:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №37/ 27.04.2018г


ПРОТОКОЛ № 37

На 27.04.2018г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе тридесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.

На заседанието присъстваха седемнадесет общински съветника, Кметът на Община Созопол – Панайот Рейзи, Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, Кметове на кметства, служители на общинска администрация и гости.
Кр. Германова: Уважаеми г-н Кмете, г-жо Зам.-Кмет, г-н Гл.Архитект, Кметове по населени места, служители на общинска администрация. В залата присъстват четиринадесет общински съветника имаме кворум, откривам тридесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Колеги, както на всяко заседание така и днес започваме с питания към кмета. Имате думата за въпроси. Г-н Пухов.
Г. Пухов: Г-н Кмете, много неприятно впечатление ми прави целия град е в такива брошури. Кой ги чисти, кой им разрешава. Ей, сега слязох от колата три - четири има хвърлени пред вратата. Цялата наша улица я видях с брошури под чистачки на колите, навсякъде. Това искам да разбера дали трябва да се глобяват, да се прекъсне тази лоша практика.
П. Рейзи: Няма кой да ги контролира, това е реклама. Минават по кофите, по къщите слагат ги. Ще го имаме предвид.
Кр. Германова: Други въпроси колеги? Имате думата г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Уважаеми г-н Кмете, преди около двайсетина дни бяха изсечени чинарите, които се намират срещу лятното кино. Чинарите бяха десетилетни, да не кажа столетни. Разговарял съм с хора, които са на по осемдесет години и те откакто се помнят чинарите са били там. Аз се поинтересувах и разбрах, че това място там било частна собственост и ако да речем се е получило разрешение чинара който е, защото са отсечени два чинара в мястото. Три ли бяха? Защо е отсечен чинара, който е на общинска територия? Кой и защо издаде това разрешение и какви мерки ще се вземат срещу това нещо?
П. Рейзи: Ще го проверя казуса какъв е точно. Ще задължим собственика на имота да засее десет дървета. За отсечения чинар на общинска територия ще го проверя и това. Наистина имаше един, който беше малко в имота, малко в тротоара. Ще го проверя и ще вземем някакви мерки. В крайна сметка вярно е, аз откакто съм жив тези дървета ги знам там. Навремето даже беше и градинка там и това си го спомням. Ще ги проверя нещата и на другата сесия обещавам, че ще Ви отговоря г-н Янакиев, даже и по-рано ако се видим някъде ще Ви кажа как стоят нещата. Благодаря.
Т. Янакиев: Благодаря Ви.
Кр. Германова: Други въпроси колеги? Г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Уважаеми г-н Кмете, бихте ли разяснили процеса по ремонтните дейности на улици и тротоари, асвалтиране, кърпежи. Ние знаем, че за ул.“Първи май“ предстои да се изгради, за промяната в бюджета докладната, която е. Очаква се асвалтирането пътя за Равадиново. Чувам проблеми с обществените поръчки, фирми обжалващи. Да разясните, да сме в час с процесите, които вървят в това отношение.
П. Рейзи: Всяка година се занимаваме с подготовката преди летния сезон. Тази година малко ни забави времето през април месец с тези мъгли и с това студено време, което беше но мисля че до края на май всичко ще влезе в нормалните рамки за започването на летния сезон. Вярно е, че в момента единственото така по-некомфортно място е ул.“Първи май“, защото се наложи там да подменим водопровода от интернитен във вече нормален по сегашните изисквания, но те вече там почти приключват. Сега съм се разпоредил и трябва да видим какво ще се случва опитваме се оправим няколко артерии например пътя към Равна гора, пътя към Равадиново. Също така работи се в момента и в Черноморец. Ще погледнем и тротоарите. Ще започнем и с тях. Тя, обществената поръчка за тротоарите сега приключи. Нямаме някакви обжалвания. Виждате, че и долу бариерата почти и нея сме я приключили. Надявам се тя да започне да функционира веднага сле 1-ви май. Ще затворим централната улица може би или след 1-ви май или на 30-ти април в понеделник. Още не сме го решили, ще ги огледаме нещата, защото и на площада ни предстои да направим ремонти. През зимата товарните камиони, които минаваха доста от плочите са изкъртени, направиха се доста аварии, трябва и там да ги дооправим нещата. Имаме и там още малко работа. По отношение на осветлението надявам се до края на май месец навсякъде в стария град нещата да се приключили и разбира се и частично в новия град. Няма да успеем да завършим там, че спрем с акт 10 работата и наесен живот и здраве ще я продължим, ще я довършим. Вътре в Градската градина ни предстои също едни табла свързани с електроснабдяването на осветлението нови да сложим, да ги подновим. Захранването на съоръженията, които даваме под наем през лятото да се ползват. Всичко сме заложили до 1-ви юни да е в нормален вид. Предстои подмяна на лампите на Южна крепостна стена, на тези лампи които са на земята. Също трябва да ги подменим, защото са повечето от тях счупени и не светят, за да може красивата Южна крепостна стена да свети през нощта нормално и тя. Мисля, че засега всичко върви в нормалните рамки, не закъсняваме някъде и надявам се всичко нормално за летния сезон. Това е. Благодаря за въпроса.
Кр. Германова: Други въпроси колеги? Имате думата г-н Димитров.
Р. Димитров: Г-н Кмете добро утро, пак във връзка с ремонта на пътищата знаете, че в Атия в неподходящо време се направи ремонта и непосредствено, след като се запечатаха там дупки заваля дъжд, замръзна и няколко дупки.. едва на втория ден даже.. и вие обещахте, че ще направите кореция.
П. Рейзи: Ще го направим, няма проблеми имаме го и това предвид. Тя, фирмата ги знае тези неща. Примерно за пътя за Равадиново фирмата си е поела ангажимента да ги направи нещата без да ги плащаме там. Говоря за самия път. За Атия също сме говорили, там също ще има корекция от нейна страна. Обадиха ми се от АПИ по отношение на пасарелката. Искаха от нас да им съгласуваме проектите по отношение на електроснабдяването. Така, че много се надявам през лятото и пасарелката да я сложим. Понеже пасарелката ще бъде с асаньори и искаха захранване на тока за асансьорите, като проект, одобрили сме го и него. Нещата се случват в тази посока. Това, което го поеха АПИ се надяваме всичко да бъде изпълнено. Вие виждате, че в момента в този район специално е осветен, допълнителните зебри се направиха, камерата работи, сложиха допълнително ограничение от 60 на 50км. Изобщо мярката за тази пешеходна пътека този път е взета много сериозно и трябва да благодарим наистина на АПИ и на цялата държава, че реагираха така точно, бързо и адекватно по дадената ситуация. Вие знаете, че за всички нас летния сезон ден година храни, така че ще направя всичко възможно, ако трябва ще се работи и събота и неделя и ще бъдем готови за откриването и за началото на летния сезон. Благодаря ви.
Кр. Германова: Други въпроси? Имате думата г-н Неделчев.
Ст. Неделчев: Г-н Кмете бяхме говорили за този тротоар от Буджака, идващите към Созопол туристи. Тази отсечка, мисля че не е проблем да се предупреди собственика, не знам как трябва да стане, тротоара да се осводи защото там просто, всеки ден пътувам и виждам, че хората са по платното.
П. Рейзи: Ще го видя. Не мога да се сетя. Там горе, където има една пръст натрупана, за там ли говориш?
Ст. Неделчев: Да, точно за там.
П. Рейзи: Ще го видя и още днес ще реагираме. Няма проблем.
Ст. Неделчев: И другото което е г-н Кмете, Паметника на подводничарите, там където е завоя на Санта Марина мантителите от много време стоят така, не знам дали не трябва да се възстановят и да се боядиса, малко визия.
П. Рейзи: Добре, благодаря.
Кр. Германова: Други въпроси колеги? Г-н Чакъров.
Т. Чакъров: Г-н Кмете аз съм го повдигал този въпрос няколко пъти, използвам сега случая, че Началника на полицията е тук. Една от невралгичните точки по отношение на движението, става въпрос за 20-30 метрова отсечка между ОББ банка, Уникредит и хотел „Посейдон“. Много недобросъвестни граждани продължават да спират там и аз мисля, че е време целогодишно да се забрани абсолютно спирането и да се глобява, защото тя запушва целия квартал. Всичко влиза и излиза оттам. Спират хората на пешеходната пътека, няма как да се пресича ,натрупват се коли, не могат да излязат колите, защото един или двама са спрели и то от едната и от другата страна.
П. Рейзи: Ще го видим.
Кр. Германова: Други въпроси имате ли колеги? Няма. Добре, в такъв случай преминаваме към нашата работа по дневния ред от заседанието. Всички вие сте получили така предложения дневен ред, ведно с поканата за днешното заседание. Аз имам предложение за допълнение на дневния ред със следните докладни записки: Точка VI. да стане докладна записка с вх. №314/ 23.04.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол и точка VII. да стане докладна записка с вх. №318/ 25.04.2018г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: предоставяне на електронен анализатор DRAEGER DRUGTEST 5000 комплект на ОД на МВР Бургас за нуждите на РУ Созопол.
Имате ли някакви предложения или допълнения към дневния ред? Няма. Колеги ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за допълнение към дневния ред.
С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Колеги ще ви моля да гласуваме дневния ред като цяло, ведно с допълнението, което преди малко гласувахме.
С резултат от гласуването „За” – 17гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1105

