:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Протокол №31/05.03.2014г.


ПРОТОКОЛ № 31

Днес, 05.03.2014г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Созопол, се проведе тридесет и първото редовно заседание на Общински съвет – Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха седемнадесет общински съветника, Кметът на Община Созопол – г-н Панайот Рейзи, Зам. кмета на Община Созопол г-жа Катя Стоянова, служители на общинска администрация и гости.
Кр. Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, Кметове на населени места, представители на общинска администрация и гости. В залата присъстват шестнадесет общински съветника имаме кворум, откривам тридесет и първото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Кр. Германова: Както всяко заседание, така и днес, започваме с питания към Кмета. Колеги, имате ли въпроси? Г-н Петков.
Й. Петков: Уважаеми г-н Кмете, имам един въпрос от граждани и от служители на полицията. Има ли някаква възможност чрез заповед да се забрани носенето на ножове, палки и хладни оръжия, както е направено в Бургас? Обмисляли ли сте го? Защото полицаите ми казаха, че нямат право да спират и да проверяват за такива неща.
П. Рейзи: Ще проведа разговор с началника на нашето РПУ и с началника на РДВР- Бургас, но аз не съм чул такова нещо. За сега не сме имали инцидент, в който да е използвано такова оръжие, за разлика от Бургас, където се случва доста често и може би поради тази причина, въпросът не е бил поставен на дневен ред. Но щом граждани са се оплакали, трябва да се замислим, ще проверя случая.
Й. Петков: Благодаря. Не, граждани, а полицаи ме помолиха по скоро да поставя въпроса.
Кр. Германова: Искам да попитам юристите, това не се ли отнася към някои от законите на МВР, защо е необходимо Кмета да се занимава с издаване на заповеди, та нали полицаите си имат преки началници? Аз мисля, че това си е регламентирано в отделен закон.
П. Рейзи: Няма смисъл да коментираме, аз отговорих на общинския съветник, казах че случаят ще бъде проверен и ще направя каквото е необходимо.
Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари? Г-н Маринов.
Ст. Маринов: Г-н Кмете, въпросът ми е свързан с проекта за изграждане на пристанището в гр. Черноморец, можете ли да кажете до къде са стигнали нещата и кога ще започне строителството?
П. Рейзи: Миналата седмица отвориха ценовите оферти, мисля че до края на тази седмица трябва да бъде определен този, който е спечелил процедурата. Ако всичко е нормално, до края на март се надявам да бъдат преведени средствата и да започне строителството.
Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари? Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Г-н Кмете, на миналото заседание Ви попитах за сградата на бившата поликлиника, обещахте ми, че ще вземете мерки.
П. Рейзи: Водим разговори с другия собственик, избираме и фирма, която да я опакова.
Т. Янакиев: До колко време?
П. Рейзи: Надявам се до края на април да е готова. За лятото няма да е в този вид, в никакъв случай.
Т. Янакиев: Благодаря.
Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари? Г-жа Хрусанова.
З. Хрусанова: Г-н Кмете, аз искам да допълня въпроса на колегата Маринов, за пристанището в гр. Черноморец, разбрах че е минала обществената поръчка, но изграждането на самото пристанище би следвало да се предшества от една сериозна организация, хората са обезпокоени. Както знаете, там има плавателни съдове, мисля че хората трябва да знаят поне месец по-рано, за да освободят терена. Имам и още един въпрос. В центъра на Черноморец има две отчуждени къщи, които в последствие бяха върнати на собствениците, преди две години бяха закупени от частни лица, но в момента са в ужасно състояние. Правят много лошо впечатление, тъй като са на самия площад. Също така сградата, в която се намира кметството е съсобствена с Български пощи. Входът на кметството прави изключително лошо впечатление с изпадалата мазилка, течовете и т.н. Вероятно Кметът е затруднен, тъй като това наистина не е общинска собственост, да предприеме ремонт, но трябва да се намери решение още преди началото на сезона. Това е мое мнение.

П. Рейзи: По въпроса за къщите в центъра, с Вас разговаряхме вече. Разпоредил съм да се направи комисия, да се напише предписание на собствениците, за да предприемат мерки. Що се отнася до сградата на кметството, сега чувам, че има проблем. Вероятно Кмета е провел нужните разговори, но ще обсъдим заедно въпроса и каквото е необходимо ще се направи. Все пак това е центъра на града и аз съм длъжен да реагирам. А за пристанището, разбира се ще има подготовка за започване на работа, тогава ще бъдат уведомени хората, ще имат достатъчно време, ние сме се съобразили с това.
З. Хрусанова: Благодаря Ви. Има и известно безпокойство, тъй като това е на централния плаж на Черноморец, но се надявам, че Вие ще спазите закона за черноморското крайбрежие.
П. Рейзи: Разбира се. Мисля, че до сега съм показал, че основният поминък на хората – туризма, по никакъв начин не съм го възпрепятствал.
З. Хрусанова: Благодаря за отговора.

Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари? Г-н Деспов.
Р. Деспов: Г-н Кмете, имам два въпроса. Единият се повтаря, но през декември месец на мой въпрос – кога ще започнат строителните работи по проекта за водния цикъл в Черноморец, Вие отговорихте, че ще започнат началото на февруари. Може би заради лошите климатични условия нещо се е забавило, ако може да дадете по-актуален срок.
П. Рейзи: Процедурата не е приключила, нямаме избран изпълнител. Това ни забави. Моето желание е до края на март да е готово и април да започнем да копаем, защото първо, че сроковете ни притискат и второ, предстои ни сериозно копаене вътре в града. Ако всичко върви нормално, по всяка вероятност ще започнем да копаем първо отвън, от края на Черноморец до пречиствателната станция и на есен ще влезем в града. Това е моето виждане. И го правя не заради друго, а защото се притеснявам, че градът ще се разкопае и няма да успеем да се справим с подготовката за летния сезон.
Р. Деспов: Благодаря. И още един въпрос, на който ако нямате готовност може и да не ми отговаряте сега. Въпросът ми е свързан с начина, по който функционира закритият басейн в Созопол, имате ли някакво виждане фунционирането на басейна да се обвърже по някакъв начин с часовете по физическо възпитание? Знаете, че спортната база за децата не е толкова голяма, а при наличието на такива добри съоражения, мисля че трябва да има някаква координация и да се използва. Задавам Ви въпроса, защото до колкото помня, ние гласувахме достъпа на децата до басейна да бъде безплатен, ако сега нещо се е променило, ако трябва да гласуваме допълнителни средства в средствата за масов спорт, които Общината да поеме, говоря за организирани посещения в определени часове, защото има един извънреден час по физкултура, в който почти нищо не се прави и играят на „не се сърди човече“, защото няма къде другаде да отидат.
П. Рейзи: За кои деца говорите, за децата от Черноморец ли?
Р. Деспов: За децата в България говоря. Нямам виждане в нашите училища, задавам Ви въпроса, защото тук имаме съоражения и се питам дали се прави нещо по-добро.
П. Рейзи: Това, което казахме, когато започнахме да изграждаме басейна, едно към едно е спазено. Ако имате сигнал за нарушения, моля да ми кажете. Децата плуват безплатно, ако някой им е взел пари, искам да знам. Второ, училището в Созопол има часове по плуване, съобразено е времето на басейна с часовете по спорт. Ако иска някое друго училище, в Черноморец например, защото е по-близо, да ползва басейна, няма никакъв проблем. Обаждат се на отговорника на басейна, договарят кога искат, кога им е удобно и да заповядат. За мен всичко е изпълнено, но пак Ви казвам, ако имате информация за нарушения, искам да знам, за да предприема необходимите действия.
Р. Деспов: Благодаря за отговора. Аз уточних, че нямам информация, просто исках да разбера как функционира това съоражение.
П. Рейзи: Както Ви казах, функционира нормално, всичко е съобразено с учебния процес и със занятията на децата. Ще бъде грехота, в двора на училището да има такова съоражение и да не се използва.
Кр. Германова: Други въпроси, колеги? Няма. В такъв случай преминаваме към заседанието. Колеги, всички Вие сте получили покана с така предложения дневен ред, аз имам предложение за допълнение, а именно:
V. Докладна записка с вх. № 145/25.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на бюджетната прогноза за местни дейности на Община Созопол за периода 2015 – 2017г.
VI. Докладна записка с вх. № 149/26.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол по Мярка 3.2 „ Създаване на допълнителна заетост извън сектор рибарство ”, Приоритетна ос 4 : «Устойчиво развитие на рибарските области в Местна инициативна рибарска група „Приморско – Созопол – Царево» от стратегията на Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол – Царево.
VII. Докладна записка с вх. № 150/26.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълнение на решение №479/24.04.2013г. във връзка с кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по програма за трансгранично сътрудничество България-Турция.

VIII. Докладна записка с вх. № 151/26.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в решение № 612 от 30.09.2013 г. за кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение към Финансовия механизам на Европейското икономическо пространство.
Кр. Германова: Необходимостта от допълненията към дневния ред, както вече ви казах е относно това, че бюджетната прогноза трябва да бъде приета до днешна дата, а самите указания дойдоха по-късно и нямаше как да бъде внесена в срок. А другите три докладни са относно кандидатстване по проекти, както знаете там сроковете са кратки и поради тази причина предлагам да ги разгледаме на днешното заседание.
Имате ли някакви други предложения относно промяна или допълнения към дневния ред? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за допълнение към дневния ред : т. V, VI, VII и VIII.

