:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №51/ 10.05.2019г.


ПРОТОКОЛ № 51

На 10.05.2019г., от 09:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе петдесет и първото редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.

На заседанието присъстваха седемнадесет общински съветника, и.д. Кмет на Община Созопол –Катя Стоянова, Кметове на кметства, служители на общинска администрация и гости.
Кр. Германова: Добър ден на всички колеги, г-жо Кмет, Кметове по населени места, служители от общинска администрация, гости на нашето днешно заседание. В залата присъстват петнадесет общински съветника имаме кворум, откривам петдесет и първото редовно заседание на Общински съвет Созопол. Колеги, както на всяко заседание така и днес започваме с питания към кмета. Имате думата за въпроси към кмета на Общината. Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Уважаема г-жо Кмет, уважаеми г-н Архитект, по принцип гледам, че сте вкарали извънредна докладна също за търговска схема. Питането ми е следното – по какъв принцип се определя поставянето, маркирането на временни преместваеми обекти на посочени места, тъй като когато влезе докладната в Общинския съвет, общинските съветници я разглеждат и досега много рядко е имало някоя обструкция, относно приемането на преместваемите обекти, т.е. това са предложенията, които се правят от администрацията. Даже много често, да не кажа винаги гласуваме и анблок схемите. Питането ми е провокирано директно ще ви кажа от това, което се случва с павилиончето на автогарата в Черноморец, тъй като на наемателката не и е удължен договора, като комисията експертната, която заседава е казала, че не е предвидено в схемата, в търговската схема, това павилионче. И затова ви питам какви са принципите, по които се определя къде да има временен преместваем обект. Благодаря ви.
К. Стоянова: Здравейте, дами и г-да общински съветници. Тази схема, която г-н Янакиев сме внесли за разглеждане не е нова схема. Тази схема вие сте я гласували. Това, което налага т.е. това са стари обекти от години наред. Всичко това Общинският съвет го е гласувал. Тази схема я внасяме поради факта, че на 26.03. влязаха промени в ЗУТ. Оттам нататък промените ни дават нареждане обектите в градини и паркове т. е. това, което ние смятаме да разположим да не са повече от 10% от общата площ на самият парк. Затова ние направихме тази схема наново т.е. всички стари обекти, които повтарям пак, които вие сте гласували. Но за да изпълним условията на ЗУТ я вкарахме наново, защото изискването беше схемата да бъде направена по правилата. Схемата е изработена от ландшафтен инженер, с посочените обекти. Т.е. ние сме направили изчисления. Ние към настоящия момент и към момента, в който примерно ще мине комисия не надвишаваме, даже сме по-малко от тези 10-те% спрямо общият размер. Това налага гласуването на тази схема. По отношение на самите схеми те се предлагат от Главният архитект. Вие много добре знаете, че схемата я гласуваме всяка година. Даже според мен лично, може би трява да я гласуваме още януари месец, като се предвиждат определени намерения на Община Созопол. За това, което питате, за въпросната схема в Черноморец, там не сме отказали договор. Договора и в момента съществува, той е до края на месец юни. Схемата не я предвиждаме тази година, затова защото имаме намерение по проекти за изграждането на автогара в Черноморец. Дали това към настоящият момент ще се случи аз не мога да кажа. Затова просто ние ще прегледаме договора на наемателя. Евентуално ще разговаряме и с Гл. архитект и с останалите, които са ангажирани към този проект и аз нямам нищо против, предполагам и администрацията, ако ние започнем септември да ви внесем схема за определен срок, както направихме примерно и горе на Черно море, за павилионите, т. е. ние не внесохме нова схема, хората си имаха договори до 30.09. Изтекоха договорите до 30.09., премахнахме павилионите. В момента изграждаме тротоара. Това е.
Т. Янакиев: Г-жо Стоянова, да, аз разбирам. Аз нямах предвид изобщо тази голямата схема, за която ни обяснихте, за 10-те %, защото да права сте. Запознат съм с това измение, което беше. Имах предвид точно конкретно това нещо, което се случва в Черноморец. И аз се учудвам защо примерно сега, Общината трябва да се лиши от някакви средства, които взема като наем при положение, че ние, аз поне не съм запознат, сега от вас чувам, че ще има някакъв проект, който ще касае Автогарата там. Нали? Нещо такова ми казвате Вие. Предполагам, че този проект, самото му време на изпълнение, което му е, да се прегледа, да се види и да започне да се осъществява, защото нямаме време. То не може дето се казва август месец да почне да се строи или септември. Лично моето мнение е, не ангажирам никой с него, но може би беше добре за този обект, защото той съществува от може би 17, 18, 20 години. Не знам точно колко съществува този обект, винаги е вкарван, никога не е имало някаква обструкция спрямо него, спрямо конкретният обект. Лично моето мнение е, че ако има такова нещо трябва да се позволи на този човек, който е там да продължи да работи, докато стане ясен проекта за автогарата, действащ проект, не само идеен и т.н. За да не се оставят някакви съмнения, защото конкретният човек вие знаете, че има и обществени изяви. За да не се създава впечатление в обществото, че премахването на обекта е свързано с неговите обществени изяви. Аз съм сигурен, че Вие не сте такъв човек и това нещо няма да го допуснете.
К. Стоянова: Абсолютно е вярно това, което казвате. Премахването или слагането на нов обект никога Общината, и вие това самите го знаете, не е имала предвид, нито политическата, нито възрастовата, нито етническата принадлежност на хората, които си подават заявленията. И трябва да Ви уверя, че в момента с тези промени на ЗУТ се създават много неудобства в работата на общинска администрация. И трябва да Ви кажа, че един така доста сериозен кръг от граждани, на които ние, дефакто по закон не можем да им позволим да осъществяват дейността няма да го направим, но там където имаме възможност, много добре знам, че хората в Созопол чакат 3 летни месеца, за да реализират някакви доходи, г-н Янакиев. И всички в администрацията го знаем и никога досега не сме си позволявали, независимо какъв е човека да го лишим от възможността да реализира доход, с който се препитава.
Т. Янакиев: Значи, г-жо Стоянова, да, благодаря Ви за това, което казвате. Аз съм сигурен, че е така и съм убеден и във вашата принципност и затова предполагам, че ще намерите някакъв вариант, при който този обект там ще остане, тъй като той не противоречи, пак казвам на ЗУТ, защото той не е в парково място, т.е. извън парково място е. Автогарата не е в парка. И този обект ще стане така, че да остане, жената да си работи и да се намери някакво решение, което да бъде докато не започне да се изгражда проекта за автогарата на Черноморец, дай боже. Благодаря Ви.
Кр. Германова: Благодаря Ви, г-н Янакиев. Аз имам само една молба, защото понякога хората сме много лоши. Така както в момента се разви този разговор, много Ви моля бихте ли го предали на дамата. Явно тя се е обърнала към Вас. Защото ми е изключително неприятно да видя утре или още днес следобед едва ли не „ето, стана обществено достояние и проблемът се реши“. Просто като една молба, защото преди избори всеки да яхва една вълна и да се опитва да показва колко е важен и колко, защото се е обадил нещата са му се случили, не е нормално. Защото изключително невярна е информацията, която е изкарала тази дама в социалните мрежи. Така, че в този смисъл имам една молба, виждам че имате контакт с нея. Бихте ли и казали, че не защото тя е писала в социалните мрежи, евентуално ще и бъде решен проблема. Мисля, че това се видя от разговора ви в момента. Казвам го, защото е намесен и Общинският съвет, който няма никаво касателство във случая, тъй като в Общинският съвет не е пристигнала докладна за вземане на това решение. Явно дамата не е много наясно каква е процедурата, за да се реши този въпрос. Така, че в този смисъл го казвам чисто човешки и като Преседател на Общинския съвет, нали все пак да бъде защитен и самият Общински съвет. Благодаря.
К. Стоянова: Може ли само да поясня нещо, за да са наясно господата общински съветници по промените на ЗУТ?
Кр. Германова: Само да дам думата на г-н Янакиев и ще Ви дам и на Вас думата.
Т. Янакиев: Уважаема г-жо Германова, аз не знам кого визирате, че хората са лоши. Аз себе си се имам за добър човек, по принцип и съвсем добронамерено говоря на г-жа Стоянова. Второ: не знам кой яхнал каква вълна, предизборна или какво, но когато хората имат проблеми ние сме затова общински съветници, те да ги споделят с нас.
Кр. Германова: Да. Аз не съм казала, че е лошо. Вие обръщате моята молба във съвсем друга посока. Затова Ви моля, имате контакт с нея, обяснете и за какво става въпрос. Защото нейните думи и приказки влезте и ги вижте в социалните мрежи са едва ли не аз, като се надигна да се обадя и тогава ми се решава въпроса или аз, като се надигна нарочно ми правят проблем. Значи не е това нейният проблем.
Т. Янакиев: Извинявайте, прекъсвате ме. Аз Ви изчаках да се изкажете.
Кр. Германова: Извинявайте, че Ви прекъсвам.
Т. Янакиев: Ще Ви кажа само, че има решение на експертната комисия за временно преместваемите обекти. Г-н Чакъров и г-жа Лулева нали са членове с експертите, които са в Общината. В становището, което е на комисията е писано, че става въпрос за, понеже не е предвидено в общинската схема, която е гласувана от общинските съветници. Ето касацията на Общинският съвет, това е първо. Второто, което е, да и аз се учудвам защо г-жата не е тука. Наистина може би беше по-добре да дойде тука и да си изкаже личното мнение, но при всички положения тази ваша молба аз ще и я предам на нея. Да, защото имам връзка. Обадиха ми се не само тя. И нищо лично няма. Това е положението.
Кр: Германова: Никой не е казал г-н Янакиев, че е лично.
Т. Янакиев: Извинявам се г-жо Стоянова, ако Ви създавам някакъв дискомфорт.
К. Стоянова: На мен ли? Не. Аз съм на работа.
Кр. Германова: Никой не е казал, че е нещо лично, г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Благодаря.
Св. Лулева: Въздържайте се от квалификации в социалните мрежи, защото лично на мен не ми е приятно да чета каква съм, що съм. Знаете много добре какво визирам.
Т. Янакиев: Не. Не знам.
Св. Лулева: След като сте видели протокола и медийните изяви на г-жата значи много добре знаете за какво става въпрос.
Кр. Германова: Г-жо Лулева не съм ви дала думата. Имате думата г-жо Стоянова.
К. Стоянова: Аз ще си позволя, само една минута да ми дадете, за да обясна на г-дата общински съветници, че в тази връзка с промята във ЗУТ, всички тези, които са минали през решение на комисия по чл. 56, следва да си подадат заявления за монтажи. Т.е. досега не се изискваше тези неща, които сега трябва да приложат. Всеки един павилион трябва да има конструктивно становище, трябва да има архитектурно. Това се отнася и за сергиите. И затова просто да ви обясня за какво става дума, за да не стане после пак, ама вие ми искате документи и лично. Не е лично. Т. е. на всеки един. Даже ние сме предупредили хората да започнат да си изготвят необходимите документи, защото те изискват време. Там се иска конструктор, архитект и т.н. За да не губят време и да улесним възможността по-бързо да започнат работа. Имайте го предвид това, защото после да не дойдат примерно един, втори, трети ама сега Общината измислиха нови правила. Не, г-да общински съветници. Ние не измисляме. Това е закон. Ние просто се страем да сме възможно най-близо до това, което се изисква от нас. Благодаря.
Кр. Германова: Благодаря Ви, г-жо Стоянова. Други въпроси имате ли колеги? Имате думата г-н Димитров.
Р. Димитров: Г-жо Стоянова, аз искам да попитам Вие казахте, че юни и свършва договора. Нали така?
К. Стоянова: Да.
Р. Димитров: Има ли вероятност да се удължи до началото на септември? Примерно някакъв анекс към договора или нещо..
К. Стоянова: Няма такава възможност. Трябва да мине първо през комисия, да се разреши ново поставяне, с нов монтаж и се сключва нов договор. По принцип е така. Анекс към договор за обект, който няма първоначалното разрешение за поставяне и за монтаж не можем да сключим. Казах ви. Ще прегледаме нещата, ще видим, ще разговаряме с Главния архитект. Каквото можем ще направим, г-да общински съветници. Вярно е всеки един човек иска, но аз ви казах ще направим това, което е възможно и за двете страни.
Р. Димитров: Благодаря.
Кр. Германова: Други въпроси имате ли? Г-н Дамянов имате думата.
Т. Дамянов: Благодаря Ви. Уважаема г-жо Кмет, аз искам да Ви сигнализирам, но Вие може би знаете, става дума за ул. „Иван Венедиков“, кото съвсем наскоро беше изградена и асфалтирана. Прави впечатление, че качеството на асфалтирането е под всякаква критика. В смисъл, че настилката е много тънка и вече се рони и излиза. И граждани ми сигнализираха. Искам да Ви кажа, че във Ваше лице гражданството така, до голяма или до малка степен очаква някаква промяна в стила на управление и апелирам към Вас да се осъществи контрол по този ремонт и по това изграждане, защото средствата които се изразходват да са изразходени ефективно, както се казва. Да не се налага догодина да се прави преасфалтиране или нещо такова. Благодаря Ви.
К. Стоянова: Благодаря, г-н Дамянов за сигнала. Ние тези неща сме ги констатирали много по-рано от днешният момент. Имаме забележки към фирмата. Не сме приключили работата. Така че, ще си вземем мерките.
Кр. Германова: Други въпроси имате ли колеги? Няма. Добре, в такъв случай преминаваме към нашата работа по дневния ред от заседанието. Всички вие сте получили така предложения дневен ред, ведно с поканата за днешното заседание. Аз имам предложение за допълнение на дневния ред със следните докладни записки: точка V. да стане Докладна записка с вх. №313/ 30.04.2019г., от Катя Стоянова – Изпълняващ длъжността Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на план-схема за разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за територията на ПИ 67800.505.118, Градска градина, гр.Созопол. Точка VI. Докладна записка с вх. №314/ 30.04.2019г., от Катя Стоянова – Изпълняващ длъжността Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, 0 извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Кабелиране на ВЛ 20kV „Равадиново“, ПС „Созопол“, в участъка от СРС №49 до СРС №53, землище с.Равадиново, общ.Созопол. И точка VII. Докладна записка с вх. №315/ 03.05.2019г., от Катя Стоянова – Изпълняващ длъжността Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
Имате ли някакви предложения или допълнения към дневния ред? Няма. Колеги, ще ви моля първо да гласуваме така направеното предложение за допълнение в дневния ред.
С резултат от гласуването: „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Колеги, ще ви моля да гласуваме така предложения дневен ред като цяло, ведно с допълнението, което преди малко гласувахме.
С резултат от гласуването: „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1398

