:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №5/23.01.2008г.


ПРОТОКОЛ №5

Днес, 23.01.2008г., от 9:30 часа, Общински съвет – Созопол проведе Петото редовно заседание под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр. Созопол.
На заседанието присъстваха седемнадесет общински съветници, Панайот Рейзи – Кмет на община Созопол, Катя Стоянова – Зам.Кмет на община Созопол, Симеон Симеонов – Зам. Кмет на община Созопол, Веселина Спасова – секретар на общината, Диан Дунев – юрист на Общинския съвет, Богдан Йорданов – адвокат, Надежда Славова – юрист Общинска собственост, Галина Георгиева – юрист на Община Созопол, Калина Павлова – Директор Дирекция “Местни данъци и такси” Созопол, Румен Александров – Гл. архитект на Община Созопол, Йорданка Димитрова – Гл. специалист социални дейности, Кметове на кметства, представители на общинската администрация, граждани и гости.

Г–жа Германова, поздрави всички присъстващи в залата и откри Петото редовно заседание на Общински съвет – Созопол. По правилник, заседанието започва с питания към кмета и се даде думата на Общинските съветници за въпроси.
К.Гребенаров: Искам да се възползвам от възможността, тъй като това е първото заседание на Общински съвет след Новата година и отправям някои пожелания към гражданите, местната администрация и тук присъстващите. Първият въпрос е свързан с дадените обещания в предизборната кампания от нас, кандидатите за кметове а именно, обещания свързани с проверка на всички сделки свързани с недвижимо имущество – общинска собственост и по точно прави ли се нещо и ако се прави, какво е то и ще бъде ли официално съобщено на всички граждани на общината. Задавам въпроса си във връзка с това че всички наши избиратели подкрепиха вашата кандидатура и ние сме длъжни да им предоставим тази информация. Друго което искам да допълня към това е, че такива проверки се извършват в Община Бургас и Община София и вече виждаме резултатите, бих си позволил като представител на тази политическа партия, която в момента управлява тези две общини, ако има проблеми с извършването на тази дейност да окажем съдействие, ако трябва обучение в помощ на специалисти на Община Созопол действително да извършват една качествена проверка. Благодаря Ви!
П.Рейзи: В момента в Общината се извършва Държавен финансов контрол по всички сделки, които са направени.Чакам да излязат резултатите от там и ще ви ги изнеса да ви ги кажа.Чисто и просто те сами дойдоха, нямаше нужда да ги предизвикваме. Дойдоха си сами, правят си проверките в момента. По отношение на сделките със земи и т.н., аз ги проверявам, така че ще изляза с един общ отчет тука пред вас, ще ви ги кажа наистина има ли извършени нарушения, няма ли. Но нека малко да навлезем в материята, защото не е тайна че, дори и да сме хора които участваме в администрацията от осем години, като мене, все пак толкова е много материята, кашата е огромна в Общината, но преди лятото ще се усети всичко, и ще го разберете Вие лично, като Общински съветници ще го знаете и ще можете да го кажете на своите симпатизанти..а и ще има общоградско събрание преди летния сезон, за правила и начини на действия за лятото, защото в крайна сметка колкото и да е желанието добро от страна на администрацията и от страна на вас Общинските съветници в полза на града, нямаме ли подкрепата на нашите съграждани нещата няма да се получат. После предстои и приемане на бюджет, в тоя бюджет на дълго и нашироко ще се откументират всички правила и начини за работата през съответната година. Благодаря Ви!
К.Германова: Има ли други въпроси към кмета? Г-н Бардуков!
Х.Бардуков: Аз имам едно питане, подадоха ми сигнал който проверих, значи към пътя за Бургас, г-н Кмете, има два кабела стърчащи, по точно в района на Света Марина и дали ще се предприеме нещо, може би са ви запознали, незнам дали са ви дали тази информация, тия два кабела не са обезопасени и крият така риск за хората.
П.Рейзи: Къде са?
Х.Бардуков: Точно между Санта Марина, по пътя за Созопол, отляво се пада, сега точно не мога да кажа, трябва да се видят от лявата страна, към морето. Два стърчащи кабела има и то така доста дебели, единия по информация е със ток а другия е на БТК, дали е така незнам
П.Рейзи: Ще го проверим. Благодаря за информацията!
Х.Бардуков: И второто ми питане е, понеже научих от г-жа Германова, относно петролопровода, че се води подписка, дали има събрани подписи и какво ще предприеме община Созопол, има ли някакви дейности, тъй като доста от общините вече предприеха мерки да изкажат становище за този петролопровод. И дали можем да се сдобием и ние с такива екземпляри от подписката да събираме и ние.
