:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №30/ 27.10.2017г.



ПРОТОКОЛ № 30

На 27.10.2017г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе тридесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.

На заседанието присъстваха шестнадесет общински съветника, Кметът на Община Созопол – Панайот Рейзи, Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, Петя Чапевова – Зам.-кмет на Община Созопол, служители на общинска администрация, Кметове на кметства и гости.
Кр. Германова: Уважаеми г-н Кмете, г-жи Зам.-Кметове, г-н Главен Архитект, г-н Началник на РУ- Созопол, Кметове на населени места и представители на общинска администрация. В залата присъстват тринадесет общински съветника имаме кворум, откривам тридесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Колеги, както на всяко заседание така и днес започваме с питания към кмета. Имате думата за въпроси. Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Уважаеми г-н Кмете, ще бъда кратък с оглед на лошото време, което беше преди няколко дни въпроса ми е следния има ли готовност Община Созопол, почистени ли са деретата, мостовете огледани ли са, свлачищата как са? Пътя между св. Тома и Аркутино вътрешния път, който е затворен за автомобили в момента се е активизирало свлачище, не знам дали имате някакви наблюдения там и според мен може да пропадне до година най-много. Така, че питането ми е имаме ли готовност евентуално още при една такава екстремна ситуация Община Созопол да реагира.
П. Рейзи: На този въпрос трудно някой може да отговори, че имаме готовност, знаете природа е. На този дъжд, който беше единствения проблем, който го имахме беше в с.Зидарово и малко в с. Присад. Мисля, че долу горе нашата община във времето сме успели да поставяме проблемите и да ги решаваме. Ето в Зидарово примерно през последните дъждове се наводнявахме, сега почистихме деретата, долу горе стабилизирахме нещата там. Този проблем, който сега имахме беше от водата, която дойде от Вършило, в момента работим по него. За този път, който говориш ти това не е път, това е частен имот. Чисто и просто има асвалт върху него и затова ние му казваме път, но не е път. Ще го погледна, хубаво казвате, не знаем в интерес на истината Вие подавате сега сигнала.
Т. Чакъров: Аз попитах на миналата сесия за него.
П. Рейзи: За този път ли г-н Чакъров? И какво питахте за него?
Т. Чакъров: Питах за него ще правиме ли укрепване и Вие казахте, че е частен имот.
П. Рейзи: Да то е така, но ще го погледна все пак, ако е тръгнало да напишем на собственика да сложи някакви ленти, да няма преминаване през него и т.н. Защото то не е път, то е частен имот. Иначе принципно по отношение на язовирите сме взели максималните мерки имам предвид те са вече отдадени на концесия, концесионерите са подписали договорите, в момента се извършват кой каквито ремонти има да прави по тях, така че в тази посока работим. Мисля, че имаме готовност. Пак казвам, природа е. Никой не може да каже днес какво ще се случи. Благодаря за въпроса. Видяхме какво се случи в Бургаския регион и съответно трябва да бъдем осторожни. Благодаря.
Т. Янакиев: Прав сте. Благодаря Ви за отговора.
Кр. Германова: Други въпроси колеги? Имате думата г-н Димитров.
Р. Димитров: Г-н Кмете един сигнал и от мен. Като тръгнете след „Санта Марина“, в посока Златна рибка има един клон, който е счупен и не знам как не е паднал. Отдавна е счупен клона, държи се върху другите клони, не е чак толкова много голям, но е голям.
П. Рейзи: Къде е г-н Димитров? Точно на големия завой или преди „Златна рибка“?
Р. Димитров: Като тръгваш от „Златна рибка“ за „Санта Марина“ на завоя отдясно.
П. Рейзи: Този големия завой, който е на входа на „Санта Марина“. Там ли?
Р. Димитров: Да.
П. Рейзи: Добре. Сега ще се обядя да го оправят.
Кр. Германова: Други въпроси колеги имате ли? Г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Уважаеми г-н Кмете въпроса ми е докъде стигна проекта със осветлението, за което гласувахме бюджет за общината дали за стария град, които са предвидени за смяна на осветителните тела ще бъдат съгласувани с Националния институт за паметниците на културата? Другият въпрос ми е виждаме, че започват някакви ремонти по тротоари към Буджака, което е похвално в новия град. За стария град да направим някой ремонт, да преасвалтираме улица например. Предлагам да препавираме улица например от Църквата насам до пресечката, която свързва „Аполония“ и ‚Анаксимандър“ е в едно окаяно състояние, а това е улица където основния туристопоток минава през летния сезон. Хубаво е да се направи и да се ремонтира. Улица „Гларус“ понеже е еднопосочна през лятото шахтата там е много неравна и се разбиват колите. На „Морски скали“ също има такъв проблем голяма бабуна и т. н. Мисълта ми е да насочим внимание към ремонти и в стария град.
П. Рейзи: Ние не сме спрели г-н Дамянов да правим ремонти в стария град. По втория въпрос няма да Ви отговарям, чисто и просто това са добри неща, които ги казвате ще ги проверим, ще ги видим. Съответно живот и здраве, като приемем новия бюджет за новата година ще заложим една част от тях, които наистина имат крещяща нужда от тези ремонти.
Т. Дамянов: Аз говоря за стария бюджет от тази година, който е.