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. №269/ 15.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Доклад по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2018 година.
2. Докладна записка с вх. №308/ 24.04.2019г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели и избор на Комисия, за изготвяне на предложения за съдебни заседатели.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
3. Докладна записка с вх. №271/ 16.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2019г.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
4. Докладна записка с вх. №220/ 01.04.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Равна гора, община Созопол с идентификатор 61114.26.14, площ 3006кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – изоставена орна земя.
5. Докладна записка с вх. №224/ 01.04.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол с идентификатор 63015.506.455, площ 709кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – за земеделски труд и отдих по §4 ЗСПЗЗ.
6. Докладна записка с вх. №228/ 04.04.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2019 год. на картотекирани граждани от гр. Созопол като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
7. Докладна записка с вх. №229/ 04.04.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2019 год. на картотекирани граждани от гр. Созопол като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
8. Докладна записка с вх. №250/ 09.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2019 год. на картотекирани лица от с. Зидарово като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
9. Докладна записка с вх. №265/ 15.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2019 год. на картотекирани граждани от гр. Черноморец като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
10. Докладна записка с вх. №267/ 15.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.282 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
11. Докладна записка с вх. №268/ 15.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот №134.157 по плана на новообразуваните имоти за зоната по §4 ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
12. Докладна записка с вх. №270/ 15.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2019 год. на картотекирани лица от с. Атия като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
13. Докладна записка с вх. №272/ 17.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на допълнително право на строеж в полза на собственик на новопостроена сграда в ПИ ХІІ-общ, кв.5, общинска собственост, отреден за жилищно строителство, по плана на с.Крушевец.
14. Докладна записка с вх. №284/ 18.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2019 год. на картотекирани граждани от с. Крушевец като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
15. Докладна записка с вх. №285/ 18.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2019 год. на картотекирани лица от с. Равадиново като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
16. Докладна записка с вх. №286/ 18.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2019 год. на картотекирани лица от с. Росен като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
17. Докладна записка с вх. №266/ 15.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, в обхват на поземлен имот 134.187 /бивш 729/, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за „вилна сграда“ и План за улична регулация /ПУП – ПУР/, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, за обект: „Второстепенна улица от О.Т.238 до О.Т.236“, земеделска територия в зона по § от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец.
18. Докладна записка с вх. №273/ 17.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти, изразяващ се в промяна на регулационни граници на частен ПИ 67800.8.1060 и общински ПИ 67800.8.964 и 67800.8.164 по КККР, м.Буджака, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и
2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
19. Докладна записка с вх. №274/ 17.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти, изразяващ се в промяна на регулационни граници на частен ПИ 81178.501.576 и общински ПИ 81178.501.577 по КККР на гр.Черноморец, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и
2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
V. Докладна записка с вх. №313/ 30.04.2019г., от Катя Стоянова – Заместник кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на план-схема за разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за територията на ПИ 67800.505.118, Градска градина, гр.Созопол.
VI. Докладна записка с вх. №314/ 30.04.2019г., от Катя Стоянова – Изпълняващ длъжността Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, 0 извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Кабелиране на ВЛ 20kV „Равадиново“, ПС „Созопол“, в участъка от СРС №49 до СРС №53, землище с.Равадиново, общ.Созопол.
VII. Докладна записка с вх. №315/ 03.05.2019г., от Катя Стоянова – Изпълняващ длъжността Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.

