:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №31/ 29.11.2017г.


ПРОТОКОЛ № 31

На 29.11.2017г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе тридесет и първото редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.

На заседанието присъстваха петнадесет общински съветника, Кметът на Община Созопол – Панайот Рейзи, Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, служители на общинска администрация, Кметове на кметства и гости.
Кр. Германова: Уважаеми г-н Кмете, г-жо Зам.-Кмет, Кметове на населени места, служители на общинска администрация, гости на днешното заседание. В залата присъстват петнадесет общински съветника имаме кворум, откривам тридесет и първото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Колеги, както на всяко заседание така и днес започваме с питания към кмета. Имате думата за въпроси. Г-н Дамянов имате думата.
Т. Дамянов: Добро утро на всички. Г-н Кмете питането ми е физкултурния салон на училището продължава да се ремонтира още доколкото разбирам. Кога се очаква да приключи този ремонт и защо не се случи досега, до края на лятото, в началото есента беше хубаво времето? Децата все още играят физическо навън, на двора. Един друг въпрос имам в с. Зидарово секретарката на кметството е спряла записванията за дърва, а много хора още не са си записали дървата и заплатили. И секретарката Нанка, получих информация, че нейният съпруг работи в читалището, като читалищен работник или библиотечен работник, а в същото време човекът не е добре психически. Има някакво заболяване, умствена изостаналост ли е, шизофрения ли е, какво е и ние сме назначили този човек там да получава една заплата без да извършва никаква работа, а той всъщност не е и в състояние да я върши тази работа. Сега, то не че работата на тази длъжност е нещо много, но все пак ние да не се превръщаме в социална служба за подпомагане на такива лица още повече, че държавата ги подпомага.
П. Рейзи: Няма такова нещо. Първо читалището си има председател, секретарката е жена, парите са от държавна субсидия за техните заплати, никакви други служители няма там. Така стоят нещата за читалището. По отношение на дървата всички кметове имаха заповеди до кога трябва всеки да се запише за получаване на по-евтините дърва. Този срок изтече, в момента бях забранил да се продават повече дърва, защото трябваше да си изпълним старите задължения. В момента имаме дърва на склад. Всеки, който желае идва във Созопол, плаща си и си взема дървата. Проблеми няма. Така стоят нещата. Ще предупредя и кмета на с. Зидарово, няма го, ако има някакви желаещи на място да си платят, да можем да им спестим на хората разходките до тук, ще направим и тази услуга, но вече ще бъдат на другата цена. Това е положението.
Физкултурния салон малко късно се договорихме с директорката, защото финасирането е съвместно. Тя даде малко пари и ние, Общината дадохме малко пари. Не знам защо не са приключили, не мога да кажа, ще го проверя, но тук според мен максимум до седмица всичко ще приключи и там, няма за кога да го отлагат. Не знам, не мога да кажа. С нея го коментирахме в началото на учебната година, самият физкултурен салон, дали ще го правим. Проверих тогава за парите, имаше възможност и направихме една следваща актуализация, може би това малко е забавило нещата, не мога да в момента да отговоря със сигурност, но ще се случи.
Т. Дамянов: Само да допълня държавната субсидия си е добре, Общината също издържа читалищата.
П. Рейзи: Няма такова нещо. Специално за читалищата заплатите са изцяло само държавна субсидия.
К. Стоянова: Отворете си бюджета и вижте кои читалища ние дофинасираме. Ние не дофинансираме читалищата. Общината е предоставила само сгради. Читалищата са самостоятелни, самоуправляващи се организации. Нито кмета, нито който да е назначава хората в тях. По принцип читалищният секретар се назначава от председателя на самото читалище по Закона за народните читалища.
П. Рейзи: Субсидираме единствено Созополското читалище и Черноморското читалище, понеже имат повече дейност. И много Ви моля г-н Дамянов следващият път, когато говорите искам да ми дадете точно имената, с които говорите, за да можем наистина на тези хора и ние да потърсим отговорност за празните приказки, които говорят.
Т. Дамянов: Не, аз ви сезирам. Това е за мен един явен конфликт на интереси.
П. Рейзи: Хубаво е преди да кажете това нещо, да дойдете до Общината и да го проверите. Физкултурния салон е готов г-н Дамянов. Току що директора на ТСУ-то Созопол ми го каза.
Т. Дамянов: Защо тогава децата играят навън?
П. Рейзи: Децата играят навън, защото времето е хубаво и учителят така е решил.
Кр. Германова: Други въпроси колеги имате ли? Г-жо Арабаджиева.
В. Арабаджиева: Моето не е въпрос, в събота имахме приемна, г-н Дамянов беше ме питал има ли нещо, аз казах в Читалището и в Общината са назначени хора, които са по програма за инвалиди. Ако има и присъствие в читалището, то е по някаква програма. Така ми го казаха и така му го казах.
Кр. Германова: Естествено колеги. Аз се учудвам има закон, който регламентира работата, дейността на читалищата. Общината не е оторизиризана да назначава и мисля, че това го знае всеки. Освен това, както каза и Кмета в бюджета е записано какво и колко ние финасираме за всяка една дейност, било читалища, било спортни клубове, било други дейности към общината. И една стотинка нямаме финансиране ние на читалищата по селата.
К. Стоянова: Искам да поясня на господата общински съветници, че от две години Общината предоставя сграда на бюро по труда и вече имаме самостоятелна дирекция Бюро по труда - Созопол. Бюрата по труда имат изключително много възможности да назначават хора по мерки и програми по закона. Във същото време много читалища и училища кандидатстват по този закон. Така и г-жа Щерионова назначи човек, който се заниамва с охраната и има за лица до 29г., за лица с увреждания. И пак повтарям лицата се назначват т. е. определят се дали отговарят на определениете преференции по съответната мярка от закона и се назначават от Председателя. Читалище Зидарово също кандидатства и ако вие имате желание, Бюрото по труда е на главната улица, можете да направите справка, Магдалена Григорова никога няма да ви откаже да ви каже кои читалища са кандидатствали по тези програми и не само за читалищата.
П. Рейзи: Г-н Дамянов мъжа на Нанка е гайдарджия в читалището. Това, че има здравословни проблеми човекът пак участва активно в живота на селото. Г-н Дамянов най-лесно е утре да дойда да Ви кажа нещо срещу някой и Вие да дойдете да питате. Проверете ги нещата. Поне от моята администрация всички сме отворени и никой от вас не сме върнали, ако иска нещо да разбере. Питайте, позвънете ми по телефона. Много се радвам, че сте ги направили тези срещи с жителите на различните села, хубаво е да се ходи. Радвам се, че сте отишли и препоръката ми е всички да го правите това. Защото в крайна сметка днес задавате въпросите, ако не мога да ви отговоря проверявам ги. Вие сте будната съвест на нашите граждани. От тях сте избрани и затова сте тук, но да говорим празни приказки не е приятно. Благодаря.
Кр. Германова: Други въпроси колеги имате ли? Г-н Димитров.
Р. Димитров: Добро утро. Г-н Кмете от сутринта има питания към мен какво се случва с пътния възел на Атия. Може ли да кажете накратко с две думи да се запознаят колегите?
П. Рейзи: Много жалко че снощи, Вие сте единствения общински съветник от това село, нямаше Ви на събранието. Жалко в такъв смисъл, че там дадохме много ясен и точен отчет на всички които бяха. Благодаря за въпроса. Имах наистина намерение да запозная общинските съветници с това, което се случва след неприятният инцидент на кръстовището на с. Атия. Моите съболезнования. Аз и снощи го казах на жителите на с. Атия и сега го казвам тук пред обществеността, много жалко за това момче, на 16 години. Държавата е поела много сериозни ангажименти и реагирахме всички много бързо, от страна на държавата, от страна на общината. В понеделник бяхме на работна среща в Областна управа, за да затвърдим това, което пое държавата, съответно и ние на първичната среща, която беше веднага след инцидента , за съжаление аз не можах да бъда тогава там, но Общината присъства, има договорки. Това, което на прима виста ще се случи и което онзи ден комисията го взе като решение и представителите на държавата от Агенция пътища, също и Директора на Бургасбус беше, ние Общината, представители на други транспортни организации. Какво ще се случи до лятото там: ще се направи пасарелката на 100%, ще се освети кръстовището, това вече сме го направили, заложени са нови предупредителни съоръжения на земята, които един път звуково се отразяват върху автомобилите, втори път те принуждават да намалиш скоростта. Другото, което се предвижда аз честно ви казвам там малко реагирах, че съм против, но в крайна сметка то е едно съоръжение ако даде лошо отражение на трафика може да бъде спряно ще се сложи светофар. Светофара обаче ще е малко по-специализиран. Той ще бъде само за леките коли, няма да е за пешеходците, защото като направим пасарелката от този светофар няма нужда. Понеже на една от срещите с Агенция пътища жителите на с. Атия са предявили претенции, че много трудно се прави левия завой към Бургас и съответно левия завой към самото село. Сфетофарът ще бъде специализиран, той ще мига постоянно на зелено, когато автомобилът застане на място, където ще прави левия завой, на самата земя ще има поставени датчици, които веднага ще реагират върху светофара и той ще пусне за няколко там секунди, минути да си направи левия завой. Сега аз защо реагирах, реагирах защото през лятото трафика е много голям и едно спиране на колите на светофара в двете посоки Бургас - Созопол има опастност да се получи много голям трафик чак горе до спирка Моряк. Но в крайна сметка светофара е едно съоръжение,което когато видим че не помага може да се спре и да се приключи тази мъка, ако е изобщо мъка. По отношение на децата, разбираме се с Бургасбус 5-цата да я увеличим малко по-честа да стане, нагласихме часовете, след като в понеделник през деня г-жа Стоева Кмета на с. Атия имаше среща със всички деца, имаше и психолог, които казаха тяхното желание в колко часа, кои автобуси ги устройват. Директора на Бургасбус каза, каквото ми подадете това ще направя, дори и да бъде в ущърб на общинската фирма Бургасбус договорката е тази по-голяма гъстота на транспорта 5-ца от Бургас до Атия, Росен, Равна гора да бъде до изграждане на пасарелката. Аз утре отивам в София, днес ще организирам среща с Дончо Атанасов, лични приятели сме. Това е човека благодарение, на който под моята инциатива се направи цялата мантинела от Бургас до Созопол. Тогава той пое ангажимента и благодаря му, че я направи. Даде сериозна дума, в един разговор с него ми е казал и че и премиера стои зад идеята да отпуснат пари за пасарелката, така че наистина ви казвам, че ще направя всичко възможно до лятото пасарелката да е готова. По отношение на двете спирки в посока Бургас, в посока Созопол. На този етап спирките остават, защото необхомост от спирка от страната на Атия има както за хората от Черноморец, които искат да отидат в Атия и от Созопол, които искат да отидат в Атия, така и за хората които работят в Атия. Затова аз снощи на срещата казах и на жителите на селото искам да бъдат малко по-внимателни при пресичане на кръстовището и да бъдем малко по-търпеливи до лятото да се направи тази пасарелка. Така стоят нещата с проблема на кръстовището в Атия г-н общински съветник. Пред всички тук обещавам, че пасарелка ще има. Стига толкова с тези невинни жертви на това кръстовище. Имам ли някакви проблеми ще ви държа в течение да можем всички заедно да си обединим усилията и наистина да ги накараме Агенция пътища и правителството да ни направят пасарелката. Това е. Благодаря.
Т. Чакъров: С асансьор ли ще бъде?
П. Рейзи: Както решат, ако решат с асансьор с асансьор, ако решат пеша пеша. Въпроса е да я има. Аз знам, че не всеки ще я ползва тази пасарелка, но въпроса е да я има защото големия човек, младия човек той ще си прецени, но малкото човече, когато му е казано че само оттам трябва да минава той няма право от другаде да минава. Поел съм към Бургасбус да отремонтирам до 10 дни пътя, за да могат да минават спокойно автобусите. Задействал съм го и това нещо, така че като ангажименти каквото сме поели всичко ще се случи. Това е.
Кр. Германова: Благодаря Ви г-н Кмете. Други въпроси имате ли колеги? Г-н Чакъров.
Т. Чакъров: Г-н Кмете лятото имахме проблем с аварийната тръба, която е отдолу на Харманския плаж. Тръбата продължава да изпуска. Вие бяхте поели ангажимент, че ще почнете да проверявате всички такива тръби по Буджака, по крайбрежието. Задействан ли е въпроса и какво правим с тази аварийна тръба?
П. Рейзи: Няма логика тръбата да пропуска. Ще го проверя още сега като приключим разговора с теб ще се обадя веднага. Няма логика, поне към мен няма сигнал, който да е подаден от страна на ВиК, че правят някакви ремонти или че правят нещо от този род, защото лятото когато имаше изпускане, когато бяха подадени сигналите и т. н. ВиК правиха ремонти. Ако и сега са го направили без да ме уведомят ще имат много проблеми. По отношение на брега сега ще започнем да го проверяваме, да видим. В тази част не трябва да има никакво изпускане. Това е.
Т. Чакъров: Благодаря.
Кр. Германова: Други въпроси имате ли колеги? Да разбирам, че няма повече въпроси. Преминаваме към днешното заседание. Преминаваме към дневния ред от заседанието. Всички вие сте получили така предложения дневен ред, ведно с поканата за днешното заседание. Аз имам предложение за допълнение на дневния ред със следните докладни записки: точка V да стане Докладна записка с вх. №1159/ 27.11.2017г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ63015.506.110, земеделска земя в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Старо селище”, с.Атия, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „жилищни сгради“. Точка VI. от дневния ред да стане Докладна записка с вх. №1161/ 28.11.2017г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за включване на обект(проект) свързани с изграждане на нови ВиК системи като общински от първостепенно значение към Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2017г., приета с Решение № 597/27.01.2017. И точка VII. От дневния ред да стане Докладна записка с вх. №1162/ 28.11.2017г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.6.621 и ПИ81178.6.223, земеделска земя, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.
Имате ли някакви предложения или допълнения към дневния ред? Няма. Колеги ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за допълнение към дневния ред.
С резултат от гласуването „За” – 14 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Колеги ще ви моля да гласуваме дневния ред като цяло, ведно с допълнението, което преди малко гласувахме.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 930