I. ОТЧЕТ – АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ РУ – СОЗОПОЛ ЗА 2017Г.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. №255/30.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълване на програма на Община Созопол за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, приетата с решение 1006 от 30.01.2018г. с План за действие за общинските концесии.
2. Докладна записка с вх. №257/30.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Проект за Наредба за отмяна на Наредба за концесиите, приета с решение №242/12.11.2004г. на Общинския съвет на Община Созопол.
3. Докладна записка с вх. №303/13.04.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълнение в Решение № 1047/23.03.2018г.на Общински съвет Созопол.
4. Докладна записка с вх. №304/13.04.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на решение №1088 от 23.03.2018г. на Общински съвет Созопол, обективирано в Протокол № 36.
5. Докладна записка с вх. №305/13.04.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на решение №1089 от 23.03.2018г. на Общински съвет Созопол, обективирано в Протокол № 36.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
6. Докладна записка с вх. №299/13.04.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2018г.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
7. Докладна записка с вх. №256/30.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на части от недвижим имот, публична общинска собственост, идентификатор 67800.501.607 по кадастрална карта на гр.Созопол, индивидуализирани съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ, попадащи в обхват на ПИ 67800.501.241 (УПИ VІІ-279, кв.31), за частна общинска собственост;
8. Докладна записка с вх. №270/03.04.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ XI-13, кв.2 по плана на с.Индже войвода, община Созопол.
9. Докладна записка с вх. №300/13.04.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2018 год. на картотекирани граждани от гр. Созопол като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
10. Докладна записка с вх. №301/13.04.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2018 год. на картотекирани граждани от гр. Созопол като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
11. Докладна записка с вх. №306/13.04.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост с идентификатор 67800.1.219 находящ се в м-ст.“Герени“ з-ще. гр. Созопол целия с площ от 21 822 кв.м.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
12. Докладна записка с вх. №245/27.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на част от ПИ63029.20.161, земеделска земя, местност „Край село”, с.Росен, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „вилни сгради“.
13. Докладна записка с вх. №269/03.04.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП - план за регулация и застрояване в обхват на УПИ ІV328, V329 и VІ330 в кв. 30 по ЗРП на с. Росен.
14. Докладна записка с вх. №271/03.04.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на съгласие за изменение на ПУП - изменение на План за регулация и преотреждане на УПИ VІІІ „За детска градина” в кв.13 по плана на с.Зидарово, общ.Созопол.
15. Докладна записка с вх. №274/03.04.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на главен водопровод от напорен водоем (НВ) „Черноморец“ до разпределителна мрежа гр.Черноморец.
16. Докладна записка с вх. №275/03.04.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Тласкател от проектна КПС „Червенка-2“ до изливна шахта от изграден колектор „Черноморец“.
17. Докладна записка с вх. №276/03.04.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.50.58, местност „Атия”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, за изграждане на ремонтна, сервизна и складова база за малки плавателни съдове.
18. Докладна записка с вх. №277/03.04.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на ПИ67800.9.130, за водно стопанско-хидромелиоративно съоръжение, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „КПС Буджака № 2“.
19. Докладна записка с вх. №278/03.04.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Тласкател от проектно КПС „Червенка-1“ DN125 PE до изливна шахта на главен колектор към проектно КПС „Червенка 2“.
20. Докладна записка с вх. №279/03.04.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на главен водопровод от напорен водоем (НВ) „Света Марина“, в ПИ с идентификатор 67800.35.104 по КК на гр.Созопол“.
21. Докладна записка с вх. №280/03.04.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на главен водопровод от напорен водоем (НВ) „Каваци“.
22. Докладна записка с вх. №282/05.04.2018г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на кабел ниско напрежение от съществуващ стълб до нов КРШ, за захранване на ПИ40124.134.95“, в зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол.
23. Докладна записка с вх. №283/05.04.2018г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на част от ПИ81178.5.343, държавна собственост, с НТП – скали, землище гр.Черноморец, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „КПС „Червенка №1“.
24. Докладна записка с вх. №284/05.04.2018г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.3.187, земеделска земя, местност „Акра“, землище Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел изграждане на „ жилищна сграда“.
25. Докладна записка с вх. №285/05.04.2018г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.10.523, земеделска земя, местност „Ачмалъци“, землище Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел изграждане на „курортни жилищни сгради“.
26. Докладна записка с вх. №302/13.04.2018г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на схеми за разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол.
27. Докладна записка с вх. №308/17.04.2018г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ 81178.5.231, земеделска земя, местност „Аклади“, землище Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел изграждане на „сгради за отдих и курорт“.
VI. Докладна записка с вх. №314/ 23.04.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол.
VII. Докладна записка с вх. №318/ 25.04.2018г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: предоставяне на електронен анализатор DRAEGER DRUGTEST 5000 комплект на ОД на МВР Бургас за нуждите на РУ Созопол.