П.Рейзи: Уважаеми Общински съветници, Кметове на села, знаете много добре че проблема с петролопровода стои от една година на линия, аз като бивш председател на Общинския съвет многократно коментирахме варианта “Референдум”. Не е тайна, че всички такива дебати тогава, всички стигнахме до извода че няма нужда от референдум. Референдума не е законосъобразна форма, защото в крайна сметка, когато искаш да направиш един референдум той трябва да е пряко свързан със Общината. Проблема с петролопровода Бургас – Александрополис не е проблем на Общината, той е проблем на цялата държава, затова ние тогава стигнахме до заключение, има взето решение. За съжаление бившият Кмет не го изпълни, но ние в момента нещата сме ги задействали. Ето ги подписките за всички наши села, имам предвид Протоколите, направени са. Сега ще ги раздадем на всички кметове, ще бъдат определени местата в селата, където хората ще могат да се разпишат. И се надявам поне до края на месеца или поне до средата на следващия месец, ние с тая подписка да бъде готова.Решението тогава на Общински съвет беше, след като всичко е свършило по отношение на подписката да бъдат изпратени тия писма с тия подписки и до всички институции, като се почне: Министерски съвет, Президент, Народно събрание, Министерство на екологията, Министерство на регионалното развитие, всички институции които са пряко заинтересовани от петролопровода Бургас – Александрополис. Аз мисля че това решение на тогавашният Общински съвет е много добро, съответно ние трябва да си свършим работата, не е тайна че, хората които поставиха проблема за тоя петролопровод са нашите съграждани от с. Черноморец и идеята беше подета съответно и от Созопол и Атия, всички които живеем в нашата Община. Мисля че ние това нещо като го свършим, наистина ще покажем нашата позиция по отношение на този петролопровод. Че направим малко коментар по отношение на референдума. Да, като дума “Референдум” звучи много така, силно могъщо и така нататък, но в крайна сметка един референдум са едни реални избори, той се провежда както се провеждат изборите,а това означава че ние трябва да заделим поне едно тридесет и пет – четирдесет хиляди лева за да го проведем, а в крайна сметка той няма никакво законово основание. Аз мисля че, администрацията е достатъчно сериозна, достатъчно голяма да проведем тая подписка, сигурен съм. За нас е по важно това нещо да стигне до всеки наш гражданин, той да разбере и всеки от тях да се подпише. В Черноморец има инициативен комитет, който даже е почнал някаква подписка още тогава. Сега ще се получи нали, сливане на идеята и мисля че ако ние успеем тука до петнадесети февруари да я оформим да я разпратим по всичките институции, ще дадем един много сериозен знак за нашето желание по отношение на петролопровода. Благодаря ви!
По отношение на кабела, ще го проверим веднага и ще се обадя лично г-н Бардуков, да ви кажа как стоят нещата. Благодаря ви!
К.Германова: Други въпроси към кмета? Г-н Димов!
М.Димов: Уважаеми Общински съветници, аз ще взема отношение по въпроса за петролопровода. Тъй като вчера имаше статия в “Труд”, за това, където ставаше въпрос, вече повдигнат към представители на министерството на регионалното развитие, че към този референдум и към тези подписки трябва да се прибавят още някои неща. Ние сега говорим за Бургас – Александрополис, но има втори вариант, който също се коментира и до колкото знам има същото политическо споразумение Бургас – Здор, там за албанското пристанище, значи по принцип ние трябва да поставим въпроса така, редно ли е, нека се изграждат такива петролопроводи, но редно ли е да е в Бургаския залив на открито.Тъй като един, втори ще стане прецедент и тука ще станем като главно, залива ще стане целия, като танкерно, паркинг на танкери. Това са огромни кораби има бурии, ще има един разрив, всеки казва, да обезопасено е. Колко е обезопасено, (смущение) пристанището и пак край Крайморие, не могат да го изчистят един месец, тъй че, за мен що се отнася до референдум или подписка, да референдума няма кой знае какво значение, пък и подписката ще е толкова, защото и за атомната централа събраха няколко хиляди подписа за референдум и пак не го уважиха, не направиха референдум, то има такова политическо споразумение между тези страни, но аз мисля че референдума има по-голямо социално главно значение пред медиите и така всички ние като направим такива референдуми може да предизвикаме национален референдум, който вече е задължителен.Моето мнение е за референдум, иначе подписката може да си върви, тя ще бъде в подкрепа.
К.Германова: Други въпроси ?Г-н Желев!
Д.Желев: Уважаеми колеги, г-н Кмете, имам питания към вас, става въпрос за с. Равадиново. В момента се изгражда водоснабдителната мрежа на с. Равадиноео по линия на ПУДООС. В проекта е включено само централната, централния водопровод,а не са ....след нея би следвало включване на абонатите към, домовите отклонения не са включени. В момента се чудя, сега трябва да направим нещо за да се реши тоя въпрос. Ако това не се направи, това означава че трябва да се затвори тука водопровода, да се асфалтира и след това кой както се спасява, да се спасява по единично. В момента се правят опити на хората, да им се предложи да участват във включването, домовите отклонения да се правят от гражданите.Незнам до колко, ще имат възможност, колкото могат ще имат (смущение) даже и сами, но има много хора които няма да могат да го направят. В момента в Равадиново има, по последно преброяване триста шесдесет и две къщи, сега предполагам те ще са четиристотин. И ако ние не решим тоя въпрос, едновременно с това се поставя въпроса за състоянието на водопроводната мрежа, която е стара, амортизирана и дава много аварии. Така че това трябва едновременно да може да се разреши заедно с това. Какво прави администрацията в този случай, за да може да излезем от това състояние. Това ще създаде сериозни социални проблеми. Пътищата са два: Съгласно Закона за Устройство територията и Наредба №4 на Министерството на строителството от 2004г., за начина и реда по който се включват потребителите към водопроводната мрежа, това е, тъй като ние сега в момента(смущение) цена, два са вариантите. Или ние да поемем с Министерството, да направим с Министерството допълнителния проект, да осъществим приходите.