I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. №1127/ 15.11.2017г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2018 година.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
2. Докладна записка с вх. №1084/ 03.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на заповед във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ /ДБФП/ BG05M9OP001-4.001-0011-C01 за изпълнение на проект „Социални иновации за включване на етнически и уязвими групи в община Созопол”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”/ОП РЧР/
3. Докладна записка с вх. №1090/ 06.11.2017г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на предложение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от КСО.
4. Докладна записка с вх. №1128/ 15.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2017г.
5. Докладна записка с вх. №1137/ 16.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2017/2018 година при Функция „Образование” – община Созопол.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
6. Докладна записка с вх. №1094/ 07.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Созопол, м.“Аркутино“, община Созопол с идентификатор 67800.47.67, площ 1 369 кв.м., с трайно предназначение: земеделска земя и НТП – друг вид дървопроизводителна гора.
7. Докладна записка с вх. №1095/ 07.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Созопол, м.“Алепу“, община Созопол с идентификатор 67800.47.69, площ 2236 кв.м., с трайно предназначение: земеделска земя и НТП – друг вид дървопроизводителна гора.
8. Докладна записка с вх. №1101/ 09.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол с идентификатор 63015.506.65, площ 281 кв.м., с трайно предназначение: земеделска земя и НТП – за земеделски труд и отдих/съгл.§4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/.
9. Докладна записка с вх. №1102/ 09.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол с идентификатор 63015.506.507, площ 514кв.м., с трайно предназначение: земеделска земя и НТП – за земеделски труд и отдих/съгл.§4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/.
10. Докладна записка с вх. №1103/ 09.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол с идентификатор 63015.506.512, площ 290кв.м., с трайно предназначение: земеделска земя и НТП – за земеделски труд и отдих/съгл.§4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/.
11. Докладна записка с вх. №1104/ 09.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол с идентификатор 63015.506.493, площ 461кв.м., с трайно предназначение: земеделска земя и НТП – за земеделски труд и отдих/съгл.§4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/.
12. Докладна записка с вх. №1105/ 09.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол с идентификатор 63015.506.67, площ 757 кв.м., с трайно предназначение: земеделска земя и НТП – за земеделски труд и отдих/съгл.§4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/.
13. Докладна записка с вх. №1106/ 09.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол с идентификатор 63015.506.530, площ 411кв.м., с трайно предназначение: земеделска земя и НТП – за земеделски труд и отдих/съгл.§4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/.
14. Докладна записка с вх. №1112/ 10.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване „полски път“ по реда на ЗСПЗЗ и напоителни канали, които не функционират по реда на ППЗСПЗЗ.
15. Докладна записка с вх. №1113/ 10.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост с идентификатор 81178.35.145, находящ се в гр.Черноморец, м.“Акра“, с площ 3634 кв.м. ,с трайно предназначение на територията: земеделска и НТП – друг вид нива.
16. Докладна записка с вх. №1117/ 14.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост с идентификатор 81178.35.68, находящ се в гр.Черноморец, м.“Акра“, с площ 857кв.м. ,с трайно предназначение на територията: земеделска и НТП – друг вид нива.
17. Докладна записка с вх. №1118/ 14.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с.Росен, община Созопол. 2.Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9596, с.Росен, община Созопол, с площ 520 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП – ниско застрояване/до 10м/, идентичен с парцел XX-8, кв.67.
18. Докладна записка с вх. №1119/ 14.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с.Равадиново, община Созопол. 2.Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 61042.501.387, с.Равадиново, община Созопол, с площ 774 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП – ниско застрояване/до 10м/, идентичен с парцел VII-215, кв.41 по плана на с.Равадиново.
19. Докладна записка с вх. №1120/ 14.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Созопол, ул.“Стара Планина“ бл.1, на наемател настананен по административен ред.
20. Докладна записка с вх. №1121/ 14.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Присад, м.“Талашмана“, община Созопол с идентификатор 58400.43.98, площ 9 211кв.м., с трайно предназначение: земеделска земя и НТП – гори и храсти в земеделска земя.
21. Докладна записка с вх. №1122/ 14.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Индже войвода, м.“Край село“, община Созопол с идентификатор 32737.3.16, площ 2175кв.м., с трайно предназначение: земеделска земя и НТП – за друг вид застрояване.
22. Докладна записка с вх. №1123/ 14.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Урегулиран поземлен имот с идентификатор 63029.501.9619, който е част от УПИ VIII-332, кв.30 по плана на с.Росен, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, и НТП – ниско застрояване/до 10м/, с площ 19 кв.м.
23. Докладна записка с вх. №1124/ 14.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Равадиново, м.“Факуда“, община Созопол с идентификатор 61042.11.117, площ 3317кв.м., с трайно предназначение: земеделска земя и НТП – нива.
24. Докладна записка с вх. №1129/ 15.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в гр.Черноморец, община Созопол,а именно ПИ с идентификатор 81178.9.448 с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и НТП „Друг вид имот без определено стопанско значение“.
25. Докладна записка с вх. №1130/ 15.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол, община Созопол, а именно ПИ с идентификатор 67800.17.6 с площ от 5 438 кв.м, с трайно предназначение на територията“ Земеделска“ и НТП “Друг вид имот без определено стопанко значение“.
26. Докладна записка с вх. №1131/ 15.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол, община Созопол, а именно ПИ с идентификатор 67800.17.3, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и НТП „Друг вид нива“, целия с площ от 1 406 кв.м.
27. Докладна записка с вх. №1132/ 15.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в гр.Черноморец, община Созопол, а именно ПИ с идентификатор 81178.5.505 с трайно предназначение на територията “Земеделска“ и НТП “изоставена орна земя“.
28. Докладна записка с вх. №1133/ 15.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в гр.Созопол, а именно самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 67800.503.573
29. Докладна записка с вх. №1134/ 15.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол, община Созопол, а именно ПИ с идентификатор 67800.36.68 с площ от 10 883 кв.м, с трайно предназначение на територията“ Горска“ и НТП “Друг вид дървопроизводителна гора“.
30. Докладна записка с вх. №1135/ 15.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в гр.Черноморец, община Созопол,а именно ПИ с идентификатор 81178.8.102 с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и НТП „Друг вид нива“
31. Докладна записка с вх. №1138/ 16.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за включване на обект(проект) като общински от първостепенно значение към Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2017г , приета с Решение № 597/27.01.2017;
32. Докладна записка с вх. №1141/ 16.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в гр.Созопол, а именно самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 67800.503.573.7
33. Докладна записка с вх. №1142/ 16.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
34. Докладна записка с вх. №1143/ 16.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
35. Докладна записка с вх. №1144/ 16.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на части от недвижим имот, публична общинска собственост, идентификатор 81178.502.92 по кадастрална карта на гр.Черноморец, индивидуализирани съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ, попадащи в обхват на ПИ 81178.3.204 (УПИ ІІІ-3146,788, м.Акра, за частна общинска собственост;
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
36. Докладна записка с вх. №1085/ 03.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабелиране на ВЛ 20 kV „Аполония“, ПС „Приморско“ в участъка от СРС №20 до СБС №20/1 (отклонение към ТП „ВСП Смокиня“), преминаваща през ПИ67800.9.193, м.“Синетудис“, землище гр.Созопол.
37. Докладна записка с вх. №1099/ 09.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Именуване на улици в местност Куку баир, землище гр. Созопол.
38. Докладна записка с вх. №1100/ 09.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.7.72 и ПИ67800.7.73, земеделска земя, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „вилни сгради“.
39. Докладна записка с вх. №1126/ 15.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на съгласие за изменение на ПУП – изменение на плана за регулация в обхват на УПИ ХХІV „За озеленяване“ в квартал 27 по плана на гр.Созопол, одобрен със Заповед № РД 02-14-73/1989 година, попадащ в поземлен имот с идентификатор 67800.505.218 по КК на гр.Созопол, одобрена със Заповед № РД 18-60/2007 година.
40. Докладна записка с вх. №1145/ 16.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ ХІІІ-518,519, кв.52а по регулационен план на гр.Созопол , идентичен с ПИ 67800.502.535 и общински ПИ 67800.502.520 по КККР, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и
2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
V. Докладна записка с вх. №1159/ 27.11.2017г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ63015.506.110, земеделска земя в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Старо селище”, с.Атия, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „жилищни сгради“.
VI. Докладна записка с вх. №1161/ 28.11.2017г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за включване на обект(проект) свързани с изграждане на нови ВиК системи като общински от първостепенно значение към Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2017г., приета с Решение № 597/27.01.2017;
VII. Докладна записка с вх. №1162/ 28.11.2017г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.6.621 и ПИ81178.6.223, земеделска земя, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.