Кр. Германова: Първа точка от дневния ред е ОТЧЕТ – АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ РУ – СОЗОПОЛ ЗА 2017Г. Давам думата на Началника на полицията г-н Гайдарджиев да представи своя отчет и след това, ако имате някакви въпроси и коментари, да ги отправите към него.
М. Гайдарджиев: Уважаема г-жо Председател на Общинския съвет, ужаваеми г-н Кмет, кметове по населени места, уважаеми дами и господа общински съветници преди да направя един Анализ за дейността на РУ през 2017г., пак искам само да вмъкна аз съм от 25.09.2017г.тук, направил съм един анализ, който ще ви го представя, но преди това искам да благодаря на цялата общественост, на Общинския съвет, на Кметството във връзка със закупуването на тази машина Тест дрегер, която ще ни послужи в борбата с престъпността и то по-специално по линия наркотици. Искам да направя едно предложение, ако е възможно на следващото заседание на Общинския съвет да поканим старши комисар Калоян Калоянов, който е нашият ръководител и малко по–тържествено да бъде връчена тази машина и да изкажем ние задоволството от добрата работа с Общинския съвет, с Кметството в Созопол. Ако прецениете ще можем да дадем така малко повече гласност, което според мен ще допринесе за добрите взаимоотношения.
Кр. Германова: Няма проблем. Благодаря за предложението.
М. Гайдарджиев: Само искам да добавя, че след като получим тази машина тя има един гратисен период от 40-50 дни ще се опитаме колкото се може по-бързо да скъсим това време. Машината трябва да бъде закарана в София, там трябва да се направят едни тестове, да се калиброва, за да могат да бъдат после тези тестове годно веществено доказателство във връзка с досъдебните производства, които ще бъдат образувани и да се надяваме, че в началото на сезона вече ще можем да работим с тази машина.
Сега ще ви направя кратък Анализ на изминалата 2017-та:
І. СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ.
РУ - Созопол обслужва територията на Община Созопол, намираща се в южната част на Бургаски залив. На север граничи с Община Бургас, на запад с Община Средец, на юг с Община Малко Търново, на югоизток с Община Приморско, а на Изток с Черно море. Административният център на общината е гр. Созопол, а административната принадлежност е към област Бургас. Община Созопол е с площ от 530 кв. км. като на територията и се намират 12 населени места, от тях два града – Созопол и Черноморец и 10 села, както следва: с. Вършило, с. Габър, с. Зидарово, с. Индже войвода, с. Крушевец, с. Равадиново, с. Равна гора, с. Росен, с. Присад и с. Атия. По-голямата част от селата се намират в южната част на Община Созопол, като попадат в Странджа планина и в североизточните и периферни части. Най–отдалеченото място от административния център е на разстояние от 70 км. Населението на Община Созопол е 13 318 души. В прилежащата пет километрова крайбрежна ивица са разположени гр. Созопол и селата Равадиново, Атия и Черноморец. В активната крайбрежна територия се намират 1/3 от селищата на общината с общо 7 876 жители, което представлява почти 2/3 от постоянното население на Община Созопол. Постоянно живущите в гр. Созопол са около 4 500 души, като през активния туристически сезон в града населението, в едно с туристите се увеличава до 50 000 души. Общо населението на Община Созопол през летния сезон надхвърля 80 000 души. Наблюдава се трайна тенденция за увеличаване на курортните селища гр. Созопол и гр. Черноморец.
Изградени са туристически комплекси “Свети Тома”, “Санта марина”, “Созополис”, “Грийн лайф”, “Фемили резорт” и “Свети Никола”, които се намират извън територията на населените места. Комплексите сами по себе си представляват самостоятелно обособени зони с изградена инфраструктура.
На територията на гр. Созопол и гр. Черноморец функционират общо 10 банкови офиса. През летния сезон се разкриват и функционират десетки обменни бюра. Откриват се и функционират стотици заведения, предлагат се актуални за летния сезон стоки и услуги.
Етническият състав на населението в Община Созопол, подобно на този в областта и в цялата страна е хетерогенен. Относително по-малък е делът на самоопределилите се като принадлежащи към българската етническа група – 79 % българи, както и този на принадлежащите към турската етническа група – едва 5 %. За сметка на това относително по-висок е делът на самоопределящите се като роми – около 15 %, което е почти три пъти над средните стойности за страната.
Изключително показателно за степента на социалната изолация на етническите малцинства е сравнението между образователното равнище на отделните етнически групи. Почти 60% от определилите се като принадлежащи към българската етническа група имат висока степен на образование, като 20 % от тях притежават висше такова. Същевременно сред представителите на турската и ромската етнически групи няма граждани с висше образование, а само 5 % от жителите принадлежащи към турската и едва 5 % от тези принадлежащи към ромската етнически групи имат средно образование. В селата Равадиново, Росен, Равна гора, Зидарово и Габър има обособени ромски махали, като характерно за тях е, че населението е слабо образовано и безработно през по-голямата част от годината, като заетостта е предимно свързана с дърводобив или сезонна /летен период/ заетост. Безработицата се явява основен определящ фактор на средата за сигурност в тези населени места.
С цел адекватно противодействие на престъпността с оптимално разходване на силите и средствата с краен резултат максимално подобрение на средата за сигурност в РУ – Созопол ежемесечно се извършва задълбочен анализ на извършените престъпления по място и време. На база изготвения анализ на престъпленията за предстоящия месец се изготвя план за изпълнение на ППД с уточняване на маршрутите и постовете. Планирани са отделни СПО с цел противодействие на битовата престъпност.
Ежеседмично са планирани и изпълнявани ОИМ с цел превенция, разкриване и документиране на вече извършени престъпления, определяни са приоритетни досъдебни производства, извежда се и се актуализира активния криминален контингент с цел документиране на престъпната дейност.
ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА
1. Организационни взаимодействия и работни процеси.
В РУ Созопол работата е организирана на екипен принцип. По всяко едно престъпление с и без фактическа сложност се създава екип, разпределят се задачи и се поставят срокове, които се контролират от Началник РУ. Констатира се натоварване на ПИ и Мл.ПИ, като в помощ се включват и служители от ППД и ПК.
Служителите при РУ Созопол към момента активно взаимодействат със служители при Община Созопол, като РУ получава и цялостна логистична подкрепа. Община Созопол през летния сезон на 2017г. е обезпечила командироването на общо 85 служители на МВР, ангажирани с опазването на обществения ред и противодействие на престъпността.
Изградено е добро взаимодействие с ГПУ – Бургас, ГПУ – Малко Търново, Б”ГПК” – Созопол и ЗЖУ – Бургас.
Към момента като проблем в основните дейности на РУ може да се изведе непълното кадрово обезпечаване на РУ-Созопол. Това, от своя страна води до липса на приемственост и придобиване на положителни практики от дейността на служителите.
ІІІ. ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА И ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ.
ІІІ.1 РАБОТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ „ТЕРИТОРИАЛНА ПОЛИЦИЯ”
- Организация на работата на ПИ и Мл. ПИ:
ПИ и Мл. ПИ обслужват райони и микрорайони с граници. Провеждат се ежеседмично СПО с цел противодействие на конвенционалната престъпност и засилено полицейско присъствие. Районите на обслужване са профилирани съобразно характеристиката на Община Созопол, а именно курортна част – гр. Созопол, гр. Черноморец, прилежащите къмпинги и села, и не курортна част. Приема на граждани се осъществява съгласно предложен и утвърден график.
Съгласно критериите за оценка на дейността на служителите от Охранителна полиция се наблюдава осезаемо завишаване на постигнатите резултати през 2017г. в сравнение със същите показатели на 2016г.
- Мерки за подобряване работата на ПИ и Мл.ПИ:
• Спазване графика за приемните си дни по населени места.
• Ежедневни контакти с директорите на учебните заведения по населени места за получаване на изпреварваща информация и недопускане извършването на деяния от малолетни и непълнолетни.
• По-ефективно наблюдение на АКК, тяхното обкръжение и лицата от рискови социални групи. Подобряване на качеството на получаваната информация.
ІІІ.2 Организация и работа на ППД и ПП при РУ – Созопол.
1. По линия – ПП /КАТ/.
• За отчетения период регистрираните ПТП са 74 броя при 111 броя за 2016г. от които 14 броя тежки при 10 броя тежки ПТП за 2016 г. с 1 убит и 17 броя ранени за 2017г., при 1 убит с 13 броя ранени за 2016 г.
• За периода се проведоха 9 сесии на КБД към Община Созопол с оглед анализ и преценка на обстановката в града в предвид пренаселеността му и недостатъчните парко места.
• Проведени са 10 специализирани лекции и беседи в учебни заведения.
• Проведени са 28 СПО по безопасност на движението.
• По линия ПК са образувани 45 броя преписки по чл. 343Б от НК при 39 броя за 2016г., както и 13 броя по чл. 343В от НК, при 8 броя за 2016 г.
За периода са установени 2196 броя нарушения по ЗДвП при 925 броя за 2016 г. Съставени са общо 735 броя АУАН от униформените служители при 563 броя за 2016 г.. Съставени са 1272 бр. фиша при 181 бр. за 2016г.
Анализ на резултатите и мерки за по-нататъшното им подобряване на ППД и ПП.
Анализа на резултатите за работата на състава от ППД – ООР и ПК показва, че са завишени цифровите стойности на проверените лица, проверените МПС-та и посетените сигнали, независимо от намаления числен състав на униформените служители.
По линия на административно - наказателната дейност съставът на „ОП“ има завишени резултати, в сравнение с изминали периоди. Това е най-видимо по отношение АУАН по ЗДвП, тъй като със заповед 251з-2728/29.08.2016 г. на Директор на ОД на МВР-Бургас, в изпълнение на Заповед рег.№8121з-748/24.06.2015г. изменена и допълнена с МЗ №8121з-718/13.07.2016г. бяха определени служители от звената на „Охранителна полиция” да установяват нарушения и съставят АУАН и фишове по ЗДвП.
ІІІ.3. ДИСЦИПЛИНА
Укрепването на служебната дисциплина и строгото спазване на законността, както и борбата с корупцията в системата на МВР са важни фактори, които предопределят резултатите в служебната работа на полицейския служител. Те са важен фактор за укрепване на доверието в МВР като правоохранителна институция.
През отчетения период можем да заявим, че дисциплината на състава е на сравнително добро ниво. За 2017г. са постъпили 3 броя жалби срещу полицейски служители, при 2 броя жалби за 2016г. От извършените проверки се установи неоснователност на жалбите и липса на основание за реализиране на дисциплинарна отговорност.
През отчетния период са наказани двама служители от ППД с „Порицание“.
ІV. РАБОТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ “КРИМИНАЛНА ПОЛИЦИЯ”
За периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г. на територията, обслужвана от РУ – Созопол, се отчита намаляване броя на регистрираните престъпления, в сравнение със същия период на 2016г. от 507 на 432. През есенно-зимният сезон концентрацията им се формира предимно в малките населени места, с преобладаващо ромско население, като извършителите на деянията са основно от местния за районното управление контингент. През летния сезон престъпленията се извършват предимно в гр. Созопол, гр. Черноморец и прилежащите в близост до тях плажни ивици, като извършителите са предимно гастролиращ контингент.
Общо разкритите престъпления за горепосочения период на 2017г. са 87, като за 2016г. са 108. Отчита се увеличение в процента на разкриваемост от 29.92 за 2016г. на 33.33 за 2017г.
За периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г. в сравнение със същия на 2016г. се констатира увеличение с 4 брой на регистрираните престъпления против личността (от 14 за горепосочения период през 2016г. на 18 за 2017г.), като разкриваемостта им е 16.67 %.
В РУ - Созопол за отчетният период е регистриран 1 бр. грабеж, като за същия период на 2016г. не е регистрирано такова престъпление.
Регистрираните кражби през горепосочения период за 2017г. са 104, като за сравнение техният брой за същия период през 2016г. е 187, или броя им е намалял с 83. За отчетния период на 2017г. има 17 разкрити престъпления срещу 19 за 2016г като се отчита увеличение в процента на разкриваемост от 10.16 за 2016г. на 16.35 за 2017г.
Намаление на регистрираните престъпления се отчита при всички видове кражби, при домовите кражби от 70 за 2016г. на 38 за същия период на 2017г. Броят на регистрираните кражби от офиси и магазини също е намалял – за горепосочения период на 2016г. са регистрирани 9, а за същия период на 2017г. са 6. Намалял е също и броят на регистрираните кражби на части и вещи от МПС – за горепосочения период на 2016г. са регистрирани 23, а за същия период на 2017г. са 19.
Кражбите на селскостопанска продукция, домашни животни и птици също са намалели - за отчетния период на 2017г. са 6 регистрирани такива престъпления, като за сравнение за същия период на 2016г. има регистрирани 7 такива деяния.
Наблюдава се намаление и на регистрираните измами. За периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г. са регистрирани 6 такива деяния, а за отчетния период на 2017г са регистрирани 3 измами, от които една е разкрита и предстои привличане на извършителя.
Наблюдава се намаление на регистрираните посегателства спрямо МПС 7 броя – за отчетния период на 2016г. и 3 броя на 2017г. като за визирания период няма ПЗО на МПС.
Увеличил се е броя на престъпленията, свързани с наркотични вещества за периода от 01.01.2016г. до 30.12.2016г. в РУ - Созопол са регистрирани 8, за същия период на 2017г. е 9.
Наблюдава се намаление и на регистрираните палежи. За периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г. са регистрирани 7 такива деяния, а за отчетния период на 2017г са регистрирани 5.
Изнесени са над 10 лекции и беседи в училищата обслужвани от РУ Созопол. На територията на РУ Созопол през учебната година е открито едно ДПУ в СУ „Христо Ботев” гр. Черноморец, като се провеждат лекции и беседи по изготвен график. Ежемесечно се провежда срещи с контингента воден на отчет в ДПС, както и срещи с Директорите на учебните заведения обслужвани от РУ Созопол.
Голяма част от служителите на група „КП”, които са на щат в момента са млади и предстои процес на обучаването им в работата по разкриване на престъпления. Основна задача и приоритет в работата на групата през 2018г. е опознаване на обслужвания от управлението район, запознаване със спецификата му и разпределяне по служители работа по конкретни линии и райони. На база анализ извеждане и запознаване на служителите с ЛПИП, активна работа с тях с оглед разкриване на престъпления и придобиване на оперативна информация. Приоритет в работата са лица извършващи кражби и такива осъществяващи дейност на незаконна търговия с акцизни стоки. При обучението на служителите и въвеждането им в работния процес ще бъде поставен акцент на екипния принцип за работа, т.е. тясно взаимодействие с РП, ПИ, Мл. ПИ и служители от ППД и ПП-КАТ.
V. ПРИОРИТЕТИ ПРЕЗ 2018г.
- Повишаване професионалната подготовка на служителите на МВР с цел по-висока ефективност.
- Ограничаване на миграционния натиск и противодействие на нелегалната миграция.
- Противодействие на битовата престъпност и на престъпленията, свързани с наркотични вещества.
- Превенция на пътно-транспортните произшествия /пътен травматизъм/ с акцент върху разширяване на обхвата на техническия контрол по спазването на ЗДвП.
- Осигуряване на надеждна защита на населението и инфраструктурата при пожари, бедствия и извънредни ситуации.
- Активна дейност с деца и ученици.