П. Рейзи: В стария бюджет няма как. Всичко се движи там. Говорим за догодина. По отношение на лампите, разбира се, че проектите в момента се съгласуват. Съобразили сме се с това, което казвате Вие за стария град лампите, ще бъдат същите, като фенери, вървим към подмяна и може би с НИПК няма да има нужда да го съгласуваме, ако това Ви интересуваше г-н Дамянов. Започваме най-напред със с. Габър. Първо ще започнем от селата насам, после вече ще влезем в Созопол и в Черноморец. Такава е програмата, за да използваме хубавото време в момента, което е по Странджата, защото като падне сняг снегът пада там и тогава ще можем спокойно да се прехвърлим да работим в района на Созопол и Черноморец. Отделен е момента, че е инженериг в момента и проектите се съгласуват, правят се, така че нещата се движат. Изпълнител имаме определен, някаква софийска фирма, работим по казуса. По отношение на другото, което ме попита ще ги прегледаме нещата, ще ги видим, но засега те остават два месеца до нова година няма как. В новия бюджет и без това Созопол го работим напролет тогава ще видим какво ще е и ще ремонтираме. Това е.
Кр. Германова: Други въпроси колеги имате ли? Г-н Неделчев.
Ст. Неделчев: Г-н Кмете сега гледам, че в Равадиново отсечката я правят с асвалт, обаче видимо два дни е спрял дъжда и всичката вода, която се отцежда е на асвалта. Мисля, че има нужда от канавките да се оправят.
П. Рейзи: Ще го видим това. Там е много сложен казуса, може би във времето ще вървим към някакво цялостно асвалтиране, някакъв цялостен ремонт на този път понеже отстрани вече имотите са задигнати и в един момент пътя потъва надолу. Ще видим, ще го огледаме, ще го коментираме. Благодаря Ви.
Кр. Германова: Други въпроси колеги имате ли? Да разбирам, че няма повече въпроси. Г-н Кмете благодарим Ви. Колеги преди да започнем с нашата сесия позволете ми да ви представя новия началник на Полицията г-н Гайдарджиев и ще му дам думата сам да се представи, да каже няколко думи за себе си.
М. Гайдарджиев: Добър ден на всички, уважаеми общински съветници, дами и господа, Кметове на населени места. Казвам се Милен Гайдарджиев. Професионалната ми кариера започнах през 1994г., като патрулен полицай в Охранителна полиция. В последствие станах оперативен работник в Пето Районно в Бургас, след това изкарах 10 години в Областна дирекция, пак в Криминална, занимавах се с разследване на кражби и противозаконно отнемане на МПС-та и трафик за Близкия Изток. В последствие работих една календарна година и в Районно управление Царево, така че имам опит и в малко и в голямо районно управление. След това работих една година, отново бях назначен, като началник на група Криминална в Областната дирекция с ресор кражби, измами , грабежи и касоразбивания. След това една календарна година отново се бях върнал в Пето районно в Бургас, което е най-голямото в града, като Началник сектор Криминална, като през целия летен сезон изпълнявах и длъжността Началник на Районното управление и Началник на Криминална. От 08.09. съм със заповед на Министъра съм назначен за Началник на Районното управление в Созопол. На 25.09. постъпих на длъжност тук, в този красив град. Аз ще продължа да работя по мой стил и по мой метод и надявам се този опит, който имам да го предам и на колегите тук в Районното управление, както предполагам, че ще изчерпя някакъв опит и от тях. Основно ще работя за спокойствието на гражданите и на малките населени места, по селата, както и ще се постарая да обезпечим летния туристчески сезон. Смятам, че ще се получи много добър екип в Районното управление. Имам пълен картбланш от ръководството на Областна дирекция да си избера служители и да запълня вакантните бройки. Относно летния туристически сезон според мен е рано да го коментираме, но имам някакви насоки и визия за работата. Искам да изкажа мнението на Ръководството на Министреството на национално ниво и на областно ниво, голям ефект по отношение на разкриването на кражбите е и видеонаблюдението, което е изградено в града и в някои населени места, в момента извършваме една проверка да установим кои камери не работят и евентуално на един по-късен етап да ги възстановим, за да можем да работим и по горещи следи. Другото, с което искам да ви запозная е по отношение на малките населени места, пак на национално и на регионално ниво Ръководството на МВР счита, че е необходимо да бъдат създадени мобилни екипи, в които ще присъстват служители от криминална, от охранителна и от икономическа полиция. Ще изготвим един списък на населениите места в нашата община, където имаме горещи точки и тези мобилни екипи ще посещават в определен ден и час селата с цел да изслушват гражданите и селяните и евентуално, ако има някакви проблеми да бъдат излушани, да се предприемат конкретни мерки и да се действа. Искам да уведомя всички кметове на малки населени места, да има по-широк обществен отзвук, да запознаят населението. Може би ще бъде спуснат такъв списък и аз ще го предоставя на всички кметове. Ще се радвам да работим съвместно. Благодаря ви.
Кр. Германова: Благодаря ви. Колеги имате ли някакви въпроси? Г-н Началник искам да Ви пожелая успех в новото поприще, то за вас не е ново, региона е нов, да Ви кажа, че от наша страна можем да ви гарантираме помощ, тогава когато е необходима. Сигурна съм , че това можете и вие да го гарантирате, защото ние много често, особено в летния сезон търсим, както ваши служители, така може би и вас ще търсим, защото понякога се налага ние като общественици все пак да реагираме на определени ситуации, а пък естествено в по-специални ситуации е необходима намесата на полицията. Надяваме се на една ползотворна работа, за вас винаги са отворени вратите на Общинския съвет, за нас винаги ще е добре, тогава когато Вие присъствате на наши сесии, когато кажете вашите проблеми и болки, за които ние бихме могли да помогнем и се надяваме на една ползотворна работа за в бъдеще и занапред. Благодаря ви.
Колеги, преминаваме към дневния ред от заседанието. Всички вие сте получили така предложения дневен ред, ведно с поканата за днешното заседание. Имате ли някакви предложения или допълнения към дневния ред? Няма. Колеги ще ви моля да гласуваме дневния ред като цяло.
С резултат от гласуването „За” – 14 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 914