Кр. Германова: Преминаваме към първа точка от дневния ред Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на петдесет и първото редовно заседание. Давам думата на нейния Председател, г-н Недин да докладва становището на комисията.
Ст. Недин: Уважаема г-жо Кмет, г-жо Председател, колеги и гости зачитам ви Становище на комисията по комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на петдесет и първото редовно заседание. На 07.05.2019г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, на което присъстваха всичките и членове.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова –И.Д. Кмет на Община Созопол; общински съветници и служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №269/ 15.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Доклад по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2018 година.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
С резултат от гласуването: „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1399
На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26 а, ал. 5 от Закона за народните читалища, Общински съвет Созопол приема Доклада по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2018 година.

Ст. Недин: Докладна записка с вх. №308/ 24.04.2019г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели и избор на Комисия, за изготвяне на предложения за съдебни заседатели.
Г-жа Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол запозна общинските съветници с предложената от нея докладна записка.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате думата за предложения по повод комисията. Г-жо Лулева.
Св. Лулева: Предлагам за членове на комисията – Пенка Щерионова – Преседател, Иван Хаджиев и Станимир Андонов – за членове.
Кр. Германова: Други предложения имате ли, колеги?
Т. Янакиев: Г-жо Германова, аз само за протокола.
Кр. Германова: Имате думата г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Тъй като са визирани чл. 67 и чл.68 от Закона за съдебната власт. В чл.68а се казва, че трябва да се направи публично изслушване на хората, които ще бъдат да заемат тези позиции. Не знам кога предвиждате да го направим това нещо? Защото Вие в момента стартирате процедура.
Кр. Германова: Ами първо трябва да има подадени, аз го коментирах това и на самата комисия, трябва да си подадат заявления. Предният път нямаше желаещи. Ще дам думата и на юриста.
Д. Дунев: Уважаема г-жо Председател, уважаеми общински съветници, уважаеми г-н Янакиев, чл. 68а коментира реално всъщност лицата, които ще подат заявление и ще бъдат разгледани и изслушани от въпросната комисия. Всъщност с тази докладна се открива процедурата, избира се комисията, която да извърши процедурата по подбора на кандидатите за съдебни заседатели.
Т. Янакиев: И аз това казах.
Д. Дунев: Да, това имам предвид, но кандидатие ще бъдат разгледани от тази комисия, като те трябва да се запознаят с условията, да отговарят на тях и след като подадат заявленията си, комисията ще ги разгледа и изслуша. Тази комисия тя си определя реда и начина, по който ще ги разглежда и изслуша, като се съобразява разбира се, с настоящото решение и с правилата от Закона за съдебната власт, както и Наредбата за съдебните заседатели. Срокът за подаването на заявления на кандидатие е определен. Вие сте го видяли в докладната.
Т. Янакиев: Добре. Благодаря, г-н Дунев.
Д. Дунев: Само исках да допълня, че вашето решение ще бъде публикувано съответно в средствата за масово осведомяване, на интернет страницата на Общината и Общинският съвет, за да стане достояние на всички желаещи, които имат своето желание да участват по някакъв начин в органите на съдебната власт.
Кр. Германова: Други въпроси или изказавания има ли ? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение по докладната, ведно с предложените трима души, като председател и членове на комисията, както и приложенията от № 1 до Приложение № 5 (вкл.).
С резултат от гласуването: „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1400

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.67, чл.68, чл. 68а от Закона за съдебната власт, чл. 8 от Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели, Общински съвет – Созопол открива процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2019-2023г. за Районен съд Бургас при следните условия и правила:
1. Кандидатите за съдебни заседатели, трябва да отговарят на изискванията на чл. 67, ал. 1 и ал. 3 от Закона за съдебната власт. Същите следва да отговарят и на изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ.
2. Всеки кандидат за съдебен заседател подава заявление, декларации и други книжа по образец /съгласно Приложение от № 1 до Приложение № 5/ за участие в процедурата, ведно с необходимите документи по чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт в деловодството на Общински съвет Созопол в срок до 15.07.2019 г.
3. Общински съвет утвърждава образците на Приложенията /от № 1 до № 5/ по т.2, както следва:
3.1. Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (приложение №1)
3.2. Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ (приложение № 2)
3.3. Декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ(приложение № 3)
3.4. Писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (приложение № 4)
3.5. Данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (приложение № 5)
4. Общински съвет – Созопол създава временна 3 (три) членна комисия за изготвяне на списък от кандидати, които на основание чл. 68а, ал. 4 от Закона за съдебната власт ще предложи за избиране за съдебни заседатели към Районен съд гр. Бургас, в състав от следните общински съветници:
1. Председател - Пенка Щерионова;
2. Член - Иван Хаджиев;
3. Член - Станимир Андонов;
5. Общински съвет – Созопол възлага на Комисията да извърши проверка на подадените документи и да изготви списък на допуснатите до събеседване кандидати, който заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи да публикува на интернет страницата на Общински съвет – Созопол, най-малко 14 дни преди датата на изслушването от Комисията.
6. Общински съвет – Созопол възлага на Комисията да проведе, в свое открито заседание, изслушване на кандидатите, при спазване изискванията на чл.68а, ал. 1 - 3 от ЗСВ и състави доклад за протичането му и протокол от изслушването, които да публикува на интернет страницата на Общински съвет Созопол и Община Созопол.
7. Общински съвет – Созопол възлага на комисията да състави окончателен доклад за одобрените кандидати за съдебни заседатели. Докладът да се публикува на страницата на Общински съвет – Созопол, ведно с протокола от изслушването.
8. Общински съвет възлага на Комисията да изготви и внесе в Общински съвет - Созопол докладна записка с проект за решение - предложение за определяне на съдебните заседатели при Районен съд – Бургас за мандат 2019 г. - 2023 г.
9. Възлага на председателя на Общински съвет - Созопол да обяви откриването на процедурата за определяне на съдебни заседатели, реда и правилата за нейното провеждане, съгласно настоящото решение, като изготви съобщение, което да публикува интернет страницата на Общински съвет – Созопол и Община Созопол, в електронните медии, както и да се постави на информационното табло на входа на сградата на Община Созопол.