П.Рейзи: Значи вие ми зададохте въпрос, нека аз да отговоря, защото вие в момента отговаряте на въпроса.
Д.Желев: Не аз в момента коментирам вариантите, още един вариант има. Друг е въпроса да се сключи някакъв договор за това, какво се прави в момента за да се реши този проблем, защото той ще излезе пред нас, много скоро. Вторият въпрос е, вървеше една подписка на гражданите в района, квартала горе, кой квартал сега не мога да го кажа, защото той няколко пъти се изменя, на улица „Мусала”, за изграждане на параклис. Беше спрян тъй като нямаше(смущение), аз не знам законовите норми в тая насока да се реши тоя проблем. Искам да обърна внимание че, в момента и от края на миналата седмица състоянието на пътищата в града са замърсени, кални, особено в района там на Дом на съвета, тая улица..
П.Рейзи: Къде, къде?
Д.Желев: На всякъде, сега във връзка със строителството, мисля че трябва да се вземат някакви мерки за да се изчисти града, защото просто на мен не ми прави впечатление защото съм всеки ден тука, но един турист който идва тука ще каже, аз не съм ви виждал толкова мръсен града.Мисля че могат да се вземат мерки, това да се изчисти.
П.Рейзи: Уважаеми Общински съветници, уважаеми Кметове, наистина в Равадиново с кмета на селото се сблъскахме в тоя проблем, оказа се че когато се кандидатства за изграждане на канал за отпадните води, без да има проект за водата. Проекта е спечелен по ПУДООС около милион, милион и половина и наистина в момента се прави, в един момент се оказахме пред тоя проблем че канала се залага без да се оставят отклонения за къщите. Значе по Закона за тези съоръжения, принципно и ВиК, ти дава място където да се включиш, а ти трябва сам да изградиш от свойта къща до канала, така че след среща с Кмета и след среща с фирмата стигнахме до заключение, да мине Кмета по всички къщи на селото да уведоми гражданите че, трябва да преценят че, сега е момента де да се включат в този канал. Фирмата която изпълнява канализацията, тя се задължава да подсигури частите, разбира се всеки ще си ги плати, тя е задължена да осигури частите и да ги монтира.От там на татъка вързването с къщата трябва те сами да си го направят. По отношение на водата, проекта на Равадиново ще ми го донесат до края на седмицата, трябваше даже в понеделник, вчера се чухме с Д.Пантелеев, той ги проектира Равадиново за водата. Надявам се да направиме така, в момента все още в Равадиново се копаят крайните улици, централната улица и тея които са свързани с центъра още не са почнали. Надявам се да направим така че, когато се стигне в централните, да сме класаирани вече в някакви пари за водопровода и да започнем едновременно да ги поставяме нещата, защото наистина ще дойде момент в който, ще копаеме след това отново да поставяме водопроводните тръби. В момента този вариант за подмяна и изграждане на нови, канализации, подмяна на питейните водопроводи, в момента проектирам всички села, надявам се до края на този мандат, във всички села това нещо да го направиме, паралелно проектирам и самите улици в селата за асфалтиране, защото оказа се че дори в Созопол дори и Черноморец нямаме проекти за инфраструктура, значе Созопол също не е в перфектно положение по отношение на водопроводи и канализация, но нямаме планове на нито едно селище от нашата Община, така че в тази година вие ще видите в бюджета, който ще ви предложим за следващата сесия за приемане, налагам около един милион лева за проектиране, по този начин ще бъдем готови за да можете да гласувате средствата на Европейския съюз.
По отношение за параклиса..
Д.Желев – реплика : Значе г–н Кмете, подведен сте по този въпрос, аз ви цитирах една Наредба №4 за реда и начина по който стават включванията на потребителите към водопроводно – канализационна мрежа, то е Д.В. 88/2004г., в нея и във ЗУТ изрично е указано че, водопроводната мрежа не трябва да се, вие казахте че ние ще го правим преди да се включим, значи те са длъжни, въпроса е аз за това ви казах че дали Общината ще го направи, защото Закона трябва, до потребителите, разлика до два метра в имота на собственика зад линията трябва да се пусне, а за чистата канализация съгласно тази Наредба и Закона, трябва да бъде до измервателния уред, но не повече от пет метра от линията. Така че, това е задължение наше и на управата, ние трябва да го направим.