I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. №1029/ 11.10.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на процедура за предоставяне на концесия с предмет: „Управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях, напояване, спортно-развлекателни услуги и други дейности разрешени от закона, върху язовири, публична общинска собственост Язовир „Гармица" ПИ 81178.37.393, с площ 20,655 дка., общ завирен обем 20 000куб.м.,намиращ се в землището на гр. Черноморец, ЕКАТТЕ 81178, Община Созопол”.
2. Докладна записка с вх. №1030/ 11.10.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на процедура за предоставяне на концесия с предмет: „Управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях, напояване, спортно-развлекателни услуги и други дейности разрешени от закона, върху язовири, публична общинска собственост Язовир „Студена вода" ПИ 63029.139.186, с площ 58,020 дка., общ завирен обем 222 000куб.м.,намиращ се в землището на с. Росен, ЕКАТТЕ 63029, Община Созопол.”
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
3. Докладна записка с вх. №1033/ 12.10.2017г., от Петя Чапевова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Покана за партньорство в Проектно предложение „Ще се справя“, Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.009 “Открий ме, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) 2014-2020г.
4. Докладна записка с вх. №1045/ 13.10.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2017г.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
5. Докладна записка с вх. №967/ 15.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с.Равадиново, община Созопол. 2.Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 61042.501.310, с.Равадиново, община Созопол, с площ 735кв.м., идентичен с парцел I-215, кв.42
6. Докладна записка с вх. №1000/ 05.10.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на части от недвижим имот, публична общинска собственост, идентификатор 81178.5.444 по кадастрална карта на гр.Черноморец, съставляващ част от ПИ 81178.5.108, индивидуализирани съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ, попадащи в обхват на УПИ І-785,кв.81, за частна общинска собственост;
7. Докладна записка с вх. №1026/ 11.10.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в УПИ VI-41, кв.7 по плана на с.Крушевец.
8. Докладна записка с вх. №1028/ 11.10.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в УПИ VIII-330, кв.36 по плана на с.Вършило.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
9. Докладна записка с вх. №993/ 27.09.2017г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.3.159, земеделска земя, местност „Акра”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.
10. Докладна записка с вх. №1042/ 13.10.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.3.156, земеделска земя, местност „Акра”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.
11. Докладна записка с вх. №1043/ 13.10.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.60.24, земеделска земя в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Митков мост”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „вилни сгради“.
12. Докладна записка с вх. №1044/ 13.10.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.3.184, земеделска земя, местност „Акра”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:
13. Докладна записка с вх. №1027/ 11.10.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разкриване на щат за педагогически специалист, в ДГ „ Делфинче”- гр.Черноморец и ДГ „Детелина „ – с. Росен .

