:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №53/ 26.06.2019г.


ПРОТОКОЛ № 53

На 26.06.2019г., от 09:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе петдесет и третото редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.

На заседанието присъстваха седемнадесет общински съветника, и.д. Кмет на Община Созопол- Катя Стоянова, Зам.-кмет на Община Созопол - Петя Чапевова, Кметове на кметства, служители на общинска администрация и гости.
Кр. Германова: Добър ден на всички колеги, г-жо Кмет, г-жо Зам.-кмет, Кметове по населени места, служители от общинска администрация, гости на нашето днешно заседание. В залата присъстват петнадесет общински съветника имаме кворум, откривам петдесет и третото редовно заседание на Общински съвет Созопол. Колеги, както на всяко заседание така и днес започваме с питания към кмета. Имате думата г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Уважаема г-жо Стоянова, искам да Ви попитам с оглед на това, че градът е пълен с комари бихте ли казали, как са, преминали ли са някакви мероприятия по обезпаразитяване в тази посока и ако не са какви мерки ще вземете за тази напаст комари и мухи и така. Благодаря Ви.
Кр. Германова: Г-жо Стоянова.
К. Стоянова: Ще вземем мерки г-н Янакиев. Вие знаете, че имаме договор с д-р Чанева. Извършваме периодични пръскания, първо беше за кърлежи, сега ще вземем мерки и за комарите. Имаме такива сигнали.
Т. Янакиев: Значи да разбирам, че досега не е пръскано за комари.
К. Стоянова: Конкретно в момента не мога да Ви кажа. Знам, че имаме пръскания за кърлежите. В момента, за комарите ще го коментирам след приключване на сесията, като взема точна информация от Дирекция ТСУ в Общината по отношение на разговорите ни и това, което имаме като наблюдения.
Т. Янакиев: Добре. Разчитам на думата Ви да знаете.
К. Стоянова: Да. Ще Ви се обадя лично по телефона.
Т. Янакиев: Благодаря Ви за което.
Кр. Германова: Други въпроси колеги имате ли? Имате думата г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Здравейте, колеги! Уважаема г-жо Кмет, въпросът ми е за сигнала, който Ви подадох на предната сесия за асфалтирането на ул.„Ив.Венедиков“, некачественото изпълнение, а също и за ремонта в с. Зидарово по асфалта, кърпежния, от началото на годината. Дали са взети мерки в това отношение, докъде са там нещата и какво ще се случи?
К. Стоянова: Взети са мерки, още на предната сесия г-н Христов Ви каза, че имаме забележки по отношение на ул. „Ив. Венедиков“. Сега ще му дам думата конкретно да Ви каже за това какво правим в момента.
Кр. Германова: Имате думата г-н Христов.
Хр. Христов: Да, благодаря г-жо Председател. По ул.“Ив. Венедиков“, както и на предната сесия казах, че от страна на Община Созопол имаме забележки. Стоителят ги отстранява, но тъй като сега сме в сезон не може да стане сега и веднага. Знаем си ги нещата със строителя и с доставчика на материали, отстраняваме ги. Всичко ще бъде завършено, така както трябва да бъде. Благодаря ви.
Т. Дамянов: А платено ли му е?
Хр. Христов: Моля?
Т. Дамянов: Извърши ли се Протокол за приемане? Платено ли е?
Хр. Христов: Значи протокола, казах преди малко е със забележки.. Отстраняват се забележките. Когато свършат със забележките г-н Дамянов, лично аз ще дойда и ще Ви уведомя и ще отидем двамата, за да видим улицата. Благодаря Ви.
Т. Дамянов: Да разбирам ли, че това важи за ремонта в село Зидарово, по кърпежите на дупки?
Хр. Христов: Лично специалисти начело с мен направихме обход не само за зидаровският път, на всички пътища, които са по обществената поръчка. Фиксирали сме ги, като текущи ремонти. Когато бъде определен изпълнител за асфалтиране и преасфалтиране, всички тези забележки, които имаме по общинските пътища, по улици в населени места ще бъдат отстранени. В момента тече процедура. Има представени фирми, тече процедура за фирма изпълнител и това мога да Ви кажа към момента. Благодаря Ви.
Т. Дамянов: И аз Ви благодаря. Г-жо Кмет, надяваме се на едно разумно изразходване на средствата на Общината в това отношение. Следващият ми въпрос е във връзка с финансовият план за оздравяване на Община Созопол докъде са нещата в комуникацията с Министерството на финансите, като резултат от плана, който приехме и изтеглен ли е или кога ще бъде изтеглен кредита, който гласувахме за безлихвен заем от Министерството.
Кр. Германова: Г-н Дамянов, той за да се изтегли все пак, пак ще мине през Общинският съвет.
К. Стоянова: Уведомявам Ви на въпроса следното, след гласуването на плана, изпратихме плана заедно с вашето решение в Министерството на финасите. Имаме обратна информация оттам, че всъщност в плана е прието решение да се изтегли безлихвен кредит, първо е трябвало да го съгласуваме с Министъра на финансите и след това да внесем плана в Общинският съвет. В тази връзка отново сме изпратили писмо на Минисъра на финансите с указанията, които ни даде по отношение на разработването на плана по контрагенти, а не по параграфи. Изразихме в това писмо готовност, че ние ще направим всичко това, което получим като указание от Министерството на финансите. В тази връзка, г-н Дамянов ще трябва да подготвим тези неща, които в тяхното писмо сме получили, като указание. По наши планове, предполагаме че някъде до 10.07. ще изпратим нещата и ако Министърът даде указания отново да се проведе цялата процедура с обявлението отново ще проведем процедурата. Това е за момента.
Кр. Германова: Други въпроси колеги? Имате думата г-н Димитров.
Р. Димитров: Може би въпросът ми е към г-жа Чапевова във връзка с депото за опасни отпадъци, значи желанието вчера на жителите не само на Атия и от други населени места имаше, е да се спре строителството временно, докато се изясни случая, защото те намират, че има нещо нередно във всичко това, документално, доколкото се запознах. То беше един хаос, то не можеше да се разбере кой какво говори, но ще спре ли строителството докато се изясни случая?
К. Стоянова: Извинявам се, искам преди да дам думата на г-жа Чапевова да кажа следното: няма да позволя, като управляващ в момента и като изпълняващ длъжността Кмет, да се ругае както изпълнителната, така и законодателната власт. Затова, г-да общински съветници и Вие г-н Димитров трябва да дадем пример как работим ние общо, не Администрацията и вие Общинският съвет и да не превръщаме недоволството на хората в махленски събрания. Ние уважаваме това, което искат гражданите. Те са нашият коректив за работа. Напълно сме отворени да чуем тяхното мнение и сме съгласни с някои от исканията им, но не е това начина. Затова ви призовавам всички да застанем, както подобава и когато се организира едно събрание в крайна сметка стига с това деление на общински съветници. Ние трябва да сме заедно и да покажем на хората как работим. Вашето поведение в момента показва точно обратното. Недопустимо е по този начин да се провеждат събрания. Да, аз миналата седмица приех граждани на Присад, разговаряхме, обещах какво мога да направя и директно казах какво не мога да направя. Какво не мога да направя аз, като кмет, за да има лекар в селото, защото не е от компетенцията на която и да е власт изпълнителна и законодателна, а е от компетенцията на здравна каса. Когато ние отидем и искаме да кажем на хората и да ги чуем, трябва да сме много добре подготвени и да знаем какво искат те от нас и да отговаряме прямо, а не да превръщаме едно събрание с искането на хората в махленски клюки. На г-жа Чапевова ще и дам думата, защото аз вчера не можах да присъствам поради други ангажименти. Недопустимо е. Просто е недопустимо това поведение.
Р. Димитров: Значи моето поведение си е било нормално. Ето Петя Чапевова може да каже...
Кр. Германова: Г-н Димитров,искате ли да чуете отговор? Ще Ви дам после думата , ако имате желание.
К. Стоянова: Не конкретизитам Вашето поведение. Казах всички заедно.
Кр. Германова: Г-жо Чапевова.
П. Чапевова: Уважаема г-жо Председател, уважаеми общински съветници, уважаеми колеги. Искам да ви кажа, че вчера в един момент усетих страх за живота си и въпреки всичко казах на хората, че аз не се страхувам да съм пред вас и да ви гледам в очите, да дойда близо до вас, защото съм част от вас. Всичкото това, което се случва в последните една-две години, добре е интернет, хубаво е да има комуникации, само че този Фейсбук се превърна в нещо безобразно. Вчера слушам обиди срещу себе си, срещу колеги при положение, че много добре знаете по отношение конкретно по европейските фондове, че работното ми време е от 8:00 до 17:00, няма как да го спазвам и съм много време извън, както аз така и останалият екип в Община Созопол. Да ви кажа, че водопровода, който на 01.07. започваме да копаем в Росен и в Крушевец подадохме на 09.09.2016г. На 01.07.2019г.започваме да копаем. Не ви казвам това, за да кажа, е колко сме работили, това няма значение, упорито сме работили, да ви кажа че е трудна работата с институциите и че не винаги от Общината зависят ускоряване на сроковете. И радвам се, че имаше присъствие и от други населени места, но те не бях там, за да подкрепят жителите на Атия. Те бяха там, за да търсят възможност да се конфронтираме. Не може и няма как за населено място Присад, за 180 човека да подадем проектно предложение по Програма за развитие на селските райони с ясното съзнание, че няма да бъдем финансирани. Отговори ми дамата - „ама вие сте длъжни да пробвате“. Аз обаче съм длъжна да съхранявам и общинските средства. Трябва да подадем проектни предложения там, където имаме увереност, че ще получим пари. Използвам възможността да ви кажа, че получихме писмо и сме одобрени по проект патронажна грижа, където заедно с Община Сунгурларе ще стартираме в момента, в който бъде подписан договора, тъй като трябва да бъдат представени документи в рамките, на който ще купим две коли и ще обгрижваме жителите на нашата община. Наистина вчера се почувствах много, много тежко заради абсолютната дезинформираност на хората. Такива клетки има в Бургас. В много общини поставени. Няма място за тревога. Това, което казах и на там присъстващите журналисти е и още снощи проведох разговор с Предприятие за управление опазване дейностите на околната среда, тъй като те под шапката на Министерството на околната среда са водещият бенефициент, ние сме партньори заедно с още четири общини, в абсолютно всички общини, в по-голямата част от тях, дори в градовете са тези площадки. Става дума за временно съхраняване и не третиране, а транспортиране веднага на тези отпадъци, батерии. Не искам да се спекулира. В тази връзка много скоро ще организираме една експертна среща, защото е хубаво да чуете наистина от първа ръка, експертна, от представители на министерството за какво става дума и това че задължението на Общината да има подобни пунктове за съхранение, вместо да плащаме с бюджетни пари сме една от пилотните четири общини и ще получим за това външни пари без да отделяме бюджетни средства. И хайде нека да спрем с това плащане на данъци, защото аз съм също жител на тази община, също знам колко плащам, в крайна сметка жителите на гр. Созопол и гр. Черноморец са с доста по-голяма финасова тежест, независимо от всичко никога не сме делили населените места и за всяко едно населено место, извинете ме за емоцията, но аз изживявам всяка една задача, която работим, за всяко едно населено място там, където е имало възможност сме кандидатствали. Там, където е имало възможност сме получили парите. Благодаря ви.
К. Стоянова: Само да допълня, че за тази среща, която г-жа Чапевова каза, че искаме да проведем с Министерството на околната среда, аз имах такава среща преди двадесетина дни, тъй като и предният път аз ви казах, че там ние трябва да осигурим допълнителни работни места, като няма да обременяваме щата, ще направим вътрешни преструктурирания, получим ли информация за насрочване на такава среща ще се обадя в Общинският съвет да ви поканят вас, общинските съветници, защото е важно вие също да присъствате там, да бъдете информирани и да сте запознати. Не можем да бъдем всички компетентни, защото не сме специалисти в тази област, но общо взето да чуете специалистите какво казват.
Кр. Германова: Благодаря Ви, г-жо Стоянова и г-жо Чапевова. Други въпроси или коментари имате ли колеги?
Р. Димитров: Не разбрах ще се спре ли строителството, защото това е желанието на населението?