Кр. Германова: Благодаря Ви, г-н Недин. Преминаваме към втора точка от дневния ред Доклад на комисията по финанси. Давам думата на нейния председател г-жа Пенка Щерионова да зачете становището и предложенията за гласуване.
П. Щерионова: Уважаема г-жо Председател, г-жо Кмет, г-н Гл.архитект, колеги и гости становище на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на петдесет и първото редовно заседание.
На 07.05.2019г. от 14:15 часа, се проведе заседание на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми, на което присъстваха Пенка Щерионова – Председател и членове: Георги Пинелов и Неделчо Неделчев.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – И.Д. Кмет на Община Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №271/ 16.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2019г.
Г-жа Катя Стоянова – И.Д. Кмет на Община Созопол запозна общинските съветници с предложените компенсирани промени по бюджета на община Созопол, необходими за осигуряване на допълнителни средства за изплащане на еднократни помощи за новородено дете.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги, както при всяка една актуализация имате думата за въпроси и коментари по актуализацията. В момента, в който приключим с въпросите и коментарите влизаме в процедура на гласуване. Имате ли някакви въпроси или коментари по докладната? Г-н Дамянов имате думата.
Т. Дамянов: Г-жо Председател, аз лично ще подкрепя докладната, но да дам едно уточнение, че не съм против изграждането на фонтан в градската градина, а просто защото явно обстоятелствата налагат тази промяна в бюджета за справяне, от финансовото положение на Общината.
Кр. Германова: Благодаря Ви, г-н Дамянов. Други коментари или въпроси по докладната имате ли колеги? Няма. В такъв случай прекратявам разискванията и влизаме в процедура на гласуване. Имате думата г-жо Председател, да зачетете едно по едно перата, които да подлагам на гласуване.
П. Щерионова: 1.1.Функция „Общи държавни служби” - дейност 122 „Общинска администрация ” - увеличение със 75 000 лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 42-00 – тек.трансфери, обезщ.и помощи 130 000лв. 75 000лв. 205 000лв.
в т.ч.
§ 42-14 – помощи по реш. на ОС 130 000лв. 75 000лв. 205 000лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 1.2.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намаление със 75 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” - намаление със 75 000 лв., по обекти и параграфи, както следва:
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 75 000лв. 75 000лв. 0лв.
в т.ч.
§ 52-06 –изграждане на
инфраструктурни обекти:
-Реконструкця на фонтан в Градска градина –
УПИ І ПИ 67800.505.118 по КК гр.Созопол 75 000лв. 75 000лв. 0лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2019г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както гласува.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1401

Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2019г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2019г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Функция „Общи държавни служби” - дейност 122 „Общинска администрация ” - увеличение със 75 000 лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 42-00 – тек.трансфери, обезщ.и помощи 130 000лв. 75 000лв. 205 000лв.


в т.ч.
§ 42-14 – помощи по реш. на ОС 130 000лв. 75 000лв. 205 000лв.
1.2.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намаление със 75 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” - намаление със 75 000 лв., по обекти и параграфи, както следва: било намаление става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 75 000лв. 75 000лв. 0лв.
в т.ч.
§ 52-06 –изграждане на
инфраструктурни обекти:
-Реконструкця на фонтан в Градска градина –
УПИ І ПИ 67800.505.118 по КК гр.Созопол 75 000лв. 75 000лв. 0лв.П. Щерионова: 2.Въз основа на приетото решение по т.1.2 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2019г./Приложение №1/
било намаление става
Общо капиталови разходи: 4 912 938лв. 75 000лв. 4 838 938лв.
в т.ч. от:
-собствени средства за местни
дейности 3 188 558лв 75 000лв. 3 113 558лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1402

2.Въз основа на приетото решение по т.1.2 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2019г./Приложение №1/ било намаление става
Общо капиталови разходи: 4 912 938лв. 75 000лв. 4 838 938лв.
в т.ч. от:
-собствени средства за местни
дейности 3 188 558лв 75 000лв. 3 113 558лв.


Кр. Германова: Колеги, преминаваме към трета точка от дневния ред Доклад на комисията по туризъм,стопанска политика и общинска собственост. Давам думата на Председателката на комисията да зачете становището на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на петдесет и първото редовно заседание.
Св. Лулева: Уважаема г-жо Председател, колеги, Становище на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на петдесет и първото редовно заседание.
На 07.05.2019г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост, на което присъстваха Светлана Лулева – Председател и членове: Янчо Георгиев и Тодор Дамянов.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – И.Д.Кмет на Община Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе Докладна записка с вх. №220/ 01.04.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Равна гора, община Созопол с идентификатор 61114.26.14, площ 3006кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – изоставена орна земя.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1403
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 61114.26.14/ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди сто и четиринадесет, кадастрален район – двадесет и шест, поземлен имот- четиринадесет/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-249/24.08.2017г. на ИД на АГКК, номер по предходен план: 026014, находящ се в с.Равна гора, м.“Георгиев баир“, община Созопол, с площ 3006кв.м./три хиляди и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“, начин на трайно ползване – изоставена орна земя, при граници: 61114.26.13, 61114.26.15, 61114.25.121, 61114.26.4.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет Созопол одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 2 200,00лв./две хиляди и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка №2019ЕО025/21.03.2019г. от „ВАЛ ЕКСПЕРТ“ ЕООД - независим лицензиран оценител от Камарата на независимите оценители в България, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №224/ 01.04.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол с идентификатор 63015.506.455, площ 709кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – за земеделски труд и отдих по §4 ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1404

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.455 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот- четиристотин петдесет и пет/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, номер по предходен план: 001455, стар идентификатор: 63015.505.188 , находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, с площ 709 кв.м./седемстотин и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“, начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, при граници: 63015.506.116, 63015.506.588, 63015.506.119, 63015.506.114, 63015.506.111, 63015.506.113.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 8 500,00лв./осем хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка №2019АО001/20.03.2019г. от „ВАЛ АПРАЙС“ ЕООД - независим лицензиран оценител от Камарата на независимите оценители в България, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №228/ 04.04.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2019 год. на картотекирани граждани от гр. Созопол като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1405