Кр. Германова: Преминаваме към първа точка от дневния ред Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на тридесет и първото редовно заседание. Давам думата на нейния Председател да докладва становището на комисията.
Ст. Недин: Становище на комисията по комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на тридесетот и първото редовно заседание. На 23.11.2017г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, на което присъстваха всичките и членове. В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх. №1127/ 15.11.2017г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2018 година.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Въпроси или коментари по докладната имате ли колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 931

На основание чл. 21 ал./1/ т. 23 и ал./2/ от ЗМСМА и във връзка с чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища, Общинският съвет Созопол приема Годишната Програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2018 година.
Кр. Германова: Преминаваме към втора точка от дневния ред Доклад на комисията по финанси. Давам думата на нейния Председател г-жа Пенка Щерионова.
П. Щерионова: Уважаема г-жо Председател, г-н Кмете, колеги и гости становище на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на тридесет и първото редовно заседание. На 23.11.2017г. от 14:15 часа се проведе заседание на комисията, на което присъстваха всичките и членове. В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №1084/ 03.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на заповед във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ /ДБФП/ BG05M9OP001-4.001-0011-C01 за изпълнение на проект „Социални иновации за включване на етнически и уязвими групи в община Созопол”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”/ОП РЧР/
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Въпроси и коментари по докладната имате ли? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 932

На основание чл. 21, ал.1, т.10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА Общински съвет Созопол упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане на стойност 28 947,49лв /двадесет и осем хиляди деветстотин четиридесет и седем лв и четиридесет и девет ст./ по ДБФП BG05M9OP001-4.001-0011-C01 за изпълнение на проект „Социални иновации за включване на етнически и уязвими групи в община Созопол”.

П. Щерионова: Докладна записка с вх. №1090/ 06.11.2017г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на предложение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от КСО.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Въпроси и коментари по докладната имате ли? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 933

1.Общински съвет Созопол на основание чл.7, ал.4, т.3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с чл.92 от КСО, одобрява предложението за отпускане на персонална пенсия на детето Галин Русев Михалев, с ЕГН ...... , по повод молба на неговата майка Росица Василева Хамбарлиева с ЕГН ....... от гр. Созопол ул.“ Яни Попов „№ 31, Община Созопол.
2.Общински съвет Созопол оправомощава Кмета на Община Созопол да подготви нужната документация за внасянето на предложението до Министъра на труда и социалната политика .

П. Щерионова: Докладна записка с вх. №1128/ 15.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2017г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли някакви въпроси коментари по докладната за бюджета? Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Г-жо Германова извинявам се аз на комисията не зададох няколко въпроса.
Кр. Германова: Нищо. Имате правото.
Т. Янакиев: Пропуснал съм, да. Може ли само да ми кажете как, комисия ли подбира картините, които се закупуват за музея? И на кой художник са примерно картините?
Кр. Германова: Аз не мога да ви кажа, защото аз не определям кои картини да бъдат закупени.
Т. Янакиев: Аз риторично задавам въпроса, защото няма към кого да го задам.
Кр. Германова: Има Зам.-Кмет тук.
Т. Янакиев: Г-жо Стоянова извинявайте.
К. Стоянова: Г-н Янакиев аз в момента не мога да ви отговоря, защото музея, вие знаете ние създадихме ОКИ т. е. това е краткото име на второстепенния разпоредител.
Т. Янакиев: Културен институт.
К. Стоянова: Точно така.
Т. Янакиев: Да. Да е ясно на публиката.
К. Стоянова: Там директор е Димитър Недев т. е. този второстепенен разпоредител разполага с бюджета, който има и е под негово нареждане. Също така се отнася и за персонала, който има. Ще направя запитване към Димитър Недев и ще Ви се обадя, за да Ви кажа по какъв ред те закупуват картини.
Т. Янакиев: Благодаря ви г-жо Стоянова, само че гласуването за тези средства е сега и според мен е правилно да се знае това нещо предварително.
К. Стоянова: Съжалявам пропуска е мой.
Т. Янакиев: Добре, ок.
Кр. Германова: Ние затова правим комисиите. Можеше да споменете на тези комисии щях да се обадя на г-н Недев и да го помоля да присъства на заседанието. Общо взето това е и идеята на комисиите, точно за да бъдат изяснени.
Т. Янакиев: Г-жо Германова извинявайте аз много добре знам каква е идеята на комисиите, това е факт, така е, права сте, но просто съм го пропуснал и след като имам право да го направя питането сега се възползвам от него.
Кр. Германова: Да. Няма лошо в това. Обяснявам за един следващ път, когато имате желание, питане.
Други въпроси и коментари по актуализацията на бюджета? Няма. В такъв случай преминаваме в процедура на гласуване. Имате думата г-жо Председател да коментирате една по една точките.
П. Щерионова: -Дейност 524 „Домашен социален патронаж” – намаление с 1 800лв. по параграфи, както следва: било намаление става
§ 10-00 – издръжка 261 290лв. 1 800лв. 259 490лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 15 000лв. 1 800лв. 13 200лв.
Кр. Германова: Моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: -Дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.” – увеличение с 1 800лв. по параграфи, както следва: било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0лв. 1 800лв. 1 800лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване на др.
оборудване,машини и съоръжения:
-Доставка и монтаж на климатик
за КП „Чайка” Созопол –нов град 0лв. 1 800лв. 1 800лв.
Кр. Германова: Моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 1.1.Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за функцията по дейности и параграфи, както следва:
Кр. Германова: Моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 1.2.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – увеличение с 50 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 759 „Други дейности по културата” – увеличение с 50 000лв. по параграфи, както следва: било увеличение става
§10-00 – издръжка 420 000лв. 50 000лв. 470 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за външни услуги 400 000лв. 50 000лв. 450 000лв.
Кр. Германова: Моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 1.3. Функция „Икономически дейности и услуги” – намаление с 50 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата” – намаление с 50 000лв., по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 427 722лв. 50 000лв. 377 722лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:
Етапно изграждане на Автогара
Созопол - пълен инженеринг-
изготвяне техническо задание и
идеен проект 340 174лв. 50 000лв. 290 174лв.
Кр. Германова: Моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2017г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2017г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
Кр. Германова: Моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 934

Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2017г., както следва:

1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2017г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за функцията по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 524 „Домашен социален патронаж” – намаление с 1 800лв. по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 261 290лв. 1 800лв. 259 490лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 15 000лв. 1 800лв. 13 200лв.

-Дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.” – увеличение с 1 800лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 0лв. 1 800лв. 1 800лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване на др.
оборудване,машини и съоръжения:
-Доставка и монтаж на климатик
за КП „Чайка” Созопол –нов град 0лв. 1 800лв. 1 800лв.

1.2.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – увеличение с 50 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 759 „Други дейности по културата” – увеличение с 50 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става

§10-00 – издръжка 420 000лв. 50 000лв. 470 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за външни услуги 400 000лв. 50 000лв. 450 000лв.

1.3. Функция „Икономически дейности и услуги” – намаление с 50 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата” – намаление с 50 000лв., по параграфи, както следва:

било намаление става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 427 722лв. 50 000лв. 377 722лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:
Етапно изграждане на Автогара
Созопол - пълен инженеринг-
изготвяне техническо задание и
идеен проект 340 174лв. 50 000лв. 290 174лв.

П. Щерионова: 2. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи по бюджета на Общински културен институт „Музеен център” – Созопол за 2017г. в частта за местна дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер” в обема на общите разходи за дейността, както следва:
било става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 20 000лв. 20 000лв.
в т.ч.
било намаление става
подпараграф 52-05-придобиване на
стопански инвентар:
-Витрини за археологически музей 20 000лв. 5 800лв. 14 200лв.

било увеличение става
подпараграф 52-19 – придобиване
на други ДМА:
-закупуване на два броя картини
за Художествена галерия гр.Созопол 0лв. 5 800лв. 5 800лв.
Кр. Германова: Моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 935

2. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи по бюджета на Общински културен институт „Музеен център” – Созопол за 2017г. в частта за местна дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер” в обема на общите разходи за дейността, както следва:

било става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 20 000лв. 20 000лв.
в т.ч.
било намаление става
подпараграф 52-05-придобиване на
стопански инвентар:
-Витрини за археологически музей 20 000лв. 5 800лв. 14 200лв.

било увеличение става

подпараграф 52-19 – придобиване
на други ДМА:
-закупуване на два броя картини
за Художествена галерия гр.Созопол 0лв. 5 800лв. 5 800лв.