К. Стоянова: Населението, казвам го в момента не може да се спре строителството. Това е проект швейцарски, пак Ви повтарям г-н Димитров. Няма как аз да издам заповед и да кажа спирам строителството. Няма как да издадем заповед. Затова ви казахме, още снощи сме провели разговори с Министерството на околната среда и водите и ще искаме среща с тях.
Кр. Германова: Имате думата г-жо Лулева.
Св. Лулева: Доколкото си спомням проекта, тогава бяха детайлно разгледани тези въпросни контейнери, които са поставени точно там за съхранение на опасните отпадъци. Като мога да кажа специалист в областта искам да ви попитам по-добре ли е тези всичките опасни отпадъци, говоря за батерии, акумулатори, флакони от бои т.н. да бъдат изхвърляни в едно заедно с битовите отпадъци. Това се практикува в цяла Европа и тези опасни отпадъци е задължително да се съхраняват на определени места. И тогава много подробно ни се представи какво представлява този контейнер. Дори имаше схема вътре в самата докладна по тази програма и ако си бяхте направили труда щяхте да разберете, че в тези контейнери е най-безопасно да се съхраняват тези отпадъци. Аз много добре си го спомням това нещо, защото го разгледах тогава. Върнете назад лентата и ще видите, погледнете си материалите, вие със сигурност ги имате и ще видите, че всичко е описано подробно там. Не мога да разбера какъв е проблема на жителите на Атия, при положение че тези контейнери, след като се съберат тези отпадъци се изнасят, те не се рециклират, те не се преработват. Те не стоят там во веки веков. Те се изнасят на едно определено място, където вече се третират по специален начин, защото това е изискването и така трябва да бъде. Не мога да разбера защо нагнетявате едно напрежение там в Атия при положение, че това е най-безопасният начин за съхранение на тези отпадъци и така трябва да бъде. Говорим не само за опасните отпадъци, говорим и че отделно трябва да се съхраняват и автомобилните гуми, отделно трябва да се съхраняват и строителните отпадъци. Дайте да мислим малко в перспектива как трябва да опазваме околната среда наистина и да се научим да разделяме отпадъците по категории и съответно да ги съхраняваме, да ги рециклираме и т.н. Стига вече с тези да не кажа нали нещо, но глупости. Благодаря.
Кр. Германова: Благодаря Ви г-жо Лулева. Имате думата г-н Димитров.
Р. Димитров: Значи Лулева, проблема не е в разделното събиране на тези опасни отпадъци. Проблема е на този терен, защото се пада точно все едно е върху покривите на къщите на хората. Това е проблема. Трябвало е някакъв друг терен да се намери.
Св. Лулева: Вие обяснихте ли им какво представляват контейнерите? Самите контейнери, че те са така направени тези контейнери, че няма опасност, когато се съхраняват в тях отпадъците да направят екологична катастрофа едва ли не в района. Те са точно такива специализирани.
Р. Димитров: Точно това се опитаха с еколожката да им обяснят, ама Вие трябваше да дойдете да им обясните, те само викаха.
Кр. Германова: А Вие за какво сте г-н Димитров?
Св. Лулева: Ама чакайте малко.
Р. Димитров: Добре, питайте аз не ги ли дръпнах встрани.
Св. Лулева: Извинявам се още веднъж.
Кр. Германова: Научете се да бъдете всички достатъчно компетентни и тогава когато участвате в едно събрание с хора да можете да разясните работата, която вършите тука в този Общински съвет. В едно е права г-жа Лулева, че всички ние имахме информация за тези контейнери и когато се изправяме с гражданите, които са, да, нашият коректив и те са важно звено в местното самоуправление, защото те могат да бъдат много бдителни затова дали нещата се случват в правилната посока, но гражданите не могат да бъдат нито съд, нито да бъдат мястото, което да дава справедливост за това дали едно нещо е правилно или не. Те могат да бъдат само коректив и нашата работа, като общински съветници е да разясним какво, как и по какъв начин и защо сме взели това решение, защо сме гласували ЗА или ПРОТИВ. Но това може да се случи тогава, когато сме изцяло запознати с това, което гласуваме. Когато не сме, много ви моля колеги, не взимайте отношение, защото вие самите излизате некомпетентни. Приключвам разговора и тази тема, защото вече започваме да се откланяме настрани. Има ли други въпроси към и.д.Кмета на Общината? Няма. Имате думата г-жо Стоянова.
П. Стоянова: Искам да стана права.
Кр. Германова: Ще Ви моля на микрофона.
П. Стоянова: Да. Г-жо Председател, уважаеми общински съветници, г-жо Кмет и всички присъстващи. Ставам да ви информирам за състоянието, в което аз изпаднах тази сутрин. Аз, пред вас, с трети мандат кметски наместник на Присад бях линчувана от Сдружение съмишленици с.Присад. Линчуването се състоеше в това, беше поканен някакъв репортер не знам от Искра ли беше от къде, пожелах да се представи, дойде г-жа Ванча Байлова, съпругът и председател на сдружението Михо Янчев, дойдоха група тяхна, заобиколиха ме в един кръг, започнаха да ме блъскат от една ръка на друга и г-жа Ванчева ме обсипа с безброй ругатни, с безброй небивалици, с безброй некадърности спрямо мен, спрямо всички в Община Созопол, които не работим за гражданите на тази община. Аз мисля, че винаги съм ви информирала чрез докладни, чрез устни разговори какво се случва в Присад. Сега в момента положението е нагнетено заради това, че ние нямаме помпена станция. Вие знаете много добре всички, какъв беше резултата от помпената станция. Аз бях привиквана в разстояние на 6 г. в Икономическа полиция да давам обяснения. Това нещо се амортизира, тази помпена станция я разбиха. Днес ме блъскаше един човек, който е на седемдесет и не знам колко години относно това, който ме е давал много пъти на прокуратурата и продължава да прави същото нещо. Аз не мога повече да се защитавам по никакъв начин от небивалиците, които сдружението изнася в пространството това, което се случи в Присад. За водата съм направила в момента следното: направихме пробен режим след консултации и с Пламен Парашкевов. Назначи той там разпореждане на водомайстора, който е в Присад, въз основа на пробният режим направихме друг режим, който беше пусната заповед, представен график и въз основа на тази заповед, който график предложих аз, но със сондирано мнение на ВиК за това, че водата трябва да се подава в работното време на водомайстота, той идва от другаде от 08:00 до 18:00 вечерта, гражданите не бяха съгласни. Непрекъснато призовават във Фейсбук тяхната страница за неподчинение. Непрекъснато пишат компромати вътре. Дотам стигнах аз, че отидох сама да се защитя пред Омбудсмана, да се представя коя съм, чудовището на Присад и той пое ангажимента да води разговор с тях. И попитах какво би следвало да се направи в това Фейсбук пространство, за да се спрат тези неща, защото вярвам че аз не съм единственото страшилище за жителите на Присад и в страната има много такива хора. Мащабно, поставям въпроса г-жо Председател и пред Общинският съвет някъде да се направи нещо към оператори ли, към министерство ли какво. Зная, че в момента е демокрация. Другото, което съм направила, тъй като сега този режим не устройства гражданите, понеже те били от сутринта на работа до вечерта, докато се спира водата, изтича тази заповед. Следващото, което съм направила е график за нощно време да се пуска водата от 18:00 до 08:00 сутринта. Дано да се случи помирение. Не знаете в какво състояние изпаднах аз, жена на 65г. да бъда блъскана от младежи. Единият ме блъсне, отида в ръцете на другия, другият и репортерът на среща ми, не ме пускат да вляза в кметството, не ме пускат да се кача на маршрутката. Другото, което съм направила със разговори чрез общинското ръководство чрез кмета и директора на ВиК стигнахме до мнението да се направи втори сондаж, който да подпомогне водоизточника. Първият път беше за понеделник, за вторник сега имам уверението, че за четвъртък. Раберете г-да общински съветници, заповядайте в Присад, елате, помогнете. Нещо ужасно е. Нез нам какво е било снощи в Атия, само мога да си представям. Обадила съм се на 112, минала съм през Спешна помощ, сега отивам при началника на Полицията, от началника на Полицията отивам в Прокуратура Бургас. Така аз работя в Присад, откакто се е създало сдружението под ръководството на г-жа Ванча Байлова, така присъстващата в Атия и Михо Янчев с модератор Павел Вълчев, който непрекъснато ги пострекава. Последното, което получих като информация е да ме замерват с яйца, да хвърлят глупости, небивалици, но това вече сутринта ескалира. Ужас. Благодаря.
Т. Дамянов: Но Вие какво очаквате от нас?
Кр. Германова: Г-н Дамянов, да съм Ви дала думата?
П. Стоянова: Аз съм се обърнала към г-жа Германова. Аз ви запознавам и очаквам съдействие.
Кр. Германова: Благодаря г-жо Стоянова. Така. Колеги, преминаваме към нашата работа по дневния ред от заседанието. Не чухте ли в началото г-н Дамянов, че каза за ваша информация, да ви информирам.
К. Стоянова: Г-жо Германова, извинявам се може ли да ми дадете думата, просто да информирам общинските съветници за две неща.
Кр. Германова: Имате думата г-жо Стоянова.
К. Стоянова: Искам да ви информирам за две–три неща, които държа да ги знаете, за да не се получават недоразумения. Знаете, че в Присад имаше помпа, която е за напояване на дворовете на хората. Тази помпа беше разбита и там имаме досъдебно производство. С хората от Присад още преди две три години разговаряхме по следната тема: Общината не е частна фирма, ние сме сложени, избрани и назначени, за да предоставяме административни услуги на населението. Възможността да осигуряването на такъв вид услуга би следвало да е инициатива на самите граждани. Т.е. очаквахме предложение от регистрация на определено дружество, което да поиска от Общината да му бъде предоставена общинска собственост и те сами да организират, както заплащането на електроенергията, така стопанисването на помпата, така и контролът върху поливането и съответно отчитането на електроенергията. Този проблем е от няколко години, защото се осъществат трудности. Има Общо събрание, Общото събрание определят цена на декар, хората не са коректни, декларират, че напояват 2 дка, след това се оказва че са 5, наши хора от Общинска собственост правим комисии с кметство Присад, т.е. разбирате ли каква енергия и каква така, безмислено е за мен, затова защото в крайна сметка ние искаме да защитим един частен интерес и аз давам този пример, когато вие, във вашият собствен имот не може да се включите директно примерно канала е над нивото ви, вие си купувате помпа “аз я купувам, аз я оправям“ т.е би следвало гражданите сами да помислят как да си поливат. Сондажи ли ще бият, да са ангажирани сами към своята частна собственост. Така. И понеже ето сега се появява другия проблем с липсата на питейната вода. Това население, тъй като не се е осъществила през годината възможността сам да си осигуриш вода там чрез кладенец или какво, хората са свикнали да поливат с питейна вода. Сега се оказва, че не могат да поливат, защото ние даже сега в момента дори да поискат да я предадем, защото има досъдебно производство и докато не приключи не можем да предприемем никакви действия. Но оттам нататък се появява този проблем с използването на питейната вода за поливане. Аз я разбирам Пенка Стоянова, защото в крайна сметка всеки е отишъл да работи очаквайки не да получава награди и медали и благодарност, но очаквайки от хората да проявят някакво разбиране и тогава, когато отидат и грубо казвам тропат на масата „искаме“, да кажат “ние искаме, обаче също сме готови да направим това и това“ и за мен решаването на един проблем или на един въпрос са разговори, срещи, а не конфронтация, ескалация и физическа саморазправа. Доникъде няма да стигнем. Казвам ви ги тези неща, моля ви общински съветници, когато сте уведомени, когато знаете, че има някакъв проблем, дайте първо от извора да се осведомим. Аз също не знам много неща, и аз примерно не знам, но провеждаме разговори с Ганчо Тенев, примерно конкретно каква ще бъде тази сонда, какво ще направим. Преди да вземем отношение като изпълнителна, като законодателна власт да се информираме, да знаем какво да кажем на хората, защото тази дезинформация в хората довежда до ето тези неща. Благодаря ви.
Кр. Германова: Благодаря, г-жо Стоянова. Така. Колеги, всички вие сте получили така предложения дневен ред, ведно с поканата за днешното заседание. Имате ли някакви предложения или допълнения към дневния ред? Няма.
Колеги, ще ви моля да гласуваме така предложения дневен ред.
С резултат от гласуването: „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1438