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2019 год. на картотекирани граждани от гр.Созопол като жилищнонуждаещи се, които да бъдат настанени под наем в общински жилища, при наличието на такива, до пореден номер 9/девет/ включително от приложения списък.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №229/ 04.04.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2019 год. на картотекирани граждани от гр. Созопол като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната?
Ив. Пазвантов: Г-жо Германова, искам да попитам, става въпрос за всички, които се картотекират за цялата община. Вие знаете, че аз по принцип съм против няколко имена, които са от ромски произход от Созопол и имат картотека в Равадиново. Може ли тази картотека да се промени, да не е в Равадиново, а да е в Созопол?
Г. Георгиева: Той е заявил вече за къде иска. Ние не можем да му кажем.
Кр. Германова: Но въпреки всичко г-жо Георгиева, това е решение за картотекиране, след което влиза вече решение по същество за всеки един отделен човек. Т.е. това решение не е решение, с което ние вече му даваме отстъпено право на строеж в Равадиново. Ние в момента се съгласяваме, че той е картотекиран, в списъка отговаря на условията и може да му бъде дадено отстъпено право на строеж. Но дали ще бъде дадено, кога и къде това е последица от следващо решение.
Ив. Пазвантов: Това го разбирам г-жо Германова, но искам да попитам на по-късен етап лицето Х, тъй или иначе той е кандидатствало за Равадиново, дали ще съм аз кмет, дали ще е някой друг без значение, това лице е подало заявление за отстъпено право на строеж в Равадиново. Няма как примерно да бъде в Атия. Той ще бъде винаги в Равадиново. Така че моето мнение е, ако може това картотекиране да се премести да си стане лицето Х е от Созопол да кандидатства за отстъпено право на строеж в Созопол. Поради липса на такова да му бъдя някъде другаде, но не и в Равадиново. Ей това мен ме притеснява винаги и всеки път при тези коментари. Според мен, имам един апел към юристите, нека да го измислим по-добре. При всеки един такъв момент аз изпадам в някаква стресова ситуация. Това не е мое мнение. Аз съм входирал и докладна, която гласи: това е желанието на моите жители и най-вече на моите роми от с. Равадиново. Така че да го измислим, според мен ви давам и предложение всички живеещи, крайно нуждаещи се от Созопол да си кандидатстват за Созопол, а не за Равадиново. Благодаря ви.
Б. Чампарова: По този начин ограничаваме всичките граждани. Не можем. Всеки има право да подаде в Общината. Това е желание. Ние не можем да им кажем вие ще подадете за конкретно населено място.
Кр. Германова: Аз искам да попитам юристите, нека да видим следната ситуация. В момента вземаме решение за това, че го картотекираме. В последствие вие ни вкарвате докладна, с която да вземем решение за отстъпено право на строеж, защото такава е процедурата. Ние обаче тогава отказваме. Какво се случва?
Г. Георгиева: Нищо. Няма да има отстъпено право на строеж.
Б. Чампарова: Трябва да е мотивирано вашето решение.
Кр. Германова: Точно тази дума исках да чуя. В момента ние не можем да се мотивираме, защо отказваме картотекиране. Искам това г-н Пазвантов да е ясно, че ние в момента правим картотекиране. Не даване на отстъпено право на строеж в Равадиново. Той може да е пуснал да, поискал е и то просто е отбелязано какво е поискал. Но ние в момента, не вземаме решение за това да му дадем отстъпено право на строеж. Ние в момента вземаме решение, че той отговаря на изискванията според закона и наредбата да бъде картотекиран в дадената група т.е. в момента ние не го разпределяме в Равадиново и не можем да мотивираме нашият отказ да не го картотекираме, защото той отговаря на изискванията. Това се опитвам да Ви обясня.
Ив. Пазвантов: Аз го разбирам много правилно, ноимам предвид да не кандидатства, думата Равадиново изобщо да не съществува.
Ив. Пазвантов: Опасявам се, още веднъж казвам г-жо Германова с най-голямо уважение и към Вас и към мене си, че можем нито Вие, нито аз да съм тук и това нещо ще се случи поради простата причина, че тя е кандидатствала за Равадиново и вие го знаете всички, включително и юристите. Аз според мен пак казвам, нека да си бъде картотекиран, но да си е в Созопол.
Кр. Германова: Ама няма как да го променим, защото това са обстоятелства, които са подадени от тях. Няма как да променим, ние да пишем в Созопол. Той има подадена молба за Равадиново. Не можем да променим това. Това се опитвам г-н Пазвантов да Ви обясня. Ние нямаме мотивация да откажем картотекиране и в момента вземаме решение за картотекиране. Ако наистина е толкова важно за с. Равадиново и за това дали ще бъдем ние следващият Общински съвет, дали Вие ще бъдете Кмет следващият на Равадиново, аз съм сигурна че следващият кмет дори да е във ваше лице и в лицето на някой друг, като е толкова важно тези хора да не бъдат настанени в Равадиново той ще отстоява позициите като Вас, ако не сте Вие. И ако не сме ние този Общински съвет, който да вземе това решение, съм сигурна, че всеки един от следващият Общински съвет, поне част от хората, които са тук ще бъдат, това означава, че отново ще можем да се опрем на мотивираното становище на кмета на Равадиново. Без значение кой е той. И ако е толкова важно, то тогава е важно решението да бъде отрицателно. Не сега на картотекирането. Защото ние не можем, като Общински съвет с тези ваши мотиви да мотивираме нашият отказ. Разберете. Да, общинският съвет е колективен орган, който взема решения по съвест, съобразно закона и т.н., но въпреки всичко законът е записал, че Общинският съвет трябва да се мотивира. Тогава, когато е немотивирано дадено наше решение, то може да бъде оспорено както от прокуратурата, така и от Областния управител, така и да бъде вкарано и в съда. А ние в момента нямаме мотив да откажем картотекиране.
Ив. Пазвантов: Добре. Благодаря г-жо Германова. Може ли още веднъж само да попитам нещо юристите?
Кр. Германова: Да.
Ив. Пазвантов: Имам питане към юристите. По принцип лицето Х е картотекирано в Равадиново, без значение кой е кмета, идва момент за раздаване на места, обаче ... Не, пропуснах. Извинявайте. Ще започна по-отдалече. Аз съм входирал докладна до кмета в момента, че останалите места остъпено право на строеж да останат за постоянно живеещите в с. Равадиново. И там вече отговаряха всички критерии – 5г. жителство, да няма придобит имот, там ги знаете по-добре от мен и в момента, в който примерно аз съм входирал тази докладна, ако се влезе в сила, той тогава ще отпаднат не от Созопол ами и от Тутракан да е. Разбрахте ли какво искам да ви кажа?
Кр. Германова: Това е промяна в наредбата.
Ив. Пазвантов: По закон е , да, но в момента, както във всяко населено място са критериите да има 5 г. жителство в дадено село, да си остане така. Значи човекът, който живее в Созопол той в случая няма 5г. жителство в Равадиново и моментално отпада по точка 2 или 3, както са си всички отговори. Мисля, че е най-правилно и така беше и според мен да се върне старият закон, както беше.
Г. Георгиева: Добре. Да върнем тогава и старите правила да не можеш да живееш в населено място, ако нямаш жителство. Точно затова, всичко това го отмениха, защото всичко това е незаконосъобразно.
Ив. Пазвантов: Г-жо Георгиева, още веднъж с най-голямо уважение към Вас, искам да попитам аз като живея примерно в село от вътрешността на община Созопол събирам 5000лв., подавам заявление за отстъпено право на строеж пак в Равадиново и Вие тогава нямате право да ми откажете. Ще ми кажете, да кметът ще даде отрицателно становище. Ами то по тази логика ние можем да го направим Равадиново свърталище.
Кр. Германова: Г-н Пазвантов, Вие май не разбирате какво говорим.
Ив. Пазвантов: Разбирам ви, но не искам да бъде така. Пак ви го казвам. Ако се съобразите с моята докладна.
Кр. Германова: Г-н Пазвантов, как да Ви го обясня, да ще се съобразим, но това е на последващ етап.
Ив. Пазвантов: Добре. Благодаря. Разбрах. Приключвам.Благодаря ви за всичко.
Кр. Германова: И много Ви моля, това е нещото, което Вие също трябва да кажете на вашите жители в Равадиново. Опитвам се да Ви обясня, че това което искате, това е един последващ етап, когато му се разрешава отстъпено право на строеж. В момента говорим за картотекиране, че той отговаря на изискванията да бъде картотекиран. Просто отстрани, ако погледнете, мисля че пише, не е пред мен в момента, мисля че пише даже в забележка или нещо от този род, където е описано какво е в таблицата. Ние в момента не вземаме решение да му дадем отстъпено право на строеж. Ние в момента вземаме решение за картотекиране, защото той, като всеки един гражданин на тази държава отговаря на изискванията да бъде картотекиран. Оттам нататък, едно последващо решение ще е затова дали има правото, дали ние сме съгласни да му дадем отстъпено право на строеж. Но това е последващо решение. И това нещо го дъвчим, г-н Пазвантов вече няколко години.
Ив. Пазвантов: Нека. Аз се радвам, че го дъвчим . Няма положителен резултат.
Ив. Пазвантов: Благодаря за всичко.
Кр. Германова: Имате думата г-н Неделчев.
Ст. Неделчев: Аз искам да ви кажа, че като дойде време да гласуваме за лицата, които ще бъдат картотекирани, ние ще издадем нашите мотиви и тогава ще решаваме.
Кр. Германова: Ами нали това се опитвам да обясня от половин час.
Ст. Неделчев: Ами, с две думи.
Кр. Германова: Аз съм съгласна, че никой не ги иска, добре, само че в момента ние не решаваме това.
Ст. Неделчев: Точно. Разбрахме.
Кр. Германова: Имате ли някакви други въпроси или коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 2
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1406

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2019 год. на картотекирани граждани от гр.Созопол като жилищнонуждаещи се, на които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 2/две/ включително от приложения списък.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №250/ 09.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2019 год. на картотекирани лица от с. Зидарово като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1407

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2019 год. на картотекирани лица от с.Зидарово като жилищнонуждаещи се, на които да им бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 1/едно/ от приложения списък.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №265/ 15.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2019 год. на картотекирани граждани от гр. Черноморец като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1408

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2019 год. на картотекирани граждани от гр.Черноморец като жилищнонуждаещи се, на които да им бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство или да бъдат настанени под наем в общински жилища, до пореден номер 4/четири/ включително от приложения списък.