П. Щерионова: 3.Въз основа на приетите решения по т.1.1, т.1.3 и т.2 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2017г./Приложение №1/
било намаление става
Общо капиталови разходи: 9 506 877лв. 48 200лв. 9 458 677лв.
в т.ч. от
-собствени средства за местни
дейности 8 698 570лв. 48 200лв. 8 650 370лв.
Кр. Германова: Моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 936

3.Въз основа на приетите решения по т.1.1, т.1.3 и т.2 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2017г./Приложение №1/
било намаление става
Общо капиталови разходи: 9 506 877лв. 48 200лв. 9 458 677лв.
в т.ч. от
-собствени средства за местни
дейности 8 698 570лв. 48 200лв. 8 650 370лв.
П. Щерионова: Докладна записка с вх. №1137/ 16.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2017/2018 година при Функция „Образование” – община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Въпроси и коментари по докладната имате ли? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 937

Общински съвет Созопол утвърждава промяната в списъка на длъжностите и лицата, които имат право на възстановяване на транспортни разходи за учебната 2017/ 2018г., по силата на Наредба №1 на Министъра на образованието и науката , както следва :
одобрява :
Зоя Тодорова Данина, маршрут Черноморец – Атия - Черноморец, считано от 01. 09. 2017г.
Теодора Николова Рускова, маршрут Бургас - Равна гора- Бургас, считано от 06.11.2017г.
Красимир Георгиев Милчев, пътуващ по маршрут Созопол – Росен - Созопол, считано от 02. 10. 2017г. ,

като от списъка отпадат :
Кремена Тенкова Дидова, маршрут Бургас - Зидарово - Бургас ,считано от 20.09.2017г.
Златинка Колева Костова, маршрут Бургас - Росен - Бургас ,считано от 01.10.2017г.
Елеонора Станимирова Златарова,маршрут Созопол – Атия - Созопол, считано от 01.09.2017г.
Румен Веселинов Петров, маршрут Бургас - Росен – Бургас, считано от 02.10.2017г.
Стефанка Димова Василева, маршрут Бургас – Равна гора – Бургас, считано от 06.11.2017г.

Кр. Германова: Давам думата на г-жа Лулева – Председател на комисията по общинска собствност да зачете становище и докладни.
Св. Лулева: Уважаема г-жо Председател, г-н Кмете, колеги, гости Становище на комисията по по туризъм, стопанска политика и общинска собственост във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на тридесет и първото редовно заседание.
На 23.11.2017г. от 14:30 часа се проведе заседание на комисията, на което присъстваха всичките и членове. В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова– Зам.-Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №1094/ 07.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Созопол, м.“Аркутино“, община Созопол с идентификатор 67800.47.67, площ 1 369 кв.м., с трайно предназначение: земеделска земя и НТП – друг вид дървопроизводителна гора.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 10
Против: 0
Въздържали се: 5
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 938

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 67800.47.67/ЕКАТТЕ шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - четиридесет и седем, поземлен имот - шестдесет и седем/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-60/04.10.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в землището на гр.Созопол, м.“Аркутино“, община Созопол, с площ 1369 кв.м. /хиляда триста шестдесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно предназначение: „Друг вид дървопроизводителна гора“, номер по предходен план – 969, при съседи: 67800.47.68, 67800.47.58, 67800.47.25, 67800.47.66, 67800.47.64
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 67800.47.67/ЕКАТТЕ шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - четиридесет и седем, поземлен имот - шестдесет и седем/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-60/04.10.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в землището на гр.Созопол, м.“Аркутино“, община Созопол, с площ 1369 кв.м. /хиляда триста шестдесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно предназначение: „Друг вид дървопроизводителна гора“, номер по предходен план – 969, при съседи: 67800.47.68, 67800.47.58, 67800.47.25, 67800.47.66, 67800.47.64
2.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 57 500,00лв./петдесет и седем хиляди и петстотин лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2017Е070/03.11.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №1095/ 07.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Созопол, м.“Алепу“, община Созопол с идентификатор 67800.47.69, площ 2236 кв.м., с трайно предназначение: земеделска земя и НТП – друг вид дървопроизводителна гора.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 10
Против: 0
Въздържали се: 5
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 939

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 67800.47.69/ЕКАТТЕ шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - четиридесет и седем, поземлен имот - шестдесет и девет/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-60/04.10.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в гр.Созопол, м.“Алепу“, община Созопол, с площ 2236 кв.м./две хиляди двеста тридесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно предназначение: „Друг вид дървопроизводителна гора“, номер по предходен план - 0.926/нула точка деветстотин двадесет и шест/, при съседи: 67800.47.56, 67800.47.53, 67800.47.57, 67800.47.68, 67800.47.64, 67800.47.1, 67800.47.65.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 67800.47.69/ЕКАТТЕ шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - четиридесет и седем, поземлен имот - шестдесет и девет/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-60/04.10.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в гр.Созопол, м.“Алепу“, община Созопол, с площ 2236 кв.м./две хиляди двеста тридесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно предназначение: „Друг вид дървопроизводителна гора“, номер по предходен план - 0.926/нула точка деветстотин двадесет и шест/, при съседи: 67800.47.56, 67800.47.53, 67800.47.57, 67800.47.68, 67800.47.64, 67800.47.1, 67800.47.65.
2.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 98 600,00лв./деветдесет и осем хиляди и шестстотин лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2017Е071/03.11.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №1101/ 09.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол с идентификатор 63015.506.65, площ 281 кв.м., с трайно предназначение: земеделска земя и НТП – за земеделски труд и отдих/съгл.§4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 940

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.65 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот- шестдесет и пет/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, с площ 281 кв.м. /двеста осемдесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“, начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, номер по предходен план – 1.65/едно точка шестдесет и пет/, при съседи: 81178.40.365, 63015.506.64, 63015.506.67, 63015.506.68, 63015.506.66.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.65 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот- шестдесет и пет/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, с площ 281 кв.м. /двеста осемдесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“, начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, номер по предходен план – 1.65/едно точка шестдесет и пет/, при съседи: 81178.40.365, 63015.506.64, 63015.506.67, 63015.506.68, 63015.506.66.
2.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 4 400,00лв./четири хиляди и четиристотин лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2017Е075/06.11.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №1102/ 09.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол с идентификатор 63015.506.507, площ 514кв.м., с трайно предназначение: земеделска земя и НТП – за земеделски труд и отдих/съгл.§4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 941

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.507/ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот- петстотин и седем/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, с площ 514 кв.м. /петстотин и четиринадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“, начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, стар идентификатор 63015.505.183, номер по предходен план – 001507, при съседи: 63015.506.125, 63015.506.127, 63015.506.128, 63015.506.587, 63015.506.122, 63015.506.121.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.507/ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот- петстотин и седем/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, с площ 514 кв.м. /петстотин и четиринадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“, начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, стар идентификатор 63015.505.183, номер по предходен план – 001507, при съседи: 63015.506.125, 63015.506.127, 63015.506.128, 63015.506.587, 63015.506.122, 63015.506.121.
2.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 8 000,00лв. /осем хиляди лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2017Е078/06.11.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №1103/ 09.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол с идентификатор 63015.506.512, площ 290кв.м., с трайно предназначение: земеделска земя и НТП – за земеделски труд и отдих/съгл.§4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 942

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.512 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот- петстотин и дванадесет/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, с площ 290 кв.м. /двеста и деветдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“, начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, номер по предходен план – 001512, при съседи:63015.506.582, 63015.506.188, 63015.506.416, 63015.506.190, 63015.506.189.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.512 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот- петстотин и дванадесет/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, с площ 290 кв.м. /двеста и деветдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“, начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, номер по предходен план – 001512, при съседи:63015.506.582, 63015.506.188, 63015.506.416, 63015.506.190, 63015.506.189.
2.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 4 500,00лв/четири хиляди и петстотин лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2017Е079/06.11.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №1104/ 09.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол с идентификатор 63015.506.493, площ 461кв.м., с трайно предназначение: земеделска земя и НТП – за земеделски труд и отдих/съгл.§4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 943

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.493 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот- четиристотин деветдесет и три/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, с площ 461 кв.м. /четиристотин шестдесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“, начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, номер по предходен план – 001493, при съседи: 63015.506.60, 63015.506.592, 63015.506.61, 81178.40.364.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.493 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот- четиристотин деветдесет и три/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, с площ 461 кв.м. /четиристотин шестдесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“, начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, номер по предходен план – 001493, при съседи: 63015.506.60, 63015.506.592, 63015.506.61, 81178.40.364.
2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 7 150,00лв./седем хиляди сто и петдесет лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2017Е077/06.11.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №1105/ 09.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол с идентификатор 63015.506.67, площ 757 кв.м., с трайно предназначение: земеделска земя и НТП – за земеделски труд и отдих/съгл.§4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 944

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.67 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот- шестдесет и седем/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Атия, м.”Старо селище“, община Созопол, с площ 757 кв.м. /седемстотин петдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“, начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, стар идентификатор 63015.505.114, номер по предходен план: 67/шестдесет и седем/, при съседи: 63015.506.63, 63015.506.592, 63015.506.68, 63015.506.65, 63015.506.64.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.67 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот- шестдесет и седем/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Атия, м.”Старо селище“, община Созопол, с площ 757 кв.м. /седемстотин петдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“, начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, стар идентификатор 63015.505.114, номер по предходен план: 67/шестдесет и седем/, при съседи: 63015.506.63, 63015.506.592, 63015.506.68, 63015.506.65, 63015.506.64.
2.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 11 700,00лв./единадесет хиляди и седемстотин лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2017Е076/06.11.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №1106/ 09.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол с идентификатор 63015.506.530, площ 411кв.м., с трайно предназначение: земеделска земя и НТП – за земеделски труд и отдих/съгл.§4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 945