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
1. Докладна записка с вх. №393/ 13.06.2019г., от Петя Чапевова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околна среда/ПУДООС/ за безвъзмездно финансиране на проект: „Изграждане на улична канализация за квартали № 37, 38, 39, 47, 48 и 49 по плана на с. Равадиново, общ. Созопол”.
2. Докладна записка с вх. №402/ 17.06.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2019г.
3. Докладна записка с вх. №404/ 18.06.2019г., от Петя Чапевова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на заповед от Община Созопол в полза на ДФ „Земеделие”-РА, във връзка с авансови плащания по Договор № 02/07/2/0/00730 от 13.06.2018г. за изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система и съоръжения в селата Росен и Крушевец, Община Созопол”, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
4. Докладна записка с вх. №369/ 06.06.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол с идентификатор 63015.506.486, площ 383 кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – за земеделски труд и отдих по §4 ЗСПЗЗ.
5. Докладна записка с вх. №370/ 06.06.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол с идентификатор 63015.506.456, площ 384 кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – за земеделски труд и отдих по §4 ЗСПЗЗ.
6. Докладна записка с вх. №371/ 07.06.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол с идентификатор 63015.506.496, площ 250 кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – за земеделски труд и отдих по §4 ЗСПЗЗ.
7. Докладна записка с вх. №372/ 07.06.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ VI-159, кв.14 по плана на с.Индже войвода, община Созопол.
8. Докладна записка с вх. №380/ 10.06.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ IV-524,525 кв.41 по плана на с.Крушевец, община Созопол.
9. Докладна записка с вх. №396/ 14.06.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ V-492, кв.26 по плана на с.Индже войвода, община Созопол.
10. Докладна записка с вх. №397/ 14.06.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост с пл.№ 135.083, земеделска земя по плана на зона по §4 ЗСПЗЗ на с.Крушевец, община Созопол.
11. Докладна записка с вх. №398/ 14.06.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост с пл.№135.186, земеделска земя по плана на зона по §4 ЗСПЗЗ на с.Крушевец, община Созопол.
12. Докладна записка с вх. №399/ 14.06.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост с пл.№135.189, земеделска земя по плана на зона по §4 ЗСПЗЗ на с.Крушевец, община Созопол.
13. Докладна записка с вх. №400/ 14.06.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ с идентификатор 63029.501.208, с.Росен, община Созопол.
14. Докладна записка с вх. №401/ 17.06.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: 1.Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с.Равадиново, община Созопол. 2.Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 61042.501.391, с.Равадиново, община Созопол, с площ 774кв.м., идентичен с парцел III – 215, кв.41.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
15. Докладна записка с вх. №385/ 12.06.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Колектор „Смокиня“ до КПС “Каваци“, землище гр.Созопол, с цел изграждане на техническа инфраструктура към обект „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – II етап“.
16. Докладна записка с вх. №386/ 12.06.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.3.134 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, местност „Мисаря“, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане на имота за жилищно застрояване, за изграждане на „жилищна сграда“ и План за улична регулация /ПУП – ПУР/, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, за обект: „Второстепенна улица от О.Т.14 до О.Т. 32, завършваща с обръщало в ПИ67800.3.134“, местност „Мисаря“, землище гр.Созопол.
17. Докладна записка с вх. №387/ 12.06.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, в обхват на поземлен имот 134.093 , земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за „вилна сграда“ и План за улична регулация /ПУП – ПУР/, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, за обект: „Второстепенна улица от О.Т.230 до О.Т.230а“, земеделска територия в зона по § от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец.
18. Докладна записка с вх. №388/ 12.06.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 81178.40.98 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, местност „Ачмите“, землище гр.Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за обществено обслужване, за изграждане на сграда за обществено обслужване.
19. Докладна записка с вх. №389/ 12.06.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: 1.Оттегляне на Решение №392 от Протокол №18/08.02.2013година на Общински съвет Созопол, за допускане изработването на ПУП – ПРЗ, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.8.1005, местност „Каваците”, землище гр.Созопол и ПП за елементи на техническата инфраструктура.
2. Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на проект на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за ПИ с идентификатор 67800.8.1005, по КК на гр.Созопол, вид собственост частна, урбанизирана територия, с НТП „за почивен лагер“ и част 138м2/1106м2 от ПИ с идентификатор 67800.8.310, по КК на гр.Созопол, вид собственост - общинска публична, земеделска територия, с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, местност „Каваци“, землище на гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, за урегулиране и отреждане за: „курортно ваканционно селище, трафопост, магазини и заведение за хранене“.
3.Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.16, ал.1 от ЗУТ, за изработване на проект на ПУР, като към улица с О.Т. 28-32-33, одобрена със Заповед №610/27.10.2003г., на Кмета на Община Созопол, се проектира паркинг за сметка на ПИ с идентификатор 67800.8.1005 по КК, а в северна посока се проектира улица с О.Т. 28-29-30, осигуряваща достъп до съществуваща улица „Виа Понтика“, местност „Буджака“, землище Созопол.
4.Даване на предварително съгласие, на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, за провеждане на процедура по промяна предназначението на част 138м2/1106м2 от ПИ с идентификатор 67800.8.310 по КК, вид собственост - общинска публична, земеделска територия, с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, по КК, местност „Каваци“, землище гр. Созопол, извън границите на урбанизираната територия.
5.Даване на предварително съгласие, на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, за изработване на проект на ПУР, на улица с О.Т. 28-29-30, осигуряваща достъп до съществуваща улица „Виа Понтика“, местност „Буджака“, землище Созопол.
6. Одобряване, съгласно чл.124б, ал1 от ЗУТ, на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ, за изработване на: проект на ПУП-ПРЗ и проект на ПУР.