Така че, моля те да бъдат така добри, да си изпълнят задълженията както е по закон.
П.Рейзи: Благодаря за информацията, още утре ще проведа разговор със директора на ВиК Бургас, защото в крайна сметка те ще са хората които ще експлоатират тая мрежа, ще го проведа разговора с тях и ще задействаме нещата.
По отношение на параклиса, значи незнам точно за какво става дума, мисля че тази подписка. Ще ги видя нещата и ще реагирам, то и без това има хора които искат да го изградят този параклис, ако е на актуално място което е наистина няма да бърка нещо плановете. Ще го проверя и на следващата сесия ще ви дам информация какво сме направили с него. Благодаря ви!
К.Германова: Други питания?Г-н Мархолев.
Н.Пазвантов – Кмет на с. Равадиново: Мога ли допълня нещо за канализацията. Уважаеми г-н Кмете, уважаема г-жо Председател, аз като кмет на с. Равадиново искам да ви кажа че, съм провел разговор с жителите на с. Равадиново и искам да ви уведомя че, по голямата част от жителите на селото не желаят да закупят и не желаят просто те да спонсорират тази операция, тъй като казват, канализацията на нас ни е необходима но не сме длъжни да финансираме Общината.Болно е и при мен наистина, а наистина в проекта ги няма Имам едно предложение, или Общината да поеме финансирането, или другия вариант, който вече съм мислил е от всяко село, примерно Общината има дванадесет села, дванадесет села по петхиляди, значи се получава малко спонсорство за сума от шесдесет хиляди лева. Тези шесдесет хиляди са напълно достатъчни за захранването на около четиристотин домови отклонения. Другата година живот и здраве примерно, от моя бюджет ще бъдат отнети пет хиляди лева и така мисля че всяко село ще бъде спонсорирано, просто да си помогнем взаимно, защото в момента бедата е при мен, другата година ще бъде може би в някое село.В крайна сметка пет хиляди лева не решават сътбата на едно село
К.Германова: Ще ви помоля за малко тишина, все пак се прави запис. Други въпроси към кмета? Г-н Мархолев.
К.Мархолев: Уважаеми г-н Кмете, г-жа Председател, уважаеми колеги, искам да попитам, нали кога ще правим обсъждания г-н Кмете и въобще за тези параметрите, които стават по новия.... Общината, защото значи за сега има оплаквания така за близките параметри и мисля че трябва да вземем някакво отношение, фрапиращи са нещата....
П.Рейзи: Уважаеми Общински съветниции, значи аз в понеделник бях в София, общоустройственият план съм го взел от Министерството, при мен е вече, имаме още някои неща по него да оформиме, също така и Оценката за околната среда чакам тука до края на седмицата да я получим и нея. Надявам се първата седмица на февруари, може да изчакаме да мине бюджета и след това, но до края на февруари мислим да проведем общественото обсъждане. Наистина аз, когато съм готов с всичко, първо ще се съберем Общинския съвет да ги изкументираме с вас нещата, дори и да не е на сесия, а ей така на работна среща, за да можем да огледаме нещата, преди да ги обявим в обществото, в публичното пространство. Все пак вие сте хората, които трябва да изкажете вашето мнение, вашето виждане, да изградим една обща стратегия, защото това е един план, който ще го приемем, и който дефакто ще е нещото на което ще градим нашата Община. Наистина е нещо много важно и не искам ей така да го претупаме и да го прибързаме. Нека да огледаме всички райони, всички точки, не е тоя за нашата Община само Созопол, Черноморец и Равадиново имаме още единадесет центъра, които според мен, също са много важни, много стратегически, от които наистина във времето може да имаме много сериозни приходи за Общината. Работи се върху нещата.
К.Германова: Други въпроси към кмета? Г-н Димов.
М.Димов: Само един въпрос на вниманието на г-н Кмета, вече това става пети мандат жителите на Черноморец, задават един и същи въпрос и винаги им се отговаря уклончиво и незнаем какво става. Има една лицензионна извънбюджетна сметка, навремето по параграф четвърти на... Червенка и други..... и т.н. Значи по тази извънбюджетна сметка никой не знае досега и не е дал ясен отговор къде са парите и кога ще се разпределят на хората, тъй като тези земи се събираха в тази извънбюджетна сметка, за да могат да осигурят на собсвениците, тези които са платили земите по параграф четвърти. Благодаря. Значи не искам сега отговор, защото това трябва да се провери, за следващата сесия.
К.Германова: Други въпроси ? Г-н Бардуков.