Проблеми:
- Приходящ активен криминален контингент.
- Телефонни измами.
- Битова престъпност.
- Пътен травматизъм.
- Видеонаблюдение – разширение/възстановяване на обхвата на изграденото към момента и поддръжка-вход изход, не само в градовете, но и в селския район.
Цели:
- Повишаване доверието на гражданите на Община Созопол в Полицията като институция.
- Създаване на предпоставки за увеличаване на туристическия поток на територията на Общината чрез гарантиране на обществения ред.
- Създаване на обществена нетърпимост към лица, извършители на престъпления и противообществени прояви.
Кр. Германова: Благодаря г-н Началник. Колеги имате думата за въпроси или някакви коментари по отчета. Имате думата г-н Пинелов.
Г. Пинелов: Г-н Началник след като чух доклада, който изнесохте адмирации за вашата работа, макар и както казахте, че Вие отскоро сте тук. Фактите говорят, няма какво ние да коментираме радостно е, че нещата се случват. Съвсем нормално е със сигурност имате някакви пропуски в работата ви, които се надявам такак както работите да ги отстраните във времето. Гледам, че като приоритет е може би площад Черно море, там движението е по-усилено, но искам и аз като сигнал, като препоръка да Ви дам - площада, който е пред пощата в стария град. В часовия диапазон от 07:30 да речем до 09:00, 09:30 става уникален хаос. Казвам го, защото карам децата си на градина, на училище. Така застават камионите, които зареждат, предполагам в повечето случаи са магазини и директно блокират ул.“Милет“, ул. „Кирил и Методий“ . Да не говорим, че няма абсолютно никаква видимост отдясно, отляво. Наистина хаосът е страхотен в това число и към днешна дата Ви го казвам, от сутринта, съвсем актуално е. Ще Ви помоля по някакъв начин да реагирате, да изпратите ваши служители по това време. Разбирам, че хората трябва по някакъв начин да заредят, но в края на крайщата аз също имам бизнес и се съобразявам. Излизам извън града, взимам си стоката само и само да не преча. Влизат тези големи камиони по обратния път, гледам къщата на ъгъла са я ударили отстрани, затова и може би някои наши съграждани се принуждават слагат някакви грозни релси, за да не им удрят еркери, така че хубаво е може би в стария град малко да се погледне. Благодаря Ви.
М. Гайдарджиев: Горещите точки ще бъдат много предполагам това лято. Няма как на всяка гореща точка да сложим по един полицай, но там където имаме сигнал веднага ще реагираме. Когато патрула не е ангажиран, те имат по 5 или по 6 участъкови пунктове, които трябва да ги спазват, защото ги наблюдават от София по камери и когато служителя не е на това определено място, съответно трябва да има реакция какво прави там. Това не е проблем съответно от 7:30 до 9:30 ще има служител там, но и на други места ще има такива задръствания. Там, където има проблем пращаме екипи, но не може постоянно да има служител там.
Г. Пинелов: Не говорим да има постоянно. Аз мисля, че при 2 такива случая ако ваш служител направи забележка, ако пък преценят че са за санкции да ги санкционират, но при два такива случая те ще се отучат и просто няма да минават. Както каза г-н Рейзи пътя ще бъде затворен предполагам до една седмица, но те минават по обратния път и горе долу същата работа става.
М. Гайдарджиев: Ежедневно, сутрин след оперативката в 09:00ч. пращам там служители от териториалния патрул на площад „Черно море“, на ул.“Републиканска“. Знам, че стават задръствания, някой го спомена. Многократно сме сезирани от Кметството и Общината, пращаме веднага патрули, изгонваме ги и след 5 мин. пак са там. Естествено санкционираме. Няма да спрат, все ще има такива, които ще паркират, но където може ще реагираме.
Кр. Германова: Имате думата г-н Кмете.
П. Рейзи: Аз искам да благодаря на Началника на РПУ-то в Созопол. Мисля, че доклада му беше достатъчно изчерпателен. Мисля, че той като един нов началник, това ще му е първи летен сезон тези неща, за които говори общинския съветник Пинелов, това са рутинни работи. Тепърва предстои затваряне на стария град, ще има бариера. Контролът ще стане по-голям. В нашата съвместна работа с новия началник искам да ви кажа, че задължително, когато има нужда правим оперативки, иначе се чуваме всяка седмица, така че тези проблеми, които в момента ги коментира той, тепърва му предстоят да му се случват. Той не знае, че през лятото постоянно сутринта минава патрулната кола, прави обиколка на стария град, всичко се контролира, така че г-н Началник всичко ще се случи. Малко след летния сезон знаците в Созопол не важат дотолкова, че все пак оставаме много малко хора, някои от знаците ги махаме, други от знаците ги покриваме, да не работят. Така, че нещата са добри, Вие наистина като нов началник на този етап се справяте много добре, даже аз мога да кажа, че вашите служители по КАТ, те също се справят прекрасно. Аз винаги съм подкрепял Вашите идеи, Вашите желания за работа, но все пак не трябва да забряваме, че работата при нас е сезонна и повечето работа и по-голямото напрежение е през лятото. Благодаря Ви за добрия доклад, който направихте и предлагам г-да общински съветници с това да приключим дебатите по анализа на Началника на РПУ – Созопол и да вървим напред. Благодаря.
М. Гайдарджиев: Пожелавам един спокоен и успешен летен сезон 2018.
Кр. Германова: И ние Ви благодарим и се надяваме, че наистина ще е спокоен.
Преминаваме към втора точка от дневния ред Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на тридесет и седмото редовно заседание. Давам думата на нейния Председател да докладва становището на комисията.
Ст. Недин: Становище на комисията по комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на тридесет и седмото редовно заседание.
На 25.04.2018г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, на което присъстваха всичките и членове.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на община Созопол; Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №255/30.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълване на програма на Община Созопол за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, приетата с решение 1006 от 30.01.2018г. с План за действие за общинските концесии.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Въпроси или коментари по докладната имате ли колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЮ НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1106

1.На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ и чл.40 от Закона за концесиите /ЗК/ в сила от 1.01.2018г. Общински съвет Созопол приема План за действие за общинските концесии в Община Созопол за 2018г.
Планът съставлява неразделна част от раздел VІІ от Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г., приета с решение 1006 от 30.01.2018г.
2.На основание чл.8, ал.10 от ЗОС планът за действие за общинските концесии да се публикува на интернет страницата на общината.
3.На основание чл.40, ал.3, т.6 от ЗК, планът за действие за общинските концесии да се публикува в Националния концесионен регистър.