Кр. Германова: Преминаваме към първа точка от дневния ред Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на тридесетото редовно заседание. Давам думата на нейния Председател да докладва становището на комисията.
Ст. Недин: Становище на комисията по комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на тридесетото редовно заседание. На 24.10.2017г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, на което присъстваха Стойо Недин – Председател; Пенка Щерионова; Светлана Лулева; Тодор Чакъров и Гено Пухов.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Докладна записка с вх. №1029/ 11.10.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на процедура за предоставяне на концесия с предмет: „Управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях, напояване, спортно-развлекателни услуги и други дейности разрешени от закона, върху язовири, публична общинска собственост Язовир „Гармица" ПИ 81178.37.393, с площ 20,655 дка., общ завирен обем 20 000куб.м.,намиращ се в землището на гр. Черноморец, ЕКАТТЕ 81178, Община Созопол”.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Въпроси или коментари по докладната имате ли колеги? Г-н Янакиев имате думата.
Т. Янакиев: Аз имам един въпрос към г-жите Зам.-Кметове, тъй като преди 5 мин. г-н Кмета обяви, че всички язовири са дадени на концесия, не са, то е ясно че тези са се провалили искам да попитам каква е визията за в бъдеще за тези двата. Направо ви говоря и за следващата докладна, защото тя е идентична да не си губя времето. За в бъдеще за тези два язовира ще се направи ли нова процедура или общината ще си ги стопанисва? Какво ще правим?
К. Стоянова: Ще направим отново нова процедура. Нашата визия е, просто тези язовири трябва да се дадат на концесия, защото закона е изключително строг, много отговорности, вие и на комисия видяхте, че ни задължават оператори и т.н. Просто с тази нова агенция, която направиха, нашата визия е да се отдават на концесия.
Т. Янакиев: Добре. Благодаря Ви г-жо Зам.-Кмет.
Кр. Германова: Други въпроси или коментари имате ли колеги? Г-н Димитров.
Р. Димитров: Моето питане е следното: може ли някой да ми отговори изпусквателните крановете на тези язовири работят ли?
К. Стоянова: За всеки един язовир сме направили доклади, конкретно в момента не мога да Ви кажа. Язовирите са 6-7, ако искате елате в общината.
Р. Димитров: Аз за тези двата говоря.
Д. Добрев: Ако ми разрешите мога да ви отговоря за Гармица. Язовира е в землището на гр. Черноморец. Гармица не разполага с кран за изпускане. Още при правенето не е заложен такъв кран.
Р. Димитров: Г-н Добрев искам да Ви кажа, че Гармица има кран, но крана не работи. От 10 години това поне го знам. За язовира в Росен не мога да кажа нищо, мисля че той не изпущаше, после го ремонтираха. Нали така?
К. Стоянова: Извинявам се, че ви прекъсвам, но не сме специалисти нито Вие, нито аз, нито г-н Добрев. Имаме доклади, направени от инженери, ако искате заповядайте, ще видите за всеки един язовир, кранове, преливници и т.н.
Кр. Германова: Други въпроси или коментари по докладната записка имате ли колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЮ НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 915

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.17, ал.1, т.2, чл.60, ал.1, т.1 и чл.58, ал.2, т.3 от Закона за концесиите, чл.91 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, Протокол от 03.07.2017г. на Комисия, назначена със Заповед № 8-Z-667 от 29.05.2017г. на Кмета на Община Созопол, Общински съвет Созопол
Р Е Ш И:
Прекратява процедура за предоставяне на концесия с предмет: „Управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях, напояване, спортно-развлекателни услуги и други дейности разрешени от закона, върху язовири, публична общинска собственост Язовир „Гармица" ПИ 81178.37.393, с площ 20,655 дка., общ завирен обем 20 000куб.м.,намиращ се в землището на гр. Черноморец, ЕКАТТЕ 81178, Община Созопол”, открита с Решение № 622 от 27.01.2017г. на Общински съвет - Созопол.

Ст. Недин: Докладна записка с вх. №1030/ 11.10.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на процедура за предоставяне на концесия с предмет: „Управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях, напояване, спортно-развлекателни услуги и други дейности разрешени от закона, върху язовири, публична общинска собственост Язовир „Студена вода" ПИ 63029.139.186, с площ 58,020 дка., общ завирен обем 222 000куб.м.,намиращ се в землището на с. Росен, ЕКАТТЕ 63029, Община Созопол.”
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Въпроси или коментари имате ли колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЮ НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 916

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.17, ал.1, т.2, чл.60, ал.1, т.1 и чл.58, ал.2, т.3 от Закона за концесиите, чл.91 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, Протокол от 03.07.2017г. на Комисия, назначена със Заповед № 8-Z-660 от 29.05.2017г. на Кмета на Община Созопол, Общински съвет Созопол
Р Е Ш И:
Прекратява процедура за предоставяне на концесия с предмет„Управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях, напояване, спортно-развлекателни услуги и други дейности разрешени от закона, върху язовири, публична общинска собственост Язовир „Студена вода" ПИ 63029.139.186, с площ 58,020 дка., общ завирен обем 222 000куб.м.,намиращ се в землището на с. Росен, ЕКАТТЕ 63029, Община Созопол.” открита с Решение № 622 от 27.01.2017г. на Общински съвет - Созопол.

Кр. Германова: Преминаваме към втора точка от дневния ред Доклад на комисията по финанси. Давам думата на нейния Председател г-жа Пенка Щерионова.
П. Щерионова: Уважаема г-жо Председател, г-н Кмете колеги и гости становище на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на тридесетото редовно заседание. На 24.10.2017г. от 14:15 часа се проведе заседание на комисията, на което присъстваха Пенка Щерионова – Председател, Георги Пинелов, Тихомир Янакиев и Иван Хаджиев. В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №1033/ 12.10.2017г., от Петя Чапевова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Покана за партньорство в Проектно предложение „Ще се справя“, Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.009 “Открий ме, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) 2014-2020г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната, ведно с направената корекция – В правното основание от проектът за решение на първия ред, „т.24 от ЗМСМА”, да се запише и чете „т.23, от ЗМСМА.”
Кр. Германова: Въпроси и коментари по докладната имате ли? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение, ведно с направената корекция от комисията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 917