Кр. Германова: Преминаваме към първа точка от дневния ред Доклад на комисията по финанси. Давам думата на нейния председател г-жа Пенка Щерионова.
П. Щерионова: Уважаема г-жо Председател, г-жо Кмет, г-жо Зам.-кмет, г-н Гл.архитект, колеги и гости становище на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на петдесет и третото редовно заседание.
На 21.06.2019г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми, на което присъстваха Пенка Щерионова – Председател и членове на комисията Георги Пинелов, Иван Хаджиев и Неделчо Неделчев.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по следните докладни: Докладна записка с вх. №393/ 13.06.2019г., от Петя Чапевова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околна среда/ПУДООС/ за безвъзмездно финансиране на проект: „Изграждане на улична канализация за квартали № 37, 38, 39, 47, 48 и 49 по плана на с. Равадиново, общ. Созопол”.
По време на комисията вносителят направи следното допълнение – в т.1 от проекта за решение след думите „по плана на с. Равадиново, общ. Созопол” да се добави „и на основание § 5, т.73 от ДР на ЗИД на ЗУТ допълва годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019, приета с Решение № 1304/25.01.2019 в Раздел VІІІ „ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ”
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната, ведно с направеното допълнение.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате така предложения проект за решение, ведно с допълнението на комисията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 Румен Димитров За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 Стою Недин За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1439
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с риска, за здравето и живота на населението в новоизградените квартали на с.Равадиново , касаеща нуждата от изграждане на канализация определя, като приоритет реализирането на проект „Изграждане на улична канализация за квартали № 37, 38, 39, 47, 48 и 49 по плана на с. Равадиново, общ. Созопол” и на основание § 5, т.73 от ДР на ЗИД на ЗУТ допълва годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019, приета с Решение № 1304/25.01.2019 в Раздел VІІІ „ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ”
2. Дава съгласие за кандидатстване с проект „Изграждане на улична канализация за квартали № 37, 38, 39, 47, 48 и 49 по плана на с. Равадиново, общ. Созопол” пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда за бевзъзмездно финансиране.