Ст. Недин: Докладна записка с вх. №257/30.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Проект за Наредба за отмяна на Наредба за концесиите, приета с решение №242/12.11.2004г. на Общинския съвет на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Въпроси или коментари по докладната имате ли колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за приемане на Наредба за пожарна безопасност на територията на Община Созопол.
С резултат от гласуването „За” – 13 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1107

I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема Наредба за отмяна на Наредба за концесиите по реда на чл. 69 – 71(отм.) от ЗОС, чл. 21, чл. 22 от ЗМСМА, чл. 24, чл. 26, чл. 39 ППЗОС(отм.), съдържаща :
Параграф единствен: Отменя Наредба за концесиите, приета с решение №242/12.11.2004 г. на Общински Съвет Созопол.

Ст. Недин: Докладна записка с вх. №303/13.04.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълнение в Решение № 1047/23.03.2018г.на Общински съвет Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Въпроси или коментари по докладната имате ли колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1108

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет допълва свое Решение № 1047/23.03.2018г. със следния текст:
„II. Настоящата наредба отменя досега действащата Наредба за осигуряване на пожарна безопасност и защита на населението на Община Созопол приета с Решение № 561/ 28.06.2013г. по Протокол № 24 на заседание от 28.06.2013г.”

Ст. Недин: Докладна записка с вх. №304/13.04.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на решение №1088 от 23.03.2018г. на Общински съвет Созопол, обективирано в Протокол № 36.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Въпроси или коментари по докладната имате ли колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЮ НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1109

1.Общински Съвет – Созопол, на основание чл.22 от ЗМСМА, както и след като взе предвид изложените мотиви в Заповед РД –09-16 от 05.04.2018г. на Областен управител на област Бургас и като съобрази, че от така приетото решение не са придобити права от трети лица, отменя свое решение № 1088, от заседание проведено на 23.03.2018г. обективирано в протокол №36/23.03.2018г. на Общински съвет.
2.Препис от решението по т.1 да се изпрати на Областен управител на област Бургас.
3.В случай, че е образувано административно производство препис от решението да се изпрати и до Административен съд гр.Бургас с искане за прекратяването на производството.

Ст. Недин: Докладна записка с вх. №305/13.04.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на решение №1089 от 23.03.2018г. на Общински съвет Созопол, обективирано в Протокол № 36.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Въпроси или коментари по докладната имате ли колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЮ НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1110

1.Общински Съвет – Созопол, на основание чл.22 от ЗМСМА, както и след като взе предвид изложените мотиви в Заповед РД –09-17 от 05.04.2018г. на Областен управител на област Бургас и като съобрази, че от така приетото решение не са придобити права от трети лица, отменя свое решение № 1089, от заседание проведено на 23.03.2018г. обективирано в протокол №36/23.03.2018г. на Общински съвет.
2.Препис от решението по т.1 да се изпрати на Областен управител на област Бургас.
3.В случай, че е образувано административно производство препис от решението да се изпрати и до Административен съд гр.Бургас с искане за прекратяването на производството.

Кр. Германова: Благодаря Ви г-н Недин, преминаваме към трета точка от дневния ред Доклад на комисията по финанси. Давам думата на нейния Председател г-жа Пенка Щерионова.
П. Щерионова: Становище на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на тридесет и седмото редовно заседание
На 25.04.2018г. от 14:15 часа, се проведе заседание на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми.На заседанието присъстваха: Пенка Щерионова – Председател; Георги Пинелов; Тихомир Янакиев и Неделчо Неделчев. В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №299/13.04.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2018г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги, както всеки път с актуализация на бюджета или въобще разглеждане на бюджета в процедура сме на разискване. Имате ли въпроси и коментари по докладната с актуализацията на бюджета? Няма. В такъв случай преминаваме в процедура на гласуване. Имате думата г-жо Щерионова да зачетете едно по едно перата за гласуване.
П. Щерионова: Точка 1.1.Функция „Общи държавни служби” - дейност 122 „Общинска администрация ” - увеличение с 12 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 65 100лв. 12 000лв. 77 100лв.
в т.ч.
подпараграф 52-04 – придоб. на
транспортни средства:
било намаление става
-Закупуване на автомобил за
дирекция "УТКИПЕУП" 36 000лв. 12 000лв. 24 000лв.

било увеличение става
-Закупуване на лекотоварен
автомобил за нуждите на
Общината 0лв. 24 000лв. 24 000лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: Точка 1.2.Функция „Образование” дейност 311 „Детски градини” – намаление с 48 170лв. и ги пренасочва към функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, т.1.3. от докладна записка, по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 51-00 – основен ремонт 100 000лв. 48 170лв. 51 830лв.
в т.ч.
-Основен ремонт ДГ „Делфинче”
гр.Черноморец в УПИ І кв.67 100 000лв. 48 170лв. 51 830лв.
/намалението е от целева
субсидия от РБ/
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: Дейност 604 „Осветление на улици и площади” – намаление с 36 680лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 3 133 360лв. 36 680лв. 3 096 680лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:
-Изготвяне на ТП "Подмяна на
съществуващи улични осветителни
тела със светлодиодни такива и
въвеждане на интелигентна
система за управление 36 680лв. 36 680лв. 0лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

било увеличение става
П. Щерионова: § 51-00 – основен ремонт 0лв. 77 570лв. 77 570лв.
в т.ч.
-Основен ремонт на ул.”Първи маи”
гр.Созопол
/увеличението от целева
субсидия от РБ / 0лв. 48 170лв. 48 170лв.
-ТП Рехабилитация на ул.”Републиканска”
от общински път BGS1210 до кръстовището
с ул.”Одеса” и ул.”Одеса”.Ново строителство
от ул.”Одеса” и изграждане на ул.”Цар
Симеон Велики” и ул.”Цар Асен Велики”
на гр.Созопол, в т.ч. и доклад ОСИП 0лв. 29 400лв. 29 400лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
било намаление става
П. Щерионова: § 52-00 – придобиване на ДМА 535 127лв. 24 860лв. 510 267лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:
-Изграждане на улична мрежа
"Провлака" смр в т.ч.изграждане
на подпорна стена, дъждовна
канализация, строителен и
авторски надзор и други 76 815лв. 24 860лв. 51 955лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – увеличение с 52 710лв., по параграфи, както следва:
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
П. Щерионова: Дейност 622 „Озеленяване” – увеличение с 15 400лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 25 000лв. 15 400лв. 40 400лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване
на друго оборудване, машини
и съоръжения:
-Изграждане на оптична мрежа
и видеонаблюдение в Общински
лесопарк „Света Марина” гр.Созопол 0лв. 15 400лв. 15 400лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 15
Против: 1
Въздържали се: 0

П. Щерионова: Точка 1.3. Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличение с 31 430лв. по дейности и параграфи, както следва.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1

П. Щерионова: Точка 1.4. Функция „Икономически дейности и услуги” – увеличение с 4 740лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” – увеличение с 4 740лв., по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 5 000лв. 4 740лв. 9 740лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:
-Изготвяне на ТП за рехабилитация
на общински пътища:
1.Общински път
( от разклон път ІІ-99 Бургас-Созопол –
Приморско на км23+200 до с.Равадиново).
2.Местен път от разклон BGS 1212
(ІІ-99, Крайморие- Черноморец ) –
Атия - Росен - Равна гора - за РДНО
- РДНО до с.Росен.
3.Път BGS 1213 (ІІІ-7908, Присад - Димчево) –
Зидарово - Вършило – участък от разклон
с.Зидарово - с.Габър - с.Вършило до с.Вършило.
4.Път BGS 2214 (BGS 1213,Зидарово
-Вършило)-Габър.
5.Път BGS 2216(І-9, Крушевец - м.Босна) –
Индже войвода.
6.Кръгово кръстовище на път ІІ-99
Бургас - Созопол - Приморско - с.Атия.
7. Реконструкция и рехабилитация на BGS
1212/ІІ-99, Крайморие - Черноморец/ -
Атия-Росен - Равна гора. и други 5 000лв. 4 740лв. 9 740лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2018г., както следва: 1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2018г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1111

Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2018г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2018г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:

1.1.Функция „Общи държавни служби” - дейност 122 „Общинска администрация ” - увеличение с 12 000лв. по параграфи, както следва:

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 65 100лв. 12 000лв. 77 100лв.
в т.ч.
подпараграф 52-04 – придоб. на
транспортни средства:
било намаление става
-Закупуване на автомобил за
дирекция "УТКИПЕУП" 36 000лв. 12 000лв. 24 000лв.