Кр. Германова: Кажете г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Искам да попитам, в таблицата пише за някои, че нямат декларация по чл. 17.
Г. Георгиева: Ако не подадат до края на годината, догодина ще отпаднат.
К. Стоянова: По изискване трябва да се подават декларациите ви обясни г-жа Г. Георгиева до края на годината. Ако те не подадат отново отпадат и ако ви прави впечатление първите години, защото някои са доста години общински съветници, списъците бяха не с 4 , а с 44 човека т.е. от година на година намаляват поради няколко причини. Хората си закупуват сами жилища и не искат от нас, преместват се в други населени места, не си подават декларациите и затова списъците, отворете си ако искате и други протоколи, това ви прави впечатление. Нали?
Кр. Германова: Следващата докладна.
Св. Лулева: Докладна записка с вх. №267/ 15.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.282 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1409

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 13 /тринадесет/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.282 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 350 кв.м. /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, на стойност 150,00 лв. /сто и петдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0019/10.04.2019г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.38, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицето К. Г. С. да придобие право на собственост върху 13 /тринадесет/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.282 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 350 кв.м., /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №268/ 15.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот №134.157 по плана на новообразуваните имоти за зоната по §4 ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1410

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 27 /двадесет и седем/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот №134.157 по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4 ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас, целият имот с площ от 740 кв.м., на стойност 221,79 лв. /двеста двадесет и един лева и 79 ст./, обективирана в оценителен протокол №0020/10.04.2019г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.38, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицата П. Х. И. и М. М. И. да придобият право на собственост върху 27 /двадесет и седем/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот №134.157 по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4 ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас, като заплатят в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №270/ 15.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2019 год. на картотекирани лица от с. Атия като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1411

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2019 год. на картотекирани лица от с. Атия като жилищнонуждаещи се, на които да им бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 2/две/ включително от приложения списък.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №272/ 17.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на допълнително право на строеж в полза на собственик на новопостроена сграда в ПИ ХІІ-общ, кв.5, общинска собственост, отреден за жилищно строителство, по плана на с.Крушевец.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1412

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.1 във връзка с чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост,чл.42, ал.2 от НРПУРОС, чл.182, ал.1 от Закон за устройство на територията, дава съгласие да се учреди в полза на Стоян Дойнов Дойнов, ЕГН 8811250561, ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за надстрояване, с допълнителна разгъната застроена площ от 113,5 кв.м(сто и тринадесет цяло и петдесет десети), в УПИ ХІІ-общ, квартал 5 по регулационен и застроителен план на с.Крушевец, по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проект, с площ на целият ПИ от 770(седемстотин и седемдесет кв.м.), и при граници и съседи от всички страни – УПИ ІV-1009, УПИ ХІ-общ, улица, УПИ ХІІІ.
2.На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за площта на обекта по т.1, възлизаща на 2266лв.(две хиляди двеста и шестдесет и шест лева), без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 358/11.04.2019г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №284/ 18.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2019 год. на картотекирани граждани от с. Крушевец като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1413

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2019 год. на картотекирани лица от с.Крушевец като жилищнонуждаещи се, на които да им бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 1/едно/ включително от приложения списък.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №285/ 18.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2019 год. на картотекирани лица от с. Равадиново като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ Въздържал се
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ Въздържал се
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Против
16 ГЕНО ПУХОВ Против
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 7
Против: 2
Въздържали се: 4
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1414

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2019 год. на картотекирани лица от с.Равадиново като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 16/шестнадесет/ включително от приложения списък.

Докладна записка с вх. №286/ 18.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2019 год. на картотекирани лица от с. Росен като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1415

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2019 год. на картотекирани лица от с. Росен като жилищнонуждаещи се, на които да им бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 6/шест/ включително от приложения списък.

Кр. Германова: Благодаря Ви, г-жо Лулева. Преминаваме към следващата точка от дневния ред - доклада на комисията по устройство на територията. Давам думата на г-н Чакъров – Председател на комисията да докладва становището.
Т. Чакъров: Здравейте, колеги! Становище на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на петдесет и първото редовно заседание.
На 07.05.2019г. от 14:45 часа, се проведе заседание на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации, на което присъстваха: Тодор Чакъров – Председател и членове: Стойо Недин; Янчо Георгиев и Станимир Андонов.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – И.Д. Кмет на Община Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №266/ 15.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, в обхват на поземлен имот 134.187 /бивш 729/, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за „вилна сграда“ и План за улична регулация /ПУП – ПУР/, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, за обект: „Второстепенна улица от О.Т.238 до О.Т.236“, земеделска територия в зона по § от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1416
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №134.187 /бивш №729/, земеделска територия, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за „вилна сграда“ и План за улична регулация, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, за обект: „Второстепенна улица от О.Т.238 до О.Т.236“, земеделска територия, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ да се отредени за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – ПРЗ и ПУР, да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданията за изработване на проект за ПУП – ПРЗ и ПУР.
3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29, ал.1 (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.), от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасета на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП. Срока на валидност на предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на решението.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. №273/ 17.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти, изразяващ се в промяна на регулационни граници на частен ПИ 67800.8.1060 и общински ПИ 67800.8.964 и 67800.8.164 по КККР, м.Буджака, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и
2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1417

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.2, т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, съгласува изработването на ПУП - план регулация и застрояване за ПИ 67800.8.964 и 67800.8.164, общинска собственост и съседен частен ПИ 67800.8.1064, находящи се в м.Буджака, землище на гр.Созопол.
С проекта се предвижда изменение на регулационните граници съгласно графичната част на проекта както следва :
 80(осемдесет)кв.м.ид.части от имот, общинска собственост, част от ПИ 67800.8.964, цeлият с площ от 280кв.м., урбанизирана територия, м.Буджака, землище на гр.Созопол, които ще се явят предаваеми части към ПИ 67800.8.1060 , с площ от 1327 кв.м., за образуване на нов УПИ , с отреждане за вилно строителство, с площ след промяната от 1370кв.м..
 32(тридесет и два)кв.м.ид.части от имот, общинска собственост, част от ПИ 67800.8.164, цeлият с площ от 2128кв.м., земеделска територия, м.Буджака, землище на гр.Созопол, които ще се явят предаваеми части към ПИ 67800.8.1060 , с площ от 1327 кв.м., за образуване на нов УПИ , с отреждане за вилно строителство, с площ след промяната от 1370 кв.м.
 70(седемдесет)кв.м.ид.части от имот, частна собственост, част от ПИ 67800.8.1060, цeлият с площ от 1327 кв.м., урбанизирана територия, м.Буджака, землище на гр.Созопол , които ще се явят предаваеми части към ПИ 67800.8.164, с площ от 2128 кв.м., за разширение на пътна връзка, с площ след промяната от 2165кв.м.
Във връзка с приетото по горе решение,
2. Общински Съвет одобрява представените пазарни оценки в размер на:
 16 453( шестнадесет хиляди четиристотин петдесет и три )лв без вкл.ДДС, съгласно ЕО № 355/11.04.2019г., за 80(осемдесет) кв.м.ид.ч. от ПИ 67800.8.964, общинска собственост, при която цена да се сключи предварителен договор;
 5 267( пет хиляди двеста шестдесет и седем)лв без вкл.ДДС, съгласно ЕО № 356/11.04.2019г., за 32(тридесет и два)кв.м.ид.части от ПИ 67800.8.164, общинска собственост, при която цена да се сключи предварителен договор ;
 14 397( четиринадесет хиляди триста деветдесет и седем )лв без вкл.ДДС, съгласно ЕО № 357/11.04.2019г., за 70(седемдесет) кв.м.ид.части от ПИ 67800.8.1060, частна собственост, при която цена да се сключи предварителен договор ;
3. След приключване на процедурата по реда на глава седма, раздел ІV от ЗУТ по промяна на регулационен и застроителен план съгласно ЧИ на ПУП за частта от ПИ 67800.8.164, общинска собственост, проекта да се внесе в Общински Съвет за обявяване частта от новообразувания урегулиран имот за частна общинска собственост.
4.Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. №274/ 17.04.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти, изразяващ се в промяна на регулационни граници на частен ПИ 81178.501.576 и общински ПИ 81178.501.577 по КККР на гр.Черноморец, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и
2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1418