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Созопол одобрява проект на Споразумение за партньорство със Сдружение „Равновесие“ – Бургас по Проектно предложение „Ще се справя“, Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.009 “Открий ме, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.
П. Щерионова: Докладна записка с вх. №1045/ 13.10.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2017г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Въпроси и коментари по бюджета имате ли? Имате думата г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Не е точно въпрос, коментар е да поговорим малко за бюджета като цяло и промените, които правим всяка сесия. Прави впечатление искането за увеличаването на сумата за озеленяване с нови 60 000 лв. и като ги увеличим да станат 360 000 лв. На мен ми се струва, че ние по принцип критикуваме неефективното използване на средства от бюджета струва ми се, че не получаваме адекватно от тази услуга за озеленяване спрямо средствата, които отделяме и сега наново да ги завишаваме. Озеленяване в „Санта Марина“ - това е един курортен комплекс.
Кр. Германова: Извинявайте, че Ви прекъсвам г-н Дамянов само искам да отбележа тези 360 00 лв. г-жо Чачева са изцяло за § 10-20 нали? Това само за зелените площи ли е или въобще като цяло разходите за външни услуги § 10-20 в дейността озеленяване?
К. Чачева: Въобще като цяло.
Кр. Германова: Не само за „Света Марина“?
К. Чачева: Не само.
Т. Дамянов: 360 000 лв. на година за нашата община. Ами малко не го виждаме насреща да се случва това нещо. Това прави по 1000 лв. на ден, по 30 000 лв. на месец. Какво озеленихме толкова, къде отидоха тези пари? И сега да ги увеличим, за да станат толкова. На „Санта Марина“ направихме там спечелен проект. По този начин Общината, като партньор на това бужу може да се каже тук в района на Созопол, съдейства за неговото развитие в инфраструктура с този проект за къта, който беше там Амфитеатър и детската площадка и т. н. Те имат си озеленяване, имат си поддръжка там хора и т. н., то е видно и ние да насочваме пари там.
Кр. Германова: Става въпрос за общинското място г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Знам, че става въпрос.
Кр. Германова: Как частната фирма ли да го озеленява?
Т. Дамянов: Ами в замяна на това, че е построено там в тяхната територия. Има логика.
Кр. Германова: Къде в тяхната територия?
Т. Дамянов: Ами не в тяхната територия в тяхния район там.
Кр. Германова: Района в „Санта Марина“ се поделя меджу общината и частни собственици.
Т. Дамянов: Туристите на „Санта Марина“ го използват те.
Кр. Германова: Всичко в тази община е направено, за да се ползва от жителите на общината и туристите.
Хр. Христов: Г-н Дамянов, лесопарка „Санта Марина“ е общинска собственост и е 99 дка., като първия етап и спечеления проект е 22,600 квадрата, на който са направени Амфитеатъра, детските площадки, алеите, алейно осветление, направено е е озеленяване с 345 бр. иглолистни и широколистни дървета, 5700 храсти и 9,6 дка затревяване. Това нещо го е направила Община Созопол в своята собственост. Значи 22 дка е спечеления проект, а общинската собственост е 99 дка. Община Созопол е собственик, Община Созопол трябва да се грижи за своя лесопарк. На втори етап ще направим останалите 76 дка спечелен проект г-н Дамянов това искам да Ви кажа. Община Созопол е собственик на всички тези съоръжения там.
Т. Янакиев: Игрищата собственост на Община Созопол ли са извинявайте г-н Христов?
Хр. Христов: Аз не говоря за игрищата г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Те са в лесопарка.
Хр. Христов: Към момента говоря за Амфитеатъра, за алеите, за алейното осветление, ВиК връзките, детските площадки, които сме направили с този проект. Тенискортовете г-н Янакиев би трябвало да попаднат в лесопарк големия на Община Созопол.
Т. Янакиев: Интересуват ме тенискортовете, футболното игрище чия собственост са?
Г. Георгиева: Игрищата са изграждани доста преди спечелването на проекта. Тогава съответно имахме решение на Общински съвет да им учреди право на ползване те да ги изградят, съответно общинска собственост, да ги ползват и поддържат мисля, че 10 години беше и след това да ни ги върнат. Като собственост е общинска, но с право за ползване за съответен период срещу изграждане, т.е. ние не сме дали пари за да ги строим, говоря за големите игрища.
Т. Янакиев: Да, точно за тях.
Г. Георгиева: Но ще ги получим след няколко години.
Т. Дамянов: И само да продължа, изтеглихме кредит за автогара, автогарата не се случва, но почваме да изразходваме тези пари за щяло и нещяло, просто да ги натъманяваме по някакъв начин, което според мен това не е удачно и аз лично няма да подкрепя така предложените промени в бюджета.
Кр. Германова: Благодаря г-н Дамянов. Някакъв отговор искате ли или беше само констатация?
Т. Дамянов: Не.
Кр. Германова: Колеги груги въпроси или коментари имате ли? Няма. В такъв случай давам думата на г-жа Щерионова да зачете перата едно по едно.
П. Щерионова: -Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” – увеличение с 30 500лв. по параграфи, както следва: било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 259 490лв. 30 500лв. 289 990лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:
- ТП за изграждане на улична канализация
за квартали 37,38,39,47,48,49 по
плана на с.Равадиново 0 30 500лв. 30 500лв.
Кр. Германова: Моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 15; Против: 1; Въздържали се: 0