Х.Бардуков: Аз искам да отправя питане към Кмета, със какво може да подпомогне един проблем, който поставиха хората от с. Зидарово, даже събират подписка, ако сте запознат, относно полицейското присъствие там. Само на кратко ще запозная колегите и администрацията с това какво се случва в с. Зидарово. Значи преди около две седмици беше блъснато дете на шест години с кола, като нарушителя избяга от произшествието. Още не е открит. Детето е със счупен крак и се наложи малко оперативна намеса, вкараха му една игла в коста за да може да я закрепят. И на осемнадесети януари, този месец, вандали са навлязли в една от махалите, счупили са предното стъкло на автобуса Бургасбус, който е за Извор – Зидарово – Бургас, изкъртили са регистрационни номера на няколко коли и също така преди около два месеца и повече може би, стана едно много голямо сбиване, което беше достойно за филми, защото имаше чупене на бутилки в глави и т.н. имаше доста пострадали хора от селото. Какъв е варианта администрацията да подпомогне, да се направи нещо да има постоянно полицейско присъствие, защото може би, явно това е начина да се справят с този проблем,е не само за Зидарово а стои и за повечето села.
П.Рейзи: Значи за хубаво или за лошо, точно на този инцидент аз бях в Зидарово с детето, полицаите наистина бяха там и имам информация че, не са могли да хванат нарушителя. Принципно, не е тайна че, недостигат бройките в Полицията. Аз, за съжаление не виждам представител на Полицията, те също се канят на нашите сесии, но както и да е, записал съм го проблема, ще го коментирам с г-н Одрински. Аз всяка седмица с него имам оперативка и обменяме положението в Общината. До колкото аз съм запознат, за с. Зидарово има определен постоянен полицай, но може би поддържа и още някакво село и в тази насока неможе да се реагира веднага. Имам нещо в предвид по въпроса, ще го откументирам и ще го кажа.
А.Гочев: Въпроса са го разрешили в Равнец, Кмета на града е наел охранителна фирма, от селото събира по пет лева, колко. Дежурят си хората там, разбираш ли, двойка вечер. Защото си имаше малка горичка и я отсякоха, там какво са правили и по този начин се е осигурило това. Смятам че, всяка къща може да даде по пет лева, да се вземе охранителна фирма, защото един милиционер дори двама няма да свършат работа.
Х.Бардуков: И аз имам едно предложение по същия повор, както са направили в други градове – Общинска Полиция. Мисля че е по-добре, защото аз пък съм на мнение, че има хора по селата, които и пет лева немогат да отделят.
К.Германова: Въпросидруги към Кмета има ли? Г-н Кумитов, трябваше да си напишете, като дойдете преди заседанието, за да зададете въпроси. Има правилник, съжалявам много. Въпросите са само от страна на Общинските съветници само и на Кметовете. Колеги, други въпроси към Кмета? Няма. Продължаваме нататък със Заседанието. На всички в началото на Заседанието, ви беше раздадена една Докладна записка, която бе внесена, според правилника в нормалния срок и преди да гласуваме дневния ред,аз имам предложение за промяна – като шеста точка в дневния ред да бъде вкарана Докладна записка с вх.№82/22.01.08г., от Панайот Василев Рейзи – Кмет на Общината, относно:Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение, реконструкция на Общински път с. Росен – с. Равна гора, към Министерството на регионалното развитие и благоустеойство, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на ацминистративна програма за Регионално развитие 2007 – 2013г.. Коментари по повод докладната, нещо за внасяне в дневния ред. Няма. Който е съгласен да бъде променен дневния ред, като бъде допълнен с шеста точка, така опоменатата Докладна, моля да гласува „ЗА”.
С резултати от гласуването „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 36
Допълва дневния ред с т.6, а именно Докладна записка с вх.№82/22.01.08г., от Панайот Василев Рейзи – Кмет на Общината, относно:Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение, реконструкция на Общински път с. Росен – с. Равна гора, към Министерството на регионалното развитие и благоустеойство, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на административна програма за Регионално развитие 2007 – 2013г.

Х.Бардуков: Аз също искам да направя предложение за промяна на дневния ред, предвид хората които виждам тука. Предполагам че са от Тракийското дружество, във връзка с докладната, незнам дали е така. Ако е така, с цел да не ги задържаме и тях, да промениме малко дневния ред и примерно първо да мине тази докладна. Това го предлагам с цел, да не задържаме хората, ако са само за това. Благодаря!
К.Германова: Конкретно г-н Бардуков, искате Докладна записка с вх. №53
П.Рейзи: Аз имам реплика. Значи аз мисля че, в крайна сметка гражданите, незнам защо са дошли, но аз мисля че те имат интерес да видят как работи Общинския съвет на Созопол. Аз мисля че е хубаво да чуят за какво става дума, как става, но в крайна сметка това е гордост за вас че, залата е пълна с толкова много граждани. За мене Общинския съветник Бардуков, предложението го разбирам че се грижи за гражданите, но в крайна сметка вие затова сте Общински съветници и те да виждат как вие работите. Но аз мисля че си имаме дневен ред по сесията, нека да вървим по него.
Х.Бардуков: Явно малко не бях разбран, значи идеята ми беше, за хората ако са дошли специално заради Тракийското, много се радвам, аз дори съм радостен че има и присъствир на медиите, защото точно така трябва да бъде. Да се знае как работим, радвам се много. Това предложение се надявам че ще го подложите на гласуване.
К.Германова: Естественно, поддържате ли предложението?
Х.Бардуков: Абсолютно.
