:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №17/ 31.10.2016г.


ПРОТОКОЛ № 17

На 31.10.2016г., от 9:30 ч. в заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе седемнадесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.

На заседанието присъстваха шестнадесет общински съветника, Кметът на Община Созопол – Панайот Рейзи, Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол служители на общинска администрация, Кметове на кметства и гости.
Кр. Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, г-жо Зам. Кмет, Кметове на населени места и представители на общинска администрация. Преди да започнем по същество нашето заседание ви представям един партньор, който мисля всеки един от вас ще се съгласи, че изключително много е направил за Общината, за това да се случват красиви неща, включително подпомага да бъдат добре направени паметници на кулурата, да бъдат добре изглеждащи, но ще приключа дотук и ще помоля Кмета да дойде, за да връчим почетната грамота, подаръка и плакета от името на Националното сдружение на Общините на г-н Арнаудски.
П. Рейзи: Г-н Арнаудски вие знаете, че той е почетен гражданин на Созопол. Наред със всички неща, които каза Председателката на Общински съвет искам да кажа, че това е един от хората, с който Общината е усвоила най-много европейски средства като програми, като проекти и те са изцяло насочени във посоката на Стария град, на паметниците на културата, на запазване на автентичността на Стария град. Даже част от Европейските програми, които сме реализирали са изцяло по негова инциатива, ние сме само като партньори по някои от проектите и когато Председателката на Общинския съвет ме попита как ги виждам нещата, да предложим тази година и ние партньор за съвместна работа с Общината аз казах, че спокойно може да бъде г-н Кирил Арнаудски, тя ме подкрепи, внесе го искането и много се радвам. Аз също присъствах на този Управителен съвет, когато се разглеждаха кандидатурите, беше единодушно подкрепена нашата кандидатура и се стигна до този момент да връчим днес плакета и съответната диплома на г-н Арнаудски. Аз искам да му пожелая на него лично преди всичко да е здрав. Аз съм сигурен, че занапред заедно ще реализираме още много проекти, защото както ние Общината имаме добър екип да усвоява европейските средства, той също има много добър екип. Съвместната ни работа разбира се не се свежда само до европейските средства, съвместната ни работа се свежда и по отношение на ходенето ни по съответните институции. Свежда също и до там много умело и двете институции – и неговата Фондация и ние Общината да съумяваме да разделим работата, единият да свърши едно, другият да свърши друго, наистина един прекрасен партньор. Аз се радвам, че той помага толкова много на Общината и искам да ви кажа, че когато го предложих да стане почетен гражданин на Созопол и вие го подкрепихте единодушно много се зарадвах, защото тава е наистина един уникален човек, който заслужава този приз и дойде момента, в който Националното сдружение също да одобри неговата кандидатура и сега заедно с Председателката ще връчим тази благодарност към него за всичко, което прави към нашият град. Благодаря ви г-н Арнаудски. Бъдете жив и здрав.
К.Германова: Благодаря ви за това, което правите и винаги се отзовавате на молбите и желанията на Общината. Заповядайте.
П. Рейзи: Надявам се този плакет да стои във вашия работен кабинет , тук в Созопол и хората да разбират, че всеки един от нас трябва да бъде така всеотдаен като вас. Надявам се така да работим съвместно и занапред. Благодаря ви за всичко.
К. Арнаудски: Аз не мога много да говоря, искам да ви благодаря, искам да благодаря на Кмета, искам да благодаря на Председателя на Общинския съвет, искам да благодаря на всички вас, че ви има и че можем заедно да правим така, че нашата Община да става все по-хубава.
К. Германова: В залата присъстват шестнадесет общински съветника имаме кворум, откривам седемнадесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол. Имате думата за въпроси към Кмета на Общината.
Т. Янакиев: Уважаеми г-н Кмете, имам два въпроса към вас. Първият касае това прословуто Постановление 208, за което толкова се шуми в момента из държавата, което всъщност представлява една Наредба за регулация на реда за сключване на споразумение за интеграция с бежанци. Питането ми в тази насока е следното има ли отправени към вас някакви запитвания от страна на Централното ръководство, поемани ли са ангажименти или каквото и да било от това естество?
П. Рейзи: Нямаме запитвания, нямаме искания, нямаме бежанци. Нямам поети ангажименти и искам да ви кажа, че дори и да ми зададат този въпрос моят отговор ще бъде категорично не. На този етап нашият район не е интересен за бежанците и аз се надявам да го запазя такъв какъвто е. Досега поне по информация от местната полиция нямаме такива случаи констатирани на залавяне на загубили се бежанци по нашите трасета и надявам се и занапред. Поне това, което имам като информация на този етап техния път не минава оттук и затова оставаме чисти. Но пак ви заявявам, че аз съм категоричен и против те да се помещават в нашата Община.
Т. Янакиев: Благодаря ви г-н Кмете. Това е много добре. Значи сме на едно мнение. Вторият ми въпрос е следният каква е преспективата за спешна помощ в Община Созопол? Водят ли се някакви разговори с Вас, има ли някакви искания за предоставяне на други места за помещения на Спешната помощ?
П. Рейзи: Принципно вие сте го гласували решението, има отреден терен, той се намира до бившата щанги зала, сега е някакъв сервиз, който се помещава. Те трябваше да се кандидатстват по Европейска програма. Галя Георгиева ще довърши.
Г. Георгиева: Последно сме на етап от подписване на Договор за учредяване право на строеж, като за това е внесена и извънредната докладна. Министерството ще подписва договора, защото централизирано ще изпълняват проекта за всички общини. Чрез Министерството по Оперативната програма са спечелили, проектите са им готови. Тепърва ще провеждат обществената поръчка да избират строителя. Не знам дали точно разбрахте терена е до стадиона.
Т. Янакиев: Да, благодаря. Просто питам дали ще я има ли не? Значи ще я има.
Г.Георгиева: Последно одобрени сме.
П. Рейзи: На този етап нещата се случват. Това е един разговор, който започна да се води в началото на май месец, ако не бъркам или юни. По-бавно се случват нещата, но явно Европейска програма централизирано ще се спусне отгоре. Министреството на здравеопазването ще извършва всички процедури по определяне на изпълнителя и т. н. Аз също го чакам с нетърпение, за да можем след като се преместят да използваме тези помещения долу, които те в момента ползват за Общината, защото имаме нужда от помещения.
Т. Янакиев: Благодаря.
Кр.Германова: Имате ли други въпроси колеги?
Т. Дамянов: Уважаеми г-н Кмете, уважаема г-жо Преседател въпроса ми е за дървата за предстоящия отоплителен сезон. Получават се сигнали от граждани от Общината, от някои населени места, че дървата още не достигат до тях, хората са ги платили през юни, юли а още не могат да достигнат дърва до тях. В същото време се оказва, че върви сеч, дърва има обаче много изчакват хората и още нямат дърва. На какво се дължи това?
П. Рейзи: Имахме проблеми със сечта, поради това че започна много голяма сеч долу по границата всички резачи отидоха там във връзка с оградата, която се правеше. Отделно държавата се опитва да ни вземе горите обратно, водим дела. В момента в един район около ловният дом на Ропотамо стоят едни 1500 кубика нарязани. Там загубихме едното, второто дело. Сега сме на Върховен съд. Спряха ни строителните разрешения, разрешителните за сеч също. Имаме си трудности, но напоследък имаше и няколко доста дъждовни дни. Това също възпрепятства, но се надявам до края на ноември всичко, което е платено да се разчисти. Много пъти самите хора им се обаждат и им казват, че ще ви докараме дървата, но те казват ние сега в момента не ги искаме. Искам да ви кажа, че аз и ръководството на Общинското дружество ще направим всичко възможно хората да бъдат задоволени. Приоритетите ни бяха детските градини, училищата. Както всяка година и тази всеки ще си получи дървата може да бъдете сигурен в това.
Т. Дамянов: И нещо друго в тази връзка, транспортните разходи им се завишават на хората в смисъл такъв, че най-близките превозвачи до населените места незнайно защо отиват да носят дърва на по-далечните места и става един курс на дървата от около 100 лв. отделно от цената им.
К. Германова: Аз мисля, че затова трябва да питате превозвачите, а не Кмета. Други въпроси имате ли колеги? Г-н Чакъров.
Т. Чакъров: Г-н Кмете, моят въпрос е по отношение на окабеляването. Въздушни кабели отдавна вече няма в Созопол, обаче има някои телекоми, визирам Виваком продължават да пускат въздушни кабели. Общината мисля трябва да ги санкционира тези неща.
П. Рейзи : Кажете точно къде, да видим.
Т. Чакъров: На нашата улица има четири кабела висят от едната страна на другата, точно преди да завиете под нас има три кабела, които висят над улицата. Не е въпроса само до кабелите, а и за това, че ние ги премахваме, за да бъде по-хубаво, по-красиво. В съвременният свят вече всичко е подземно. Има подземни комуникации, а те продължават да пускат въздушни кабели.
П. Рейзи: Ще го проверим. Може самите граждани да са го направили. Дайте ми само по-голяма точност, после ми кажете, за да ги пратя нашите служители, за да видят за какво става дума.
Т. Чакъров: Добре.
К. Германова: Колеги имате ли други въпроси? Г-н Андонов.
С. Андонов: Г-н Кмете, на миналата сесия мисля, че беше г-н Чакъров беше поставил въпроса на ул. „Първи май“ точно пред хотел „Чучулев“, за тази бабунка там. Ще стане някоя беля.
П. Рейзи: Тази седмица ще оправи всичко. Фирмата в момента влиза в Созопол.
С. Андонов: Благодаря.
Кр. Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Преминаваме към дневния ред. Всички вие сте получили покана с така предложения дневен ред, аз имам предложение за допълнение на дневния ред, а именно:
V. Докладна записка с вх. № 969/ 28.10.2016г., от Катя Стоянова – зам. Кмет на Община Созопол, относно: поправка към решение №1354 от 31.07.2015г.;
Имате ли някакви други предложения за допълнение към дневния ред. Имате ли други предложения за допълнение или промяна в дневния ред? Няма.
Колеги ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за допълнение на дневния ред.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Ще ви моля сега като цяло да гласуваме дневния ред ведно с гласуваното допълнение
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 507