П. Щерионова: -Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“ – увеличение с 36 000лв., по параграфи, както следва: било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 395 440лв. 36 000лв. 431 440лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:
- ТП за изграждане на улична мрежа
в м. „Мисаря“ 0лв. 36 000лв. 36 000лв.
Кр. Германова: Моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Против
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Против
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 12; Против: 3; Въздържали се: 1

П. Щерионова: -Дейност 622 „Озеленяване“ – увеличение с 60 000лв.,по параграфи, както следва: било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 310 000лв. 60 000лв. 370 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 –р-ди за външни услуги 300 000лв. 60 000лв. 360 000лв.
(за поддържка на зелени площи за
Общински лесопарк „Света Марина“).
Кр. Германова: Моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Против
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Против
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Против
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 12; Против: 4; Въздържали се: 0

П. Щерионова: 1.1. Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличение със 126 500 лв. по дейности и параграфи, както следва:
Кр. Германова: Моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Против
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 12; Против: 2; Въздържали се: 2

П. Щерионова: 1.2. Функция „Икономически дейности и услуги” – намаление със 126 500 лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата” – намаление със 126 500 лв., по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 554 222лв. 126 500лв. 427 722лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане

на инфраструктурни обекти:
Етапно изграждане на Автогара
Созопол - пълен инженеринг-
изготвяне техническо задание и
идеен проект 466 674лв. 126 500лв. 340 174лв
Кр. Германова: Моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Против
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 12; Против: 2; Въздържали се: 2

П. Щерионова: Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2017г., както следва: 1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2017г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва.
Кр. Германова: Моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Против
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16, За: 12, Против: 2, Въздържали се: 2
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 918

Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2017г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2017г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:

1.1. Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличение със 126 500 лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” – увеличение с 30 500лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 259 490лв. 30 500лв. 289 990лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:
- ТП за изграждане на улична канализация
за квартали 37,38,39,47,48,49 по
плана на с.Равадиново 0 30 500лв. 30 500лв.

-Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“ – увеличение с 36 000лв., по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 395 440лв. 36 000лв. 431 440лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:
- ТП за изграждане на улична мрежа
в м. „Мисаря“ 0лв. 36 000лв. 36 000лв.

-Дейност 622 „Озеленяване“ – увеличение с 60 000лв.,по параграфи, както следва:

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 310 000лв. 60 000лв. 370 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 –р-ди за външни услуги 300 000лв. 60 000лв. 360 000лв.
(за поддържка на зелени площи за
Общински лесопарк „Света Марина“).


1.2. Функция „Икономически дейности и услуги” – намаление със 126 500 лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата” – намаление със 126 500 лв., по параграфи, както следва:

било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 554 222лв. 126 500лв. 427 722лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане

на инфраструктурни обекти:
Етапно изграждане на Автогара
Созопол - пълен инженеринг-
изготвяне техническо задание и
идеен проект 466 674лв. 126 500лв. 340 174лв


П. Щерионова: Кметство с.Зидарово
2.1.Увеличава плана на разходите във функция „Общи държавни служби“ - дейност 122 „Общинска администрация“ с 5 700 лв.по параграфи, както следва:
било увеличение става
§52-00 – придобиване на ДМА 0лв. 5 700лв. 5 700лв.
в т. ч.
подпараграф 52-03 – придобиване
на друго оборудване,машини и
съоръжения
-Доставка и монтаж на 3бр.климатици
за кметство Зидарово 0лв. 5 700лв. 5 700лв.
2.2.Намалява плана на разходите във функция „Жилищно строителство,БКС и опазване на околната среда по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие – намаление с 5 700лв.по параграфи, както следва:
било намаление става
§10-00 – издръжка 7 700лв. 5 700 лв. 2 000лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 5 000лв. 5 000лв. 0лв.
§ 10-20 – р-ди за външ-услуги 2 700лв. 700лв. 2 000лв.
Кр. Германова: Моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14, За: 12, Против: 1, Въздържали се: 1

П. Щерионова: 2.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на долупосоченото кметство в рамките на приетия му от Общински съвет бюджет за 2017г. в частта за местни дейности, както следва:
Кр. Германова: Моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14, За: 12, Против: 1, Въздържали се: 1

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 919

2.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на долупосоченото кметство в рамките на приетия му от Общински съвет бюджет за 2017г. в частта за местни дейности, както следва:
Кметство с.Зидарово

2.1.Увеличава плана на разходите във функция „Общи държавни служби“ - дейност 122 „Общинска администрация“ с 5 700 лв.по параграфи, както следва:
било увеличение става
§52-00 – придобиване на ДМА 0лв. 5 700лв. 5 700лв.
в т. ч.
подпараграф 52-03 – придобиване
на друго оборудване,машини и
съоръжения
-Доставка и монтаж на 3бр.климатици
за кметство Зидарово 0лв. 5 700лв. 5 700лв.