било увеличение става
-Закупуване на лекотоварен
автомобил за нуждите на
Общината 0лв. 24 000лв. 24 000лв.

1.2.Функция „Образование” дейност 311 „Детски градини” – намаление с 48 170лв. и ги пренасочва към функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, т.1.3. от докладна записка, по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 51-00 – основен ремонт 100 000лв. 48 170лв. 51 830лв.
в т.ч.
-Основен ремонт ДГ „Делфинче”
гр.Черноморец в УПИ І кв.67 100 000лв. 48 170лв. 51 830лв.
/намалението е от целева
субсидия от РБ/

1.3. Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличение с 31 430лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 604 „Осветление на улици и площади” – намаление с 36 680лв. по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 3 133 360лв. 36 680лв. 3 096 680лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:
-Изготвяне на ТП "Подмяна на
съществуващи улични осветителни
тела със светлодиодни такива и

въвеждане на интелигентна
система за управление 36 680лв. 36 680лв. 0лв.

-Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – увеличение с 52 710лв., по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 51-00 – основен ремонт 0лв. 77 570лв. 77 570лв.
в т.ч.
-Основен ремонт на ул.”Първи маи”
гр.Созопол
/увеличението от целева
субсидия от РБ / 0лв. 48 170лв. 48 170лв.

-ТП Рехабилитация на ул.”Републиканска”
от общински път BGS1210 до кръстовището
с ул.”Одеса” и ул.”Одеса”.Ново строителство
от ул.”Одеса” и изграждане на ул.”Цар
Симеон Велики” и ул.”Цар Асен Велики”
на гр.Созопол, в т.ч. и доклад ОСИП 0лв. 29 400лв. 29 400лв.

било намаление става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 535 127лв. 24 860лв. 510 267лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:
-Изграждане на улична мрежа
"Провлака" смр в т.ч.изграждане
на подпорна стена, дъждовна
канализация, строителен и
авторски надзор и други 76 815лв. 24 860лв. 51 955лв.


-Дейност 622 „Озеленяване” – увеличение с 15 400лв. по параграфи, както следва:

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 25 000лв. 15 400лв. 40 400лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване
на друго оборудване, машини
и съоръжения:


-Изграждане на оптична мрежа
и видеонаблюдение в Общински
лесопарк „Света Марина” гр.Созопол 0лв. 15 400лв. 15 400лв.

1.4. Функция „Икономически дейности и услуги” – увеличение с 4 740лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” – увеличение с 4 740лв., по параграфи, както следва:

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 5 000лв. 4 740лв. 9 740лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:
-Изготвяне на ТП за рехабилитация
на общински пътища:
1.Общински път
( от разклон път ІІ-99 Бургас-Созопол –
Приморско на км23+200 до с.Равадиново).
2.Местен път от разклон BGS 1212
(ІІ-99, Крайморие- Черноморец ) –
Атия - Росен - Равна гора - за РДНО
- РДНО до с.Росен.
3.Път BGS 1213 (ІІІ-7908, Присад - Димчево) –
Зидарово - Вършило – участък от разклон
с.Зидарово - с.Габър - с.Вършило до с.Вършило.
4.Път BGS 2214 (BGS 1213,Зидарово
-Вършило)-Габър.
5.Път BGS 2216(І-9, Крушевец - м.Босна) –
Индже войвода.
6.Кръгово кръстовище на път ІІ-99
Бургас - Созопол - Приморско - с.Атия.
7. Реконструкция и рехабилитация на BGS
1212/ІІ-99, Крайморие - Черноморец/ -
Атия-Росен - Равна гора. и други 5 000лв. 4 740лв. 9 740лв.


П. Щерионова: Точка 2.Въз основа на приетите решения по т.1.1, т.1.2, т.1.3 и т.1.4 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2018г./Приложение №1/
било - става
Общо капиталови разходи: 4 964 404лв. - 4 964 404лв.
в т.ч. от
-собствени средства за местни
дейности 4 482 784лв. - 4 482 784лв.

-целеви средства от РБ 462 600лв. - 462 600лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1112

2.Въз основа на приетите решения по т.1.1, т.1.2, т.1.3 и т.1.4 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2018г./Приложение №1/
било - става

Общо капиталови разходи: 4 964 404лв. - 4 964 404лв.
в т.ч. от
-собствени средства за местни
дейности 4 482 784лв. - 4 482 784лв.

-целеви средства от РБ 462 600лв. - 462 600лв.


Кр. Германова: Благодаря Ви г-жо Щерионова. Давам 10 мин. почивка.
............................................................................................................................

Кр. Германова: Колеги преминаваме към четвърта точка от дневния ред Доклад на комисията по туризъм,стопанска политика и общинска собственост. Давам думата на г-жа Лулева – Председател на комисията да зачете становище и докладни.
Св. Лулева: Уважаема г-жо Председател, г-н Кмете, колеги, гости Становище на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на тридесет и седмото редовно заседание.
Днес 25.04.2018г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост. На заседанието присъстваха: Светлана Лулева – Председател; Стойчо Неделчев; Янчо Георгиев и Тодор Дамянов. В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №256/30.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на части от недвижим имот, публична общинска собственост, идентификатор 67800.501.607 по кадастрална карта на гр.Созопол, индивидуализирани съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ, попадащи в обхват на ПИ 67800.501.241 (УПИ VІІ-279, кв.31), за частна общинска собственост;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1113

1. Ha основание чл.6, ал. 1 и чл.8, ал. 1 от ЗОС, чл.6, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА част от недвижим имот - ПУБЛИЧНА общинска собственост с площ от 11 (единадесет)кв.м. реално обособени части от ПИ 67800.501.504, отделени в ПИ с проектен идентификатор 67800.501.607, представляващи след изменението част от УПИ VІІ-279, кв.31, и конкретно индивидуализиран чрез влязъл в сила проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ и преотреждане, при съседи на имота: 67800.501.242, 67800.501.241, 67800.501.515, 67800.501.504(проектен), за ЧАСТНА общинска собственост.
2. На основание чл.19 от ЗЗД и във връзка с чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС, Общински съвет одобрява да се сключи окончателния договор за площта от 11 (единадесет)кв.м.ид.части със собственика на ПИ 67800.501.241.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №270/03.04.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ XI-13, кв.2 по плана на с.Индже войвода, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1114

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика Данка Чернева Къкълева, ЕГН ......... чрез продажба на 160/994 кв.м.ид.ч./сто и шестдесет квадратни метра идеални части/ от Урегулиран поземлен имот XI-13 /единадесет римско за имот с планоснимачен номер тринадесет/ в кв.2 /две/, целият с площ 994 кв.м./деветстотин деветдесет и четири квадратни метра/, по плана на с.Индже войвода, община Созопол, одобрен със заповед № 132/2001г., 656/2001г., при съседи: Север: край на регулация, Изток: УПИ X-29, Юг: улица, Запад: УПИ XII-12.
2. Одобрява експертна оценка №309/26.03.2018г. на независим лицензиран оценител в размер на 1 249,00 лева/хиляда двеста четиридесет и девет лева/ без ДДС. /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.
3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №300/13.04.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2018 год. на картотекирани граждани от гр. Созопол като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1115

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2018 год. на картотекирани граждани от гр.Созопол като жилищнонуждаещи се, които да бъдат настанени под наем в общински жилища, при наличието на такива, до пореден номер 9/девет/ включително от приложения списък.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №301/13.04.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2018 год. на картотекирани граждани от гр. Созопол като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1116