Кр. Германова: Имате думата, г-жо Чапевова. Може да кажете няколко думи, за това което в моментна одобрихме.
П. Чапевова: Благодаря за което. Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда, всяка година на управителен съвет решава приоритетите в област води, в област отпадъци и т.н. И тъй като много редовно следим какво решават видях, че приоритетно е за населени места, които са в двукилометровата зона до морето. Вие, с ваше Решение сте гласували и сте дали отстъпени права на строеж, както и сте дали разрешение да продаде Общината места в Равадиново за ново строителство и това е с въпросните няколко квартала, които имат изграден водопровод, но нямат канализция, така че този проект цели Общината изготви техническият проект, имаме строително разрешение и в момента да кандидатстваме, за да получим безвъзмездна помощ, като имаме така и гаранцията, че ще я получим, за да изградим канализацията, да могат тези нови имоти, които започват да строят, те ще бъдат включени на практика директно вече в пречиствателната станция, тъй като селото знаете, че е включено към пречиствателната станция, пак с проект финансиран от ПУДООС с каналната помпена станция и колектора, който води до пречиствателната станция. Благодаря.
Кр. Германова: Благодарим Ви, г-жо Чапевова. Надявам се този път колегите да разбраха за какво става въпрос и да не създаваме напрежение в отделните населени места. Похвално е, тогава когато Общината се грижи за имоти, които са предварително дадени и не се чудят хората как и по какъв начин да организират каналите си. Имате думата г-жо Щерионова за следващата докладна.
П. Щерионова: Докладна записка с вх. №402/ 17.06.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2019г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги, както при всяка една актуализация имате думата за въпроси и коментари по актуализацията. В момента, в който приключим с въпросите и коментарите влизаме в процедура на гласуване. Имате ли някакви въпроси или коментари по докладната? Няма. В такъв случай влизаме в процедура на гласуване. Имате думата г-жо Председател, да зачетете едно по едно перата, които да подлагам на гласуване.
било намаление става
П. Щерионова: § 52-03 – придобиване на друго 15 400лв. 140лв. 15 260лв.
оборудване, машини и съоръжения било намаление става
в т.ч.
-Изграждане на оптична мрежа и
видеонаблюдение в Общински лесопарк
„Света Марина“ гр.Созопол 15 400лв. 140лв. 15 260лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 Румен Димитров За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 Стою Недин За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

било увеличение става
П. Щерионова: § 52-06 –изграждане на 17 740лв. 140 лв. 17 880лв. инфраструктурни обекти: било увеличение става
в т.ч.
-Технически проект за обновяване на
Градски парк в УПИ I кв.59 ПИ 67800.504.303
по КК на гр.Созопол 17 740лв. 140лв. 17 880лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 Румен Димитров За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 Стою Недин За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

П. Щерионова: -Дейност 622 „Озеленяване” - извършва компенсирани промени на разходите в обема на общите разходи за дейността в частта за капиталови разходи, както следва.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 Стою Недин За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

било увеличение става
П. Щерионова:§ 10-00 – издръжка 300 000лв. 140 000лв. 440 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 124 000лв. 140 000лв. 264 000лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 Стою Недин За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

било намаление става
П. Щерионова: § 52-06 –изграждане на 1 004 441лв. 140 000лв. 864 441лв.
инфраструктурни обекти: било намаление става
в т.ч.
-Частична рекултивация на Клетка 1 и
Клетка 2 съгл.план за рекултивация на
РДНО – Етап 1 СМР 663 361лв. 140 000лв. 523 361лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 Стою Недин За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

П. Щерионова: -Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“ - извършва компенсирани промени на разходите в обема на общите разходи за дейността, както следва.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 Стою Недин За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

П. Щерионова: 1.1.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в дейности и параграфи, както следва.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 Стою Недин За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

П. Щерионова: 1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2019г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 Стою Недин За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1440

Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2019г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2019г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 622 „Озеленяване” - извършва компенсирани промени на разходите в обема на общите разходи за дейността в частта за капиталови разходи, както следва:

било намаление става
§ 52-03 – придобиване на друго 15 400лв. 140лв. 15 260лв.
оборудване, машини и съоръжения
било намаление става
в т.ч.
-Изграждане на оптична мрежа и
видеонаблюдение в Общински лесопарк
„Света Марина“ гр.Созопол 15 400лв. 140лв. 15 260лв.


било увеличение става
§ 52-06 –изграждане на 17 740лв. 140 лв. 17 880лв.
инфраструктурни обекти:

било увеличение става
в т.ч.
-Технически проект за обновяване на
Градски парк в УПИ I кв.59 ПИ 67800.504.303
по КК на гр.Созопол 17 740лв. 140лв. 17 880лв.


-Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“ - извършва компенсирани промени на разходите в обема на общите разходи за дейността, както следва:

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 300 000лв. 140 000лв. 440 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 124 000лв. 140 000лв. 264 000лв.било намаление става
§ 52-06 –изграждане на 1 004 441лв. 140 000лв. 864 441лв.
инфраструктурни обекти:
било намаление става
в т.ч.
-Частична рекултивация на Клетка 1 и
Клетка 2 съгл.план за рекултивация на
РДНО – Етап 1 СМР 663 361лв. 140 000лв. 523 361лв.

П. Щерионова: 2.Въз основа на приетите решения по т.1.1 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2019г./Приложение №1/ било намаление става
Общо капиталови разходи: 4 854 633лв. 140 000 4 714 633лв.
в т.ч. от:
-собствени средства за местни
дейности 3 113 558лв. 140 000 2 973 558лв.
Кр. Германова: Колеги моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 Стою Недин За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1441

2.Въз основа на приетите решения по т.1.1 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2019г./Приложение №1/
било намаление става
Общо капиталови разходи: 4 854 633лв. 140 000 4 714 633лв.
в т.ч. от:
-собствени средства за местни
дейности 3 113 558лв. 140 000 2 973 558лв.


П. Щерионова: Докладна записка с вх. №404/ 18.06.2019г., от Петя Чапевова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на заповед от Община Созопол в полза на ДФ „Земеделие”-РА, във връзка с авансови плащания по Договор № 02/07/2/0/00730 от 13.06.2018г. за изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система и съоръжения в селата Росен и Крушевец, Община Созопол”, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 Стою Недин За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1442

1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” - РА в размер на 2 390 205,08лв. ( два млн триста и деветдесет хиляди двеста и пет лв. и осем ст), за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №02/07/2/0/00730 от 13.06.2018г., сключен между Община Созопол и ДФ „Земеделие” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 за изпълнение на Проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система и съоръжения в селата Росен и Крушевец, Община Созопол”.
2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” - РА в размер на 478 041,01лв. (четиристотин седемдесет и осем хиляди четиридесет и един лв и една ст.), за обезпечаване на 100 % от заявения размер на разходите за ДДС върху авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №02/07/2/0/00730 от 13.06.2018г., сключен между Община Созопол и ДФ „Земеделие” – РА по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 за изпълнение на Проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система и съоръжения в селата Росен и Крушевец, Община Созопол”.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да подготви необходимите документи, свързани със Заявките за авансово плащане и финансиране на ДДС върху разходите по авансово плащане по договор № 02/07/2/0/00730 от 13.06.2018г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” - РА.