К.Германова:Така, значи предложението на г-н Бардуков е Докладна записка с вх. № 53 /14.01.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: безвъзмездно предоставяне на помещение собственост на Община Созопол на юридическо лице с нестопанска цел, да мине като първа точка на дневния ред.
Малко коментари в залата
К.Германова: Самата Докладна, до колкото разбрах е предложението на г-н Бардуков.
П.Чапевова: Мисля че, тази комисия която е първа – по законност, няма входирани толкова много докладни, така че, не смятам че е нужно в момента да усложняваме сесията, нека да тръгнем и в действителност с цялото си уважение към тук присъстващите граждани, нека да видят как работи Общинския съвет.
Х.Бардуков: Значи в крайна сметка, всички съветници имаме право на глас и аз пак казвам, извинявам сена всички граждани, радвам се много че сте тук, наистина се радвам и когато гласуваме ако изберем предложението ми, ако искат да останат, това е много добре.Извинявайте пак на всички граждани, не искам да напускате след това сесията. Благодаря!
К.Германова: Благодаря г-н Бардуков, все пак имаме направено предложение. Който е съгласен с така направеното от г-н Бардуков предложение за промяна в дневния ред, тази Докладна да мине, като първа точка, моля да гласува „ЗА”.

С резултати от гласуването „ЗА” – 8, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 7, предложението не бе прието.
К.Германова: Който е съгласен с така предложения дневен ред..
Има питания в залата, защо не минава.
К.Германова: Не минава, трябва да има 50% + 1, значи тези които са „ЗА” трябва да са повече от тези които са „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”. Така който е съгласен с така предложения дневен ред за допълнената точка шеста, моля да гласува „ЗА”
С резултати от гласуването „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 37
Общински съвет – Созопол прие следният дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
1.Докладна записка с вх.№22/10.01.08г.,от Красимира Германова, относно:Избор на представителина Община Созопол в Общото събрание на Регионална асоциация на общините “Тракия”
2.Докладна записка с вх.№ 63/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на редакция в Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности; и Избиране на представители на Общински съвет Созопол, като членове на комиссия.
3.Докладна записка с вх.№ 54/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Избиране на представители на Общински съвет Созопол , като членове на комисии съгласно предвиденото в действащите наредби на Община Созопол
4.Докладна записка с вх.№ 55/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
5.Докладна записка с вх.№ 51/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за определяне на размера на местните данъци през 2008г. на територията на Община Созопол
6.Докладна записка с вх.№ 16/10.01.08г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Избор на нов член на Комисията по устройство на територията, жилищната политика, строителство, екология, инфраструктура и телекоммуникации
7.Докладна записка с вх.№ 17/10.01.08г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Избор на нов член и председател на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, както и за избора на нов член на Комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми и Комисията по устройство на територията, жилищната политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации.
8.Докладна записка с вх.№ 19/10.01.08г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Избор на членове на Комисията по чл.34, ал.1, от «Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост»
9.Докладна записка с вх.№ 18/10.01.08г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Избор на нов представител на Общински съвет Созопол в общото събрание на дружеството “КОНСОРЦИУМ ГБС – Созопол” АД
10.Докладна записка с вх.№ 27/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продължаване срока на договора за наем на имот Общинска собственост
11.Докладна записка с вх.№ 26/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продължаване срока на договора за наем на имот Общинска собственост
12.Докладна записка с вх.№ 13/09.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на редакция в Наредба относно реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
13. Докладна записка с вх.№ 20/10.01.08г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Избор на представител от Общински съвет – Созопол за член на общинската комисия за борбата с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /ОКБППМН/
14. Докладна записка с вх.№ 21/10.01.08г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Определяне на представител от Общински съвет Созопол за член на Областния съвет за регионално развитие
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
1. Докладна записка с вх.№ 50/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет, събиране, транспортиране, депониране на твърди битови отпадъци и почистване на териториите предназначени за обществено ползване на територията на Община Созопол за 2008 г
2. Докладна записка с вх.№ 52/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на тарифа за местните такси и тарифа за услуги и права , предоставяни от община Созопол съгл.чл.6 ал.1,т.б,в,г,д,е,ж,и,н и ал.2 от Закона за местните данъци и такси.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
1.Докладна записка с вх.№ 53/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Безвисмездно предоставяне на помещение, собственост на Община Созопол на юридическо лице с нестопанска цел
2.Докладна записка с вх.№ 42/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол със Заповед № РД 09-302/14.07.2004г на Областен управител на област Бургас
3.Докладна записка с вх.№ 41/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол със Заповед № РД 09-302/14.07.2004г на Областен управител на област Бургас
4.Докладна записка с вх.№ 40/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол със Заповед № РД 09-302/14.07.2004г на Областен управител на област Бургас
5.Докладна записка с вх.№ 39/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол със Заповед № РД 09-302/14.07.2004г на Областен управител на област Бургас