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. № 924/ 14.10.2016 Г. , от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на общинска програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол 2016 – 2020 г.
2. Докладна записка с вх. № 950/ 19.10.2016 Г. , от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за приемане на Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
3. Докладна записка с вх. № 776/ 25.08.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ на Община Созопол за I –вото шестмесечие на 2016 година.
4. Докладна записка с вх. № 883/ 10.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълване в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2016 година във функция „Общи държавни служби”.
5. Докладна записка с вх. № 916/ 13.10.2016 г., от Панайот Рейзи – Кмет на община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2016г.
6. Докладна записка с вх. № 935/ 17.10.2016г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ на Община Созопол за 2015 година.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
7. Докладна записка с вх. № 858/ 27.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27. ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
8. Докладна записка с вх. № 859/ 27.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27. ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост
9. Докладна записка с вх. № 860/ 27.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост находящ се в гр. Созопол с индетификатор по КК 67800.504.147
10. Докладна записка с вх. № 880/ 14.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в землище гр. Созопол м-ст „Аркутино“.
11. Докладна записка с вх. № 918/ 14.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.160 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
12. Докладна записка с вх. № 919/ 14.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.57 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
13. Докладна записка с вх. № 920/ 14.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.119 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
14. Докладна записка с вх. № 926/ 17.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижими имоти – общинска собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал.6 от ЗОС
15. Докладна записка с вх. № 927/ 17.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи в з-ще гр. Черноморец
16. Докладна записка с вх. № 944/ 18.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:1.Обявяване на част от недвижим имот в гр.Созопол за частна общинска собственост 2.Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел – „Сдружение за българо-гръцко приятелство“ – гр. Созопол
17. Докладна записка с вх. № 945/ 18.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в м-ст „Старо селище“, с. Атия, Община Созопол
18. Докладна записка с вх. № 946/ 18.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ, находящ се в м-ст „Акра“, з-ще гр. Черноморец
19. Докладна записка с вх. № 947/ 18.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост находящ се в с. Равадиново, Община Созопол
20. Докладна записка с вх. № 955/ 21.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: искане за безвъзмездно предоставяне на Община Созопол на недвижим имот, находящи се в гр.Созопол, представляващ земя и сграда с идентификатори 67800.504.87 и 67800.504.87.1, държавна собственост;

IV.ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
21. Докладна записка с вх. № 862/ 28.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване в обхват на УПИ ХХХІХ8073 / пи с идентификатор 67800.8.1041 по КК на гр.Созопол / и УПИ ХL8073 / пи с идентификатор 67800.8.1042 по КК на гр.Созопол / в м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол .
22. Докладна записка с вх. № 922/ 14.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 63015.506.468, зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Старо селище”, с. Атия, общ. Созопол, за изграждане на жилищна сграда.
23. Докладна записка с вх. № 923/ 14.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 81178.5.114, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, за изграждане на сгради за отдих и курорт.
24. Докладна записка с вх. № 928/ 17.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ Iза КОО, читалище и кметство в кв. 24 по плана на с. Равна гора.
25. Докладна записка с вх. № 956/ 21.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ VІІІ, кв.10 и УПИ VІІ,кв.5 по застроителен и регулационен план на с.Индже войвода, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и
2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
V. Докладна записка с вх. № 969/ 28.10.2016г., от Катя Стоянова- зам. Кмет на Община Созопол, относно: поправка към решение №1354 от 31.07.2015 г.

Кр.Германова: Преминаваме по първа точка от дневния ред давам думата на г-н Бардуков - Председателя на комисията по законност да зачете становището им.
Хр. Бардуков: Становище на комисията по комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на седемнадесетото редовно заседание.
На 27.10.2016г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията. Присъстваха всичките и членове. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол;Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 924/ 14.10.2016 Г. , от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на общинска програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол 2016 – 2020 г.
По предложение на вносителя да се направи следната корекция:
„В т.1 от проектът за решение ред втори думите „разгледа и” да се заличат.“
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, ведно с направената корекция.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме, ведно с предложението за корекцията предложено от комисията.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ХРИСТО БАРДУКОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 508

Общински съвет Созопол:
1. На основание чл. 21, ал. 1, т.12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал. 8 и ал.9 от Закона за управление на отпадъците приема „Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол 2016-2020год.;
2. На основание чл.59,ал.9 от Закона за управление на отпадъците възлага на Кмета на Община Созопол ежегодно да внася пред Общинския съвет отчет за изпълнение на програмата.