Кр. Германова: Колеги, преминаваме към втора точка от дневния ред Доклад на комисията по туризъм,стопанска политика и общинска собственост. Давам думата на Председателката на комисията да зачете становището на комисията.
Св. Лулева: Уважаема г-жо Председател, г-жо Кмет, г-жо Зам.-кмет, колеги и гости, Становище на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на петдесет и третото редовно заседание.
На 21.06.2019г. от 14:15 часа, се проведе заседание на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост, на което присъстваха Светлана Лулева – Председател и членове на комисията: Янчо Георгиев и Тодор Дамянов.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – и.д.Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по следните докладни: Докладна записка с вх. №369/ 06.06.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол с идентификатор 63015.506.486, площ 383 кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – за земеделски труд и отдих по §4 ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 Стою Недин За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1443

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.486 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот- четиристотин осемдесет и шест/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, с площ 383 кв.м./триста осемдесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“, начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, номер по предходен план – 001486, при граници на имота: 63015.506.487, 63015.506.580, 63015.506.8, 63015.506.7, 63015.506.6.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост Общински Съвет Созопол одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 4 450,00лв./четири хиляди четиристотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка №2019ЕО038/29.05.2019г. от „ВАЛ ЕКСПЕРТ“ ЕООД - независим лицензиран оценител от Камарата на независимите оценители в България, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. №370/ 06.06.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол с идентификатор 63015.506.456, площ 384 кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – за земеделски труд и отдих по §4 ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 Стою Недин За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1444

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2019г.”, приета с Решение №1304/25.01.2019г. на Общински съвет Созопол., като включва недвижим имот – частна общинска собственост,представляващ: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.456 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот- четиристотин петдесет и шест/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, с площ 384 кв.м./триста осемдесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“, начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, номер по предходен план – 001456, при граници на имота: 63015.506.459, 63015.506.593, 63015.506.201, 63015.506.200.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.456 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот- четиристотин петдесет и шест/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, с площ 384 кв.м./триста осемдесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“, начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, номер по предходен план – 001456, при граници на имота: 63015.506.459, 63015.506.593, 63015.506.201, 63015.506.200.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост Общински Съвет Созопол одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 4 500,00лв./четири хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка №2019ЕО040/29.05.2019г. от „ВАЛ ЕКСПЕРТ“ ЕООД - независим лицензиран оценител от Камарата на независимите оценители в България, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №371/ 07.06.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол с идентификатор 63015.506.496, площ 250 кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – за земеделски труд и отдих по §4 ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 Стою Недин За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1445

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.496 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот- четиристотин деветдесет и шест/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, с площ 250 кв.м./двеста и петдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“, начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, номер по предходен план – 001496, стар идентификатор – 63015.505.125, при граници на имота: 63015.506.592, 63015.506.79.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост Общински Съвет Созопол одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 2 900,00лв./две хиляди и деветстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка №2019ЕО039/29.05.2019г. от „ВАЛ ЕКСПЕРТ“ ЕООД - независим лицензиран оценител от Камарата на независимите оценители в България, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. №372/ 07.06.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ VI-159, кв.14 по плана на с.Индже войвода, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 Стою Недин За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1446

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва раздел III на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2019г.”, приета с Решение №1304/25.01.2019г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: 155 кв.м.ид.ч./сто петдесет и пет квадратни метра идеални части/ от Урегулиран поземлен имот VI-159 /шест римско за имот с планоснимачен номер сто петдесет и девет/ в кв.14 /четиринадесет/ целия с площ 385 кв.м./триста осемдесет и пет квадратни метра/, по плана на с.Индже войвода, община Созопол, одобрен със заповед № 132/2001г., 656/2001г., при граници на имота: Север: УПИ XIII- за дере, УПИ III- 157, Изток: УПИ III- 157, Юг: улица, Запад: УПИ VII-160.
2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците С. Я. Х.в, ЕГН...... и Д. Г. Г. ЕГН ....чрез продажба на: 155 кв.м.ид.ч./сто петдесет и пет квадратни метра идеални части/ от Урегулиран поземлен имот VI-159 /шест римско за имот с планоснимачен номер сто петдесет и девет/ в кв.14 /четиринадесет/ целия с площ 385 кв.м./триста осемдесет и пет квадратни метра/, по плана на с.Индже войвода, община Созопол, одобрен със заповед № 132/2001г., 656/2001г., при граници на имота: Север: УПИ XIII- за дере, УПИ III- 157, Изток: УПИ III- 157, Юг: улица, Запад: УПИ VII-160.
3. Одобрява експертна оценка №364/03.06.2019г. на независим лицензиран оценител в размер на 1 334,00лв./хиляда триста тридесет и четири лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. №380/ 10.06.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ IV-524,525 кв.41 по плана на с.Крушевец, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 Стою Недин За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1447

1.Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва раздел III на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2019г.”, приета с Решение №1304/25.01.2019г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: 95 кв.м./деветдесет и пет квадретни метра идеални части/ от УПИ IV-524,525/четири римско за имот с планоснимачен номер петстотин двадесет и четири, петстотин двадесет и пет/, кв.41/четиридесет и едно/, по плана на с.Крушевец, община Созопол, одобрен със Заповед №РД-09-233/86г., целият с площ 800кв.м./осемстотин квадратни метра/, при граници на имота: Север – улица, Изток – улица, Юг- УПИ V-519, Запад – УПИ III-523.
2.Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците Ф. Д. Д.., ЕГН ..... и З. С. Т. с ЕГН ........ чрез продажба на: 95кв.м./деветдесет и пет квадретни метра идеални части/ от УПИ IV-524,525/четири римско за имот с планоснимачен номер петстотин двадесет и четири, петстотин двадесет и пет/, кв.41/четиридесет и едно/, по плана на с.Крушевец, община Созопол, одобрен със Заповед №РД-09-233/86г., целият с площ 800кв.м./осемстотин квадратни метра/, при граници на имота: Север – улица, Изток – улица, Юг- УПИ V-519, Запад – УПИ III-523.
3.Одобрява експертна оценка №366/03.06.2019г. на независим лицензиран оценител в размер на 1 258,00лв./хилядa двеста петдесет и осем/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
4.Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. №396/ 14.06.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ V-492, кв.26 по плана на с.Индже войвода, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 Румен Димитров Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 Стою Недин За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1448

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва раздел III на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2019г.”, приета с Решение №1304/25.01.2019г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: 75 кв.м.ид.ч./седемдесет и пет квадратни метра идеални части/ от УПИ V-492/пет римско за имот с пл.номер четиристотин деветдесет и две/, кв.26 /двадесет и шест/ по плана на с.Индже войвода, община Созопол, одобрен със Заповед №132 и 656/2001г., целият с площ 350кв.м./триста и петдесет квадратни метра/, при граници: Север: УПИ I-493, Изток – УПИ IV-491, Юг - УПИ IV-491, Запад – улица.
2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика – К. Н. Ц. ЕГН ...... чрез продажба на: 75 кв.м.ид.ч./седемдесет и пет квадратни метра идеални части/ от УПИ V-492/пет римско за имот с пл.номер четиристотин деветдесет и две/, кв.26 /двадесет и шест/ по плана на с.Индже войвода, община Созопол, одобрен със Заповед №132 и 656/2001г., целият с площ 350кв.м./триста и петдесет квадратни метра/, при граници: Север: УПИ I-493, Изток – УПИ IV-491, Юг - УПИ IV-491, Запад – улица.
3. Одобрява експертна оценка №373/10.06.2019г. на независим лицензиран оценител в размер на 645,00лв./шестстотин четиридесет и пет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. №397/ 14.06.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост с пл.№ 135.083, земеделска земя по плана на зона по §4 ЗСПЗЗ на с.Крушевец, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 Румен Димитров За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 Стою Недин За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1449