6.Докладна записка с вх.№ 38/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол със Заповед № РД 09-302/14.07.2004г на Областен управител на област Бургас
7.Докладна записка с вх.№ 37/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол със Заповед № РД 09-302/14.07.2004г на Областен управител на област Бургас
8.Докладна записка с вх.№ 36/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол със Заповед № РД 09-302/14.07.2004г на Областен управител на област Бургас
9.Докладна записка с вх.№ 35/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол със Заповед № РД 09-302/14.07.2004г на Областен управител на област Бургас
10.Докладна записка с вх.№ 34/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол със Заповед № РД 09-302/14.07.2004г на Областен управител на област Бургас
11.Докладна записка с вх.№ 33/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик на новообразуван имот №134.382 по плана на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол, одобрен със Заповед № РД 09-302/14.07.2004г на Областен управител на област Бургас
12.Докладна записка с вх.№ 47/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, община Созопол със Заповед № РД 09-171/18.12.2003г на Областен управител на област Бургас
13.Докладна записка с вх.№ 46/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, община Созопол със Заповед № РД 09-171/18.12.2003г на Областен управител на област Бургас
14.Докладна записка с вх.№ 45/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, община Созопол със Заповед № РД 09-171/18.12.2003г на Областен управител на област Бургас
15.Докладна записка с вх.№ 44/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, община Созопол със Заповед № РД 09-171/18.12.2003г на Областен управител на област Бургас
16.Докладна записка с вх.№ 43/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, община Созопол със Заповед № РД 09-171/18.12.2003г на Областен управител на област Бургас
17.Докладна записка с вх.№ 652/14.12.07г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІХ-64, кв.9 по плана на с. Равна гора, Община Созопол
18.Докладна записка с вх.№ 653/14.12.07г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ І-384 , кв.42по плана на с. Росен, Община Созопол
IV. КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
1.Докладна записка с вх.№ 56/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равна гора, Община Созопол.
2.Докладна записка с вх.№ 57/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равна гора, Община Созопол.
3.Докладна записка с вх.№ 58/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равна гора, Община Созопол.
4.Докладна записка с вх.№ 59/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равна гора, Община Созопол.
5.Докладна записка с вх.№ 60/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равна гора, Община Созопол.
6.Докладна записка с вх.№ 61/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Крушевец, Община Созопол.
7.Докладна записка с вх.№ 62/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Крушевец, Община Созопол.
8.Докладна записка с вх.№ 28/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равадиново, Община Созопол.
9.Докладна записка с вх.№ 29/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равадиново, Община Созопол.
10.Докладна записка с вх.№ 30/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равадиново, Община Созопол.
11.Докладна записка с вх.№ 31/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равадиново, Община Созопол.
12.Докладна записка с вх.№ 32/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равадиново, Община Созопол.
13.Докладна записка с вх.№ 02/03.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване и одобряване на проект за подробен устройствен план за доказване на необходима прилежаща площ към изградена сграда, попадаща върху имот №000554 в местността “Куку баир” землище гр.Созопол, обл.Бургаска; и Одобряване по реда на чл.66 във връзка с чл.33 от закона за собствеността продажба от Община Созопол на прилежаща площ към изградена сграда,, попадаща върху имот №000554, собственост на Община Созопол по плана на местността “Куку баир”, землище гр.Созопол.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
1.Докладна записка с вх.№ 25/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи
VI. Докладна записка с вх.№82/22.01.08г., от Панайот Василев Рейзи – Кмет на Общината, относно:Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение, реконструкция на Общински път с. Росен – с. Равна гора, към Министерството на регионалното развитие и благоустеойство, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на ацминистративна програма за Регионално развитие 2007 – 2013г.
К.Германова: Започвам по дневния ред първата точка от дневния ред е:Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, тъй като нямаме председател на тази комисия, както знаете председателя е вече заместник Кмет, аз ще ви зачета протокола от самата комисия. На 16.01.2008 г. от 15:00 часа, се проведе заседание на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби
На заседанието присъстваха членовете Г. Пухов, Й. Сейменова, Н. Пехливанова, П. Щерионова;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Симеон Симеонов – зам. Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – юрист на Общински съвет – Созопол; . Надежда Савова – юрист Общинска собственост;
Комисията разгледа и се произнесоха по:
1. Докладна записка с вх. №22/10.01.08 г. от от Красимира Германова, относно:Избор на представители на Община Созопол в Общото събрание на Регионална асоциация на общините “Тракия”
Колеги предполагам всички сте прочели докладната, става въпрос за, докладната е във връзка с едно писмо от страна на асоциацията, моето предложение е за решението Общински съвет Созопол избира за представители на Община Созопол в Общото събрание на Регионална асоциация на общините ”Тракия” следните лица:
1.Панайот Василев Рейзи - Кмет на Община Созопол – делегат
2.Красимира Иванова Германова – Председател на Общински съвет – зам. делегат
3.Гено Тодоров Пухов – председател на Тракийско дружество “Яни Попов” – зам . делегат.