Хр. Бардуков. Докладна записка с вх. № 950/ 19.10.2016 Г. , от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за приемане на Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната ведно със следната корекция „ В чл.11, ал.3, т. 2 сумата от 70 лв. без ДДС да се промени на 60 лв. без ДДС, поради техническа грешка“.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Г-н Кмете, на комисията не стана дума, като прогноза какво очаквате като приходи от функционирането на тази Наредба.
П. Рейзи: Не мога да ви кажа г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Оперативно кой ще извършва дейността, в смисъл юридическата форма? Дали ще се създаде нещо като общинска фирма?
П. Рейзи: Не, няма да има общинска фирма. Може би ще бъдат назначени хора за лятото на работа, които да осъществяват този контрол около самото паркиране в тези зони. Частта от паяк и скоби ще бъдат дадени по всяка вероятност на фирмата, която досега води паяка. Ние сме сезонно, това ни е големия проблем. Ще го мислим.
К. Германова: Имате думата г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Чисто техническо питане. В момента не мога бързо да се движа из докладната, но в нея пишеше в някоя от точките, че се забранява премахването на скобата. Например има хора по-избухливи и например вади флекса и реже. В какъв ред ще се наказват нарушители, които си служат по този начин с това нерегламентирано премахване на средството, което е сложено на автомобила. Как ще се наказва? Има ли някакви глоби или пък санкциите? За скобата не видях никъде конкретно.
Б.Чампарова: Предвиден е раздел Административно наказателни разпоредби и в конкретния случай може да мине по чл.27, където са предвидени всички останали нарушения в размер от 10 до 150 лв. вече в зависимост от степентта на нарушението.
П. Рейзи: По всяка вероятност ще има заплащане на устройството, което е повредено. Имам предвид скобата и т. н.
Т. Янакиев: Аз затова ви казвам може би в един следващ ред да се прецезира това, защото за 10 лв. пък или таксата за паркиране някой ще си извади флексата и ще изреже скобата.
П.Рейзи: Аз и на комисиите казах, понеже имахме такъв коментар. Наредбата е наш инструмент за законодателство, така че в процеса на работа аз съм сигурен, че ще бъдат променени още няколко пъти. Ето, вие поставяте нещо, което трябва да се види. В процеса на работа аз ви казах, че през януари месец сигурно ще изпратим екип до Банско да отиде да види как работи тази наредба там, защото не е тайна ние сме взаимствали нашата наредба от тази, която работи в Банско. Сигурен съм, че ще излезе нещо, което ще трябва да го изчистим. При нас имаме проблем с паркирането по тротоарите. Този проблем е много важен. Имаме какво да мислим. Старият град знаете, че е специфичен. Там обръщаме специално внимание. Ще ги видим нещата.
Т. Янакиев: Добре. Благодаря ви отговора. Аз предполагам догодина, да речем че по това време горе долу ще видим какъв е ефекта от цялата работа.
П. Рейзи: Не, още преди лятото ще имаме раздвижване по казуса.
К. Германова: Г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Изразявям мнението си, че аз лично подкрепям докладната и пожелавам едно рационално използване на приходите, ефективност и дано да има положителни ефекти.
П. Рейзи: Г-н Дамянов искам да ви кажа, че с тази наредба влизаме в едни много дълбоки води. Казвам ви го най-откровено и честно. Не за друго Новият град е лесен, той е ясен, но Старият град ни е голям проблем. Вие го знаете много добре, защото живеем тук от много време и предишните кметове са имали трудности как да го подредим. Нашият Стар град е „жив“ град. Много е лесно, ако е един паметник. Вътре живеят хора, има бизнес, има туризъм и всичко това, което го правим и вие много добре го знаете, че който и да е кмета без изключение той трябва да се съобрази с тези хора, а те не са малко в Стария град все още. Нека поне по отношение на Стария град да имаме едно разбирателство. Няма да върна нито една подсказка от ваша страна, за да се случи нещо добро за него.
Кр.Германова: Имате ли други въпроси и коментари колеги? Г-н Чакъров.
Т. Чакъров: Аз искам да коментирам, че режима на паркиране не е точно упоменат така, както трябва да бъде. За платените места е от 8-21 ч. Давам пример само аз съм си платил паркомясто и идват туристи след 22 ч. До 21 ч. това място мога да го пазя, имам документ да го пазя и излиза, че след 21 ч. до 8 ч. сутринта какво става?
Д. Стоянова: Можем да ви гарантираме паркомясто, докато работи самият паяк и скобите. Оттам насетне вечерта не можем да ви осигурим охрана на паркомястото. Затова е написано така.
К. Германова: Това не става ли въпрос за синята зона само?
Д. Стоянова: За синята зона и за платените паркоместа, защото реално ако на вашето парко място някой паркира в 22 ч. паяка не може да дойде да го почисти, за да си паркирате вие.
К.Германова: Няма смисъл в това да заплаща абонамент някой, при положение, че има периоди, в които всеки може да паркира на това място. Ние говорим за трайно паркиране на личните ни автомобили, а не на туристи, като паркинг или парко место, така че не може ли в чл. 15, ал. 6 да бъде записано, че това касае синята зона?
Д. Стоянова: Според ал.7 ползвателя определя кой ще паркира на неговите места.
Хр. Бардуков: Аз предлагам да се приеме така както е в момента и на следващата сесия да се промени, ако нямате нищо против естествено.
Т. Янакиев: Вие бяхте обещали да направим работна група, взехте наредбата наготово в това няма нищо лошо, но явно има нужда от прецезиране. Тук г-н Бардуков е много прав. Дайте да се изберат 5-6 човека, които да я гледат отвсякъде и да излязат с готовия проект. Могат да излязат и други неща например в Стария град как ще влезе паяка за репатрация. Нали трябва да измислим начин, с който да репатрираме и автомобилите от стария град, защото Стария град влиза видимо и в двата режима било синя зона, било в зоната за паркиране.
П. Рейзи: Аз и на комисиите ви казах, нека да приемем така проекта на Наредбата. Ако някъде нещо сме констатирали слабости ще внесем докладна за промяна, ако трябва ще направим една работна група, както каза г-н Янакиев, ще ви кажем каква ни е идеята, какво ни е виждането. Аз мисля, че нейното приемане днес е идеята да поставим началото на този болен проблем, който седи от толкова време.
Кр. Германова: Други въпроси и коментари имате ли по докадната? Няма. Имате ли предложения за промяна по така предложения проект за наредба? Няма. Ще ви моля да гласуваме, така предложеният от вносителя проект на наредбата, ведно с корекцията на комисията, както и приложение 1.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ХРИСТО БАРДУКОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 509


І. На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 99 от Закона за движението по пътищата, Общински съвет приема Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства на територията на град Созопол.