С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа, предложението беше прието.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме като цяло дневния ред , с така направените допълнения към него.
С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа, предложението беше прието.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№772

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност,граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх. № 95/10.02.2014г. от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Созопол в изпълнение на чл. 40, ал. 5 от Закона за защита на животните и Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета.
2. Докладна записка с вх. № 96/10.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Споразумение за сътрудничество и между Община Созопол и Български червен кръст - Областен съвет – Бургас.
3. Докладна записка с вх. № 104/11.02.2014г. от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Сертификат от клас „В” на „Бултравел” ООД.
4. Докладна записка с вх. № 128/18.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на четвърто общо събрание на Асоциацията по В и К и приемане на решение за одобрение на дневен ред.
5. Докладна записка с вх. № 131/19.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между Община Созопол и Фондация „Обществен дарителски фонд – област Бургас” гр.Бургас.
6. Докладна записка с вх. № 132/19.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на годишен план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол през 2015 година.
7. Докладна записка с вх. № 138/20.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.
II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми:
8. Докладна записка с вх. № 63/30.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на промени в списък на лицата , които имат право на транспортни разходи за учебната 2013/2014 учебна година на Функция „Образование''.
9. Докладна записка с вх. № 93/10.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за длъжностите и лицата от Община Созопол, които имат право на транспортни разходи считано от 01.01.2014 година.
10. Докладна записка с вх. № 133/19.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на основните месечни работни заплати на Кмета на общината и Кметовете на населени места от Община Созопол.
III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
11. Докладна записка с вх. № 61/28.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за придобиване на частен имот, находящ се в село Крушевец, представляващ двуетажна масивна сграда и прилежаща част от урегулиран поземлен имот.
12. Докладна записка с вх. № 81/06.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VII – 457, кв. 38 по плана на с. Вършило, общ. Созопол.
13 . Докладна записка с вх. № 82/06.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XIII – 148, кв.6 по плана на с. Вършило, общ. Созопол.
14. Докладна записка с вх. № 85/07.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в поземлен имот с идентификатор 81178.60.161 по КК на гр. Черноморец, Община Созопол.
15. Докладна записка с вх. № 86/07.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в м.“Атия“, з-ще гр.Черноморец.
16. Докладна записка с вх. № 87/07.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в м.“Герен Соват“, з-ще с.Равадиново, общ.Созопол.
17. Докладна записка с вх. № 88/07.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в зоната по §4, з-ще с.Крушевец, общ.Созопол.
18. Докладна записка с вх. № 89/07.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в м.“Света Марина“, землище - гр.Созопол
19. Докладна записка с вх. № 90/07.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в м.“Митков мост“, з-ще гр.Черноморец.
20. Докладна записка с вх. № 91/07.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ I-39, кв. 18 по плана на с. Равадиново, Община Созопол.
21. Докладна записка с вх. № 136/19.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на управлението на недвижим имот с идентификатор 67800.502.280 – държавна собственост в едно с построената в него сграда с идентификатор 67800.502.280.4, на Община Созопол с цел развитието му като административен и културен център.
IV. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика,строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:
22. Докладна записка с вх. № 52/20.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване в обхват на УПИ І10047 в м.”Каваци”, з-ще на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.54.24 по КК на гр.Созопол /.
23. Докладна записка с вх. № 60/28.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационна граница на ПИ 81178.502.503, 81178.502.457 и 81178.502.504, идентични с УПИ I, кв.61 по план на гр. Черноморец, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и одобряване на пазарната цена, при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията.
24. Докладна записка с вх. № 64/03.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на ПИ 81178.5.92 по КК, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с отреждане за „изграждане на сгради за отдих и курорт”.
25. Докладна записка с вх. № 65/03.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за учредяване на сервитут на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии за трасе на обект “Кабел 20 кV 3х/1х400/мм2;ВС “Буджака”- ТП ”Мапи”, община Созопол.
26. Докладна записка с вх. № 66/03.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за учредяване на сервитут на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии за трасе на обект “Кабел 20 кV 3х/1х400/мм2;ВС “Буджака”- ТП”Стара Загора”, община Созопол.
27. Докладна записка с вх. № 67/03.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за учредяване на сервитут на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии за трасе на обект “Кабел 20 кV 3х/1х400/мм2;ТП “Мапи”- ТП”Стара Загора”, община Созопол.
28. Докладна записка с вх. № 83/07.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за: „Второстепенна улица, осигуряваща достъп до поземлен имот №134.141, в зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол”.
29. Докладна записка с вх. № 84/07.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ 67800.5.606 по КК, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, с цел урегулиране на два нови поземлени имота за изграждане на „вилни сгради”.
30. Докладна записка с вх. № 94/10.02.2014г. от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временен преместваем обект за обслужващи дейности в общински имот – с отреждане за улица, в кв.53, по план на гр.Созопол.
31. Докладна записка с вх. № 97/10.02.2014г. от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект „Водоем, гр.Черноморец”, чрез отчуждаване на части от поземлени имоти - 81178.36.273, 81178.36.274, 81178.36.276 и 81178.36.277,частна собственост, попадащи в предвижданията му.
32. Докладна записка с вх. № 113/17.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенни улици от о.т.160 до о.т.129, от о.т.104 до о.т.107, от о.т.53 до о.т.56, ВиК и Кабелно трасе, м.”Соленки”, землище гр.Созопол и землище с.Равадиново”
33. Докладна записка с вх. № 134/19.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване на УПИ І „За обществено жилищно строителство” кв.111 (нов идентификатор по КК 67800.504.219) по плана на гр. Созопол.
34. Докладна записка с вх. № 135/19.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване изработване на ПУП – ЧИ на ПРЗ за част от ПИ 81178.501.236 по КК на гр.Черноморец, представляваща площадно пространство по застроителния план на гр.Черноморец.
35. Докладна записка с вх. № 137/19.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за урегулиран поземлен имот I и II, кв. 146 идентични с ПИ 67800.505.87, 67800.505.131 и ПИ 67800.505.88 по план на гр. Созопол с цел съвпадение с кадастралната карта между двата поземлени имота и изравняване на площта и конфигурацията на УПИ с ПИ.
36. Докладна записка с вх. № 139/20.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж в УПИ II, кв. 120 по плана на гр. Созопол за изграждане на „Медицински център Созопол“ срещу обезщетение с реални обекти.
37. Докладна записка с вх. № 140/20.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план- изменение на плана за регулация и застрояване в обхват на УПИ XIX 6193 и УПИ XXIII 6045 в м. „Буджака“, з-ще на гр. Созопол /пи с идентификатор 67800.6.193 и 67800.6.45 по КК на гр. Созопол./
38. Докладна записка с вх. № 141/21.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване съгласие за сключване на окончателен договор за учредяване право на строеж за изграждане на енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци, в обхвата на УПИ № 379, находящ се в м.Чоплака, землище на с.Равадиново.

V. Докладна записка с вх. № 145/25.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на бюджетната прогноза за местни дейности на Община Созопол за периода 2015 – 2017г.
VI. Докладна записка с вх. № 149/26.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол по Мярка 3.2 „ Създаване на допълнителна заетост извън сектор рибарство ”, Приоритетна ос 4 : «Устойчиво развитие на рибарските области в Местна инициативна рибарска група „Приморско – Созопол – Царево» от стратегията на Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол – Царево.
VII. Докладна записка с вх. № 150/26.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълнение на решение №479/24.04.2013г. във връзка с кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по програма за трансгранично сътрудничество България-Турция.

VIII. Докладна записка с вх. № 151/26.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в решение № 612 от 30.09.2013 г. за кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение към Финансовия механизам на Европейското икономическо пространство.

Кр. Германова: Преминаваме към първа точка от дневния ред, а именно: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ. Давам думата на г-н Стоян Маринов – Председател на комисията по законност.

Ст. Маринов: Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги, дами и господа. Становище на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, относно докладни записки, входирани за разглеждане на тридесет и първото заседание на Общински съвет – Созопол.
На 26.02.2014г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.
На заседанието присъстваха:Стоян Маринов – Председател; Гено Пухов; Пенка Щерионова; Стойо Недин;

В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;

Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх. № 95/10.02.2014г. от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Созопол в изпълнение на чл. 40, ал. 5 от Закона за защита на животните и Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета.

След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.


Кр. Германова: Колеги, както всяка наредба, зачитам раздел по раздел, коментираме и гласуваме.
Раздел I: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Кр. Германова: Раздел II: ПРИДОБИВАНЕ, РЕГИСТРАЦИЯ, ОТГЛЕЖДАНЕ, РАЗВЪЖДАНЕ И РАЗМНОЖАВАНЕ НА КУЧЕТА-ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Раздел III: ПРИСЪСТВИЕ НА КУЧЕ-ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Г-н Петков.
Й. Петков: В наредбата чл. 12.(1) Забранява се присъствието и разхождането на кучета-домашни любимци, са определени четири места. Записано е, че местата трябва да се обозначават със забранителни знаци. Възможно ли е да има такива знаци в парковете. Може ли да се поставят такива знаци в парковете за деца, както в Бургас ?
Г. Георгиева: Чл. 12 регламентира местата, на които е забранено, като детските, спортните площадки, парковете са включени вътре. А в точка 4 са допълнителните места, където администрацията може да забрани. Т. е. след като вече е регламентирано в наредбата, няма смисъл да се поставя знак.
Й. Петков: Да, благодаря за отговора. Препоръчително е да има знаци, ясно е че е забранено в наредбата, но не всеки от гражданите чете наредбата, един знак няма да е излишен.
Г. Георгиева: До колкото разбирам, това не е предложение към наредбата, а по-скоро предложение към изпълнението й.
Й. Петков: Да.
Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


Кр. Германова: Раздел IV: ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОТОРИЗИРАНИТЕ СТРУКТУРИ ЗА УЛОВ И ОБРАБОТКА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ ЖИВОТНИ.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Кр. Германова: Раздел V: МЕРКИ ПРИ АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ ОТ СТРАНА НА КУЧЕ-БЕЗСТОПАНСТВЕНО ИЛИ ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ.


Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0


Кр.Германова:Раздел VI: АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр.Германова: Раздел VII: ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр.Германова: ПРЕХОДНИ и ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр.Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме като цяло докладна записка с вх. № 95/10.02.2014г. от Катя Стоянова - Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Созопол в изпълнение на чл. 40, ал. 5 от Закона за защита на животните и Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№773
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 40. ал. 5 от Закона за защита на животните и във връзка с чл. 178 от Закона за ветеринарномедицинска дейност, чл. 59. ал. 3. чл. 60. чл. 70. ал. 1 и ал. 3 от Закона за защита на животните , Общински Съвет Созопол приема „Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Созопол”


Ст. Маринов: Докладна записка с вх. № 96/10.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Споразумение за сътрудничество и между Община Созопол и Български червен кръст - Областен съвет – Бургас.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №96/10.02.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№774
1.Одобрява проект на Споразумение за сътрудничество между Община Созопол и Български червен кръст - Областен съвет - Бургас.
2.Споразумението да бъде подписано за Община Созопол от Кмета на Община Созопол Панайот Рейзи.

Ст. Маринов: Докладна записка с вх. № 104/11.02.2014г. от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Сертификат от клас „В” на „Бултравел” ООД.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Г-н Деспов.

Р. Деспов: Имам един технически въпрос, свързан с протокола на комисията, която разглежда постъпилите заявления. Когато докладната беше входирана в Общински съвет, беше ли комплектована с този протокол, тъй като забелязвам, че той е с друга дата, след входирането на докладната? И още един въпрос, незнам може би качеството на копирната машина да не е добро, но виждам, че г-н Александров не е подписал протокола, не е присъствал или има против даването на лиценза и затова не е подписал протокола?

Б. Чампарова: Става дума за техническа грешка, ще бъде изправена. Г-н Александров няма нищо против, лично аз му представих документите, най-вероятно копието е лошо, но подпис има със сигурност.

Р. Александров: Естествено, че подкрепям решението на комисията, нямам нищо против издаването на сертификата.

Кр. Германова: Колеги имате ли други въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 104/11.02.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 1


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№775

І. Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.7, ал.2, т.1 от Наредба за насърчаване на инвестициите в община Созопол, във връзка с чл.20, ал.3, т.1 от Закона за насърчаване на инвестициите дава своето съгласие да бъде издаден Сертификат от клас „В” на „Бултравел” ООД, ЕИК 130919829, седалище и адрес на управление гр.София, район Изгрев, ул.”Майор Юрий Гагарин” № 154А, ет.3, ап.9, представлявано от Валентин Маринов Василев – Управител.


Ст. Маринов: Докладна записка с вх. № 128/18.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на четвърто общо събрание на Асоциацията по В и К и приемане на решение за одобрение на дневен ред.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, като за представител предлага г-жа Петя Чапевова.


Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №128/18.02.2014г., ведно с предложението на комисията.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№776
1.На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол одобрява и приема предложения Дневен ред за предстоящото Общо събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас.

2.На основание разпоредбите на чл.198в, ал.4, т.5 във връзка с чл.198в, ал.8 от Закона за Водите, във връзка с §36, ал.1 и ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗВ упълномощава Кмета на Община Созопол – представител по закон на общината в Асоциацията по ВиК – Бургас, да гласува в Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас за съгласуване на удължени бизнес планове 2014г.-2015г., на ВиК оператори, съгласно промените в закона за водите, както и да гласува за новото разпределение на определеното процентно съотношение на гласовете на общините, съобразно обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр.Бургас, съобразено с последното официално преброяване на населението.

2.При невъзможност кметът да участва лично в горепосоченото общо събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас, за представител на Община Созопол се определя Петя Спирова Чапевова – Зам. Кмет на Община Созопол , с право да гласува за приемане на посочените решения.


Ст. Маринов: Докладна записка с вх. № 131/19.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между Община Созопол и Фондация „Обществен дарителски фонд – област Бургас” гр.Бургас.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №131/19.02.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№777
1.Одобрява проект на Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между Община Созопол и Фондация „Обществен дарителски фонд – област Бургас” гр.Бургас.
2.Споразумението да бъде подписано за Община Созопол от Кмета на Община Созопол Панайот Рейзи.


Ст. Маринов: Докладна записка с вх. № 132/19.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на годишен план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол през 2015 година.

След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №132/19.02.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН Въздържал се
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 1

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№778
1.На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.19 ал.2 от Закона за социалното подпомагане Общински съвет Созопол приема Годишен план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол през 2015 година.Ст. Маринов: Докладна записка с вх. № 138/20.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.

След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Г-н Деспов.

Р. Деспов: Г-н Кмете, виждам че сте внесли предложение за игрището в Черноморец, да се плаща за 1 час - 50лв. и за 1 час с осветление – 100лв. Ще гласувам против, защото мисля че това съоражение трябваше да бъде част от социалните дейности на Общината, трябваше да бъде с неограничен достъп за хората в Черноморец и за туристите на града. До колкото разбрах Вашите аргументи са свързани с осветлението и с тока, който трябва да плаща Общината. Сега е лесно, няма туристи, но ако юли месец един човек иска да практикува джогинг, пътят Черноморец – Градина, където тичат хората от Черноморец е страшно натоварен и е много опасно за тичане. От другата страна пътя за Атия е същата работа. Стадионът беше единственото място, където хората ходят да тичат лятото и то тичат обикновено вечер. Как ще стане ако двама или трима човека искат да потичат , да отидат и да платят 50 лв. за един час?

П. Рейзи: Първо, взимането на това решение по никакъв начин не ограничава достъпа на хората до игрището. Вие много добре знаете, че когато го направихме, казахме, че нашите деца, съгражданите ни, ще играят на игрището без да плащат. Но ние задължително трябва да имаме приета цена, защото утре ще дойде един отбор и ще иска да играе там футбол, аз трябва да кажа, че има взето решение от Общински съвет, с което е определена такса за ползването на стадиона. Това е първият мотив, който ни накара да го направим. Относно разликата в цената, смятам че не е нужно да обяснявам, когато се играе на лампи е по-скъпо, защото имаме сериозен разход на ток. Що се отнася до гражданите на Черноморец, не мисля че до момента под някаква форма, сме ограничи някого. Но трябва да се измисли някаква формула с осветлението. Една вечер аз минах от там, беше късно, стадионът светеше и вътре имаше пет деца. Нямам нищо против да се събират и да играят, но този ток, който се харчи идва после на наша сметка. В тази насока трябва да помислим, ако е необходимо ще сложим човек, който да контролира нещата, защото в един момент ще ни дойде голям разход от там. Аз пак казвам, това решението, което гласувате сега, под никаква форма не налага някакво ограничение. Вие казахте, че имало хора, които бягат, нека отидат, входа е свободен, на тях не им е нужно осветление. Говорим за такси, когато се играе футбол.
Сложихме табели, че пушенето е забранено, че не трябва да се хвърлят фасове, табелите в момента са счупени, вътре е пълно с фасове, а нека не забравяме, че настилката е изкуствена. Разбирате ли, че ако не налагаме някакви ограничения има опасност в един момент да се случи най-лошото, да се запали стадиона.
Мисля, че цената, която сме предложили е нормална, защото нашите момчета сега ходят в Приморско и плащат 60лв. на час без осветление. Това е.

Р. Деспов: Благодаря, г-н Кмете, но като става дума само за футболни клубове, запишете го в докладната. Още нещо за табелата. Човекът, който я е монтирал, явно не е играл футбол. Ако беше монтирана от външната страна на мрежата, щеше да е здрава, защото се счупи от удар с топка, никой не я е счупил умишлено. Всяка седмица съм на игрището, фасове не съм видял. Когато още първия път правихме плана на игрището, предложих нещо без да съм специалист. Предложих осветлението да се направи на три кръга. Не е необходимо, когато децата играят на половината от игрището, да работят осемте прожектора, ако бяха на два кръга, можеха да светят само четирите. Освен това, когато изключат осветлението, игрището потъва в тъмнина, има четири рогатки в четирите ъгъла, нищо не пречи те да светят, за да не е толкова тъмно, за да може хората, които искат да потичат да го направят. Да не говорим, че този електромер, към който е вързано игрището можеше да бъде с нова партида и да бъде примерно на кметството, а не да натоварва бюджета на училището.

П. Рейзи: И кой ще го плаща, ние?
Р. Деспов: Така, както плащаме по 400 000 лв. на клуба, който има 150 човека, защо да не платим 5 000лв. ток за годината, за гражданите на Черноморец? Но само защото на някой не му е хрумнало да раздели осветлението на кръгове и се налага да се включват всички прожектори, това за мен не е аргумент да вкарваме тази цена. Бих гласувал за докладната, ако е така както казвате, че цената е за организирани групи, които искат да играят, но аз не виждам да е написано.

П. Рейзи: Какво да се напише, нали точно това обясних, че цената е за отбори, за групи, които искат да ползват игрището. Никой не казва, че тази такса трябва да се плаща от гражданите на Черноморец.

Р. Деспов: Не се подразбира. Това е такса за ползване на игрището, така е записано, т.е ще я плаща всеки, който иска да го ползва, така разбирам аз. Според мен, оттеглете докладната, за да я преработите, за да е ясно.

П. Рейзи: Не, не смятам да оттеглям докладната. Тя е написана достатъчно ясно, освен това аз също обясних на всички, не виждам смисъл да продължаваме да коментираме.

Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари? Г-н Янакиев.

Т. Янакиев: Г-н Кмете, искам да направя едно допълнение. Често ходите на обмяна на опит в гр. Трявна. Вижте как е стадионът там, как е достъпа, как е регламентиран достъпа до този стадион. Той е много хубав, с осветление, с трибуни. Може би от там можем да почерпим един добър опит, относно режима на ползване на такъв тип съоражения, защото колегата е прав.

П. Рейзи: Стадионът на Трявна никой не може да го ползва. Разговарял съм лично с Кмета, а сме били и на лагер там с отбора.
Т. Янакиев: Аз лично съм го ползвал преди три месеца. Достъпът беше свободен, тичаха хора, играеше се футбол. Имаше просто рестрикция на часовете.
П. Рейзи: Да, сам казахте, има рестрикция на часовете, черноморци искат да няма, аз преди малко какво обяснявах, че искам да се направи? Искам да има рестрикция на часовете, нищо повече, а що се отнася до таксата, казах вече кой ще я плаща. Това е.