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.530/ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот- петстотин и тридесет/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, с площ 411 кв.м. /четиристотин и единадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“, начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, стар идентификатор 63015.505.78, номер по предходен план – 001530, при съседи: 63015.506.366, 63015.506.574, 63015.506.367.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.530/ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот- петстотин и тридесет/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, с площ 411 кв.м. /четиристотин и единадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“, начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, стар идентификатор 63015.505.78, номер по предходен план – 001530, при съседи: 63015.506.366, 63015.506.574, 63015.506.367.
2.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 6 400,00лв./шест хиляди и четиристотин лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2017Е080/06.11.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №1112/ 10.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване „полски път“ по реда на ЗСПЗЗ и напоителни канали, които не функционират по реда на ППЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Имате думата г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Благодаря ви г-жо Председател. Уважаеми г-н Кмете, във връзка с въпросната докладна, която разглеждаме в момента направих среща с хора, които се занимават с отглеждането на животни. Те твърдят, че една много голяма част от полските пътища дефакто вече са затапени и много им е трудно придвижването с животните. Това е първо. Второ има хора, които са дребни стопани, които също почват да получават затруднения при достъпа си до въпросните си имоти. Питам как се взема това решение? Прави се някаква комисия, която ходи по полските пътища, гледа всичките имоти, които са. Примерно дадения път, които достига. Каналите не ги обсъждаме, защото в България системата за хидромелиоративни мероприятия отдавна е унищожена, но полските пътища според мен трябва по-внимателно да се гледа, когато се отдават. Много нещо се отдава под наем от тези, които са и някои дори се и продадоха в предходни години, а това затруднява изключително много достъпа. Аз не знам дали да Ви формулирам въпрос или просто препоръка ли не знам какво ще кажете да направя.
П. Рейзи: Наистина е проблем, защото някой път самите арендатори реално погледнато даден полски път минава през дадена нива, обаче тази нива е върната на определени хора. На този път които ние му казваме полски път, а то е нивата. Той като даде нивата под аренда на арендатора, арендатора съответно поема от нея 20 дка нива и той в един момент отива и оре пътя. Виждате, че наистина проблема е сериозен. Запознати сме, много пъти сме реагирали. Почти се опитваме навсякъде да дадем някакъв достъп. Не оставяме примерно дадено пасище, защото то проблема е с пасищата, дадено пасище да остане без достъп до него. Много пъти примерно единия път е изоран, разрешаваме на друго място да се премести пътя. Проблем е, но мисля че когато е имало реакция от страна на жителите на съответното село, хубаво е да препоръчате на хората, които са се жалвали пред Вас да ги препращате към Кмета на селото. Защото Кмета на селото е човекът, който примерно знае най-добре къде примерно са общинските ниви, кога можем да пуснем дадения път да се премести от едната към другата нива, за да можем да задоволим интереса на хората. Така го процедираме. Разбира се не бягам от отговорността, ето виждате че в момента говоря с Вас, но в крайна сметка те са нашите хора на място, които най-добре могат да кажат – Кмете оттук трябва да мине или оттук не може да мине, оттук ще го преместим, за да решаваме казуса. Няма закон, който да регулира тези пътища. Те са направили например оттук е най-пряко днес минават, обаче идва човека с договора, че това влиза по средата на нивата и ние не можем да реагираме. Макар, че намираме консенсуси с арендаторите. Там, където не можем да намерим друг достъп до определеното място и ние разговаряме с лицето и той се съгласява. Проблем е, но решаваме ги. Така че нека хората да се обърнат към нас да ги видим точно в детайли нещата. Ще ги решим, няма проблем.
Кр. Германова: Други въпроси и коментари по докладната? Г-н Недин.
Ст. Недин: Искам и аз да взема отношение по този въпрос. Доколкото си спомням по Закона за земеделските земи такива пътища полски има. Там са регулирани нещата и сега какво се получава. Реално има едно картографиране, което се базира на така естествено определените полски пътища с времето, с годините. В последствие обаче тези пътища се променят. Хората почват да си тръгват по различни други пътища. И ако вземете картния материал на землището на едно селище, ще видите там че има много полски пътища. Обаче тези пътища, които са определени по картографския материал, там където са картографирани те не се използват реално, използват се други пътища и оттам идва проблема, защото хората са свикнали вече да вървят по един полски път, а той се оказва изведнъж че е в рамките на някаква нива. А пък реално пътят, който е в картния материал не се използва. Това е проблема. Трябва да се наслагват двете неща картния материал и реалността на терена. Те се разминават и оттам идва проблема.
П. Рейзи: Г-н Янакиев за мен това, което Ви отговорих е най-резонно. На хората им кажете да се обърнат към Кмета, ако вече местният Кмет не реагира по техния казус, а аз не виждам Кмет който да не реагира по този казус, защото това е тяхното ежедневие. Нещата са решими. Ще ги решаваме.
Т. Янакиев: Благодаря Ви г-н Кмете. Аз нямаше да отговарям повече, обаче искам да Ви кажа само едно нещо, че когато се разпродаде цялото имущество общинско, което е там примерно в м-ст Х къде ще преместите пътя, защото Вие преди малко ми казахте ще преместим пътя оттука там.
П. Рейзи: Г-н Недин Ви отговори вече на този въпрос. Ние все пак имаме някакъв картен материал, така че имаме формула за решаване. Аз Ви казвам в случая примерно, когато пътя е бил тук човекът го е изорал, можем да го преместим примерно в три метра в ляво. Виждаме, че нивата е общинска пак ще го прекараме пътя. Когато не можем да прибегнем към тази ситуация тогава вече ще погледнем картния материал и ще кажем ето тук трябва да има път, правим го, ощетяваме едната, другата нива и казуса приключва. Закона позволява да има пътища. Въпрсът е, че когато е парцеларен план на пътищата, той е конкретизиран. Одобрен е, приет е и тогава аз във силата си като Кмет мога да настоявам и да се случват нещата. Докато тези пътища, полските пътища те са малко както каза г-н Недин днес решават оттук почват да минават и го тъпчат пътя и го правят.
Т. Янакиев: Нека юристите да опровергаят обаче полските пътища са как да кажа един вид заварено положение. Няма вече ситуация, при която да се ситуират полски пътища и като този титул те да влизат в дадения закон, да се картографира, да се казва тук е полски път. Както каза Кмета правят се парцеларни планове за полски пътища. Един ден, когато се продадат общинските терени, пак това Ви казвам откъде ще преместите казвате, че е ощетите частника?
Ст. Недин: И полските пътища са общинска собственост на всичкото отгоре.
П. Рейзи: Точно така.
Т. Янакиев: Защо трябва да ги даваме под наем или да ги продаваме?
Г. Георгиева: Ние не ги продаваме.
Ст. Недин: Да се освободи достъп до определен имот по-навътре, защото хората вече са взели нивите нали Кмета каза, разорават и го преместват пътя. Това е да може да се реагира в реалната ситуация. Аз така го виждам. Те пътищата са картографирани. Ако се интересувате те се картографират в следствие на естествено образуваните пътища там с годините.
Т. Янакиев: Кога се картографират г-н Недин? Кога ги правят тези картографски карти?
Ст. Недин: С годините си ги правят тези картографски карти.
Т. Янакиев: Няма такова нещо.
Ст. Недин: Как да няма такова нещо
Т. Янакиев: Кога правите актуализация на картографска карта? Нали трябва да се направи някакво задание?
Ст. Недин: Да. Когато имаше планове сега за земеразделяне, там ги прекараха пътищата.
Т. Янакиев: Не сте прав.
Ст. Недин: Интересувайте се и ще видите.
Кр. Германова: Може ли малко да спрете как да кажа, да си комуникате. Все пак сме на сесия . Ще дам думата на г-н Дунев, юриста.
Д. Дунев: Уважаема г-жо Председател, уважаеми общински съветници искам само да внеса една допълнителна яснота по така представената докладна. След като сте се запознали с нейното съдържание трябва да е ясно, че първо предложението с приложенията по докладната изхождат от Общинската служба по земеделие и второ, ако Общинският съвет не определи наемната цена в едномесечен срок това се извършва служебно от Директора на Общинската служба по земеделие. Това искам просто да вмъкна като пояснение и допълнение. Инциативата изхожда от Общинска служба по земеделие, приложенията към докладната записка идва от тях. Общинската администрацията формално внася докладната.
П. Рейзи: Искам и нещо друго да Ви кажа г-н Янакиев много пъти ни поставят пред свършени фактове, защото има много имоти, които са все още бели петна. В тези имоти влизат и тези селски пътища и много пъти Служба земеделие сключва договори за аренда, понеже този път минава през определена нива собственика дава цялата земя и много пъти ние сме поставени пред такава ситуация. Затова Ви казвам нека хората, които имат проблеми да ми се обаждат ще ги решаваме нещата.
Т. Янакиев: Добре г-н Кмете.
Кр. Германова: Други въпроси или коментари по докладната има ли? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение, ведно с приложение 1 и приложение 2 към него.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 2
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 946

1. Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закон за общинската собственост допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г. на Общински съвет Созопол като включва за отдаване под наем имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – „полски път“ и напоителни канали, които не функционират, съгласно списък Приложение №1.
2. Общински съвет Созопол на основание чл.37в, ал.16 и ал.17 от Закон за собствеността и ползването на земеделски земи и чл.75б ал.3 от ППЗСПЗЗ дава своето съгласие да се предоставят под наем за стопанската 2017/2018г. имоти с НТП – „полски път“ и напоителни канали, които не функционират, като определя размера на наемната цена съгласно средно рентно годишно плащане/Приложение №2/.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №1113/ 10.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост с идентификатор 81178.35.145, находящ се в гр.Черноморец, м.“Акра“, с площ 3634 кв.м. ,с трайно предназначение на територията: земеделска и НТП – друг вид нива.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 947

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 81178.35.145 /ЕКАТТЕ -осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район - тридесет и пет , поземлен имот- сто четиридесет и пет/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в гр.Черноморец, м.“Акра“, община Созопол, с площ 3634 кв.м./три хиляди шестстотин тридесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“, начин на трайно ползване: „Друг вид нива“, номер по предходен план – 035145, при съседи: 81178.35.108, 81178.35.169, 81178.35.144, 81178.4.33, 81178.35.107.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост, а именно: Поземлен имот с идентификатор 81178.35.145 /ЕКАТТЕ -осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район - тридесет и пет , поземлен имот- сто четиридесет и пет/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в гр.Черноморец, м.“Акра“, община Созопол, с площ 3634 кв.м./три хиляди шестстотин тридесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“, начин на трайно ползване: „Друг вид нива“, номер по предходен план – 035145, при съседи: 81178.35.108, 81178.35.169, 81178.35.144, 81178.4.33, 81178.35.107.
2.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 7 600,00лв/седем хиляди и шестстотин лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2017Е074/07.11.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №1117/ 14.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост с идентификатор 81178.35.68, находящ се в гр.Черноморец, м.“Акра“, с площ 857кв.м. ,с трайно предназначение на територията: земеделска и НТП – друг вид нива.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 948