Кр.Германова: По втора точка от дневния ред давам думата на г-жа Щерионова – Председател на комисията по финанси и бюджет.
П.Щерионова: Становище на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на седемнадесетото редовно заседание
На 27.10.2016. от 14:15 часа, се проведе заседание на комисията, на която присъстваха всичките й членове. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 776/ 25.08.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ на Община Созопол за I –вото шестмесечие на 2016 година.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси към докладната колеги? Няма. Преминаваме към гласуване. Няколко гласувания ще имаме. Давам думата на Председателката на комисията да зачете едно по едно отделните гласувания.

П. Щерионова: 1.1.По прихода 9 604 055 лв.
в т.ч.
За делегираните от държавата дейности 2 773 379 лв.
За местни дейности 6 830 676 лв.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 10
Против: 0
Въздържали се: 4П. Щерионова: 1.2.По разхода 7 035 221 лв.
в т.ч.
За делегираните от държавата дейности 1 793 470 лв.
За дофинансиране на делегираните от
държавата дейности със собствени приходи 503 743 лв.
За местни дейности 4 738 008 лв.
Разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно приложение форма Б-1 на МФ.
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 12
За: 10
Против: 0
Въздържали се: 2

П. Щерионова: 1.Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Созопол за I -вото шестмесечие на 2016 г. по приходната и разходната част, по функции, дейности и параграфи, както следва:
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 11
За: 9
Против: 0
Въздържали се: 2


П. Щерионова: Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за I-вото шестмесечие на 2016 г. по обекти, съгласно приложение № 24 от Б-1.
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 12
За: 10
Против: 0
Въздържали се: 2


П. Щерионова: 3.Приема отчета за състоянието на общински дълг за I-вото шестмесечие на 2016 г. - погашения към 30.06.2016 г. в размер на 14 373 764 лв. и остатък за погасяване към 30.06.2016 г. в размер на 19 598 638 лв., от които:

-към фонд „ФЛАГ” в размер на 9 780 000 лв.
- към „ПУДООС” в размер на 6 934 423 лв.
- към ОПОС в размер на 2 884 215 лв.
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 12
За: 10
Против: 0
Въздържали се: 2


П. Щерионова: 4. Приема отчета за сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд –/СЕС – 3 КСФ/ /ИБСФ/ на Община Созопол за I-вото шестмесечие на 2016 г., съгласно приложение № 2.
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 510
1.Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Созопол за I -вото шестмесечие на 2016 г. по приходната и разходната част, по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.По прихода 9 604 055 лв.
в т.ч.
За делегираните от държавата дейности 2 773 379 лв.
За местни дейности 6 830 676 лв.

1.2.По разхода 7 035 221 лв.
в т.ч.
За делегираните от държавата дейности 1 793 470 лв.
За дофинансиране на делегираните от
държавата дейности със собствени приходи 503 743 лв.
За местни дейности 4 738 008 лв.

Разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно приложение форма Б-1 на МФ.
2. Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за I-вото шестмесечие на 2016 г. по обекти, съгласно приложение № 24 от Б-1.
3.Приема отчета за състоянието на общински дълг за I-вото шестмесечие на 2016 г. - погашения към 30.06.2016 г. в размер на 14 373 764 лв. и остатък за погасяване към 30.06.2016 г. в размер на 19 598 638 лв., от които:
-към фонд „ФЛАГ” в размер на 9 780 000 лв.
- към „ПУДООС” в размер на 6 934 423 лв.
- към ОПОС в размер на 2 884 215 лв.

4. Приема отчета за сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд –/СЕС – 3 КСФ/ /ИБСФ/ на Община Созопол за I-вото шестмесечие на 2016 г., съгласно приложение № 2.
П.Щерионова Докладна записка с вх. № 883/ 10.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълване в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2016 година във функция „Общи държавни служби”.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 511

1.Общински съвет Созопол допълва списъка на пътуващите във функция „Общи държавни служби „ със следните служители: Ралица Йорданова Дякова – главен експерт и Петя Георгиева Пасева – младши експерт в дирекция „УТКИПЕУП“, с право на транспортни разходи по маршрут гр.Бургас – гр.Созопол – гр.Бургас, считано от 1.10.2016 година.


П.Щерионова: Докладна записка с вх. № 916/ 13.10.2016 г., от Панайот Рейзи – Кмет на община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2016г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Преминаваме към гласуване, давам думата на г-жа Щерионова да зачита перата.
П.Щерионова: 1.1.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличение с 43 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места” - увеличение с 43 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 141 720лв. 43 000лв. 184 720лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06– изграждане на
инфраструктурни обекти:
-Изграждане на КПС - Равадиново и
напорен тръбопровод - авторски,
строителен надзор, въвеждане в
експлоатация и др.непредвидени 85 000лв. 43 000лв. 128 000лв.
Кр.Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0


П.Щерионова: било намаление става

§ 10-00 – издръжка 439 575лв. 32 000лв. 407 575лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 348 175лв. 32 000лв. 316 175лв.

Кр.Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

П.Щерионова: било намаление става

§ 51-00 – основен ремонт 43 000лв. 43 000лв. 0лв.
в т.ч.
-Основен ремонт в т.ч.подмяна
на дограма, подмазване, боядисване
и др.дейности свързани с
това в "Дом на рибаря" 43 000лв. 43 000лв. 0лв.

Кр.Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


П.Щерионова: било увеличение става

§ 53-00 – придобиване на НМДА 323 736лв. 32 000лв. 355 736лв.
в т.ч.

подпараграф 53-09 – придобиване на други
нематериални дълготрайни активи:
-Изготвяне на ПУП-ПРЗ и ПП за
обект „Ново рибарско пристанище”
Созопол 50 000лв. 20 000лв. 70 000лв.

-Преработка на проект по част ВиК
за обект "Изграждане на депо за
строителни отпадъци, земни маси и
инертни материали и обособяване на
площадки за временно съхраняване
на излязло от употреба електрическо
и електронно оборудване, батерии
и акумулатори 8 400лв. 2 000лв. 10 400лв.

-Работен проект "Инвестиции в
рибарско пристанище град Созопол" 24 328лв. 10 000лв. 34 328лв.
Кр.Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0Въздържали се: 0


П.Щерионова: -Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – намаление с 43 000лв. и извършва промени по плана на разходните параграфи, както следва:
Кр.Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

П.Щерионова: 1.2. Функция „Икономически дейности и услуги” – намаление с 43 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
Кр.Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


П.Щерионова: 1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2016г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
Кр.Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 512


Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2016г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2016г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличение с 43 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места” - увеличение с 43 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 141 720лв. 43 000лв. 184 720лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06– изграждане на
инфраструктурни обекти:
-Изграждане на КПС - Равадиново и
напорен тръбопровод - авторски,
строителен надзор, въвеждане в
експлоатация и др.непредвидени 85 000лв. 43 000лв. 128 000лв.