Т. Янакиев: Г-н Кмете, тя е написана тази такса, кой ще прецени кой какъв е като влиза в стадиона, на някой може да не му харесва даден човек и да каже, не няма да влизаш.
П. Рейзи: Няма такова нещо. Казах преди малко, че с Кмета на града ще коментираме дали да се сложи човек, който да отговаря.
Т. Янакиев: Да, но ние гласуваме написани неща.

П. Рейзи: Да, гласувате таксата. Спрял ли съм черноморци да играят на стадиона, казвам ви, че трябва да се направи рестрикция, нищо повече. Ако бяхте на стадиона в Трявна в 10 часа вечерта, щяха ли да Ви запалят лампите да бягате? За това говоря.

Кр. Германова: Давам Ви думата г-н Деспов.

Р. Деспов: Г-н Кмете, аз още преди да влезе в експлоатация стадионът, казах че трябва да има рестрикция на часовете. Аз Ви предложих да има график, в който отборът да може да тренира и хората от Черноморец да се съобразяват с този график. Вие казахте, че това не е възможно. А относно това, което казахте, че ще седнете да говорите с Кмета, точно това трябваше да предхожда докладната. Трябваше да поговорим и с хората от Черноморец, защото те не са против да си плащат тока, ако това е проблема.

Кр. Германова: Благодаря г-н Деспов. Давам думата на г-н Добрев – Кмет на гр. Черноморец.

Д. Добрев: Ние, когато нямаме дадено нещо много го искаме, а когато го получим, не можем да му се радваме и започваме да го плюем. Стадионът ни е прекрасен, но ред ще има, аз ви давам дума, че децата на Черноморец ще играят там безплатно. Но не може в 17:00 часа да се струпат 40 човека и всички да искат да играят. Именно затова ще има и такса, който си плати за 17:00 часа ще влезе и ще играе, нашите деца ще играят ако трябва в 20:00 часа или от 16:00 часа. Но не може 40 човека да влязат едновременно и да играят, сега няма такива случаи, но лятото съм сигурен, че ще има.

Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 138/20.02.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 Тихомир Янакиев Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 11
Против: 2
Въздържали се: 4


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№779
На основание чл. 21 ал.1,т.7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет Созопол приема следните промени и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол:
1. Чл. 149 се променя и добива следната редакция :
„Чл.149. За ползване на градски стадион гр.Созопол, за спортни и други мероприятия се заплащат цени както следва:
- 100.00 лв на час за ползване на спортен терен без използване на съоръженията за осветление;
- 200.00 лв на час за ползване на спортен терен с включени съоръжения за осветление;
- 400.00 лв на час за комплесно ползване на спортен терен и спортно -възстановителен център без използване на съоръженията за осветление;
- 500.00 лв на час за комплесно ползване на спортен терен и спортно-възстановетелен център с включени съоръжения за осветление.”

2. Добавя се нов чл.149 „е”, както следва :
„ Чл.149”е” За ползване на спортно игрище на изкуствена трева гр.Черноморец се заплащат цени както следва:
- 50.00 лв на час без използване на съоръженията за осветление;
- 100.00 лв на час с включени съоръжения за осветление.”


Кр. Германова: Благодарим на председателя на комисията, преминаваме към втора точка от дневния ред,а именно: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ. Давам думата на председателката – г-жа Щерионова.

П. Щерионова: Уважаема г-жо Председател, г-н Кмете, колеги, становище на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми, относно докладни записки, входирани за разглеждане на тридесет и първото заседание на Общински съвет – Созопол.
На 26.02. 2014г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми.
На заседанието присъстваха: Стоян Маринов; Янчо Георгиев; Тодор Чакъров; Тихомир Янакиев; Пенка Щерионова- Председател;

В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр. Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация;

Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх. № 63/30.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на промени в списък на лицата , които имат право на транспортни разходи за учебната 2013/2014 учебна година на Функция „Образование''.
По време на комисията, от името на вносителя бе представен актуален списък на пътуващите учители за учебната 2013/2014 година.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, ведно с актуалния списък, представен по време на комисията от името на вносителя.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №63/30.01.2014г., ведно с актуалния списък, предложен от комисията.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков Въздържал се
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№780
1.Общинският съвет Созопол утвърждава промените в списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2013/2014г на Функция „Образование”.П. Щерионова: Докладна записка с вх. № 93/10.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за длъжностите и лицата от Община Созопол, които имат право на транспортни разходи считано от 01.01.2014 година.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №93/10.02.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№781
1.Общинският съвет Созопол утвърждава списъка за длъжностите и лицата от Община Созопол, които имат право на транспортни разходи считано от 01.01.2014 година.


П. Щерионова: Докладна записка с вх. № 133/19.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на основните месечни работни заплати на Кмета на общината и Кметовете на населени места от Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Г-н Янакиев.

Т. Янакиев: Няма да коментирам морален, социален и икономически аспект на докладната. Само искам да попитам следното нещо, техническа грешка ли има или аз не мога да смятам. Регламентирана е с постановление № 3/15.01.2014г., което е съотнесено към постановление № 67/14.04.2010г., т.е. прави се корекция там, нали така?

Кр. Германова: Корекцията е в това постановление от януари месец, просто са други категориите, в които попадат кметовете. А иначе сумите са си от 2010г. като цяло.

Т. Янакиев: Значи тези 50-60% са спрямо дадената нова категория, в която е преминала заплатата, така ли да го разбирам?

Кр. Германова: Да. Промяната е на база това постановление от януари месец. Просто кметовете преминават в друго ниво.

Т. Янакиев: Ясно. Благодаря Ви.
Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 133/19.02.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 Тихомир Янакиев Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 13
Против: 1
Въздържали се: 2


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№782
1. ОПРЕДЕЛЯ конкретните основни месечни работни заплати на Кмета на Общината и Кметовете на населените места от Община Созопол, както следва:

ОБЩИНА СОЗОПОЛ ОСНОВНА МЕСЕЧНА РАБОТНА ЗАПЛАТА
било към 31.12.2013 г. става към 01.01.2014г.
Панайот Василев Рейзи Кмет 1462,00 лв. 2 400,00 лв.
КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА
Ренета Атанасова Стоева Кмет с.Атия 675.00лв 1 026,00лв.
Стойчо Илиев Петков Кмет с.Зидарово 742,00лв. 1 128,00лв.
Иван Тодоров Иванов Кмет с.Крушевец 675.00лв. 1 026,00лв.
Иван Николов Пазвантов Кмет с.Равадиново 675.00лв. 1 026,00лв.
Георги Станев Георгиев Кмет с.Равна гора 742,00лв. 1 128,00лв.
Иван Трифонов Динев Кмет с.Росен 742,00лв. 1 128,00лв.
Добри Стоянов Добрев Кмет гр.Черноморец 834,00лв. 1 600,00лв.

2. Размерът на допълнителните трудови възнаграждения за придобит трудов стаж и професионален опит да се определят на основание нормативната уредба и съгласно реда и начина за определяне на съответните възнаграждения за общинска администрация.


Кр. Германова: Благодарим на Председателката на комисията. Колеги, давам десет минути почивка.

Кр. Германова: Колеги, в залата присъстват седемнадесет общински съветника имаме кворум, продължаваме тридесет и първото редовно заседание на Общински съвет – Созопол. Давам думата на Кмета – г-н Рейзи.
П. Рейзи: Уважаеми общински съветници, кметове, от вчера – 04.03.2014г. бе открита кампанията за плащане на данъците. Апелирам всички да обърнете внимание на този важен момент, защото се оказа, че през последните две години има много големи задължения на хората от селата. Сумата възлиза около 700 хил. лв., които не са платени за 2013г. Ако трябва ще се направят брошури, плакати, да седнем и да коментираме формулата на събиране на данъците, защото в крайна сметка данъците по селата са ниски и мисля, че не е проблем хората да ги плащат. Същото се отнася и за гр. Черноморец. Надявам се, че тази година с общи усилия ще успеем да съберем данъците, защото както знаете това са средствата, с които реализираме част от капиталовата ни програма и съответно всички допълнителни дейности, които съпътстват бюджета. Благодаря ви предварително и се надявам 2014 –та да бъде една добра година за всички нас.

Кр. Германова: Благодарим г-н Кмете, преминаваме към следваща точка от дневния ред, а именно: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. Давам думата на Председателката на комисията – г-ца Лулева.

Св. Лулева: Добър ден на всички, становище на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост, относно докладни записки, входирани за разглеждане на тридесет и първото заседание на Общински съвет – Созопол.
На 26.02.2014г. от 15:00 часа, се проведе заседание на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
На заседанието присъстваха: Светлана Лулева – Председател; Тодор Чакъров; Стойчо Неделчев; Йордан Петков;

В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;

Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх. № 61/28.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за придобиване на частен имот, находящ се в село Крушевец, представляващ двуетажна масивна сграда и прилежаща част от урегулиран поземлен имот.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма;Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 61/28.01.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№783
1. Общински съвет Созопол актуализира годишна програма приета с Решение № 753 от 27.01.2014, както следва: включва раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, ЗА КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ, с точка 1.
Сграда, с търговско предназначение, находящ се в УПИ XII, квартал 25, по план на с. Крушевец и прилежаща площ към нея.

2. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1. т. 8 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 и чл.34 от Закона за общинската собственост, одобрява придобиването на недвижим имот представляващ двуетажна сграда и прилежащо дворно място от 380 кв.м., УПИ XII, квартал 25, по план на с. Крушевец, чрез закупуване от ПК „Трудолюбие“ с . Извор при цена от 162 180лв.
3. Общински съвет Созопол възлага на Кмета на Община Созопол да предприеме всички необходими действия по изпълнение на решението и сключи договор.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 81/06.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VII – 457, кв. 38 по плана на с. Вършило, общ. Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 81/06.02.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№784
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците Васил Георгиев Цигаров, Бонка Георгиева Георгиева, Недялка Тодорова Попова и Златина Тодорова Вълканова, чрез продажба на 100 кв.м. ид.ч. /сто кв.м. идеални части/ – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ VІІ-457, /седем римско за имот с планоснимачен номер четиристотин петдесет и седем/, кв.38 / тридесет и осем/ по плана на с.Вършило, общ.Созопол, целият с площ 375 /триста седемдесет и пет /кв.м.
2.Одобрява експертна оценка № 20140009/27.01.2014г. на независим лицензиран оценител в размер на 740 лв./седемстотин и четиридесет лева/, без ДДС. /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 82/06.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XIII – 148, кв.6 по плана на с. Вършило, общ. Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 82/06.02.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№785
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Комня Янакиева Дачева, чрез продажба на 40 кв.м. ид.ч. /четиридесет кв.м. идеални части/ – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ XIII-148, /тринадесет римско за имот с планоснимачен номер сто четиридесет и осем/, кв.6 /шест/ по плана на с.Вършило, общ.Созопол, целият с площ 390 /триста и деветдесет/ кв.м.
2.Одобрява експертна оценка № 20140008/27.01.2014г. на независим лицензиран оценител в размер на 300 лв./триста лева/, без ДДС. /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 85/07.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в поземлен имот с идентификатор 81178.60.161 по КК на гр. Черноморец, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма;Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната поправка: В т.2 от проекта за решение думите “в размер на 19 776 лв./деветнадесет хиляди седемстотин седемдесет и шест лева / “ да се запишат и четат “ в размер на 19 780 / деветнадесет хиляди седемстотин и осемдесет лева/”

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 85/07.02.2014г., ведно с корекцията на комисията.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№786

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Тонка Пройкова Долапчиева, чрез продажба на 330 кв.м. ид.ч. /триста и тридесет кв.м. идеални части/ – Общинска собственост от ПИ с идентификатор 81178.60.161 по КК на гр.Черноморец, идентичен с имот №161 по плана на новообразуваните имоти за м-ст „Митков мост” землище гр.Черноморец, целият с площ 461 /четиристотин шестдесет и един/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 20140002/20.01.2014г. на независим лицензиран оценител в размер на 19 780 / деветнадесет хиляди седемстотин и осемдесет лева/”, без ДДС., /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 86/07.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в м.“Атия“, з-ще гр.Черноморец.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа;
Против: няма; Въздържали се: 1глас;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 86/07.02.2014г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Против
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 Тихомир Янакиев Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 10
Против: 2
Въздържали се: 3Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№787
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.50.53 по КККР на землище гр.Черноморец, местността „Атия“, с площ 36371кв.м./тридесети шест хиляди триста седемдесет и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Изоставена орна земя, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1904/13.09.2012год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 363 500,00лв./триста шестдесет и три хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140010/27.01.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 87/07.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в м.“Герен Соват“, з-ще с.Равадиново, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа;
Против: няма; Въздържали се: 1 глас;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 87/07.02.2014г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Против
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 Тихомир Янакиев Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 11
Против: 2
Въздържали се: 4


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№788
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с явно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост :

1.1. Поземлен имот № 004109, с площ 1317кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с трайно предназначение на територията – земеделска земя и начин на трайно ползване - нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2190/24.10.2013год.
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 505,00лв./петстотин и пет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140011/31.01.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.2. Поземлен имот № 004126, с площ 2747кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с трайно предназначение на територията – земеделска земя и начин на трайно ползване - нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2191/24.10.2013год.
1.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1 050,00лв./хиляда и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140012/31.01.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.


2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 88/07.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в зоната по §4, з-ще с.Крушевец, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 88/07.02.2014г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Против
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 Тихомир Янакиев Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 14
Против: 2
Въздържали се: 1


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№789
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с явно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост :

1.1. Новообразуван поземлен имот 134.472 по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол, целият с площ 604кв.м./шестотин и четири квадратни метра/, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2235/03.12.2013год.
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 8 910,00лв./осем хиляди деветстотин и десет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140005/23.01.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.2. Новообразуван поземлен имот 134.419 по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол, целият с площ 651кв.м./шестотин петдесет и един квадратни метра/, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2234/03.12.2013год.
1.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 9 600,00лв./девет хиляди и шестстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140004/23.01.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 89/07.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в м.“Света Марина“, землище - гр.Созопол .
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа;
Против: няма; Въздържали се: 1 глас;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Г-н Янакиев.

Т. Янакиев: Как се избира фирмата, която прави експертни оценки? Защото до сега виждам оценки само на една и съща фирма.

Г. Георгиева: Не, работим с различни фирми, но обикновено за земя, работим с тази фирма, тъй като действа по-експедитивно.

Т. Янакиев: И мислите, че тази цена е нормална?
Г. Георгиева: Да, за горски фонд, защото толкова е и таксата ако реши някой да променя предназначение.
Т. Янакиев: Благодаря.

Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 89/07.02.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Против
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Против
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Против
8 Тихомир Янакиев Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 12
Против: 4
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№790
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с явно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост :

1.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.36.23, по КК на землище гр.Созопол, м.“Света Марина“, с трайно предназначение на територията – Горска и НТП – Друг вид дървопроизводителна гора, целият с площ 20185кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2261/23.01.2014год.
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 380 970,00лв./триста и осемдесет хиляди деветстотин и седемдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140006/27.01.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 67800.36.22, по КК на землище гр.Созопол, м.“Света Марина“, с трайно предназначение на територията – Горска и НТП – Друг вид дървопроизводителна гора, целият с площ 20001кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1004/23.05.2008год.
1.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 377 500,00лв./триста седемдесет и седем хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140007/27.01.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.


2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 90/07.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в м.“Митков мост“, з-ще гр.Черноморец.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.


Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 90/07.02.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Против
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 11
Против: 2
Въздържали се: 3


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№791

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост находящ се в землище гр.Черноморец, местността „Митков Мост“, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.60.1 по КККР на землище гр.Черноморец, с площ 241/двеста четиридесет и един/кв.м., с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – За земеделски труд и отдих/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, идентичен с ПИ № 1 по плана на новообразуваните имоти за местност „Митков мост“, землище гр.Черноморец, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2156/20.08.2013год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 14 440/четиринадесет хиляди четиристотин и четиридесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140003/22.01.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 91/07.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ I-39, кв. 18 по плана на с. Равадиново, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма;Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 91/07.02.2014г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№792

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и Недьо Василев Тодоров, Димитър Василев Тодоров и Георги Василев Тодоров, чрез продажба на 6 кв.м. ид.ч. /шест кв.м. идеални части/ – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот І-39/едно римско за имот с планоснимачен номер тридесет и девет/, кв.18 /осемнадесет/ по плана на с.Равадиново, общ.Созопол, целият с площ 1077 /хиляда седемдесет и седем/ кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 20140013/31.01.2014г. на независим лицензиран оценител в размер на 280лв. /двеста и осемдесет лева/, без ДДС., съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 136/19.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на управлението на недвижим имот с идентификатор 67800.502.280 – държавна собственост в едно с построената в него сграда с идентификатор 67800.502.280.4, на Община Созопол с цел развитието му като административен и културен център.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари?Г-н Деспов.

Р. Деспов: Ако може г-н Кмета да каже какви са му намеренията към тази общинска собственост? Защото наблюденията ми през последните години са, че ние се освобождаваме от общинска собственост – продаваме. Това защо го искаме, за да го продаваме и него ли, защото до колкото знам там има хотелска част, ще развиваме търговска дейност.

П. Рейзи: Г-н Деспов, според мен не сте прочел докладната. Аз не искам сградата да става общинска собственост, а искам да бъде дадена за стопанисване на общината за период от 30 години. При това положение собствеността е държавна, ние само приемаме стопанисването. А относно това, какво ще се прави там, идеята ми е да се направи конгресен център, защото след провеждането на конгреса миналото лято, до момента имаме над десет обаждания за провеждане на конгреси, конференции и т.н. Мнението ми е, че това е другия вид туризъм, който ще помогне на цялата Община.

Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 136/19.02.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№793
1. Общински съвет Созопол, на основание чл. 8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.15 от Закон за държавната собственост и чл.6, ал.3 от ППЗДС, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол до Областен управител и Министър на отбраната за предоставянето на безвъзмездно управление за период от 30 (тридесет) години върху имот – държавна собственост и възлага на Кмета на Община Созопол да отправи искането за безвъзмездно управление на ПИ с идентификатор 67800.502.280, целия с площ от 2.208 дка в едно с построената в него сграда с идентификатор 67800.502.280.4, с площ от 1507 кв.м., Акт за Държавна собственост 0270 от 09.07.2001г., с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение;
2. Безвъзмездното предоставяне на управлението да е за имота по т.1 и с цел Община Созопол да запази така приетото предназначение на сградите за социалните и културни нужди на населението и гостите на общината.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на предложението с конкретна информация до областен управител на Област Бургас и до Министър на отбраната, с цел приемане на решения по реда на чл.15 от ЗДС, за предоставянето на имота за нуждите на общината и осигуряване на финансови средства от общинския бюджет.


Кр. Германова: Колеги, преминаваме към следваща точка от дневния ред, а именно: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ. Давам думата на Председателя на комисията – г-н Недин.

Ст. Недин: Уважаеми колеги, гости, становище на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации, относно докладни записки, входирани за разглеждане на тридесет и първото заседание на Общински съвет – Созопол.

На 26.02. 2014г. от 15:30 часа, се проведе заседание на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации.
На заседанието присъстваха: Зафира Хрусанова; Янчо Георгиев; Иван Хаджиев; Стойо Недин – Председател;

В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация;Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;

Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх. № 52/20.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване в обхват на УПИ І10047 в м.”Каваци”, з-ще на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.54.24 по КК на гр.Созопол /.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.


Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 52/20.01.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№794

1.1. На основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ и чл.110 ал.1 т.3 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - план за застрояване в обхват на УПИ І10047 в м.”Каваци”, з-ще на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.54.24 по КК на гр.Созопол /
1.2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол одобрява заданието за изработването на ПУП - план за застрояване в обхват на УПИ І10047 в м.”Каваци”, з-ще на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.54.24 по КК на гр.Созопол /

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 60/28.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационна граница на ПИ 81178.502.503, 81178.502.457 и 81178.502.504, идентични с УПИ I, кв.61 по план на гр. Черноморец, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и одобряване на пазарната цена, при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 60/28.01.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№795

1. Общински Съвет дава съгласието си за внасяне на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационна граница на ПИ 81178.502.503, 81178.502.457 и 81178.502.504, идентични с УПИ І, кв.61 по план на гр.Черноморец, съгласно графичната част на проекта;
С проекта се обособява съсобствен урегулиран имот с проектен номер УПИ І-805 целият с площ от 682 кв.м., при квоти на идеалните части 87 кв.м.ид.части за Община Созопол и 595 кв.м. ид.ч. за собственици на ПИ 81178.502.504 и ПИ 81178.502.457 ;
1.2. Общински Съвет одобрява представената пазарна оценка в размер на 9 075(девет хиляди седемдесет и пет)лв без вкл.ДДС за площта от 87 кв.м,която Община Созопол продава, и при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на поземлени имоти с идентификатори 81178.502.504 и 81178.502.457 по ККР на гр.Черноморец ;
2. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 64/03.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на ПИ 81178.5.92 по КК, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с отреждане за „изграждане на сгради за отдих и курорт”.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.


Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 64/03.02.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№796

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на ПИ81178.5.92 по КК, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с отреждане за „изграждане на сгради за отдих и курорт”.
При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува от възложителя с: РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК”- ЕАД - гр.Бургас, “Електроразпределение”. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
за охранителна зона „Б” от ЗУЧК
• плътност на застрояване мак. 30%,
• К инт. мак. =1,0,
• кота корниз Н мак. = 10,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията , Общински съвет–Созопол, одобрява Задание изх.№5-94-Б-2/1/28.01.2014г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на ПИ 81178.5.92 по КК, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с отреждане за „изграждане на сгради за отдих и курорт”.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 65/03.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за учредяване на сервитут на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии за трасе на обект “Кабел 20 кV 3х/1х400/мм2;ВС “Буджака”- ТП ”Мапи”, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната поправка: В т.1.2 от проекта за решение думите ЗМСММА” да се запишат и четат “ЗМСМА”.


Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 65/03.02.2014г., ведно с поправката предложена от комисията.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№797

1.1.Общински съвет , на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.59 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ, чл.28 от ППЗОЗЗ, чл.25, ал.3 т.1, ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Созопол, съгласува и утвърждава трасе и сервитут за обект: “Кабел 20 кV 3х/1х400/мм2; ВС “Буджака”- ТП”Мапи”, община Созопол , преминаващи през следните поземлени имоти:
1. Имот №67800.54.145 с площ на сервитут -0,654 дка, начин на трайно ползване-“За път от републиканска пътна мрежа”
2.Имот №67800.9.115 с площ на сервитут -1,560 дка, начин на трайно ползване- “За път от републиканска пътна мрежа”
3.Имот №67800.9.128 с площ на сервитут -0,017 дка , начин на трайно ползване- “За селскостопански, горски, ведомствен път”
4.Имот №67800.8.318 с площ на сервитут – 1,728 дка, начин на трайно ползване- “За път от републиканска пътна мрежа”
5.Имот пл.№67800.8.978 с площ на сервитут- 0,113 дка, начин на трайно ползване- “Изоставена орна земя”
1.2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.25 ал.5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет – Созопол, съгласува трасе на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата влизане в сила на решението.


Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 66/03.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за учредяване на сервитут на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии за трасе на обект “Кабел 20 кV 3х/1х400/мм2;ВС “Буджака”- ТП”Стара Загора”, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма;Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната поправка: В т.1.2 от проекта за решение думите ЗМСММА” да се запишат и четат “ЗМСМА”.


Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 66/03.02.2014г. ведно с поправката предложена от комисията.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№798

1.1.Общински съвет , на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.59 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ, чл.28 от ППЗОЗЗ, чл.25, ал.3 т.1, ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Созопол, съгласува и утвърждава трасе и сервитут за обект: “Кабел 20 кV 3х/1х400/мм2; ВС “Буджака”- ТП”Стара Загора”, община Созопол , преминаващи през следните поземлени имоти:
1. Имот №67800.9.115 с площ на сервитут -0,228 дка, начин на трайно ползване-“За път от републиканска пътна мрежа”
2.Имот №67800.8.321 с площ на сервитут -0,172 дка, начин на трайно ползване- “За местен път”
3.Имот №67800.8.318 с площ на сервитут -1,728 дка , начин на трайно ползване- “За път от републиканска пътна мрежа”
4.Имот №67800.8.978 с площ на сервитут – 0,113 дка, начин на трайно ползване- “За изоставена орна земя”
1.2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.25 ал.5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет – Созопол, съгласува трасе на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата влизане в сила на решението.Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 67/03.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за учредяване на сервитут на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии за трасе на обект “Кабел 20 кV 3х/1х400/мм2;ТП “Мапи”- ТП”Стара Загора”, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната поправка: В т.1.2 от проекта за решение думите ЗМСММА” да се запишат и четат “ЗМСМА”.


Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 67/03.02.2014г., ведно с поправката предложена от комисията.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№799

1.1.Общински съвет , на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.59 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ, чл.28 от ППЗОЗЗ, чл.25, ал.3 т.1, ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Созопол, съгласува и утвърждава трасе и сервитут за обект: “Кабел 20 кV 3х/1х400/мм2; ТП “Мапи”- ТП”Стара Загора”, община Созопол , преминаващи през следните поземлени имоти:
1. Имот №67800.54.145 с площ на сервитут -0,654 дка, начин на трайно ползване-“За път от републиканска пътна мрежа”
2.Имот №67800.9.115 с площ на сервитут -1,445 дка, начин на трайно ползване- “За път от републиканска пътна мрежа”
3.Имот №67800.9.128 с площ на сервитут -0,017 дка , начин на трайно ползване- “За селскостопански, горски, ведомствен път”
4.Имот №67800.8.321 с площ на сервитут – 0,172 дка, начин на трайно ползване- “За местен път”
1.2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.25 ал.5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет – Созопол, съгласува трасе на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата влизане в сила на решението.


Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 83/07.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за: „Второстепенна улица, осигуряваща достъп до поземлен имот №134.141, в зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол”.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната поправка: В т.1.3 от проектът за решение на третия ред думите” от Закон за стопанисване и ползване на земеделските земи” да се запише и чете “Закон за собствеността и ползуване на земеделските земи”.


Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 83/07.02.2014г., ведно с поправката предложена от комисията.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№800

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от Закона за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Второстепенна улица, осигуряваща достъп до поземлен имот №134.141, в зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол”. При изработване на ПУП-ПП същия да се съобрази с вече одобрена улична регулация в зоната по §4 от ЗСПЗЗ и одобрените ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението.

1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет – Созопол, одобрява Задание с изх.№4-94-М-8/2/31.01.2014 година, за проектиране за обект: „Второстепенна улица осигуряваща достъп до поземлен имот №134.141, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол”.

1. 3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползуване на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасе на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 84/07.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ 67800.5.606 по КК, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, с цел урегулиране на два нови поземлени имота за изграждане на „вилни сгради”.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.


Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 84/07.02.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№801

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна на предназначението на ПИ 67800.5.606 по КК, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, с цел урегулиране на два нови поземлени имота за изграждане на „вилни сгради”.
При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, съгл. чл.127, ал.2 от ЗУТ, от възложителя с: РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК”- ЕАД - гр.Бургас, “Електроразпределение”. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
за охранителна зона „А” от ЗУЧК
• плътност на застрояване мак. 20%,
• К инт. мак. =0,5,
• кота корниз Н мак. = 7,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията , Общински съвет–Созопол, одобрява Задание изх.№7-94-А-111/4/31.01.2014г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за промяна на предназначението на ПИ 67800.5.606 по КК, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, с цел урегулиране на два нови поземлени имота за изграждане на „вилни сгради”.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 94/10.02.2014г. от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временен преместваем обект за обслужващи дейности в общински имот – с отреждане за улица, в кв.53, по план на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 94/10.02.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№802

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията и чл.8 от Закон за общинската собственост съгласува представената схема –скица №33 от 06.02.2014г. за разполагане на преместваем обект за обслужващи дейности върху общински имот , отреден за улица, с о.т.923-924, кв.53 по план гр. Созопол.


Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 97/10.02.2014г. от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект „Водоем, гр.Черноморец”, чрез отчуждаване на части от поземлени имоти - 81178.36.273, 81178.36.274, 81178.36.276 и 81178.36.277,частна собственост, попадащи в предвижданията му.
Докладната записка бе разгледана и от комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост, която също даде своето становище.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 97/10.02.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№803

І.На основание чл.21 от Закон за общинска собственост и чл.205, т.2 от Закон за устройство на територията и въз основа на предвижданията на подробно устройствения план за „Водоем” и пътна връзка към него, както и във връзка с чл.22 от Закон за общинската собственост и изготвени оценки, Общински съвет Созопол одобрява отчуждаване на :
1.1. Площта от 121 кв.м. от 2150 кв.м. площ на целия имот, с идентификатор 81178.36.277 по ККР на гр. Созопол, местност Външната чешма, с предназначение на имота – земеделска, НТП-за пасище. Площ след промяната 2029 кв.м.,проектен ПИ 81178.36.408
1.2. Като одобрява изплащане на сумата от 1548 лв.(хиляда петстотин и четиридесет и осем)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2983 от 05.02.2014г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.1. Площта от 169 кв.м. от 2269 кв.м. площ на целия имот с идентификатор 81178.36.276 по ККР на гр. Созопол, с предназначение на имота – земеделска, НТП-за пасище. Площ след промяната 2100 кв.м.,проектен ПИ 81178.36.406
2.2. Като одобрява изплащане на сумата от 2162 лв.(две хиляди сто шестдесет и два)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2985 от 05.02.2014г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
3.1. Площта от 247 кв.м. от 5238 кв.м. площ на целия имот с идентификатор 81178.36.274 по ККР на гр. Созопол, с предназначение на имота – земеделска, НТП-за пасище. Площ след промяната 4991 кв.м.,проектен ПИ 81178.36.404;
3.2. Като одобрява изплащане на сумата от 3159 лв.(три хиляди сто петдесет и девет)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2986 от 05.02.2014г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
4.1. Площта от 449 кв.м. от 5579 кв.м. площ на целия имот с идентификатор 81178.36.273 по ККР на гр. Созопол, с предназначение на имота – земеделска НТП-за пасище. Площ след промяната 5130 кв.м.,проектен ПИ 81178.36.405
4.2. Като одобрява изплащане на сумата от 5985 лв.(пет хиляди деветстотин осемдесет и пет)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2987 от 05.02.2014г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.