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2018 год. на картотекирани граждани от гр.Созопол като жилищнонуждаещи се, на които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 9/девет/ включително от приложения списък.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №306/13.04.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост с идентификатор 67800.1.219 находящ се в м-ст.“Герени“ з-ще. гр. Созопол целия с площ от 21 822 кв.м.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Имате думата г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Уважаеми г-н Кмете, въпросната земя се намира на първа линия, както виждаме от приложената скица, на плажа к-г „Градина“, там между „Златна рибка“ и „Градина“. Принципно нашата група е „За“, винаги сте го знаели при отдаването под наем на имотите. Питането ми е следното: учудва ме оценката, която е направил въпросния “ВАЛ ЕКСПЕРТ“, който прави впрочем отварям скоби всички оценки на Общината, когато става въпрос за продажби и за отдаване под наем. Може би това е най-големия специалист в Бургас или в страната?
Г. Георгиева: Не, имаме договор с него.
Т. Янакиев: Така. Оценка за начало от 700 лв. за 21 дка за мен е нереално ниска. И при това ние отдаваме земята за срок до 9 г. т.е. ние ви даваме право вие да направите такава преценка. Нали така? Мнението ми е, че това нещо трябва се преразгледа и да се променят много сериозно параметрите в посока нагоре, защото аз сега гледах и Общия устройствен план на Общината, в интерес на истината не мога да се ориентирам на 100 %, там пише, че е в защитена територия. Аз не видях стриктно защитена територия в този район според ОУП. Цялата територия на община Созопол е в зона Натура 2000, ако се визира нея, но то не е забранителен режим за строителство. И искам, ако е възможно да дадете повече разяснения кое ви е накарало да пристъпите към това нещо.
Кр. Германова: Имате думата г-н Кмете.
П. Рейзи: В Общия устройствен план там е защитена територия. Първо няма нищо общо с Натура. Второ там са дюни и трето там не може нищо да се реализира. До момента само сме носили една отговорност за тази територия, да я поддържаме, да я чистим. При всяка една ситуация сме ние отговорни. Това, което се случва в момента и с язовирите. И в тази посока появи се човек, който каза иска да я вземе, иска да я поддържа чиста, подредена и толкова. Съответно коментирахме нещата с оценителя, като знаем че там нищо не може да се прави и че ни отпада на нас да носим отговорност по дадения имот, му казах на оценителя да направи нормална оценка, с която нещата ще могат да се случат. Това е оценката, която ще тръгне на процедура. Не е казано, че това ще бъде. Съответно, който и да го вземе ще трябва малко да наддаде и т.н., защото то ще е конкурс. Това е. До момента този имот го имаме сигурно от 15 г. и от него не сме взели нито една стотинка. На този етап от имота нищо не става с тези параметри и изсквания, които са заложени там.
Т. Янакиев: Да разбираме, че се е появил човек и с чисто алтруистични подбуди и цели решава да поддържа точно този наш имот.
П. Рейзи: Той в близост до имота има свой имот и казва, че така и така лятото е тук ще се грижи и за нашия имот. Това е. Нищо повече.
Т. Янакиев: Благодаря.
Кр. Германова: Други въпроси или коментари колеги? Имате думата г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Уважаеми колеги, нека да бъдем правилно разбрани от етична гледна точка цената е доста ниска. От една страна наистина имота е земеделски по предназначение, от друга страна не се намира в някой отдалечен край на общината, а е на първа линия на пясъка. Пазарната оценка я имаме от лицензиран оценител, но крайното решение дали да приемем тази оценка е наше, на Общинския съвет. Аз предлагам да я завишим например двойно. Да бъдем правилно разбрани, надяваме се силно, че тази стойност няма да попречи на инвестиционните намерения на който и да е, ако има някакви намерения за реализация там. Но просто от етична гледна точка 21 дка за 9 г.,700 лв. на година. Прeдполагам, че 1500 лв. например няма да съборят, който и да е желаещ да се яви на конкурса, като начална цена. Това е едно предложение към колегите общински съветници да помислим как ще се отрази това на мнението на нашите избиратели и т.н.
Кр. Германова: Вашето предложение е: да бъде променена първоначалната цена на 1500 лв. Така ли да го разбирам?
Т. Дамянов: Примерно да удвоим пазарната оценка от лицензирания оценител.
Кр. Германова: Г-н Дамянов, тъй като предлагате промяна в Решението, конретизирайте каква е промяната, за да мога да я подложа на гласуване.
Т. Дамянов: Конкретната цена е 730 лв. и става 1460 лв. първоначална цена.
Кр. Германова: Други въпроси и коментари имате ли по докладната?Няма. Подлагам първо на гласуване така направеното предложение от страна на колегата общински съветник Тодор Дамянов да бъде променена първоначалната цена на 1460 лв. Ще ви моля да гласувате по това предложение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА Въздържал се
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА Въздържал се
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ Въздържал се
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ Против
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА Против
12 СТОЮ НЕДИН Въздържал се
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
15 ИВАН ХАДЖИЕВ Против
16 ГЕНО ПУХОВ Против
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ Въздържал се
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се

Общо гласували: 17
За: 5
Против: 4
Въздържали се: 8

Кр. Германова: Не се приема предложението на г-н Дамянов. И сега колеги ще ви моля да гласуваме по така направеното предложение за решение по докладната, така както е от вносителя.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧО За

Общо гласували: 17
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 5
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1117

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2018г.”, приета с Решение № 1006/30.01.2018г. на Общински съвет Созопол, като включва следните имоти:
номер имот № собственост НТП ПЛОЩ в дка. местност населено място
1 67800.1.219 Община Созопол Изоставена орна земя 21.822 ГЕРЕНИ Созoпол

2. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл.14 ал.2 във връзка с чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок до 9 /девет/ години на недвижими имоти – общинска собственост както следва:
номер имот № собственост НТП ПЛОЩ в дка. местност населено място
1 67800.1.219 Община Созопол Изоставена орна земя 21.822 ГЕРЕНИ Созoпол

3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 2018Е061/12.04.2018г. възлизаща на 730 /седемстотин и тридесет/лева, която да се използва като начална конкурсна годишна наемна цена при провеждането на конкурса:
4.
номер имот № НТП ПЛОЩ местност населено място годишна немна цена в лева
1 67800.1.219 Изоставена орна земя 21.822 ГЕРЕНИ Созопол 730.00

5. Кандидатите да отговарят на следните условия: Да нямат задължения към Община Созопол; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация;
6. Определя следните критерии и метод за оценка на предложенията:
Критерии за оценка се образуват по формулата
КО (комплексна оценка) = П1+П2 (максимум 100т.) и се отразява в таблица-лист за оценка, където:
П 1 – Годишнo наемно плащане на съответната оферта (максимум 30 т.)
Определя се по следната формула:
П1=(Ai/Amax)х25, където
Amax е предложеното най – високо годишно наемно плащане
Ai е годишното наемно плащане, предложена от съответния кандидат.
П2-Инвестиция за поддръжка, стопанисване и охрана на имота (максимум 70 т.) (предложен годишен разход ,обоснован по видове дейности)
П2 =(Аi/Amax)x70
Amax –Най-високо инвестиционно предложение
Ai-Всяко по-ниско предложение
7. Отдаването под наем да се извърши при следните условия:.
7.1. Наемателя на имотите няма право да променя начина на трайно ползване и промяна предназначението на същите.
8. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.

Кр. Германова: Благодаря Ви г-жо Лулева. Следващата точка от дневния ред е доклада на комисията по устройство на територията. Давам думата на г-н Чакъров – Председател на комисията.
Т.Чакъров: Становище на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на тридесет и седмото редовно заседание.
На 25.04.2018г. от 14:45 часа, се проведе заседание на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации.
На заседанието присъстваха: Тодор Чакъров - Председател; Стойо Недин, Янчо Георгиев и Станимир Андонов. В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №245/27.03.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на част от ПИ63029.20.161, земеделска земя, местност „Край село”, с.Росен, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „вилни сгради“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването „За” – 17гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1118
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на част от ПИ63029.20.161, земеделска земя, местност „Край село”, землище с.Росен, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „вилни сгради“.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване 20%, К инт. мак.=0,8, кота корниз Н мак.= 7,00 м. и необходима площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.
Т. Чакъров: Докладна записка с вх. №269/03.04.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП - план за регулация и застрояване в обхват на УПИ ІV328, V329 и VІ330 в кв. 30 по ЗРП на с. Росен.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1119

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от Закон са местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ във връзка с чл.205, т.4 от ЗУТ и с чл.21,ал.7 от Закон за общинска собственост и поради засягане на собствеността върху имоти, частна собственост, а именно 395 кв.м. от бивш УПИ ІV328 в кв. 30, попадащи в предвижданията на проекта и при следните мотиви:
1. Необходимост от изграждане на нова детска градина
2. Настъпването на съществени промени в обществено икономическите и устройствени условия и възникването на нови общински нужди за обекти – собственост на общината;

Общински съвет – гр. Созопол
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ ІV328, V329 и VІ330 в кв. 30 по ЗРП на с. Росен, като трите урегулирани поземлени имота се обединят в един нов урегулиран поземлен имот УПИ ІV отреден за „За детска градина“ /ПИ с проектен идентификатор 63029.501.9618/, с площ от 1145 кв.м. при следните параметри на застрояване: плътност на застрояване – 30%, Нмах=8м, Кинт=0,6 и мин. площ за озеленяване 40%;
Решението да се обяви в Държавен вестник . Същото може да се обжалва в 30 /тридесет/ дневен срок от обнародването му.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. №271/03.04.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на съгласие за изменение на ПУП - изменение на План за регулация и преотреждане на УПИ VІІІ „За детска градина” в кв.13 по плана на с.Зидарово, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1120

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.131 от ЗУТ и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, дава съгласие за изработване на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и преотреждане на УПИ VІІІ „За детска градина” кв.13 по плана на с.Зидарово, като същият се преотреди и запише УПИ VІІІ „За КОО“ в кв.13 по плана на с.Зидарово.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. №274/03.04.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на главен водопровод от напорен водоем (НВ) „Черноморец“ до разпределителна мрежа гр.Черноморец.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1121

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на главен водопровод от напорен водоем (НВ) „Черноморец“, до разпределителна мрежа гр.Черноморец.
ПУП – парцеларен план да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
1. 3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.58 от 2017г.), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасета на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. №275/03.04.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Тласкател от проектна КПС „Червенка-2“ до изливна шахта от изграден колектор „Черноморец“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1122