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 81178.35.68 /ЕКАТТЕ -осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район - тридесет и пет , поземлен имот- шестдесет и осем/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в гр.Черноморец, м.“Акра“, община Созопол, с площ 857 кв.м./осемстотин петдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“, начин на трайно ползване: „Друг вид нива“, номер по предходен план – 035068, при съседи: 81178.35.180, 81178.35.181, 81178.35.64, 81178.35.67, 81178.35.20, 81178.35.10, 81178.35.102.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост, а именно: Поземлен имот с идентификатор 81178.35.68 /ЕКАТТЕ -осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район - тридесет и пет, поземлен имот- шестдесет и осем/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в гр.Черноморец, м.“Акра“, община Созопол, с площ 857 кв.м./осемстотин петдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“, начин на трайно ползване: „Друг вид нива“, номер по предходен план – 035068, при съседи: 81178.35.180, 81178.35.181, 81178.35.64, 81178.35.67, 81178.35.20, 81178.35.10, 81178.35.102.
2.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 600,00лв./шестстотин лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2017Е073/07.11.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №1118/ 14.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с.Росен, община Созопол. 2.Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9596, с.Росен, община Созопол, с площ 520 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП – ниско застрояване/до 10м/, идентичен с парцел XX-8, кв.67.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 949

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл.8 от ЗОС и във връзка с §5, т.67 от ДР на ЗИД на ЗУТ , Общински съвет Созопол обявява Урегулиран поземлен имот с идентификатор 63029.501.9596 /ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- девет хиляди петстотин деветдесет и шест/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-56/29.09.2015г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-2389/24.03.2016г. на Началник на СГКК-Бургас,находящ се в с.Росен, община Созопол, с площ 520 кв.м. /петстотин и двадесет квадратни метра/ ., трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ , начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, при съседи: 63029.501.9597, 63029.501.9609, 63029.501.9595, 63029.501.9588, 3029.501.9587, 63029.501.9586, идентичен с парцел XX-8, кв.67 по плана на с.Росен , актуван с АЧОС №4087/19.05.2016г., свързан със социалното развитие и подпомагане на общността “За изграждане на социални жилища”.
2. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва раздел II от „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот с идентификатор 63029.501.9596 /ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- девет хиляди петстотин деветдесет и шест/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-56/29.09.2015г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-2389/24.03.2016г. на Началник на СГКК-Бургас,находящ се в с.Росен, община Созопол, с площ 520 кв.м. /петстотин и двадесет квадратни метра/ ., трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ , начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, при съседи: 63029.501.9597, 63029.501.9609, 63029.501.9595, 63029.501.9588, 3029.501.9587, 63029.501.9586, идентичен с парцел XX-8, кв.67 по плана на с.Росен, актуван с АЧОС №4087/19.05.2016г.
3. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.4 и чл.49а от същия закон Общински Съвет – гр.Созопол одобрява учредяване отстъпено право на строеж на лице с установени жилищни нужди без провеждане на търг или конкурс в полза на лицето Стефка Христова Великова ЕГН ........., с адрес: с.Росен, ул.”Хан Аспарух” №7 за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ – 100 кв.м/сто квадратни метра/ в Урегулиран поземлен имот с идентификатор 63029.501.9596 /ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- девет хиляди петстотин деветдесет и шест/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-56/29.09.2015г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-2389/24.03.2016г. на Началник на СГКК-Бургас,находящ се в с.Росен, община Созопол, с площ 520 кв.м. /петстотин и двадесет квадратни метра/ ., трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ , начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, при съседи: 63029.501.9597, 63029.501.9609, 63029.501.9595, 63029.501.9588, 3029.501.9587, 63029.501.9586, идентичен с парцел XX-8, кв.67 по плана на с.Росен, актуван с АЧОС №4087/19.05.2016г.
4. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.3, възлизаща на стойност 1 800,00 лв. /хиляда и осемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка 2017Е081/08.11.2017г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №1119/ 14.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с.Равадиново, община Созопол. 2.Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 61042.501.387, с.Равадиново, община Созопол, с площ 774 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП – ниско застрояване/до 10м/, идентичен с парцел VII-215, кв.41 по плана на с.Равадиново.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА Въздържал се
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ Въздържал се
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ Въздържал се
16 ГЕНО ПУХОВ Въздържал се
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ Въздържал се
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се

Общо гласували: 12
За: 1
Против: 0
Въздържали се : 11
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 950
Общински съвет Созопол не приема решението, предложено с докладна записка с вх. №1119/ 14.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с.Равадиново, община Созопол. 2.Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 61042.501.387, с.Равадиново, община Созопол, с площ 774 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП – ниско застрояване/до 10м/, идентичен с парцел VII-215, кв.41 по плана на с.Равадиново.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №1120/ 14.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Созопол, ул.“Стара Планина“ бл.1, на наемател настананен по административен ред.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 951

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища - общинска собственост, разрешава на Кмета на община Созопол да продаде на Адриана Иванова Попова, ЕГН ........ Апартамент №10,/десен/ находящ се в гр.Созопол в Жилищна сграда с идентификатор 67800.502.266.1. построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.502.266, с административен адрес – гр.Созопол, ул.“Стара планина“, бл.1, вх.Б, ет.3, ап.10/бивш ет.2 ап.4/, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67800.502.266.1.10, с площ 73,12кв.м.,/ седемдесет и три цяло и дванадесет квадратни метра/, състоящ се от кухня, дневна, спалня, баня с тоалетна, коридор, складово помещение и две тераси, ведно с прилежащо складово помещение №10 /десет/, с полезна площ 12,27кв.м. /дванадесет цяло и двадесет и седем квадратни метра/, ведно с 5,694% ид.ч. от об.ч. на сградата и от правото на строеж върху Поземления имот в която е построена., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 67800.502.266.1.11, 67800.502.266.1.6, под обекта 67800.502.266.1.7, над обекта -.няма
2. На основание на чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48 от НУРЖНННПЖ, Общински съвет - Созопол одобрява разпореждането да се извърши на базата на пазарна оценка № 2017А034/08.06.2017г на независим лицензиран оценител, в размер на 40 000лв. /четиридесет хиляди лева/, без ДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №1121/ 14.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Присад, м.“Талашмана“, община Созопол с идентификатор 58400.43.98, площ 9 211кв.м., с трайно предназначение: земеделска земя и НТП – гори и храсти в земеделска земя.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 11
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 952

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 58400.43.98/ЕКАТТЕ - петдесет и осем хиляди и четиристотин, кадастрален район - четиридесет и три, поземлен имот- деветдесет и осем/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-54/29.09.2015г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Присад, м.“Талашмана“, община Созопол, с площ 9211 кв.м. /девет хиляди двеста и единадесет квадратни метра/ с трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване: „Гори и храсти в земеделска земя“номер по предходен план – 000098, при съседи: 58400.43.1, 58400.43.99, 58400.43.8, 58400.43.7, 58400.43.6, 58400.43.12.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 58400.43.98/ЕКАТТЕ - петдесет и осем хиляди и четиристотин, кадастрален район - четиридесет и три, поземлен имот- деветдесет и осем/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-54/29.09.2015г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Присад, м.“Талашмана“, община Созопол, с площ 9211 кв.м. /девет хиляди двеста и единадесет квадратни метра/ с трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване: „Гори и храсти в земеделска земя“номер по предходен план – 000098, при съседи: 58400.43.1, 58400.43.99, 58400.43.8, 58400.43.7, 58400.43.6, 58400.43.12.
2.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 4 450,00 лв./четири хиляди четиристотин и петдесет лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2017Е086/08.11.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №1122/ 14.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Индже войвода, м.“Край село“, община Созопол с идентификатор 32737.3.16, площ 2175кв.м., с трайно предназначение: земеделска земя и НТП – за друг вид застрояване.
Докладната бе оттеглена от вносителя по време на комисията.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №1123/ 14.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Урегулиран поземлен имот с идентификатор 63029.501.9619, който е част от УПИ VIII-332, кв.30 по плана на с.Росен, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, и НТП – ниско застрояване/до 10м/, с площ 19 кв.м.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 953

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика: Коста Киров Киров, ЕГН 7010190542 чрез продажба на 19 кв.м. ид.ч./деветнадесет квадратни метра идеални части/, представляващи Урегулиран поземлен имот с идентификатор 63029.501.9619 /ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- девет хиляди шестстотин и деветнадесет/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-56/29.09.2015г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Росен, община Созопол, с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, при съседи: 63029.501.9547, 63029.501.469, 63029.501.470, 63029.501.471, който е част от Урегулиран поземлен имот VIII-332, кв.30 по плана на с.Росен, идентичен с УПИ с идентификатор 63029.501.470 и представлява неуредени регулационни отношения с община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка №279/06.11.2017г. на независим лицензиран оценител в размер на 330,00лв./триста и тридесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №1124/ 14.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Равадиново, м.“Факуда“, община Созопол с идентификатор 61042.11.117, площ 3317кв.м., с трайно предназначение: земеделска земя и НТП – нива.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 954

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 61042.11.117/ЕКАТТЕ -шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район -единадесет, поземлен имот- сто и седемнадесет/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-55/29.09.2015г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Равадиново, м.“Факуда“, община Созопол, с площ 3317 кв.м. /три хиляди триста и седемнадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, номер по предходен план – 011117, при съседи: 61042.11.118, 61042.11.20, 61042.11.23.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 61042.11.117/ЕКАТТЕ -шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район -единадесет, поземлен имот- сто и седемнадесет/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-55/29.09.2015г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Равадиново, м.“Факуда“, община Созопол, с площ 3317 кв.м. /три хиляди триста и седемнадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, номер по предходен план – 011117, при съседи: 61042.11.118, 61042.11.20, 61042.11.23.
2.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 5 400,00лв./пет хиляди и четиристотин лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2017Е084/08.11.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №1129/ 15.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в гр.Черноморец, община Созопол,а именно ПИ с идентификатор 81178.9.448 с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и НТП „Друг вид имот без определено стопанско значение“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 955

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост:
1.1 поземлен имот с идентификатор 81178.9.448 с площ 1 306 кв.м/хиляда триста и шест квадратни метра/, находящ се в гр.Черноморец с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „друг вид имот без определено стопанско предназначение“. актуван като частна общинска собственост акт №2625/23.10.2014год.
1.2 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 27 000,00лв. / двадесет и седем хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2017Е090/13.11.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №1130/ 15.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол, община Созопол, а именно ПИ с идентификатор 67800.17.6 с площ от 5 438 кв.м, с трайно предназначение на територията“ Земеделска“ и НТП “Друг вид имот без определено стопанко значение“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 956