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.2, т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, съгласува изработването на ПУП - план регулация и застрояване за ПИ 81178.501.577, общинска собственост и съседен частен ПИ 81178.501.576, находящи се в квартал 69 по план на гр. Черноморец.
С проекта се предвижда изменение на регулационните граници съгласно графичната част на проекта както следва :
 145(сто четиридесет и пет)кв.м.ид.части от имот, частна общинска собственост, част от ПИ 81178.501.577, цeлият с площ от 904кв.м., урбанизирана територия, гр.Черноморец, които ще се явят предаваеми части към ПИ 81178.501.566 , с площ от 1533 кв.м., за образуване на нов УПИ І-31,566,577, с отреждане за жилищно строителство, с площ след промяната от 1531кв.м..
 127(сто двадесет и седем)кв.м.ид.части от имот, частна общинска собственост, част от ПИ 81178.501.577, цeлият с площ от 904кв.м., урбанизирана територия, гр.Черноморец, които ще се явят предаваеми части към ПИ 81178.501.576 , с площ от 954 кв.м., за образуване на нов УПИ ІІІ-31,566,567, 577, с отреждане за жилищно строителство, с площ след промяната от 947 кв.м.
 277(двеста седемдесет и седем)кв.м.ид.части от имот, частна собственост, част от ПИ 81178.501.576, цeлият с площ от 954 кв.м., урбанизирана територия, гр.Черноморец, които ще се явят предаваеми части към ПИ 81178.501.577 , с площ от 904 кв.м., за образуване на нов УПИ ІІ-общ, с отреждане за жилищно строителство, с площ след промяната от 903кв.м..
Във връзка с приетото по горе решение,
2. Общински Съвет одобрява представените пазарни оценки в размер на:
 25 115( двадесет и пет хиляди сто и петнадесет )лв без вкл.ДДС, съгласно ЕО № 352/11.04.2019г., за 145(сто четиридесет и пет) кв.м.ид.ч. от ПИ 81178.501.577, общинска собственост, при която цена да се сключи предварителен договор за частта попадаща в ПИ 81178.501.566;
 21 998( двадесет и една хиляди деветстотин деветдесет и осем)лв без вкл.ДДС, съгласно ЕО № 353/11.04.2019г., за 127(сто двадесет и седем)кв.м.ид.части от ПИ 81178.501.577, общинска собственост, при която цена да се сключи предварителен договор за частта попадаща в ПИ 81178.501.577;
 47 978( четиридесет и седем хиляди деветстотин седемдесет и осем)лв без вкл.ДДС, съгласно ЕО № 354/11.04.2019г., за 277(двеста седемдесет и седем) кв.м.ид.части от ПИ 81178.501.576, частна собственост, при която цена да се сключи предварителен договор ;
3.Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

Кр. Германова: Благодаря Ви, г-н Чакъров. Преминаваме към пета точка от дневния ред Извънредна докладна записка с вх. №313/ 30.04.2019г., от Катя Стоянова – Изпълняващ длъжността Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на план-схема за разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за територията на ПИ 67800.505.118, Градска градина, гр.Созопол.
Докладната беше разгледана по време на комисията по по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации. Г-жа Катя Стоянова – И.Д. Кмет на Община Созпол направи разяснения на общинските съветници по докладната записка.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма Комисията предлага на Общински съвет да включи докладната записка в дневния ред на заседанието на Общински съвет на 10.05.2019г., както и да вземе решението така както е по докладната.
Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
С резултат от гласуването: „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1419

Общински съвет – Созопол на основание чл.56 , ал.8 във връзка с чл.62, ал.9 от Закон за устройство на територията и във връзка с чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, одобрява представената план - схема(съгласно приложение) за разполагане на временни преместваеми обекти в ПИ 67800.505.118, урбанизирана територия с НТП Обществен селищен парк.
План-схемата на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ е неразделна част към ПУП-ПРЗ , одобрен с Решение на общински Съвет №210/2004г., обн. ДВ бр.13/09.02.2007г.
Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 ЗУТ чрез Общиски съвет –гр.Созопол пред Административен съд Бургас в 30-дневен срок от обнародването.


Кр. Германова: Точка шест от дневния ред извънредна докладна записка с вх. №314/ 30.04.2019г., от Катя Стоянова – Изпълняващ длъжността Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, 0 извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Кабелиране на ВЛ 20kV „Равадиново“, ПС „Созопол“, в участъка от СРС №49 до СРС №53, землище с.Равадиново, общ.Созопол.
Докладната беше разгледана по време на комисията по по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации. Г-жа Галя Георгиева – Началник отдел „ПДУС“, направи пояснения на общинските съветници по докладната записка.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма Комисията предлага на Общински съвет да включи докладната записка в дневния ред на заседанието на Общински съвет на 10.05.2019г., както и да вземе решението така както е по докладната.
Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Извинявам се, за какво става точно въпрос в тази докладна?
Г. Георгиева: За кабела високо напрежение.
Кр. Германова: Други въпроси или коментари, колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1420

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план –парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабелиране на ВЛ 20kV „Равадиново“, ПС „Созопол“, в участъка от СРС №49 до СРС №53, землище с.Равадиново, общ.Созопол, С ПУП-ПП ел. кабела се измества от обхвата на ПИ с идентификатори 61042.15.145, 61042.15.247, 61042.15.248 и 61042.15.249, по КК на с.Равадиново - в северна посока. От началната точка СРС №49, новопроектираното трасе и сервитута към него преминава през ПИ с идентификатори 61042.11.126, 61042.11.161, 61042.11.134 и 61042.15.249, по КК на с.Равадиново, достига до СРС №53, където се включва.
Решението да се съобщи по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ и може да се обжалва, по реда на чл.215 от ЗУТ, пред АС – Бургас в 30-дневен срок от обнародването в ДВ.

Кр. Германова: И точка седем от дневния ред извънредна докладна записка с вх. №315/ 03.05.2019г., от Катя Стоянова – Изпълняващ длъжността Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
Докладната беше разгледана по време на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.
Г-жа Катя Чачева – Началник отдел „Бюджет и човешки ресурси“ разясни на общинските съветници предложените изменения и допълнения в Наредбата. Промените в Наредбата са на база промените в закона.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма Комисията предлага на Общински съвет да включи докладната записка в дневния ред на заседанието на Общински съвет на 10.05.2019г., както и да вземе решението така както е по докладната.
Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1421

I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол:

1.В Раздел ІV
Взаимоотношения на общинския бюджет с държавния бюджет и с други бюджети и сметки

Чл.21(1) придобива следния текст:
(1). (Изм.с Решение №1421/ 10.05.2019г.на Общински съвет Созопол).Размерът по видове на основните бюджетни взаимоотношения между общинския бюджет и централния бюджет се приема със Закона за държавния бюджет за съответната година.
(2). (Изм- Решение № 443/30.09.2016г.на Общински съвет Созопол) (Изм.с Решение №1421/ 10.05.2019г.на Общински съвет Созопол).Размерът на бюджетните взаимоотношения по ал.1 може да се променя от съответния орган, когато това произтича от закон, от преструктуриране на делегираните от държавата дейности или при промени в натурални и/или стойностни показатели за финансиране на съответната дейност по бюджета на общината.