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2019г.”, приета с Решение №1304/25.01.2019г. на Общински съвет Созопол., като включва недвижим имот – частна общинска собственост,представляващ: Поземлен имот с планоснимачен №135.083/сто тридесет и пет точка осемдесет и три/ по плана на зона по §4 ЗСПЗЗ на с.Крушевец, община Созопол, одобрен със Заповед №РД 09-302/14.07.2004г., с площ 1 830кв.м./хиляда осемстотин и тридесет квадратни метра/, при граници на имота: Север – имот пл.№135.52, Изток - имот с пл.№135.082, Юг- имот пл.№135.085 , Запад – имот пл.№135.084.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с планоснимачен №135.083/сто тридесет и пет точка осемдесет и три/ по плана на зона по §4 ЗСПЗЗ на с.Крушевец, община Созопол, одобрен със Заповед №РД 09-302/14.07.2004г., с площ 1 830кв.м./хиляда осемстотин и тридесет квадратни метра/, при граници на имота: Север – имот пл.№135.52, Изток - имот с пл.№135.082, Юг- имот пл.№135.085 , Запад – имот пл.№135.084.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост Общински Съвет Созопол одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 14 840,00лв./четиринадесет хиляди осемстотин и четиридесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка №371/10.06.2019г. независим лицензиран оценител от Камарата на независимите оценители в България, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. №398/ 14.06.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост с пл.№135.186, земеделска земя по плана на зона по §4 ЗСПЗЗ на с.Крушевец, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 Румен Димитров За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 Стою Недин За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1450

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2019г.”, приета с Решение №1304/25.01.2019г. на Общински съвет Созопол., като включва недвижим имот – частна общинска собственост,представляващ: Поземлен имот с планоснимачен №135.186/сто тридесет и пет точка сто осемдесет и шест/ по плана на зона по §4 ЗСПЗЗ на с.Крушевец, община Созопол, одобрен със Заповед №РД 09-302/14.07.2004г., с площ 1019кв./хиляда и деветнадесет квадратни метра/, при граници на имота: Север – имот пл.№135.185, Изток - имот с пл.№135.145, Юг- улица, Запад – УПИ II-123.187.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с планоснимачен №135.186/сто тридесет и пет точка сто осемдесет и шест/ по плана на зона по §4 ЗСПЗЗ на с.Крушевец, община Созопол, одобрен със Заповед №РД 09-302/14.07.2004г., с площ 1019кв./хиляда и деветнадесет квадратни метра/, при граници на имота: Север – имот пл.№135.185, Изток - имот с пл.№135.145, Юг- улица, Запад – УПИ II-123.187.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост Общински Съвет Созопол одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 8 263лв./осем хиляди двеста шестдесет и три лева/, съгласно изготвена пазарна оценка №371/10.06.2019г. независим лицензиран оценител от Камарата на независимите оценители в България, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. №399/ 14.06.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост с пл.№135.189, земеделска земя по плана на зона по §4 ЗСПЗЗ на с.Крушевец, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 Румен Димитров За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 Стою Недин За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1451

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2019г.”, приета с Решение №1304/25.01.2019г. на Общински съвет Созопол., като включва недвижим имот – частна общинска собственост,представляващ: Поземлен имот с планоснимачен №135.189/сто тридесет и пет точка сто осемдесет и девет/ по плана на зона по §4 ЗСПЗЗ на с.Крушевец, община Созопол, одобрен със Заповед №РД 09-302/14.07.2004г., с площ 574 кв.м/петстотин седемдесет и четири квадратни метра/, при граници на имота: Север – улица, Изток . имот с пл.№135.190, Юг- улица, Запад – имот с пл.№135.188.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с планоснимачен №135.189/сто тридесет и пет точка сто осемдесет и девет/ по плана на зона по §4 ЗСПЗЗ на с.Крушевец, община Созопол, одобрен със Заповед №РД 09-302/14.07.2004г., с площ 574 кв.м/петстотин седемдесет и четири квадратни метра/, при граници на имота: Север – улица, Изток . имот с пл.№135.190, Юг- улица, Запад – имот с пл.№135.188.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост Общински Съвет Созопол одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 4 655,00лв./четири хиляди шестстотин петдесет и пет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка №372/10.06.2019г. независим лицензиран оценител от Камарата на независимите оценители в България, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. №400/ 14.06.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ с идентификатор 63029.501.208, с.Росен, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 Румен Димитров За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 Стою Недин За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1452

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва раздел III на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2019г.”, приета с Решение №1304/25.01.2019г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: 40кв.м.ид.ч./четиридесет квадратни метра идеални части/ от УПИ с идентификатор 63029.501.208/ЕКАТТЕ – шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста и осем/, по КККР на с.Росен, община Созопол, одобрени със Заповед №РД 18-56/29.09.2015г. на ИД на АГКК, целият с площ 840кв.м./осемстотин и четиридесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП – ниско застрояване/до 10м/, при граници: 63029.501.207, 63029.501.202, 63029.501.9521, 63029.501.9504.
2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика С. И. Н. ЕГН .... чрез продажба на: 40 кв.м.ид.ч./четиридесет квадратни метра идеални части/ от УПИ с идентификатор 63029.501.208/ЕКАТТЕ – шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста и осем/, по КККР на с.Росен, община Созопол, одобрени със Заповед №РД 18-56/29.09.2015г. на ИД на АГКК, целият с площ 840кв.м./осемстотин и четиридесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП – ниско застрояване/до 10м/, при граници: 63029.501.207, 63029.501.202, 63029.501.9521, 63029.501.9504.
3. Одобрява експертна оценка №367/07.06.2019г. на независим лицензиран оценител в размер на 584,00лв./петстотин осемдесет и четири лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. №401/ 17.06.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: 1.Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с.Равадиново, община Созопол. 2.Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 61042.501.391, с.Равадиново, община Созопол, с площ 774кв.м., идентичен с парцел III – 215, кв.41.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 Румен Димитров За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 Стою Недин За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1453

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва раздел II от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2019г.”, приета с Решение №1304/25.01.2019г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот с идентификатор 61042.501.391 /ЕКАТТЕ - шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- триста деветдесет и едно/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-55/29.09.2015г. на ИД на АГКК, с.Равадиново, община Созопол, ул.“Христо Ботев“ №63, с площ 774 кв.м. /седемстотин седемдесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, при съседи: 61042.501.392, 61042.15.5, 61042.15.287, 61042.501.390, 61042.501.393, идентичен с парцел III – 215, кв.41.
2. Общински Съвет Созопол на основание чл.8 и чл.49а от Закона за общинската собственост във връзка с чл.29а от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост, приета от Общински съвет-Созопол , одобрява учредяване отстъпено право на строеж на лице с установени жилищни нужди без провеждане на търг или конкурс в полза на лицето Х. И. И. ЕГН ....., с адрес: гр.Созопол, ул........ за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ – 150 кв.м/сто и петдесет квадратни метра/ в Урегулиран поземлен имот с идентификатор 61042.501.391 /ЕКАТТЕ - шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- триста деветдесет и едно/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-55/29.09.2015г. на ИД на АГКК, с.Равадиново, община Созопол, ул.“Христо Ботев“ №63, с площ 774 кв.м. /седемстотин седемдесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, идентичен с парцел III – 215, кв.41, при съседи: 61042.501.392, 61042.15.5, 61042.15.287, 61042.501.390, 61042.501.393, актуван с АЧОС №4319/03.08.2016г.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.2, възлизаща на стойност 4 533,00 лв./четири хиляди петстотин тридесет и три лева/, съгласно изготвена пазарна оценка №374/10.06.2019г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.


