гено Пухов– Председател; Стоян Маринов; Христо Бардуков; Пенка Щерионова;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на община Созопол; Общински съветници; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет; Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по:
Докладна записка с вх.№ 507/05.09.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане мрежата, числеността на персонала,средната посещаемост на децата и хранодена им в детските заведения за учебната 2012/2013 година.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 507/05.09.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ГЕНО ПУХОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ Въздържал се

Общо гласували: 12
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 1

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№295

Общинският съвет одобрява групите, числеността на педагогическия и помощен персонал,броя на сезонните групи и персонала към тях в детските заведения,определя средна посещаемост-10 деца в група , храноден до 2,50 лв. на дете за учебната 2012/2013 година.

Г. Пухов: Докладна записка с вх.№ 509/05.09.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на слетите и маломерни паралелки в училищата на територията на Община Созопол за учебната 2012/2013 учебна година.
По време на заседанието на Комисията по здравеопазване бе внесен по докладна записка вх.№ 509/05.09.2012г. актуален и пълен списък на броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващи звена.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната в едно с актуализираният списък на броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващи звена.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 509/05.09.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№296

Общински съвет гр. Созопол утвърждава маломерните и слети паралелки в училищата на Община Созопол за учебната 2012/2013 година.

Кр. Германова: Благодаря на председателя на комисията. Преминаваме към следваща, последна точка от дневния ред:
VII. Докладна записка с вх.№ 524/19.09.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на временен безлихвен заем от бюджетна към извънбюджетна сметка на Община Созопол за изпълнение на Проект „ИНТЕГРАЦИЯ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИТЕ ЦЕННОСТИ И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПРОДУКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ”, финансиран от ЕФРР по ОПРР.
Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 524/19.09.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№297

На основание чл.21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА
Общински съвет Созопол дава съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от бюджетна към извънбюджетна сметка на Община Созопол в размер на 700 000 лв. /седемстотин хиляди лв./ за изпълнение на Проект „Интеграция на културно-историческите ценности и диверсификация на туристическите продукти на територията на Община Созопол”, по Договор BG161PO001/3.1-03/2010/010, финансиран от ЕФРР по ОПРР.

Кр. Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам дванадесетото редовно заседание на Общински съвет – Созопол.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:...........................
/Кр. Германова/Протокола води:………...…….
/Кр. Богдева/


Протоколът е публикуван на 26.09.2012г.

върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...