1.2. Функция „Икономически дейности и услуги” – намаление с 43 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – намаление с 43 000лв. и извършва промени по плана на разходните параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 439 575лв. 32 000лв. 407 575лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 348 175лв. 32 000лв. 316 175лв.
било намаление става
§ 51-00 – основен ремонт 43 000лв. 43 000лв. 0лв.
в т.ч.
-Основен ремонт в т.ч.подмяна
на дограма, подмазване, боядисване
и др.дейности свързани с
това в "Дом на рибаря" 43 000лв. 43 000лв. 0лв.
било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НМДА 323 736лв. 32 000лв. 355 736лв.
в т.ч.
подпараграф 53-09 – придобиване на други
нематериални дълготрайни активи:
-Изготвяне на ПУП-ПРЗ и ПП за
обект „Ново рибарско пристанище”
Созопол 50 000лв. 20 000лв. 70 000лв.

-Преработка на проект по част ВиК
за обект "Изграждане на депо за
строителни отпадъци, земни маси и
инертни материали и обособяване на
площадки за временно съхраняване
на излязло от употреба електрическо
и електронно оборудване, батерии
и акумулатори 8 400лв. 2 000лв. 10 400лв.
-Работен проект "Инвестиции в
рибарско пристанище град Созопол" 24 328лв. 10 000лв. 34 328лв.

П.Щерионова: 2.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на долупосоченото кметство в рамките на приетия му от Общински съвет бюджет за 2016г. в частта за местни дейности, както следва:
Кметство с.Росен
2.1.Извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи във функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация ” , както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 18 700лв. 1 500лв. 17 200лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 2 500лв. 1 500лв. 1 000лв.

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 0лв. 1 500лв. 1 500лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03- придобиване
на др.оборудв.машини и съоръж.
- закупуване, доставка и монтаж
на климатик за нуждите на
кметството 0лв. 1 500лв. 1 500лв.

Кр.Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 513


2.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на долупосоченото кметство в рамките на приетия му от Общински съвет бюджет за 2016г. в частта за местни дейности, както следва:
Кметство с.Росен
2.1.Извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи във функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация ” , както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 18 700лв. 1 500лв. 17 200лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 2 500лв. 1 500лв. 1 000лв.

било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0лв. 1 500лв. 1 500лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03- придобиване
на др.оборудв.машини и съоръж.
- закупуване, доставка и монтаж
на климатик за нуждите на
кметството 0лв. 1 500лв. 1 500лв.


П.Щерионова: 3.Въз основа на приетите решения по т.1.1, т.1.2 и т.2 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2016г. /Приложение №1/
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 5 814 201лв. 33 500лв. 5 847 701лв.
От
-собствени средства за местни
дейности 5 415 101лв. 33 500лв. 5 448 601лв.

Кр.Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 514

3.Въз основа на приетите решения по т.1.1, т.1.2 и т.2 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2016г. /Приложение №1/
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 5 814 201лв. 33 500лв. 5 847 701лв.
От
-собствени средства за местни
дейности 5 415 101лв. 33 500лв. 5 448 601лв.

П.Щерионова: Докладна записка с вх. № 935/ 17.10.2016г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ на Община Созопол за 2015 година.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Преминаваме към гласуване, давам думата на г-жа Щерионова да зачита перата.


П.Щерионова: 1.1.По прихода 19 184 824 лв.
в т.ч.
За делегираните от държавата дейности 4 295 505 лв.
За местни дейности 14 889 319 лв.
Кр.Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 10
Против: 0
Въздържали се: 3

П.Щерионова: 1.2.По разхода 14 879 224 лв.
в т.ч.
За делегираните от държавата дейности 3 977 745 лв.
За дофинансиране на делегираните от
държавата дейности със собствени приходи 1 152 946 лв.
За местни дейности 9 748 533 лв.

Разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно приложение форма Б-1 на МФ.
Кр.Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 10
Против: 0
Въздържали се: 3
П.Щерионова: 1.Приема отчета за изпълнението на бюджета на Община Созопол за 2015 г. по приходната и разходната част, по функции, дейности и параграфи, както следва:

Кр.Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 10
Против: 0
Въздържали се: 3

П.Щерионова: 2. Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за 2015г. по обекти, съгласно приложение № 24 от Б-1.

Кр.Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 10
Против: 0
Въздържали се: 3

П.Щерионова: 3.Приема отчета за състоянието на общински дълг за 2015г. - погашения към 31.12.2015г. в размер на 3 198 947 лв. и остатък за погасяване към 31.12.2015г. в размер на 25 320 628 лв., от които:
-към фонд „ФЛАГ” в размер на 9 779 000 лв.
- към „ПУДООС” в размер на 7 034 423 лв.
- към ОПОС в размер на 2 977 205 лв.
- към „Инвестбанк”АД в размер на 5 530 000 лв.
Кр.Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 10
Против: 0
Въздържали се: 3


П.Щерионова: 4. Учредена банкова гаранция в полза на МОСВ в размер на 2 420 лв. за обезпечаване на финансовото изпълнение на превантивните и оздравителните мерки в предвидените от закона случаи за Регионалното депо за безопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево за срок от 3 години. Съгласно Решение № 860 от 29.04.2014 г. на Общински съвет гр. Созопол.
Кр.Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 5. Приема отчета за изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове /ИБСФ/ на Община Созопол за 2015 г., съгласно приложение № 2.
Кр.Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 10
Против: 0
Въздържали се: 3


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 515
1.Приема отчета за изпълнението на бюджета на Община Созопол за 2015 г. по приходната и разходната част, по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.По прихода 19 184 824 лв.
в т.ч.
За делегираните от държавата дейности 4 295 505 лв.
За местни дейности 14 889 319 лв.

1.2.По разхода 14 879 224 лв.
в т.ч.
За делегираните от държавата дейности 3 977 745 лв.
За дофинансиране на делегираните от
държавата дейности със собствени приходи 1 152 946 лв.
За местни дейности 9 748 533 лв.

Разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно приложение форма Б-1 на МФ.
2. Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за 2015г. по обекти, съгласно приложение № 24 от Б-1.
3.Приема отчета за състоянието на общински дълг за 2015г. - погашения към 31.12.2015г. в размер на 3 198 947 лв. и остатък за погасяване към 31.12.2015г. в размер на 25 320 628 лв., от които:
-към фонд „ФЛАГ” в размер на 9 779 000 лв.
- към „ПУДООС” в размер на 7 034 423 лв.
- към ОПОС в размер на 2 977 205 лв.
- към „Инвестбанк”АД в размер на 5 530 000 лв.
4. Учредена банкова гаранция в полза на МОСВ в размер на 2 420 лв. за обезпечаване на финансовото изпълнение на превантивните и оздравителните мерки в предвидените от закона случаи за Регионалното депо за безопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево за срок от 3 години съгласно Решение № 860 от 29.04.2014 г. на Общински съвет гр. Созопол.
5. Приема отчета за изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове /ИБСФ/ на Община Созопол за 2015 г., съгласно приложение № 2.
Кр. Германова: Колеги давам десет минути почивка.
Кр.Германова: Колеги в залата присъстват дванадесет общински съветника имаме кворум, продължаваме заседанието на Общински съвет. Следващата точка от дневния ред е доклад на комисията по общинска собственост давам думата на г-жа Светлана Лулева да зачете становището на комисията.
Св.Лулева: Становище на комисията по по туризъм, стопанска политика и общинска собственост във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на седемнадесетото редовно заседание
На 27.10.2016г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията на ковето присъстваха Светлана Лулева – Председател, Тодор Дамянов; Янчо Георгиев. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – зам. Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 858/ 27.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27. ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната ведно със следната корекция : „В проектът за решение на петия ред думите „имот с идентификатор 61042.14.118” да се запише и чете „имот с идентификатор 67800.14.118”

Кр. Германова: Други въпроси или коментари имате ли?Няма. Ще ви моля да гласуваме така предложения проект за решение, ведно с корекцията на комисията
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 516

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъде предоставен на ОСЗ-Созопол поземлен имот с идентификатор № 67800.14.118, с площ 0,531 дка., образуван от делбата на поземлен имот с идентификатор 67800.14.55 находящ се в местност „Соленки”, по влязла в сила на 04.10.2007г. кадастрална карта за землище гр.Созопол, община Созопол, предаден на общината с Протоколно решение№ 11/16.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Димитър Тодоров Попов.


Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 859/ 27.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27. ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
По предложение на вносителя да се направи следната корекция : „В проектът за решение на петия ред думите „имот с идентификатор 61042.14.119” да се запише и чете „имот с идентификатор 67800.14.119”
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната ведно с направената корекция.

Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме, ведно с корекцията предложена от комисията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 517

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъде предоставен на ОСЗ-Созопол поземлен имот с идентификатор №67800.14.119, с площ 0,392 дка., образуван от делбата на поземлен имот с идентификатор 67800.14.55 находящ се в местност „Соленки”, по влязла в сила на 04.10.2007г. кадастрална карта за землище гр.Созопол, община Созопол, предаден на общината с Протоколно решение№ 11/16.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Еленка Димитрова Попова.Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 860/ 27.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост находящ се в гр. Созопол с индетификатор по КК 67800.504.147
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 518


1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение №98/29.01.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва Поземлен имот с идентификатор 67800.504.147 по КК за гр.Созопол, целият с площ от 278 кв.м. /двеста седемдесет и осем/ квадратни метра.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 67800.504.147 по КК за гр.Созопол, целият с площ от 278 кв.м. /двеста седемдесет и осем/ квадратни метра, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1488/22.04.2010 год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 80 400,00лв. /осемдесет хиляди и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160153/11.08.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 880/ 14.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в землище гр. Созопол м-ст „Аркутино“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ Против

Общо гласували: 14
За: 13
Против: 1
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 519

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение №98/29.01.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва следните имоти:
• Поземлен имот с идентификатор 67800.47.56 по КК за гр.Созопол, целият с площ от 418 кв.м. /четиристотин и осемнадесет/ квадратни метра. е актуван като частна общинска собственост с Акт № 1889/27.08.2012 год.
• Поземлен имот с идентификатор 67800.47.54 по КК за гр.Созопол, целият с площ от 232 кв.м. /двеста тридесет и два/ квадратни метра. е актуван като частна общинска собственост с Акт № 1887/27.08.2012 год.
• Поземлен имот с идентификатор 67800.47.53 по КК за гр.Созопол, целият с площ от 2 975 кв.м. /две хиляди деветстотин седемдесет и пет/ квадратни метра е актуван като частна общинска собственост с Акт № 1886/27.08.2012 год.
• Поземлен имот с идентификатор 67800.47.13 по КК за гр.Созопол, целият с площ от 2 739 кв.м. /две хиляди седемстотин тридесет и девет/ квадратни метра е актуван като частна общинска собственост с Акт № 1885/24.08.2012 год.
• Поземлен имот с идентификатор 67800.47.9 по КК за гр.Созопол, целият с площ от 1 202 кв.м. /хиляда двеста и два/ квадратни метра е актуван като частна общинска собственост с Акт № 1883/24.08.2012 год.
• Поземлен имот с идентификатор 67800.47.7 по КК за гр.Созопол, целият с площ от 7 178 кв.м. /седем хиляди сто седемдесет и осем/ квадратни метра е актуван като частна общинска собственост с Акт № 1745/15.02.2012 год
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичени търгове с явно наддаване за имоти - частна общинска собственост, представляващи:
2.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.47.56 по КК за гр.Созопол, целият с площ от 418 кв.м. /четиристотин и осемнадесет/ квадратни метра. актуван като частна общинска собственост с Акт № 1889/27.08.2012 год. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 13 200,00лв. /тринадесет хиляди и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160170/19.09.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.2. Поземлен имот с идентификатор 67800.47.54 по КК за гр.Созопол, целият с площ от 232 кв.м. /двеста тридесет и два/ квадратни метра актуван като частна общинска собственост с Акт № 1887/27.08.2012 год.
На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.2, възлизаща на 7 300,00лв. /седем хиляди и триста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160169/19.09.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.3. Поземлен имот с идентификатор 67800.47.53 по КК за гр.Созопол, целият с площ от 2 975 кв.м. /две хиляди деветстотин седемдесет и пет/ квадратни метра актуван като частна общинска собственост с Акт № 1886/27.08.2012 год. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.3, възлизаща на 118 300,00лв. /сто и осемнадесет хиляди и триста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160168/19.09.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.4. Поземлен имот с идентификатор 67800.47.13 по КК за гр.Созопол, целият с площ от 2 739 кв.м. /две хиляди седемстотин тридесет и девет/ квадратни метра актуван като частна общинска собственост с Акт № 1885/24.08.2012 год. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.4, възлизаща на 97 500,00лв. /деветдесет и седем хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160167/19.09.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.5. Поземлен имот с идентификатор 67800.47.9 по КК за гр.Созопол, целият с площ от 1 202 кв.м. /хиляда двеста и два/ квадратни метра актуван като частна общинска собственост с Акт № 1883/24.08.2012 год. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.5, възлизаща на 42 800,00лв. /четиридесет и две хиляди и осемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160166/19.09.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.6. Поземлен имот с идентификатор 67800.47.7 по КК за гр.Созопол, целият с площ от 7 178 кв.м. /седем хиляди сто седемдесет и осем/ квадратни метра актуван като частна общинска собственост с Акт № 1745/15.02.2012 год. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.6, възлизаща на 285 400,00лв. /двеста осемдесет и пет хиляди и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160165/19.09.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

3.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.Св.Лулева Докладна записка с вх. № 918/ 14.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.160 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 520

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 36 /тридесет и шест/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.160 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 566 кв.м. /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, на стойност 520,00 лв. /петстотин и двадесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0104/04.10.2016г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицата Ставри Михайлов Димитров и Мария Ставрева Димитрова да придобият право на собственост върху 36 /тридесет и шест/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.160 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 566 кв.м., /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, като заплатят в полза на Община Созопол стойността по т.1.


Св.Лулева Докладна записка с вх. № 919/ 14.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.57 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 521

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 241 кв.м., представляващи имот с идентификатор 63015.506.57 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 326,60 лв. /триста двадесет и шест лева и 60 ст./, обективирана в оценителен протокол №0103/04.10.2016г.


Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 920/ 14.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.119 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 522

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м., представляващи имот с идентификатор 63015.506.119 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 813,10 лв. /осемстотин и тринадесет лева и 10 ст./, обективирана в оценителен протокол №0091/15.08.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 926/ 17.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижими имоти – общинска собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал.6 от ЗОС
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната ведно с направената корекция: В проектът за решение на четвъртият ред, преди думите „за период” да се добави „ЕИК 147 056 220”

Кр.Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме, ведно с предложението за допълнение на комисията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 523

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.6 от ЗОС да се предостави под наем без търг или конкурс за здравни дейности за задоволяване на съответните нужди на населението на ЕТ„Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ – д-р Ивелина Дралчева” ЕИК 147 056 220 за период от 5 години, следните кабинети:
• помещение находящо се на първи етаж с площ от 15,00 кв.м., в УПИ IІ- 284 'За кметство', кв.30 по плана на с.Индже войвода, с месечен наем в размер на 18,75 / осемнадесет лева и седемдесет и пет стотинки/ лева без ДДС.
• лекарски кабинет с площ от 18,62 кв.м., находящ се на част от първи етаж в сграда в УПИ VI кв.42 по плана на с.Крушевец, Община Созопол с месечен наем в размер на 23,26 / двадесет и три лева и двадесет и шест стотинки/ лева без ДДС.

Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 927/ 17.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи в з-ще гр. Черноморец
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 524

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва следните имоти:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 81178.3.156 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Акра“, с площ 700 кв.м. /седемстотин квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид нива, актуван като частна общинска собственост с Акт № 2262/23.01.2014год..
1.2. Поземлен имот с идентификатор 81178.3.159 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Акра“, с площ 756 кв.м. /седемстотин петдесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 2920/25.03.2015год.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичени търгове с тайно наддаване за имоти - частна общинска собственост както следва:
2.1. Поземлен имот с идентификатор 81178.3.156 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Акра“, с площ 700 кв.м. /седемстотин квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид нива, актуван като частна общинска собственост с Акт № 2262/23.01.2014год..
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 80 200,00лв. /осемдесет хиляди и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160177/29.09.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.2. Поземлен имот с идентификатор 81178.3.159 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Акра“, с площ 756 кв.м. /седемстотин петдесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид нива, актуван като частна общинска собственост с акт № № 2920/25.03.2015год.
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.2, възлизаща на 82 300,00лв. /осемдесет и две хиляди и триста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160178/29.09.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 944/ 18.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:1.Обявяване на част от недвижим имот в гр.Созопол за частна общинска собственост 2.Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел – „Сдружение за българо-гръцко приятелство“ – гр. Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 525

1.На основание чл.6, ал.1 и чл.8, ал.1 от Закон за общинска собственост, чл.5, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА част от недвижим имот – ПУБЛИЧНА общинска собственост, представляващ Самостоятелен обект с идентификатор 67800.501.157.2.1 по КККР на гр.Созопол с предназначение на обекта: За културна и обществена дейност с площ от 96,02 кв.м. и прилежащи части от 32,61 кв.м. при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 67800.501.157.2.2, под обекта – няма, над обекта - 67800.501.157.2.2, за ЧАСТНА общинска собственост.
2. След влизане в сила на Решението по т.1 и утвърждаването на акта за частна общинска собственост, както и на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.39, ал.4 от ЗОС и чл.61, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост да се предостави за безвъзмездно ползване за период от 10 години на Сдружение с нестопанска цел - “Сдружение за българо-гръцко приятелство”- гр.Созопол, рег. по ф.д.№1144/1993г. на Бургаски окръжен съд, както следва:
Самостоятелен обект с идентификатор 67800.501.157.2.1, с предназначение на обекта: За културна и обществена дейност с площ от 96,02 кв.м. и прилежащи части от 32,61 кв.м. при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 67800.501.157.2.2, под обекта – няма, над обекта - 67800.501.157.2.2, с адрес на имота гр.Созопол, ул.”Кирил и Методий” №29, ет.0, обект 1.
Самостоятелният обект се намира в сграда 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.501.157.
3.Възлага на кмета на Община Созопол да издаде заповед за учредяване на правото на ползване и сключване на договор.Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 945/ 18.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в м-ст „Старо селище“, с. Атия, Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 526

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост:
1.1. поземлен имот с идентификатор 63015.506.487 с площ 831 кв.м./осемстотин тридесет и един квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост акт № 4450/03.10.2016год.
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 12 000,00лв. / дванадесет хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160181/14.10.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.2. поземлен имот с идентификатор 63015.506.262 с площ 257 кв.м./двеста петдесет и седем квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ., актуван като частна общинска собственост акт 4372/08.09.2016год.
1.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.2, възлизаща на 3 700,00лв. / три хиляди и седемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160182/14.10.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 946/ 18.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ, находящ се в м-ст „Акра“, з-ще гр. Черноморец
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 527


1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва следните имоти:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 81178.3.184 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Акра“, с площ 1172 кв.м./ хиляда сто седемдесет и два квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1718/09.02.2012год.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване за имот - частна общинска собственост, както следва:
2.1. Поземлен имот с идентификатор 81178.3.184 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Акра“, с площ 1172 кв.м./ хиляда сто седемдесет и два квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1718/09.02.2012год.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 150 500,00лв. /сто и петдесет хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160184/14.10.2016г., от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 947/ 18.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост находящ се в с. Равадиново, Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 528

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост именно:
1.1. Урегулиран поземлен имот с номер ІX -13033, в кв.48 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 493 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2710/18.11.2014год.
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 14 600 /четиринадесет хиляди и шестстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150163/10.07.2015г. от независим лицензиран оценител, презаверена с номер № 20160183/14.10.2016г приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 955/ 21.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: искане за безвъзмездно предоставяне на Община Созопол на недвижим имот, находящи се в гр.Созопол, представляващ земя и сграда с идентификатори 67800.504.87 и 67800.504.87.1, държавна собственост;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 529

1.Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.54,ал.2 от Закон за държавната собственост, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол , чрез Областен управител на област Бургас, за предоставянето безвъзмездно собствеността върху поземлен имот с идентификатор 67800.504.87, с площ 575 кв.м. и сграда с идентификатор 67800.504.87.1, със застроена площ 40кв.м. с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение- художествена галерия и музей, и по-конкретно – поддържането и запазването на къща –музей на народния художник Александър Мутафов .
2.Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на предложението с конкретна информация до Областен управител на Област Бургас, с цел внасяне на предложението в Министерски Съвет за приемане на решения по реда на чл.54 от ЗДС, за предоставянето на имота за нуждите на общината и осигуряване на финансови средства от общинския бюджет .