2.2.Намалява плана на разходите във функция „Жилищно строителство,БКС и опазване на околната среда по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие – намаление с 5 700лв.по параграфи, както следва:
било намаление става
§10-00 – издръжка 7 700лв. 5 700 лв. 2 000лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 5 000лв. 5 000лв. 0лв.
§ 10-20 – р-ди за външ-услуги 2 700лв. 700лв. 2 000лв.


П. Щерионова: 3.Въз основа на приетите решения по т.1.1, т.1.2 и т.2 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2017г./Приложение №1/. било намаление става
Общо капиталови разходи: 9 561 177лв. 54 300лв. 9 506 877лв.
в т.ч. от
-собствени средства за местни
дейности 8 752 870лв. 54 300лв. 8 698 570лв.
Кр. Германова: Моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14, За: 12, Против: 1, Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 920

3.Въз основа на приетите решения по т.1.1, т.1.2 и т.2 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2017г./Приложение №1/.
било намаление става
Общо капиталови разходи: 9 561 177лв. 54 300лв. 9 506 877лв.
в т.ч. от
-собствени средства за местни
дейности 8 752 870лв. 54 300лв. 8 698 570лв.


Кр. Германова: Давам думата на г-жа Лулева – Председател на комисията по общинска собствност да зачете становище и докладни.
Св. Лулева: Уважаема г-жо Председател, г-н Кмете, колеги, гости Становище на комисията по по туризъм, стопанска политика и общинска собственост във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на тридесетото редовно заседание.
На 24.10.2017г. от 14:30 часа се проведе заседание на комисията, на което присъстваха всичките и членове. В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова– Зам.-Кмет на Община Созопол; Петя Чапевова – Зам.-Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №967/ 15.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с.Равадиново, община Созопол. 2.Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 61042.501.310, с.Равадиново, община Созопол, с площ 735кв.м., идентичен с парцел I-215, кв.42.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА Въздържал се
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ Въздържал се
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ Въздържал се
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ Въздържал се
16 ГЕНО ПУХОВ Въздържал се
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ Въздържал се
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
Общо гласували: 13, За: 4, Против: 0, Въздържали се: 9
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 921

Общински съвет Созопол не приема решението, предложено с Докладна записка с вх. №967/ 15.09.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с.Равадиново, община Созопол. 2.Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 61042.501.310, с.Равадиново, община Созопол, с площ 735кв.м., идентичен с парцел I-215, кв.42.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №1000/ 05.10.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на части от недвижим имот, публична общинска собственост, идентификатор 81178.5.444 по кадастрална карта на гр.Черноморец, съставляващ част от ПИ 81178.5.108, индивидуализирани съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ, попадащи в обхват на УПИ І-785,кв.81, за частна общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14, За: 14, Против: 0, Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 922

1. Ha основание чл.6, ал. 1 и чл.8, ал. 1 от ЗОС, чл.6, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА част от недвижим имот - ПУБЛИЧНА общинска собственост с площ от 73 (седемдесет и три)кв.м.ид.части от ПИ 81178.5.444 , попадащи в ПИ идентификатор 81178.5.108, представляващи след изменението част от УПИ ІХ-5.108, и конкретно индивидуализиран чрез влязъл в сила проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ и преотреждане, идентичен с ПИ с нов проектен идентификатор 81178.5.108, при съседи на имота: 81178.5.107, 81178.5.356,81178.5.364 и 81178.5.346 , за ЧАСТНА общинска собственост.
2. На основание чл.19 от ЗЗД и във връзка с чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС, Общински съвет одобрява да се сключи окончателния договор за площта от 45 (четиридесет и пет)кв.м.ид.части със собственика на ПИ 81178.5.108.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №1026/ 11.10.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в УПИ VI-41, кв.7 по плана на с.Крушевец.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14, За: 14, Против: 0, Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 923

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците: Митра Григорова Стоянова ЕГН: ........, Мариана Вълканова Георгиева ЕГН ........, Божидар Вълканов Сиклемов ЕГН ........, Марулка Димитрова Сиклемова ЕГН ......., Мара Иванова Атанасова ЕГН ......., Димитринка Иванова Петрова ЕГН ......... чрез продажба на 136кв.м. ид.ч /сто тридесет и шест квадратни метра идеални части/ от Урегулиран поземлен имот VI-41 /шест римско за имот с планоснимачен номер четиридесет и едно/ в кв.7 /седем/, целият с площ 1150кв.м./хиляда сто и петдесет квадратни метра/, по плана на с.Крушевец, одобрен със Заповед №РД09-233/1986г, находящ се в община Созопол, с.Крушевец, при съседи: Север: УПИ V-40, Изток: улица, Юг: УПИ VII-41, Запад: УПИ ХI-43 и УПИ ХII-44
2. Одобрява експертна оценка №277/04.10.2017г. на независим лицензиран оценител в размер на1 583,00лв./хиляда петстотин осемдесет и три лева/ без ДДС , по която да се изкупи общинската част от имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №1028/ 11.10.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в УПИ VIII-330, кв.36 по плана на с.Вършило.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14, За: 14, Против: 0, Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 924