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва поземлен имот с идентификатор 67800.17.6 с площ 5 438 кв.м/ пет хиляди четиристотин тридесет и осем квадратни метра/, находящ се в гр.Созопол с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „Друг вид поземлен имот без определено стопанко значение“
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост:
2.1. поземлен имот с идентификатор 67800.17.6 с площ 5 438 кв.м/ пет хиляди четиристотин тридесет и осем квадратни метра/, находящ се в гр.Созопол с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „Друг вид поземлен имот без определено стопанко значение“ актуван като частна общинска собственост акт № 4773/06.07.2017 год .
2.2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 5 450,00лв. / пет хиляди четиристотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2017Е089/08.11.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №1131/ 15.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол, община Созопол, а именно ПИ с идентификатор 67800.17.3, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и НТП „Друг вид нива“, целия с площ от 1 406 кв.м.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 957

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва поземлен имот с идентификатор 67800.17.3 с площ 1 406 кв.м/ хиляда четиристотин и шест квадратни метра/, находящ се в гр.Созопол с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „Друг вид нива.“
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост:
2.1.поземлен имот с идентификатор 67800.17.3 с площ 1 406 кв.м/ хиляда четиристотин и шест квадратни метра/, находящ се в гр.Созопол с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „Друг вид нива.“ актуван като частна общинска собственост акт № 3203/22.07.2015 год .
2.2.На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 1 390,00лв. / хиляда триста и деветдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2017Е088/08.11.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №1132/ 15.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в гр.Черноморец, община Созопол, а именно ПИ с идентификатор 81178.5.505 с трайно предназначение на територията “Земеделска“ и НТП “изоставена орна земя“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 958

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва поземлен имот с идентификатор 81178.5.505 с площ 3 000 кв.м/ три хиляди квадратни метра/, находящ се в гр.Черноморец с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „Изоставена орна земя.“.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост:
2.1. поземлен имот с идентификатор 81178.5.505 с площ 3 000 кв.м/три хиляди квадратни метра/, находящ се в гр.Черноморец с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „Изоставена орна земя.“ актуван като частна общинска собственост акт № 4806/19.10.2017 год .
2.2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 337 200,00лв. / триста тридесет и седем хиляди и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2017Е092/13.11.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №1133/ 15.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в гр.Созопол, а именно самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 67800.503.573
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 959

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на Кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост:
1.1. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.11 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 11, с площ от 33,53кв.м., и прилежащи части – 4,87%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.1.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 62 900,00лв./шестдесет и две хиляди и деветстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2017Е093/13.11.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.2. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.14 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 14, с площ от 28,76кв.м., и прилежащи части - 4,18%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 53 900,00лв. /петдесет и три хиляди и деветстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2017Е094/13.11.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.
Св. Лулева: Докладна записка с вх. №1134/ 15.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол, община Созопол, а именно ПИ с идентификатор 67800.36.68 с площ от 10 883 кв.м, с трайно предназначение на територията“ Горска“ и НТП “Друг вид дървопроизводителна гора“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 12
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 960

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва поземлен имот с идентификатор 67800.36.68 с площ 10 883 кв.м/ десет хиляди осемстотин осемдесет и три квадратни метра/, находящ се в гр.Созопол с трайно предназначение на територията „Горска“ и начин на трайно ползване – „Друг вид дървопроизводителна гора“.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост:
2.1. поземлен имот с идентификатор 67800.36.68 с площ 10 883 кв.м/ десет хиляди осемстотин осемдесет и три квадратни метра/, находящ се в гр.Созопол с трайно предназначение на територията „Горска“ и начин на трайно ползване – „Друг вид дървопроизводителна гора“ актуван като частна общинска собственост акт № 1580/21.02.2011 год .
2.2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 236 700,00лв. / двеста тридесет и шест хиляди и седемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2017Е095/13.11.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №1135/ 15.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в гр.Черноморец, община Созопол,а именно ПИ с идентификатор 81178.8.102 с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и НТП „Друг вид нива“
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 961

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва поземлен имот с идентификатор 81178.8.102 с площ 202 кв.м/ двеста и два квадратни метра/, находящ се в гр.Черноморец с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „друг вид нива“.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост:
2.1. поземлен имот с идентификатор 81178.8.102 с площ 202 кв.м/двеста и два квадратни метра/, находящ се в гр.Черноморец с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „друг вид нива“ актуван като частна общинска собственост акт № 4483/04.11.2017 год .
2.2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 4 200,00лв. / четири хиляди и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2017Е091/13.11.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №1138/ 16.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за включване на обект(проект) като общински от първостепенно значение към Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2017г , приета с Решение № 597/27.01.2017;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 962

Общински Съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост, и във връзка с §5 ,т.73 от ДР на ЗИД на ЗУТ допълва годишна програма за 2017, приета с Решение № 597/27.01.2017г в Раздел VІІІ „ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ”, с обект „Улица ІV клас като продължение на улица с о.т.956-957 до връзката с общински път ВGS1220/ІІ-99, Созопол-Приморско-в.с.Дюни-/ІІ/Созопол”, в обхвата на ПИ 67800.36.30, общинска собственост, като свързан със социално икономическото развитие на общността и с предназначение за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, като го обявява за обект от първостепенно значение за Община Созопол.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №1141/ 16.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в гр.Созопол, а именно самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 67800.503.573.7
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 963

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на Кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост:
1.1. Самостоятелен обект в сгада, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.13 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 13, с площ от 29,92кв.м., и прилежащи части - 4,34%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.1.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 58 200,00лв./петдесет и осем хиляди и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2017Е096/15.11.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
1.2. Самостоятелен обект в сгада, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.17 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 17, с площ от 25,27кв.м., и прилежащи части – 3,67%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 49 200,00лв./четиридесет и девет хиляди и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2017Ео98/15.11.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №1142/ 16.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 964

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъде предоставен на ОСЗ-Созопол поземлен имот с идентификатор № 67800.3.337, с площ 1,708 дка., находящ се в местност „Мисаря”, поземлен имот с идентификатор № 67800.3.346, с площ 1,148 дка., находящ се в местност „Мисаря ,” поземлен имот с идентификатор № 67800.3.373, с площ 0,622 дка., находящ се в местност „Мисаря” поземлен имот с идентификатор № 67800.1.236, с площ 8,394 дка., находящ се в местност „Герени”, по влязла в сила на 04.10.2007г. кадастрална карта за землище гр.Созопол, община Созопол, включен в регистъра на земеделските земи от общински поземлен фонд за землището на гр.Созопол,за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Вангел Иванов Мамартиев.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №1143/ 16.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 965

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъде предоставен на ОСЗ-Созопол поземлен имот с идентификатор № 67800.3.355, с площ 4,209 дка., находящ се в местност „Хаджи али дере”, по влязла в сила на 04.10.2007г. кадастрална карта за землище гр.Созопол, община Созопол, включен в регистъра на земеделските земи от общински поземлен фонд за землището на гр.Созопол,за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Кръстьо Георгиев Дерелиев.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №1144/ 16.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на части от недвижим имот, публична общинска собственост, идентификатор 81178.502.92 по кадастрална карта на гр.Черноморец, индивидуализирани съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ, попадащи в обхват на ПИ 81178.3.204 (УПИ ІІІ-3146,788, м.Акра, за частна общинска собственост;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 966

1. Ha основание чл.6, ал. 1 и чл.8, ал. 1 от ЗОС, чл.6, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА част от недвижим имот - ПУБЛИЧНА общинска собственост с площ от 21 (двадесет и един)кв.м.ид.части от ПИ 81178.502.92 , попадащи в ПИ идентификатор 81178.3.204, представляващи след изменението част от УПИ ІІІ-3146,788, м.Акра, и конкретно индивидуализиран чрез влязъл в сила проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ и преотреждане, идентичен с ПИ с нов проектен идентификатор 81178.3.204, при съседи на имота: 81178.3.148, 81178.5.356, 81178.3.323, 81178.3.145 и 81178.502.92, за ЧАСТНА общинска собственост.
2. На основание чл.19 от ЗЗД и във връзка с чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС, Общински съвет одобрява да се сключи окончателния договор за площта от 21 (двадесет и един)кв.м.ид.части със собственика на ПИ 81178.3.204.

Кр. Германова: Следващата точка от дневния ред е доклада на комисията по устройство на територията. Давам думата на г-н Чакъров – Председател на комисията.
Т.Чакъров: Становище на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на тридесет и първото редовно заседание.
На 23.11.2017г. от 14:45 часа, се проведе заседание на комисията, на което присъстваха Тодор Чакъров - Председател; Стойо Недин; Янчо Георгиев и Станимир Андонов. В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №1085/ 03.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабелиране на ВЛ 20 kV „Аполония“, ПС „Приморско“ в участъка от СРС №20 до СБС №20/1 (отклонение към ТП „ВСП Смокиня“), преминаваща през ПИ67800.9.193, м.“Синетудис“, землище гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 967

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабелиране на ВЛ 20 kV „Аполония“, ПС „Приморско“ в участъка от СРС №20 до СБС №20/1 (отклонение към ТП „ВСП Смокиня“), преминаваща през ПИ67800.9.193, м.“Синетудис”, землище гр.Созопол.
ПУП – парцеларен план да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
1. 3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.58 от 2017г.), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасета на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. №1099/ 09.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Именуване на улици в местност Куку баир, землище гр. Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната, ведно с направените корекции по време на заседанието на комисията т.10 от проектът за решение да отпадне, ул.„Бор“ да се преименува на ул.„Момина сълза“, а ул.„Бреза“ да се преименува на ул.„Люляк“.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение, ведно с направената корекция на комисията.
С резултат от гласуването „За” – 14 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№968

На основание чл.21, ал.1, т.18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Созопол именува улици в местността Куку баир, землище гр.Созопол както следва:
1. ПИ с идентификатор 67800.50.300, НТП „За второстепенна улица“- ул."Манастирска“;
2. ПИ с идентификатор 67800.50.302, НТП „За второстепенна улица“ - ул."Люляк“;
3. ПИ с идентификатор 67800.50.303, НТП „За второстепенна улица“ - ул."Иглика“;
4. ПИ с идентификатор 67800.50.304, НТП „За второстепенна улица“ - ул."Тинтява“;
5. ПИ с идентификатор 67800.50.306, НТП „За второстепенна улица“ - ул."Ружа“;
6. ПИ с идентификатор 67800.50.307, НТП „За второстепенна улица“ - ул."Божур“;
7. ПИ с идентификатор 67800.50.312, НТП „За второстепенна улица“ - ул."Момина сълза“;
8. ПИ с идентификатор 67800.50.305, НТП „За второстепенна улица“ - ул."Детелина“;
9. ПИ с идентификатор 67800.50.301, НТП „За второстепенна улица“ до връзката с кръстовище на главен път Созопол-Приморско - ул."Здравец“.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. №1100/ 09.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.7.72 и ПИ67800.7.73, земеделска земя, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „вилни сгради“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването „За” – 14 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 969