ІІ. Възлага на Кмет на Община Созопол да проведе необходимите процедури в изпълнение на решенията по горните точки.


Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 113/17.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенни улици от о.т.160 до о.т.129, от о.т.104 до о.т.107, от о.т.53 до о.т.56, ВиК и Кабелно трасе, м.”Соленки”, землище гр.Созопол и землище с.Равадиново”.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната поправка: В т.1.3 от проекта за решение на третия ред думите” от Закон за стопанисване и ползване на земеделските земи” да се запише и чете “Закон за собствеността и ползуване на земеделските земи”.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 113/17.02.2014г., ведно с поправката предложена от комисията.РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№804

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенни улици от о.т.160 до о.т.129, от о.т.104 до о.т.107, от о.т.53 до о.т.56, ВиК и Кабелно трасе, м.”Соленки”, землище гр.Созопол и землище с.Равадиново”

2. 2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет – Созопол, одобрява Задание с изх.№5-ВД-31/1/14.02.2014 година, за проектиране за „Второстепенни улици от о.т.160 до о.т.129, от о.т.104 до о.т.107, от о.т.53 до о.т.56, ВиК и Кабелно трасе, м.”Соленки”, землище гр.Созопол и землище с.Равадиново”.

2. 3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.5 от Закон за собствеността и ползуване на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасета на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 134/19.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване на УПИ І „За обществено жилищно строителство” кв.111 (нов идентификатор по КК 67800.504.219) по плана на гр. Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 134/19.02.2014г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№805

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.131 от ЗУТ, дава предварителното съгласие за изработване на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване УПИ І „За обществено жилищно строителство” кв.111 (нов идентификатор по КК 67800.504.219) по плана на гр. Созопол, като се обособят на нови урегулирани поземлени имоти за съществуващи блокове и обособяване на междублоковото пространство в нов УПИ, като в него се ситуира нов застроителен обем за изграждане на трафопост.
Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 135/19.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване изработване на ПУП – ЧИ на ПРЗ за част от ПИ 81178.501.236 по КК на гр.Черноморец, представляваща площадно пространство по застроителния план на гр.Черноморец.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 135/19.02.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№806
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.131 от ЗУТ и във връзка с чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ съгласува изработването на ПУП-ЧИ на ПРЗ за имот представляващ част от ПИ 81178.501.236 по КК на гр.Черноморец, представляваща площадно пространство , като се обособи нов урегулиран поземлен имот с отреждане „За градска тоалетна” в квартал 25 по действащ регулационен и застроителен план на града.Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 137/19.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за урегулиран поземлен имот I и II, кв. 146 идентични с ПИ 67800.505.87, 67800.505.131 и ПИ 67800.505.88 по план на гр. Созопол с цел съвпадение с кадастралната карта между двата поземлени имота и изравняване на площта и конфигурацията на УПИ с ПИ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.


Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Г-н Янакиев.

Т. Янакиев: Г-н Кмете, искам да Ви попитам, когато е продаден този имот през 2012, нямаше ли съвпадение с кадастралната карта между двата поземлени имота, тъй като до колкото помня от решението тогава, беше поземлен имот идентичен с УПИ. Интересува ме и колко е разликата в квадратурата?
Р. Александров: Имотът, който продаде Общината е купен съгласно скицата по кадастрална карта. Конкретно за този имот има дребни разминавания, но ние правим така регулацията, че да съвпадне с това, което е купила съответната фирма тогава. Имаме сериозна разлика с имота на читалището и с този ПУП реално се оправят площите и на читалището. Просто през 2007г., когато е била направена тази карта никой не е възразил, можело е още тогава да се оправят нещата.

П. Рейзи: Няма да бъдем ощетени, в смисъл, че сме продали примерно по-малко, а сега им го продаваме по- евтино. Няма никаква разлика.

Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари?Г-н Деспов.
Р. Деспов: Имам два въпроса. До колкото разбрах, това което ще се строи се запазва кота корниз – 7 метра, тук има някакъв работен проект, който е даден към докладната, в който виждам, че ще се строи четири етажна сграда, възможно ли е тези четири етажа да се вместят в 7 метра?
Р. Александров: Да, възможно е. Първо, това не е инвестиционен проект, това е силуета на сградата и от него е трудно да се разбере, но от кота корниз до кота било, Вие знаете има 4,50 – разстояние, в което се вместват два реално терасовидни етажа. Има една кула, която е допустима съгласно ЗУТ като архитектурен елемент, но кота корниз е 7 м. и тепърва ще се доказва с инвестиционния проект.
Р. Деспов: Аз имам предвид това, че този член, който сте цитирали в докладната, всъщност регламентира височината. Вторият ми въпрос е свързан с процента на застроеност, пише, че парцелът ще бъде застроен 70 % , но аз не открих каква е цялата площ на парцела, т.е. интересува ме тази сграда колко кв.м. ще бъде като застроена площ? Обяснявам и какъв ми е мотивът за въпроса, голяма част от хората влизат в града точно от там, спират ги автобусите там и ако ще има един голям мастодонт, който ще бъде 20 етажа и ако е около 20 метра широк, не съм специалист, но ми се струва неподходящо.

П. Рейзи: Всичко това, което тук се предлага, са едни намерения от страна на инвеститора, от там нататък има закони, с които ако не се е съобразил, ще трябва да го направи. В момента говорим за един ПУП, за улична регулация, това е. Относно това колко квадрата е сградата, вижте докладната, там пише 1472 кв. м. , 70% застроеност можете да го сметнете.

Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 137/19.02.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 13
Против: 1
Въздържали се: 2


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№807

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.134, ал.2,т.2 и т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, допуска и съгласува изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за урегулиран поземлен имот І и ІІ, кв.146 идентични с ПИ 67800.505.87, 67800.505.131 и ПИ 67800.505.88 по план на гр.Созопол, съгласно предложената графична част за изменение.


Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 139/20.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж в УПИ II, кв. 120 по плана на гр. Созопол за изграждане на „Медицински център Созопол“ срещу обезщетение с реални обекти.
Докладната записка бе разгледана и от комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост, която също даде своето становище.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 139/20.02.2014г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№808

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2014г.”, приета с Решение № 753/27.01.2014г.”, като включва следния недвижим имот – частна общинска собственост:
1.1. Поземлен имот, с площ 1982 /хиляда деветстотин осемдесет и два/ кв.м., представляващ УПИ ІІ, кв.120 /сто и двадесети/ по плана на гр. Созопол, идентификатор 67800.503.539
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.37 ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.51, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол учреди право на строеж за изграждане на „Медицински център Созопол” със разгъната застроена площ около 2994 кв.м. чрез провеждане на публично оповестен конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за следния недвижим имоти - частна общинска собственост:

2.1. Поземлен имот, с площ 1982 /хиляда деветстотин осемдесет и два/ кв.м., представляващ УПИ ІІ, кв.120 /сто и двадесети/ по плана на гр. Созопол, област Бургаска, идентификатор 67800.503.539, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за комплекс за здравеопазване, при граници на поземления имот: имоти 67800.503.274, 67800.503.396, 67800.503.397, 67800.503.243, 67800.503.239, 67800.503.268, 67800.503.270, 67800.503.273, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1558/22.11.2010 г.срещу предаване на Община Созопол на самостоятелни обекти в новопостроената сграда, представляващи обособено Звено за бърза и неотложна медицинска помощ и кабинети за лекари с обща медицинска практика със застроена площ не по-малко от 261,00 кв.м.представляваща 15% от общото застрояване в УПИ.
В „Медицински център Созопол” да има предвиден паркинг и да включва минимум следните обекти:
- Специализирани кабинети, лаборатории, образна диагностика /рентген/ и болничен дневен стационар;
- Звено за бърза и неотложна медицинска помощ и кабинети за лекари с обща медицинска практика
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за имота по т.1, възлизаща на 322 300,00 /триста двадесет и две хиляди и триста/ лева, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140025 / 20.02.2014 г.от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение.

3. Кандидатите да отговарят на следните условия: Да са регистрирани като търговски дружества или като дружества по законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или на държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство; Да нямат парични задължения към държавата по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; Да нямат задължения към Община Созопол; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация; Да докажат финансови възможности за изпълнение на възложените СМР. Като доказателство може да служи и банков документ за подкрепа на проекта. Липсата на финансови възможности е основание за отстраняване на кандидатите.

4. Определя задължителни условия, които да се включат в проекта за договор:
4.1. .Приобретателят се задължава да предаде на Община Созопол обектите в сградата, които предоставя в собственост на община Созопол при следната степен на завършеност: напълно завършен вид с подови покрития, стени боядисани с латекс, фаянс,теракота, гранитогрес, санитарни възли, в напълно завършен вид, без специализираната апаратура, медицинското оборудване и мебелно обзавеждане.
4.2. Община Созопол има право при пълно неизпълнение на задължението за изграждане на сградата в уговорения срок, едностранно без предизвестие да прекрати договора.
4.3. При пълно неизпълнение на задължението за изграждане и въвеждане в експлоатация на сградата, Приобретателят дължи на Община Созопол неустойка в размер на 10% от пазарната стойност на сградата, ведно с правото на строеж, определена от независим лицензиран оценител. За забава ще се счита едногодишен срок от срока за завършване и въвеждане в експлоатация на обекта.