Чл.22 (1) т.1 (Изм.- Решение №1421/ 10.05.2019г.на Общински съвет Созопол). правят се следните изменения и допълнения:
а) обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности;
б) (Изм.с Решение №1421/ 10.05.2019г.на Общински съвет Созопол). местни дейности – обща изравнителна субсидия и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища;
в) целева субсидия за капиталови разходи;
г) (Изм.с Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол).други целеви разходи, включително за местни дейности;
д) финансови компенсации от държавата.

Чл.23(1) придобива следния текст:
(1) (Изм.с Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол). Държавата финансира делегираните на общините държавни дейности с обща субсидия за тези дейности за сметка на централния бюджет.

2.В Раздел V
Съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и на общинския бюджет

В чл. 29 (1)т.1 текста се изменя така:
(1)т.1(Изм.с Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол). Одобрената от Министерски съвет средносрочна бюджетна прогноза, включително размера на основните бюджетни взаимоотношения на бюджетите на общините с централния бюджет.

3.В Раздел VІ
Приемане бюджета на общината

Чл.30 (3) т.6 текста се изменя така:
(3)т.6 (Изм.с Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол).Разчетите за финансиране на капиталови разходи, включително разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, по обекти на строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми.
Създават се ал.(8) и ал.(9):
(8) (Нова - Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол).При изчисляването на средногодишния размер на показателите по ал.3,т.1 и 2 се включват и съответните отчетени разходи на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на общината за последните четири години, включително когато бюджетите им в рамките на този период са били част от бюджета на друг първостепенен разпоредител с бюджет.
(9) (Нова - Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол).Когато първостепенният разпоредител и/или разпоредители с бюджет от по-ниска степен по бюджета на общината са правоприемници на бюджетна организация, чийто бюджет е бил част от бюджета на друг първостепенен разпоредител с бюджет,ал.8 се прилага за отчетените съответни разходи на бюджетната организация за последните четири години до преобразуването й.

4.Раздел VІІ
Изпълнение на общинския бюджет

Чл.40 (2) текста се изменя така:
(2) (Изм.с Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол). Постъпления от продажба на общински нефинансови активи се разходват само за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социална и техническа инфраструктура и за погасяване на временни безлихвени заеми, отпуснати за целите на изпълнение на плана за финансово оздравяване на общината, чиито план за финансово оздравяване е съобразен със становището на министъра на финансите.
(3). (Отм.с Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол).
Чл.41. Текста на чл.41 става ал.(1). (Изм.с Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол).Не се допуска извършването на разходи, натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи,както и започването на програми или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на общината.
Създават се ал.2-4:
(2). (Нова - Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол).Не се допуска поемането на ангажименти за разходи от кметовете на общини, ако общината не е привела
показателите си за поети ангажименти и задължения за разходи в съответствие с ограниченията по чл.94 ал.3,т.1 и 2 от ЗПФ.
(3). (Нова - Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол).Не се допуска натрупването на нови задължения за капиталови разходи и/или поемането на ангажименти за капиталови разходи за сметка на приходи, ако планираните по бюджета на общината приходи не се изпълняват.
(4). (Нова - Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол).Не се допуска увеличение на наличните по бюджета на общината към края на годината просрочени задължения спрямо отчетените към края на предходната година, ако наличните към края на предходната година просрочени задължения надвишават 5 на сто от отчетените разходи.

5.Раздел VІІ „а“
Общини с финансови затруднения
Откриване на процедура по финансово оздравяване
(нов – Решение № 443/30.09.2016г.на Общински съвет Созопол)

Чл.43д.(4).текста се изменя така:
(4). (Изм.- Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол). В 20-дневен срок от провеждане на публичното обсъждане, общинският съвет с решение определя срока на процедурата и приема плана за финансово оздравяване.

План за финансово оздравяване на общината.
Изпълнение на плана

Чл.43е.(3) текста се изменя така:
(3) (Доп.с Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол) . Когато общината има просрочени задължения, към плана по ал.1 задължително се прилага програма за изплащане на задълженията, като планът включва и оптимизация на разходите, мерки за повишаване събираемостта на приходите, график за обслужване на просрочените задължения до пълното им изплащане.
В ал.4 текста се изменя така:
(4) (Изм.с Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол). В случаите когато общината е в процедура по финансово оздравяване, Кметът изпраща предварително плана за оздравяване за съгласуване от министъра на финансите.

В ал.6 текста се изменя така:
(6)(Изм.с Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол).Кметът на общината след изтичането на всяко тримесечие публикува на интернет страницата на общината информация за изпълнението на плана за финансово оздравяване.

Временен безлихвен заем за изпълнение на план за финансово оздравяване

Чл.43з.(2) текста се допълва така:
(2) (Доп.с Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол).В срок не по-рано от една година от започването на изпълнението на плана за финансово оздравяване при наличие на тенденции за неизпълнение на поставените цели за финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси и за трайно подобряване на финансовото състояние на общината, когато е в процедура за финансово оздравяване общинският съвет, единствено след предварителното съгласие на министъра на финансите, може да взема решения за получаване на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон.
Чл.43и. (Доп.с Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол). Министерството на финансите извършва текущо наблюдение на тримесечие за изпълнението на плана по чл.43е от Наредбата. При отклонение от постигането на целите на плана или при наличие на три или повече от условията по чл.43е за следващите две последователни години министърът на финансите може да преустанови отпускането на заема, когато е предвидено предоставянето му на траншове и/или да изиска предсрочното му възстановяване и/или да предприеме действия по прихващане или преустановяване/ ограничаване на лимитите за плащания на бюджетната организация, след представяне на писмена обосновка от кмета на общината относно причините за това неизпълнение.

Чл.43к.(1)се правят следните изменения и допълнения:
т.3 (Изм.с Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол) Устойчиво нарастване на общинските приходи, като се изключат тези с еднократен характер;
т.4(Изм.с Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол) Повишена събираемост на общинските приходи;
Създава се т.6
т.6 (Нова - Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол). Недопускане на три или повече от условията за общини с финансови затруднения и изпълнение на фискалните правила, приложими за общините.
(2)(Изм.с Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол) Кметът на общината отправя искане към министъра на финансите за допълнителна субсидия не по-рано от 12 месеца след приемането на плана за финансово оздравяване.

6.Раздел VІІІ

В чл.44 (4) (Изм.- Решение № 443/30.09.2016г.на Общински съвет Созопол) (Отм.с Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол нова) Председателят на Общинския съвет организира публично обсъждане на отчета по ал.1 от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местни средства за масово осведомяване.Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет.
Допълнителни разпоредби

§3.(Нов- Решение № 443/30.09.2016г.на Общински съвет Созопол) (Изм.с Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол нова). Измененията и допълненията към Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Созопол (Приета с решение № 682 от 15.11.2013 г. на Общински съвет Созопол, изм.и допълнена с решение № 443 от 30.09.2016г.на Общински съвет Созопол, изм. и доп.с Решение № 1421/10.05.2019 г.) влизат в сила от датата на приемането им от Общински съвет Созопол.
(Отм.с Решение №1421/10.05.2019г.на Общински съвет Созопол).Приложение № 1 към настоящата Наредба.Кр.Германова: Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/


Протокола води:………...……..................
/М. Харитова/Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет – Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен Управител на обл. Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...