Кр. Германова: Благодаря Ви, г-жо Лулева. Преминаваме към следващата точка от дневния ред - доклада на комисията по устройство на територията. Давам думата на г-н Чакъров – Председател на комисията да докладва становището.
Т. Чакъров: Здравейте, колеги! Становище на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на петдесет и третото редовно заседание.
На 21.06.2019г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации, на което присъстваха всичките и членове.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №385/ 12.06.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Колектор „Смокиня“ до КПС “Каваци“, землище гр.Созопол, с цел изграждане на техническа инфраструктура към обект „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – II етап“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
С РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 Румен Димитров За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 Стою Недин За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1454
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план –парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Колектор „Смокиня“ до КПС “Каваци“, землище гр.Созопол, с цел изграждане на техническа инфраструктура към обект „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – II етап“, с трасе и сервитут в части от ПИ, с идентификатори 67800.54.145, 67800.53.45 и 67800.45.28 по КК на гр.Созопол, общинска собственост .
Решението да се съобщи по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ и може да се обжалва, по реда на чл.215 от ЗУТ, пред АС – Бургас в 30-дневен срок от обнародването в ДВ.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. №386/ 12.06.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.3.134 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, местност „Мисаря“, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане на имота за жилищно застрояване, за изграждане на „жилищна сграда“ и План за улична регулация /ПУП – ПУР/, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, за обект: „Второстепенна улица от О.Т.14 до О.Т. 32, завършваща с обръщало в ПИ67800.3.134“, местност „Мисаря“, землище гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
С РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 Румен Димитров За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 Стою Недин За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1455
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.3.134 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мисаря“, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане на имота за жилищно застрояване, за изграждане на „жилищна сграда“ и План за улична регулация, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, за обект: „Второстепенна улица от О.Т.14 до О.Т.32, завършваща с обръщало в ПИ67800.3.134“, местност „Мисаря“, землище гр.Созопол.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 60%, кота корниз Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,5 и минимална площ за озеленяване 40%.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – ПРЗ и ПУР, да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданията за изработване на проект за ПУП – ПРЗ и ПУР.
3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29, ал.1 (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.), от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасета на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП. Срока на валидност на предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на решението.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. №387/ 12.06.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, в обхват на поземлен имот 134.093 , земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за „вилна сграда“ и План за улична регулация /ПУП – ПУР/, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, за обект: „Второстепенна улица от О.Т.230 до О.Т.230а“, земеделска територия в зона по § от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
С РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 Румен Димитров За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 Стою Недин За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1456
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №134.093, земеделска територия, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за „вилна сграда“ и План за улична регулация, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, за обект: „Второстепенна улица от О.Т.230 до О.Т.230а“, земеделска територия, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ да се отредени за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – ПРЗ и ПУР, да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданията за изработване на проект за ПУП – ПРЗ и ПУР.
3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29, ал.1 (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.), от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасета на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП. Срока на валидност на предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на решението.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. №388/ 12.06.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 81178.40.98 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, местност „Ачмите“, землище гр.Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за обществено обслужване, за изграждане на сграда за обществено обслужване.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
С резултат от гласуването: „За” – 14 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1457
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 81178.40.98 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, местност „Ачмите“, землище гр.Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за обществена обслужване.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 60%, кота корниз Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,5 и минимална площ за озеленяване 30%.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – ПРЗ, да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданията за изработване на проект за ПУП – ПРЗ и ПУР.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. №389/ 12.06.2019г., от Катя Стоянова – и.д. Кмет на Община Созопол, относно: 1.Оттегляне на Решение №392 от Протокол №18/08.02.2013година на Общински съвет Созопол, за допускане изработването на ПУП – ПРЗ, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.8.1005, местност „Каваците”, землище гр.Созопол и ПП за елементи на техническата инфраструктура.
2. Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на проект на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за ПИ с идентификатор 67800.8.1005, по КК на гр.Созопол, вид собственост частна, урбанизирана територия, с НТП „за почивен лагер“ и част 138м2/1106м2 от ПИ с идентификатор 67800.8.310, по КК на гр.Созопол, вид собственост - общинска публична, земеделска територия, с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, местност „Каваци“, землище на гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, за урегулиране и отреждане за: „курортно ваканционно селище, трафопост, магазини и заведение за хранене“.
3.Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.16, ал.1 от ЗУТ, за изработване на проект на ПУР, като към улица с О.Т. 28-32-33, одобрена със Заповед №610/27.10.2003г., на Кмета на Община Созопол, се проектира паркинг за сметка на ПИ с идентификатор 67800.8.1005 по КК, а в северна посока се проектира улица с О.Т. 28-29-30, осигуряваща достъп до съществуваща улица „Виа Понтика“, местност „Буджака“, землище Созопол.
4.Даване на предварително съгласие, на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, за провеждане на процедура по промяна предназначението на част 138м2/1106м2 от ПИ с идентификатор 67800.8.310 по КК, вид собственост - общинска публична, земеделска територия, с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, по КК, местност „Каваци“, землище гр. Созопол, извън границите на урбанизираната територия.
5.Даване на предварително съгласие, на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, за изработване на проект на ПУР, на улица с О.Т. 28-29-30, осигуряваща достъп до съществуваща улица „Виа Понтика“, местност „Буджака“, землище Созопол.
6. Одобряване, съгласно чл.124б, ал1 от ЗУТ, на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ, за изработване на: проект на ПУП-ПРЗ и проект на ПУР.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
С РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 Румен Димитров За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО РУСКОВ ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 Стою Недин За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1458
1. На основание чл.21 от ЗМСМА, във връзка с подадено искане вх.№26-00-393 от 12.03.2019г., от „ВИКТОРИЯ ГРУП КОРПОРЕЙШЪН“ ЕАД, Общински съвет Созопол оттегля свое Решение №392 от протокол №18/08.02.2013година.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет Созопол, разрешава да се изработи проект на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, с който от ПИ, с идентификатор 67800.8.1005 по КК и част 138м2/1106м2 от ПИ, с идентификатор 67800.8.310 по КК, местност „Каваци“, землище гр. Созопол, извън границите на урбанизираната територия, се урегулира един нов УПИ I-8.1005, в местност „Каваци“, землище на гр.Созопол, с отреждане за: „курортно ваканционно селище, трафопост, магазини и заведение за хранене“, с предвиденото в него свободно застрояване, с ограничителни линии, при спазване на следните параметри на застрояване за охранителна зона „А“ от ЗУЧК и устройствена зона за курорт и допълващи дейности, по действащия ОУП на Община Созопол, както следва - плътност на застрояване - 20%, К инт. мак.=0,5, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност. С ПУП част от ПИ67800.8.1005, с площ 138 м2, преминава към ПИ67800.8.310, като част от проектно УПИ V „за ОО“, по проект на Община Созопол.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.
ПУП – ПРЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗГ, ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, с: МК – НИНКН, гр.София и експлоатационните дружества -“ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
3. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.110, ал.1, т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 и чл.16, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет Созопол, разрешава да се изработи проект на План за улична регулация /ПУР/, като към улица с О.Т. 28-32-33, одобрена със Заповед №610/27.10.2003г., на Кмета на Община Созопол, се проектира паркинг а в северна посока се проектира улица с О.Т. 28-29-30, осигуряваща достъп до съществуваща улица „Виа Понтика“, местност „Буджака“, землище Созопол. С настоящето предложение 215м2 от ПИ, с идентификатор 67800.8.1005 по КК, се отреждат за паркинг към одобрена улица с О.Т. 28-32-33, а 112м2 попадат в обхвата на тази улица, съгласно приложената графична част.
4. На основание чл.21, ал.1,т.8, и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.17а, ал.1, т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Созопол, дава предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна предназначението на част 138м2/1106м2 от ПИ, с идентификатор 67800.8.310 по КК, вид собственост - общинска публична, земеделска територия, с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, местност „Каваци“, землище гр. Созопол, извън границите на урбанизираната територия. Срока на валидност на предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на решението.
5. На основание чл.21, ал.1,т.8, и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.17а, ал.1, т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Созопол, дава предварително съгласие за изработване на проект на ПУР, на улица с О.Т. 28-29-30, осигуряваща достъп до съществуваща улица „Виа Понтика“, местност „Буджака“, землище Созопол. Срока на валидност на предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на решението.
6. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1от ЗУТ и във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол, одобрява, задание за изработване на проект на ПУП-ПРЗ и проект на ПУР.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Кр. Германова: Благодаря Ви, г-н Чакъров. Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/


Протокола води:………...……..................
/М. Харитова/

Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет – Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен Управител на обл. Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...