Кр.Германова: По четвърта точка от дневния ред давам думата на г-н Чакъров – Председател на комисията по устройство на територията.
Т.Чакъров: Становище на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на седемнадесетото редовно заседание
На 27.10.2016г. от 14:45 часа, се проведе заседание на комисията, на която присъстваха Тодор Чакъров – Председател, Станимир Андонов, Христо Бардуков, Янчо Георгиев. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет; Общински съветници и Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 862/ 28.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване в обхват на УПИ ХХХІХ8073 / пи с идентификатор 67800.8.1041 по КК на гр.Созопол / и УПИ ХL8073 / пи с идентификатор 67800.8.1042 по КК на гр.Созопол / в м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол .
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме

С резултат от гласуването „За” – 15гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 530

На основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ и чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - план за регулация и застрояване в обхват на УПИ ХХХІХ8073 / пи с идентификатор 67800.8.1041 по КК на гр.Созопол / и УПИХL8073 / пи с идентификатор 67800.8.1042 по КК на гр.Созопол / в м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол.
На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол одобрява заданието за изработването на ПУП - план за регулация и застрояване в обхват на УПИ ХХХІХ8073 / пи с идентификатор 67800.8.1041 по КК на гр.Созопол / и УПИХL8073 / пи с идентификатор 67800.8.1042 по КК на гр.Созопол / в м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.Т.Чакъров: Докладна записка с вх. № 922/ 14.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 63015.506.468, зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Старо селище”, с. Атия, общ. Созопол, за изграждане на жилищна сграда.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 531

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване, за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 63015.506.468, зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Старо селище”, с.Атия, общ.Созопол, за изграждане на жилищна сграда.

При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряван
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване, съгласно предвиждането по ОУП на Община Созопол за жилищни зони с малка височина – села: плътност на застрояване мак. 40%, К инт. мак. =1,2, кота корниз Н мак. = 10,00 метра, необходима площ за озеленяване мин. 40%.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№4-94-А-99/1/11.10.2016г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 63015.506.468, зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Старо селище”, с.Атия, общ.Созопол, за изграждане на жилищна сграда.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. № 923/ 14.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 81178.5.114, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, за изграждане на сгради за отдих и курорт.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
С резултат от гласуването „За” – 14 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 532

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване, за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 81178.5.114, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, за изграждане на сгради за отдих и курорт.

При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост и при спазване на изводи и препоръки от Становище с изх.№ИГП-96 от 26.02.2016 год. на „Геозащита“ ЕООД – гр.Варна,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряван
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване,
за охранителна зона „А” от ЗУЧК: плътност на застрояване мак. 20%, К инт. мак. =0,5, кота корниз Н мак. = 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност; за охранителна зона „Б” от ЗУЧК: плътност на застрояване мак. 30%, К инт. мак. =1,0, кота корниз Н мак. = 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№7-94-В-66/1/10.10.2016г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 81178.5.114, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, за изграждане на сгради за отдих и курорт.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Т.Чакъров: Докладна записка с вх. № 928/ 17.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ Iза КОО, читалище и кметство в кв. 24 по плана на с. Равна гора.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
С резултат от гласуването „За” – 14 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 533

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.131 от ЗУТ дава предварителното съгласие по така изработения вариант на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за УПИ УПИ Іза КОО, читалище и кметство в кв. 24 по плана на с. Равна гора, като се обособят три нови урегулирани поземлени имота ІЗа озеленяване и спорт, VІІІза кметство и УПИ VІІЗа читалище.


Т.Чакъров: Докладна записка с вх. № 956/ 21.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: ОТНОСНО: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ VІІІ, кв.10 и УПИ VІІ,кв.5 по застроителен и регулационен план на с.Индже войвода, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и 2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната ведно с направената корекция: „В т.1 от проектът за решение на втория ред „ал.4” се заличава“

Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме, ведно с предложението на комисията за корекция.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 534

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, съгласува изработването на ПУП - план регулация и застрояване за ПИ –неизпълнена улична регулация о.т.23 и о.т.24, общинска собственост и съседни УПИ VІІІ, кв.10 и УПИ VІІ,кв.5 по плана на с.Индже войвода. .
Във връзка с приетото по горе решение,
2. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граници и план за застрояване на имотите по т.1 ,с проектна площ на изменението от 191(сто деветдесет и един) кв.м.ид.части, съгласно графичната част на проекта за частично изменение;
2.2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на:
 1213(хиляда двеста и тринадесет )лв без вкл.ДДС, за 191( сто деветдесет и един) кв.м.ид.части, общинска собственост, съгласно ЕО № 269/03.10.2016г. при която цена да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на УПИ VІІІ, кв.10 и УПИ VІІ,кв.5,с.Индже войвода ;
3.След приключване на процедурата по реда на глава седма, раздел ІV от ЗУТ по промяна на регулационен и застроителен план съгласно ЧИ на ПУП за частта от ПИ, неизпълнена улична регулация о.т.23 и о.т.24, общинска собственост, проекта да се внесе в Общински Съвет за обявяване частта от новообразувания урегулиран имот за частна общинска собственост
4.Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .


Кр.Германова: Преминаваме към последна точка от дневният ред
V. Докладна записка с вх. № 969/ 28.10.2016г., от Катя Стоянова- зам. Кмет на Община Созопол, относно: поправка към решение №1354 от 31.07.2015 г.
Ще дам думата на Галя Георгиева да каже няколко думи.
Г.Георгиева: Аз мисля, че в началото на сесията обясних, че това е във връзка със спешното подписване на договора за строителство за филиала на спешната неотложна помощ. Искам да направя едно допълнение от името на вносителя в проекта на решение на 1стр. последният ред застроена площ от 100 кв. м. по предходното ни решение всъщност е застроена площ от 200 кв. м. за сграда и 100 кв. м. за прилежащия паркинг в имота. Единственото, което променяме тук, е че в предходното решение учредяваме правото на строеж на името на Центъра Бургас, а от Министерството държат да бъде на тяхно име, защото всички договори ще подписва министъра.
Кр.Германова: Имате думата колеги за въпроси и коментари по докладната. Няма. Първо ще ви помоля да гласуваме това допълнение, а именно в проекта за решение на седмия ред да се запише и чете „със застроена площ за сграда от 200 кв.м. и прилежащ паркинг от 100 кв. м.”.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ Въздържал се
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1


Кр.Германова: Колеги ще ви моля да гласувате така предложеното решение по докладната ведно с допълнението, което току що гласувахме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 535

1. Общински съвет Созопол, променя и допълва т.3 от решение № 1354 от 31.07.2015г. , както следва:
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.37,ал.6,т.1 от Закона за общинската собственост, чл.182, ал.1 от ЗУТ, дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на строеж в полза на Министерство на здравеопазването, с ЕИК 000695317, за изграждането на ФСМП(филиал спешна помощ) със застроена площ за сграда от 200(двеста)кв. м. и прилежащ паркинг от 100 (сто)кв.м. в ПИ 67800.503.597 по КККР на гр.Созопол, идентичен с УПИ ХІХ,кв.87 по ЗРП на гр.Созопол, с площ на целият ПИ от 653(шестстотин петдесет и три кв.м.) и при граници и съседи 67800.503.596, 67800.503.191, 67800.503.599, 67800.503.598;
Изградените обекти в имот 67800.503.597, идентичен с УПИ ХІХ,кв.87 по ЗРП на гр.Созопол ще бъдат държавна собственост.
2.Общински Съвет Созопол на основание чл.8, ал.6 от ЗМДТ освобождава Министерство на здравеопазването от заплащането на административна такса по процедурата за учредяване право на строеж в ПИ 67800.503.597
3. Настоящето решение е неразделна част от решение № 1354 от 31.07.2015г на Общински Съвет Созопол.

Кр.Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам седемнадесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/


Протокола води:………...……..................
/М. Харитова/


Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен Управител на обл. Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созополвърнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...