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Тласкател от проектна КПС „Червенка-2“ до изливна шахта от изграден колектор „Черноморец“.
ПУП – парцеларен план да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
1. 3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.58 от 2017г.), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасета на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. №276/03.04.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.50.58, местност „Атия”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, за изграждане на ремонтна, сервизна и складова база за малки плавателни съдове.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването „За” – 17гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1123

1.1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на Подробен устройствен план - план регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на ПИ81178.50.58, местност „Атия”, землище гр.Черноморец, за изграждане на ремонтна, сервизна и складова база за малки плавателни съдове.
При изработване на ПУП – ПРЗ да бъдат спазени следните изисквания: в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, като предварително да се съгласуват, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД и Министерството на отбраната, преди внасянето за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП - ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване: за охранителна зона „А” от ЗУЧК - плътност на застрояване мак. 20%, К инт. мак.=0,5, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност; за охранителна зона „Б” от ЗУЧК - плътност на застрояване мак. 30%, К инт. мак.=1,5, кота корниз Н мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1.2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№УТ-2060-16-002/ от 29.03.2018год., за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна на предназначението на ПИ81178.50.58, местност „Атия”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, за изграждане на ремонтна, сервизна и складова база за малки плавателни съдове.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
Т. Чакъров: Докладна записка с вх. №277/03.04.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на ПИ67800.9.130, за водно стопанско-хидромелиоративно съоръжение, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „КПС Буджака № 2“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването „За” – 17гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1124

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване в обхват на ПИ67800.9.130, за водно стопанско-хидромелиоративно съоръжение, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „КПС Буджака № 2“.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове, да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето за приемане и одобряване.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. №278/03.04.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Тласкател от проектно КПС „Червенка-1“ DN125 PE до изливна шахта на главен колектор към проектно КПС „Червенка 2“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1125

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Тласкател от проектно КПС „Червенка-1“ DN125 PE до изливна шахта на главен колектор към проектно КПС „Червенка 2“.
ПУП – парцеларен план да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
1. 3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.58 от 2017г.), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасета на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. №279/03.04.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на главен водопровод от напорен водоем (НВ) „Света Марина“, в ПИ с идентификатор 67800.35.104 по КК на гр.Созопол“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 Стою Недин За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1126

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на главен водопровод от напорен водоем (НВ) „Света Марина“, в ПИ с идентификатор 67800.35.104 по КК на гр.Созопол“.
ПУП – парцеларен план да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
1. 3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.58 от 2017г.), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасета на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. №280/03.04.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на главен водопровод от напорен водоем (НВ) „Каваци“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1127

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на главен водопровод от напорен водоем (НВ) „Каваци“.
ПУП – парцеларен план да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
1. 3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.58 от 2017г.), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасета на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. №282/05.04.2018г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на кабел ниско напрежение от съществуващ стълб до нов КРШ, за захранване на ПИ40124.134.95“, в зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1128

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на кабел ниско напрежение от съществуващ стълб до нов КРШ, за захранване на ПИ40124.134.95“, в зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол.
ПУП – парцеларен план да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РИОСВ – Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
1. 3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.58 от 2017г.), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасета на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. №283/05.04.2018г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на част от ПИ81178.5.343, държавна собственост, с НТП – скали, землище гр.Черноморец, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „КПС „Червенка №1“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването „За” – 17гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1129

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване в обхват на част от ПИ81178.5.343, държавна собственост, с НТП „скали“, землище гр.Черноморец, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „КПС „Червенка № 1“.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове, да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: Областна управа – гр.Бургас, РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето за приемане и одобряване.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. №284/05.04.2018г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.3.187, земеделска земя, местност „Акра“, землище Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел изграждане на „ жилищна сграда“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването „За” – 17гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1130

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.3.187, земеделска земя, местност „Акра“, землище Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел изграждане на „жилищна сграда“.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: за охранителна зона „А” от ЗУЧК - плътност на застрояване - 20%, К инт. мак.=0,5, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. №285/05.04.2018г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.10.523, земеделска земя, местност „Ачмалъци“, землище Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел изграждане на „курортни жилищни сгради“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването „За” – 17гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1131

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.10.523, земеделска земя, местност „Ачмалъци“, землище Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел изграждане на курортни жилищни сгради.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: Министерство на културата, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: за охранителна зона „А” от ЗУЧК - плътност на застрояване - 20%, К инт. мак.=0,5, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
за охранителна зона „Б” от ЗУЧК - плътност на застрояване - 30%, К инт. мак.=1,0, кота корниз Н мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. №302/13.04.2018г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на схеми за разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Постъпи искане от страна на Общината за допълване на докладната с една скица. Ще дам думата на г-жа Стоянова.
К. Стоянова: Моля на вашето внимание към тази докладна да внесем още една скица, скица №69. Още едно предложение, което се отнася също за Созопол и е рекламно информационен елемент.
Кр. Германова: Общинските съветници искат за всяка една скица да кажете къде е.
К. Стоянова: Скица №64 е едно РИЕ, което се намира в Градската градина. Следващата скица №63 се намира като се спуснете от ДНФ надясно т.е. като отивате към Болеро. Там Общината имаше един билборд, който беше за пречиствателната станция, но така или иначе е изградено съоръжението, можем да го отдадем под наем. Скица №62 е пред Общината, там имаме информациони табла. Скица №61 е отново е РИЕ. Същото е като скица №62, но се намира пред търговския център. Скица №65 е РИЕ по ул.“Републиканска“ накрая, на завоя на Топливо. Скица №59 е навес, това е между ул. „Странджа“, „Републиканска“ и „Люлин“.
Т. Янакиев: Масивна сграда е. Не е навес.
К Стоянова: Навес е. Масивната сграда си е на тяхно място. Навесът е на общинско място.
Скица №69 е РИЕ е новото предложение за допълнение. До ДНФ рекламна табела.
Кр. Германова: Колеги други въпроси или коментари по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласуваме първо за допълнението, за тази скица №69, която е допълнително сега предложена.
С резултат от гласуването „За” – 16гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Кр. Германова: Колеги да гласуваме ли всички скици една по една или анблок? Имате ли нещо против да ги гласуваме анблок всички скици? Няма. Колеги моля да гласувате като цяло докладната, ведно с допълнението.
С резултат от гласуването „За” – 16гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1132
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представените схеми(съгласно приложение) за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол, както следва:
1.скица № 59/11.04.2018г.
2.скица № 61/12.04.18г.
3.скица №62/12.04.18г.
4.скица №63/12.04.18г.
5. скица №64/12.04.18г.
6.скица №65/12.04.18г.
7.скица № 69/24.04.2018г.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. №308/17.04.2018г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ 81178.5.231, земеделска земя, местност „Аклади“, землище Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел изграждане на „сгради за отдих и курорт“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването „За” – 16гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1133

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ 81178.5.231, земеделска земя, местност „Аклади“, землище Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел изграждане на сгради за отдих и курорт.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: за охранителна зона „А” от ЗУЧК - плътност на застрояване - 20%, К инт. мак.=0,5, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
за охранителна зона „Б” от ЗУЧК - плътност на застрояване - 30%, К инт. мак.=1,0, кота корниз Н мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Кр. Германова: Благодаря Ви г-н Чакъров и преминаваме към шеста точка от дневния ред извънредна докладна записка с вх. №314/ 23.04.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол. Скицата беше разгледана по време на заседание на комисията, касае се за Каваците – Рента кар. След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Имате ли някакви въпроси и коментари по повод скицата? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването „За” – 16гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1134

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представената схема(съгласно приложение) за разполагане на преместваеми обекти върху общински имоти на територията на гр.Созопол, както следва:
1. Скица №67 /02.05.2017 година /презаверена на 23.04.2018г./

Кр. Германова: И точка седем от дневния ред извънредна докладна записка с вх. №318/ 25.04.2018г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: предоставяне на електронен анализатор DRAEGER DRUGTEST 5000 комплект на ОД на МВР Бургас за нуждите на РУ Созопол.
Става въпрос, за това че трябва предоставим на РУ-Созопол въпросния тест дрегер, който ще бъде използван от служителите за установяване на водачи на МПС, управляващи след употреба на наркотични вещества. Имате ли някакви въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1135

1.На основание чл.21, ал.1 и т.23 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.48, ал.6 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост във връзка чл.249, ал.9, т.1 от Закона за Министерство на вътрешните работи, Общински Съвет-Созопол предоставя безвъзмездно на Областна дирекция на МВР-Бургас за нуждите на Районно управление – Созопол DRAEGER DRUGTEST 5000, фабричен № DRKH-0031 в едно с придружаващите го компоненти и консумативи на обща стойност от 7920,00 /седем хиляди деветстотин и двадесет/ лева.


Кр. Германова: Поради изчерпване на дневния ред закривам тридесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/


Протокола води:………...……..................
/М. Харитова/


Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет – Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен Управител на обл. Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...