5.Определя следните критерии и метод за оценка на предложенията:
5.1. К1 - предлаган процент обезщетение в новоизградената сграда, но не по-малко от 15 % от общото застрояване./Кандидатите да получават от 1 до 70 точки. Оценяването да се извършва по формулата:

К1 = % (участник) х 70
%(максимален)
където %(участник) е предложеният от кандидата процент, а %(максимален) е най-високият предложен такъв.
Тежест на критерия: N1=70/;
5.2. К2 - срок за проектиране - в календарни дни /Кандидатите да получават от 1 до 50 точки. Оценяването се извършва по формулата:
К2= С (максимален) х50
С (участник)
Тежест на критерия : N2=50/;
5.3. К3 - срок за строителство - в месеци, но не повече от 24 месеца от издаване на строителна линия /Кандидатите да получават от 1 до 50 точки.Оценяването да се извършва по формулата: К3=С(максимален) х50.
С(участник)
Тежест на критерия N3=50/.
5.4.К4–допълнителни инвестиции в обектите, които ще се предоставят в собственост на Община Созопол включително и услуга или оборудване – в левова равностойност /Кандидатите да получават от 1 до 30 точки. Оценяването да се извършва по формулата:
К4=С(максимална сума) х30.
С(сума участник)
Тежест на критерия N4=30/.

Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати да се извършва по формулата:
К=К1хN1+К2хN2+К3хN3+К4хN4
На първо място да бъде класиран кандидата получил най-висока комплексна оценка К.


6. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 140/20.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план- изменение на плана за регулация и застрояване в обхват на УПИ XIX 6193 и УПИ XXIII 6045 в м. „Буджака“, з-ще на гр. Созопол /пи с идентификатор 67800.6.193 и 67800.6.45 по КК на гр. Созопол./
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 140/20.02.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№809

1.1. На основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ и чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - план за регулация и застрояване в обхват на УПИ ХІХ6193 и УПИ ХХІІІ6045 в м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.6.193 и 67800.6.45 по КК на гр.Созопол /.
1.2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол одобрява заданието за изработването на ПУП - план за регулация и застрояване в обхват на УПИ ХІХ6193 и УПИ ХХІІІ6045 в м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.6.193 и 67800.6.45 по КК на гр.Созопол /.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 141/21.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване съгласие за сключване на окончателен договор за учредяване право на строеж за изграждане на енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци, в обхвата на УПИ № 379, находящ се в м.Чоплака, землище на с.Равадиново.
Докладната записка бе разгледана и от комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост, която също даде своето становище.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.


Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 141/21.02.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№810

1. Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 и чл.37,ал.4,т.4 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.62,ал.2 от Закон за енергетиката, одобрява сключването на окончателен договор за учредяване на право на строеж за изграждане на енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци въз основа на клаузите на сключен предварителен договор № 8-214 от 16.05.2012г.
2.Общински Съвет Созопол на основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, одобрява представен доклад от 30.12.2013г. на независим оценител за определена пазарната стойност на право на строеж за УПИ І-379 в размер на 205 000 лв.(без вкл.ДДС) за проектната площ за застрояване от 9106.20 кв.м. и пазарната стойност на право на строеж за УПИ ІІ-379 в размер на 12 000 лв.(без вкл.ДДС) за проектна площ за застрояване от 640 кв.м, съгласно технико-икономически показатели на представен идеен проект за строителство.
3. Общински Съвет Созопол възлага на Кмета на Община Созопол да предприеме всички необходими действия по изпълнение на решението и сключи договор.Кр. Германова: Благодарим на Председателя на комисията. Преминаваме към следваща точка от дневния ред: т. V Докладна записка с вх. № 145/25.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на бюджетната прогноза за местни дейности на Община Созопол за периода 2015 – 2017г.
Докладната записка бе разгледана на заседание на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми. По време на комисията бе направена поправка на допусната техническа грешка от името на вносителя, а именно: В Приложение № 6в, в графата за 2014г, под разчети, да се запише и чете: 100 000, 00.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната?Г-н Янакиев.

Т. Янакиев: Прави ми впечатление, че приходите, които са дадени в бюджетната прогноза, в някои от перата, да речем таксите за технически услуги са намалени. Т. е. Вие виждате намаление в техническите услуги или не виждате някаква активност, която да ги предизвика. Другото, което забелязвам е че административната такса се качва. Ще увеличаваме административната тежест ли? Щеше ми се да дискутираме и лихвите по новите заеми, които са 800 хил. лв. за 2015г. , при бюджет, който се предвижда от 2 млн. и 100 хил. лв.

П. Рейзи: Това е една прогноза. На всички вас ви е ясно, че в процеса на работа тази прогноза може да се променя. По отношение на техническите услуги и административните, настъпи една промяна в закона, във връзка с незаконното строителство, задължиха ни всички средства, които се събират от технически услуги, да се изразходват изцяло за незаконно строителство, за събаряне, контролиране и т.н. Съответно ние преразгледахме всички технически услуги, за да видим кое може да стане административна услуга и кое трябва да си остане техническа. Именно в преразглеждането се появява и тази разлика, която ви показваме. Що се отнася до лихвите по заемите, в момента имаме заеми към фонд „Флаг“, основно погасяваме тези лихви. А заемът, който сме записали 2 млн., ние го залагаме само, нямаме го в момента, може и да не се наложи да го изтеглим.
Т. Янакиев: Да, благодаря. Искам само още нещо да попитам, става въпрос за такса битови отпадъци, тя е заложена константа 3 млн. лв., доста инвестиционни намерения има в последните няколко месеца, от това което входирате в Общинския съвет – клас „В“. Те няма ли да влязат в експлоатация до 2017г. да кажем? Т. е. това предполага драстично увеличение на приходите от такса битови отпадъци.

П. Рейзи: Незнам дали сте наясно, но има предложения за ново изчисление на такса битови отпадъци. На базата на това, за сега не можем да предприемем други мерки. Ще изчакаме да видим какво ще се случи и тогава ще действаме. А за това, което казахте, дано да има строителство и да се увеличи таксата. Ако сте обърнали внимание в план-сметката тази година ни предстои ремонт и реконструкция на пречиствателната станция, на депото, така че голяма част от тези средства, ако успеем да ги съберем ще отиде за ремонта.

Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 145/25.02.2014г., ведно с поправката предложена на комисията.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№811
1.Одобрява бюджетната прогноза за местни дейности на Община Созопол за периода 2015 – 2017 г., съгласно Приложение №1.Кр. Германова: VI. Докладна записка с вх. № 149/26.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол по Мярка 3.2 „ Създаване на допълнителна заетост извън сектор рибарство ”, Приоритетна ос 4 : «Устойчиво развитие на рибарските области в Местна инициативна рибарска група „Приморско – Созопол – Царево» от стратегията на Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол – Царево.
Докладната записка бе разгледана на заседание на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Г-н Янакиев.

Т. Янакиев: Г-н Кмете, примерно ако при Вас дойде един местен рибар и има някаква идея, Вашият екип ще помогне ли, има ли готовност?

П. Рейзи: Да, разбира се. Никой до сега не е върнат, включително и проекта на яхт – клуб Созопол, беше направен с помощта на Общината и през цялото време помагаме.

Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 149/26.02.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№812

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол:
1. Одобрява кандидатстването на Община Созопол с проектно предложение "Напред за по-добър живот" по Мярка 3.2 „ Създаване на допълнителна заетост извън сектор рибарство ”, Приоритетна ос 4 : «Устойчиво развитие на рибарските области в Местна инициативна рибарска група „Приморско – Созопол – Царево» от стратегията на Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол – Царево.
2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подготви и подаде необходимите документи по т.1 относно подготовката и комплектуването на проектното предложение.Кр. Германова: VII. Докладна записка с вх. № 150/26.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълнение на решение №479/24.04.2013г. във връзка с кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по програма за трансгранично сътрудничество България-Турция.
Докладната записка бе разгледана на заседание на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 150/26.02.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№813

На основание на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол допълва решение № 479/24.04.2013г. като добавя т. 3 със следния текст:

Декларира, че предназначението на помещението, определено за експониране на музейна сбирка в сградата на Културен дом – гр. Созопол, АОС №153/05.04.2000г., в рамките на проект „Опазване на културно-историческото наследство – обща европейска цел“, няма да бъде променяно за период от 5 години след приключване дейностите по проекта.
В останалата си част решение №479/24.04.2013г. остава непроменено.Кр. Германова: VIII. Докладна записка с вх. № 151/26.02.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в решение № 612 от 30.09.2013 г. за кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение към Финансовия механизам на Европейското икономическо пространство.
Докладната записка бе разгледана на заседание на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 151/26.02.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№814
На основание на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол променя решение № 612 от 30.09.2013 г. като първа точка придобива вида:
1. Община Созопол да подаде Заявление за подпомагане „Созопол – съхраненото културно наследство и културна идентичност през вековете“.

II. Общински съвет Созопол дава правомощия на Кмета на община Созопол да подготви и представи необходимите документи за финансиране на проект: „Созопол – съхраненото културно наследство и културна идентичност през вековете”, като декларира че предназначението на сградата „Тракийски хан”, намираща се в УПИ XVII-227, кв.18 по Плана на град Созопол, с АОС №108/21.12.1999 г., определена за Етнографски музей, няма да бъде променяно за период от 10 години след приключване на дейностите по проекта.
В останалата си част решение № 612 от 30.09.2013 г. остава непроменено.


Кр. Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам тридесет и първото редовно заседание на Общински съвет – Созопол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/
Протокола води:………...……............
/В. Пазвантова/
Протоколът е публикуван на 12.03.2014г.


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...