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците: Иван Николов Кирков ЕГН ......, Кина Николова Киркова ЕГН ......., Гена Иванова Киркова ЕГН ..... и Георги Киров Кирков ЕГН .......... чрез продажба на 5 кв.м. ид.ч./пет квадратни метра идеални части/ от Урегулиран поземлен имот VIII-330 /осем римско за имот с планоснимачен номер триста и тридесет/ в кв.36 /тридесет и шест/, целият с площ 470кв.м./четиристотин и седемдесет квадратни метра/, по плана на с.Вършило, одобрен със Заповед №130;654/2001г., находящ се в община Созопол, с.Вършило, при съседи: Изток: улица Запад:УПИ VІ-328,УПИ VІІ-329, Север:кр.регулация , Юг: УПИ ІХ-338.
2. Одобрява експертна оценка №278/04.10.2017г. на независим лицензиран оценител в размер на 35,00лв./тридесет и пет лева/. без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

Кр. Германова: Следващата точка от дневния ред е доклада на комисията по устройство на територията. Давам думата на г-н Чакъров – Председател на комисията.
Т.Чакъров: Становище на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на тридесетото редовно заседание.
На 24.10.2017г. от 14:45 часа, се проведе заседание на комисията, на което присъстваха всичките и членове. В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол; Петя Чапевова – Зам.-Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №993/ 27.09.2017г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.3.159, земеделска земя, местност „Акра”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването „За” – 13 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 925

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.3.159, земеделска земя, местност „Акра”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на: „сгради за отдих и курорт“.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: за охранителна зона „А” от ЗУЧК - плътност - 20%, К инт. мак.=0,5, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.
Т. Чакъров: Докладна записка с вх. №1042/ 13.10.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.3.156, земеделска земя, местност „Акра”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването „За” – 13 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 926

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.3.156, земеделска земя, местност „Акра”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на: „сгради за отдих и курорт“.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: за охранителна зона „А” от ЗУЧК - плътност на застрояване 20%, К инт. мак.=0,5, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност, за охранителна зона „Б” от ЗУЧК - плътност на застрояване 30%, К инт. мак.=1,0, кота корниз Н мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. №1043/ 13.10.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.60.24, земеделска земя в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Митков мост”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „вилни сгради“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването „За” – 13 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 927

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.60.24, земеделска земя в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Митков мост”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на: „вилни сгради“.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване. ПУП –ПРЗ за промяна предназначението на ПИ81178.60.24, да се одобри след изготвяне на експертна оценка, доказваща липса на радиоактивно замърсяване и ниво на радиоактивния фон, съгласно чл.51 от Правила и нормативи за прилагане на ОУП на Община Созопол.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване, за охранителна зона „А” от ЗУЧК - плътност - 20%, К инт. мак.=0,5, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. №1044/ 13.10.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.3.184, земеделска земя, местност „Акра”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 928

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.3.184, земеделска земя, местност „Акра”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на: „сгради за отдих и курорт“.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: за охранителна зона „А” от ЗУЧК - плътност на застрояване 20%, К инт. мак.=0,5, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Кр.Германова: Благодаря на г-н Чакъров. По пета точка от дневния ред давам думата на г-н Пухов – Председател на комисията по образование.
Г.Пухов: Здравейте колеги, Становище на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на тридесетото редовно заседание.
На 24.10.2017г. от 15:00 часа, се проведе заседание на комисията, на което присъстваха всичките и членове.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол; Петя Чапевова – Зам.-Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №1027/ 11.10.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разкриване на щат за педагогически специалист, в ДГ „ Делфинче”- гр.Черноморец и ДГ „Детелина „ – с. Росен .
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната, ведно със следното допълнение в проекта за решение - след думите „утвърждава промяната в броя на педагогическите специалисти“ да бъде добавено „считано от 1.09.2017г.“
Кр. Германова: Имате ли въпроси и коментари колеги? Няма. Тогава ще ви моля да гласувате, ведно с допълнението направено от комисията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ГЕНО ПУХОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН Против
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16, За: 15, Против: 1, Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 929

Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА утвърждава промяната в броя на педагогическите специалисти, считано от 1.09.2017г. в ДГ „Детелина”- с.Росен, с филиал детска група с.Равна гора и ДГ „Делфинче” – гр. Черноморец , с филиал детска група „Моряче” с.Атия , както следва :

1. ДГ „ Детелина ” - с.Росен , с филиал детска група с. Равна гора
Брой педагогически персонал - 7 / директор и 6 учители /
2. ДГ „ Делфинче” - гр. Черноморец, с филиал детска група „ Моряче” с. Атия
Брой педагогически персонал - 6 / директор и 5 учители /


Кр. Германова: Поради изчерпване на дневния ред закривам тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол.





ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/

Протокола води:………...……..................
/М. Харитова/
Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет – Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен Управител на обл. Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол


върнете се назад

















Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБ



Общински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол




ПРОЕКТ!




НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...