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване, за промяна предназначението на ПИ67800.7.72 и ПИ67800.7.73, земеделска земя, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „вилна сграда“.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове, да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: МК – НИНКН, гр.София, РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП - ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване: за охранителна зона „Б” от ЗУЧК - плътност на застрояване мак. 20%, К инт. мак.=0,8, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. №1126/ 15.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на съгласие за изменение на ПУП – изменение на плана за регулация в обхват на УПИ ХХІV „За озеленяване“ в квартал 27 по плана на гр.Созопол, одобрен със Заповед № РД 02-14-73/1989 година, попадащ в поземлен имот с идентификатор 67800.505.218 по КК на гр.Созопол, одобрена със Заповед № РД 18-60/2007 година.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: 1, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Уважаеми г-н Архитект, по-скоро г-н Кмете аз искам да попитам какво налага да ги правим зелените площи за комплексно обслужване първо? И това първата крачка към евентуални продажби ли е? Искам честен отговор.
П. Рейзи: В момента там няма реализирано никакво мероприятие и няма и да бъде реализирано. Това е плочника, който в момента заведението го ползва. То е в двора му, той го ползва. Как ще стане градина там? Не може да стане. Това е първата стъпка от необходимата процедура. Вървим към евентуална продажба. Това е идеята. Аз го обясних и по време на комисията също го коментирах с г-н Андонов, защото и той, нормално е да реагира по този начин. Това е идеята. В крайна сметка прегледали сме го, видяли сме го, преценили сме, че няма смисъл да продължаваме в тази посока.
Т. Янакиев: Малкият парцел попада в момента мисля, че в тази оградка, която е сложена там за разкопките.
П. Рейзи: Да, той остава на този етап, понеже там е също частна собственост.
Т. Янакиев: Как ще е частна, като нали касае общинска собственост?
П. Рейзи: Говоря за следното: зад него имота. Той стои отпред. Нашият е малкият, зад него имотът е частен.
Т. Янакиев: Как ще е частен?
П. Рейзи: Частен е.
Т. Янакиев: Сериозно?
П. Рейзи: Да. Целите разкопки са върху частен имот.
Т. Янакиев: Вторият ми въпрос е тогава, когато се обявят тези парцели на търг каква е гаранцията, че хората които си мислят, че ще ги вземат ще ги вземат?
П. Рейзи: Няма гаранция. Никой не може да му гарантира има законова процедура след изпълнението на която ще се проведе търг.
Т. Янакиев: Благодаря Ви.
Кр. Германова: Други въпроси или коментари колеги по докладната имате ли? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 10
Против: 0
Въздържали се: 4
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№970

На основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.131 от ЗУТ и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, дава съгласие за изработване на ПУП – изменение на плана за регулация в обхват на УПИ ХХІV „За озеленяване“ в квартал 27 по плана на гр.Созопол, одобрен със Заповед № РД 02-14-73/1989 година, като се предвижда следното изменение :
 УПИ ХХІV „За озеленяване“ в квартал 27 по плана на гр.Созопол се разделя на два нови урегулирани поземлени имота, както следва :

• Нов УПИ ХХІV в квартал 27 по плана на гр.Созопол с площ от 133 кв.м. и същият се отрежда за комплексно обществено обслужване( За КОО ).
• и УПИ ХХХІV в квартал 27 по плана на гр.Созопол с площ от 68 кв.м. и същият се отрежда за комплексно обществено обслужване ( За КОО ).

 Регулационната граница между новообособения УПИ ХХІV „За КОО“ и УПИ ХХV-525 се проведе по съществуващата кадастрална граница на ПИ 67800.505.81 ;

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. №1145/ 16.11.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ ХІІІ-518,519, кв.52а по регулационен план на гр.Созопол , идентичен с ПИ 67800.502.535 и общински ПИ 67800.502.520 по КККР, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и
2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната, ведно с направената корекция - В т.1 от проектът за решение на вторият ред ал.4 отпада.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение, ведно с направената корекция.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 971

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, съгласува изработването на ПУП - план регулация и застрояване за ПИ 67800.502.520, общинска собственост и съседен ПИ 67800.502.535 идентичен с УПИ ХІІІ-518,519, кв.52а по регулационен план на гр.Созопол.
Във връзка с приетото по горе решение,
2. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граници и план за застрояване на ПИ 67800.502.520, частна общинска собственост и съседен ПИ 67800.502.535, частна собственост с проектна площ на изменението от 129(сто двадесет и девет) кв.м.ид.части, съгласно графичната част на проекта за частично изменение;
2.2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на:
 47 832(четиридесет и седем хиляди осемстотин тридесет и два )лв без вкл.ДДС, за 129(сто двадесет и девет) кв.м.ид.части, общинска собственост, съгласно ЕО № 280/07.11.2017г. при която цена да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на УПИ ;
3.Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

Кр. Германова: Преминаваме към следващата точка от дневния ред т. е. точка пет с докладна записка с вх. №1159/ 27.11.2017г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ63015.506.110, земеделска земя в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Старо селище”, с.Атия, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „жилищни сгради“.
Две думи да кажете г-н Кмете или ваш служител, все пак е извънредна докладна.
П. Рейзи: По закон ПУП-а трябва да започне през Общинският съвет в едномесечния срок, затова го внясяме. Това е една от промените, които направиха. Благодаря.
Г. Георгиева: Сложиха едномесечен срок, който е желателно да спазваме.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването „За” – 14 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 972

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ63015.506.110, земеделска земя в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Старо селище”, землище с.Атия, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „жилищни сгради“.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване 40%, К инт. мак.=1,2, кота корниз Н мак.= 10,00 м. и необходима площ за озеленяване мин. 40%.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Кр. Германова: Точка шест от дневния ред Докладна записка с вх. №1161/ 28.11.2017г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за включване на обект(проект) свързани с изграждане на нови ВиК системи като общински от първостепенно значение към Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2017г., приета с Решение № 597/27.01.2017;
Г-жо Георгиева няколко думи просто да информирате колегите за какво става въпрос.
Г. Георгиева: Да, с две думи ще ги запозная това са проектите, които МРРБ ще изработи на на територията на нашата община в периода 2014 – 2020г. по новата оперативна програма съответно. По изискванията на закона тези обекти, за да може да ги процедират после по-бързо трябва да бъдат обявени, като от първостепенно общинско значение.
П. Рейзи: Трябва да го взем ние като решение, да не ги бавим нещата да могат да се случват. Става дума за Водният цикъл на общината. Там промениха се по отношение на това, че вече цялата процедура минава през Асоциацията на ВиК общините. Един вид ВиК Бургас ще ги движи нещата, така че трябва да свършим тази работа, за да не ни обвинят утре те, че ние съботираме проектите. Това е.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 973

Общински Съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост, и във връзка с §5 ,т.73 от ДР на ЗИД на ЗУТ допълва годишна програма за 2017, приета с Решение № 597/27.01.2017г в Раздел VІІІ „ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ”, като свързан със социално икономическото развитие на общността и с предназначение за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, като ги обявява за обекти от първостепенно значение за Община Созопол както следва:

І. За землище на гр. Созопол
1. Изграждане на нов "допълнителен обем на НВ"Каваци" -V=3500m3 в ПИ с идентификатор 67800.40.102 по КК на гр. Созопол" ;
2. Реконструкция на довеждащ водопровод от НВ"Света Марина" с L=700 m DN 400 mm
3. Реконструкция на довеждащ водопровод НВ"Каваци" с L общо =1 200 m (L =930 m DN 400 mm и L =270 m DN 350 mm)
4. Изграждане на КПС „Буджака №1" с V= 323 m3 в ПИ с идентификатор 67800.8.125 по КК на гр. Созопол" ;
5. Изграждане на КПС „Буджака № 2" в ПИ с идентификатор 67800.9.130 по КК на гр. Созопол ;
6. Изграждане на битова канализация от УПИ 1-10517,10473,10475 и IV- 10416,10503,10525,10552 до колектор „Смокини"
7. Изграждане на битова канализация от УПИ 1-42059 и V-10127 до колектор „Смокини"
8. Изграждане на битова канализация от УПИ 1-10015 до колектор „Каваци"
9. Изграждане на КПС „Каваци" в ПИ 67800.53.45
ІІ. за землището на гр. Черноморец
1. Реконструкция на довеждащ водопровод от НВ"Черноморец"с L =1000 m DN 250 mm в ПИ 81178.36.403
2. Изграждане на КПС „Червенка №1" V= 160 m3" в ПИ с идентификатор 81178.5.343 по КК гр. Черноморец";
3. Изграждане на КПС „Червенка №2" в ПИ с идентификатор 81178.7.126 по КК на гр. Черноморец ;
4. Изграждане на тласкател от КПС „Червенка №1" до изливна шахта L=2*1240 m DN 140 mm
5. Изграждане на тласкател от КПС „Червенка №2" до изливна шахта на колектор Черно море.

Кр. Германова: Последна точка от дневния ред Докладна записка с вх. №1162/ 28.11.2017г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.6.621 и ПИ81178.6.223, земеделска земя, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.
Колеги имате ли въпроси по докладната?Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването „За” – 14 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 974

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.6.621 и ПИ67800.81178.6.223, земеделска земя, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
ПУП – ПРЗ да се изработи при следните условия:
- Спазване параметрите на застрояване, за охранителна зона „Б” от ЗУЧК - плътност - 30%, К инт. мак.=1,0, кота корниз Н мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
- Да се изпълнят условията на чл.16, ал.1 от ЗУТ, като по указания начин в скицата – предложение, да се отреди терен за елементите на техническата инфраструктура, с отреждане за озеленяване, паркиране и за изграждане на трафопост.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.


Кр. Германова: Поради изчерпване на дневния ред закривам тридесет и първото редовно заседание на Общински съвет Созопол.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/


Протокола води:………...……..................
/М. Харитова/
Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет – Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен Управител на обл. Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...