Имате ли други предложения, по повод лицата, които да са представители в асоциацията. Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”. Поименно ще гласуваме колеги.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултати от гласуването „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 38
Общински съвет Созопол избира за представители на Община Созопол в Общото събрание на Регионална асоциация на общините ”Тракия” следните лица:
1.Панайот Василев Рейзи - Кмет на Община Созопол - делегат
2.Красимира Иванова Германова -Председател на Общински съвет - зам. делегат
3.Гено Тодоров Пухов - представител на Регионално движение “Тракия” - зам. делегат

Преминаваме към следващата Докладна записка, с вх.№ 63/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на редакция в Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности; и Избиране на представители на Общински съвет Созопол, като членове на комисия.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната, за целта ще е необходимо колеги да отправите предложения за членове на тази комисия и ако имате някакви предложения по повод самото решение по докладната.
Х.Бардуков: За съжаление г-н Рейзи го няма, но аз имам тука едно питане, относно мотивите, за самата докладна, значи комисията по чл.7 ал.1 от Наредбата за реда за поставяне на преместваеми обекти, на времето е била от девет човека, сега става седем и повода който е за това че трудно се събират. А г-н Рейзи, имам питане към вас, било е трудно конституирането на нали и на събранието на заседанието, като чета че шест съветника са били от тогавашната коалиция ССД, не виждам защо е нужно да се намаля състава. И другия въпрос който имам е какъв е мотива за намалянето на Общинските съветници и увеличаване на броя на администрацията, при условие че тогава когато е сформирана комисията, точно по предложение на г-н Рейзи мнозинството е било на Общинските съветници, това ми е питането към г-н Кмета.
П.Рейзи: Значи, по отношение на намаляне на броя, идеята да се намали броя е комисията да бъде по оперативна и да могат по на често да се събират и да работят, това ми е идеята за намаляне броя. По отношение за предложение на Общинските съветници, мисля че е без значение дали ще бъдат двама или четирима, ако Общинския съвет прецени да бъдат четири, нека да бъдат четири, нямам нищо напротив.За мен е по-правилно да се работи изцяло повече от администрацията, вашето присъствие вътре е да бъдете, запознати с решението, от там на татък, бил съм Председател на Общинския съвет така съм преценил тогава, сега съм кмет, така преценявам в момента.
К.Германова: Така, някакви коментари по докладната и очаквам предложенията ви за членове на комисията.
П.Чапевова: Аз колеги искам да предложа, следните предложения за членове на комисията.
П.Рейзи: Първо решението за бройка и след това членовете.
К.Германова: Аз за това дадох думата на вас колеги, някой ако има въпроси и по повод взимане на самото решение.
Н.Пехливанова: Подкрепям изказването на кмета че, колкото по-голяма е комисията, толкова по трудно се комуникира със нея и трудно се събира и трудно взема решения. Общинските съветници, броят им достатъчни са двама, защото Общинския съвет не е изпълнителна власт, така че и присъствието на шест и на седем, решенията, които се вземат ще затруднят работата на изпълнителната власт. За това смятам че, двама като участие в комисиите които Кмета назначава, във връзка с работата на изпълнителната власт са напълно достатъчни.
Х.Бардуков: Относно това че е по-трудно да работят хора, значи всички сме избрани от гласовете на хората и ако тези избрани немогат да работят си е техен проблем. Другото което е че, вярно е че, Администрацията е изпълнителната власт, но пък Общинския съвет е Законодателната власт и аз не виждам как ще се коват Закони от двама Общински съветници.
П.Рейзи: Какви Закони ще ковеш в тази комисия чл.56 Раздаване на сергии, какви Закони, това не е Закон. Закона е приемане на Наредба, приемане на Правилник, това е Закон. Не бъркай нещата.
К.Германова: Г-н Бардуков отправете някакво конкретно предложение!
Х.Бардуков:Да бъде намален броя на Администрацията, да бъде увеличен броя на съветниците, така както е било в предния мандат. Четири на трима. Четири съветника и трима души от Администрацията.
П.Рейзи: Не беше така, бяха четири от Администрацията и пет Общински съветника. Девет бяха в комисията, така че може да си прочетете материалите от предишната, девет бяха казвам
Х.Бардуков: Значи нямам против намалянето на комисията, говоря за състава вътре в комисията
К.Германова: Г-н Бардуков отправете някакво конкретно предложение!
Х.Бардуков:Конкретното ми предложение е ако ме разбрахте е седем члена, четири съветника и трима от Общинската администрация, съответно ако останат девет, защото ако се гласува да останат девет, предлагам пет съветника и четири от Администрацията.
К.Германова: По първа точка други предложения имате ли? Няма. Започваме от последно направеното предложение, г-н Бардуков дава предложение, в първа точка от така предложеното решение да има промяна, ал. 1, да се състои от седем члена, от които четири Общински съветници и трима представители на Общинска администрация.
Г.Георгиева: Искам да отбележа че, Администрацията е желателно да не се намаля, да речем Председателя на комисията, ако е зам. Кмет и по правност е директор на устройство на територията и член на комисията, а Общинска собственост в момента е в друга дирекция се получава малко вече, всестранно и просто от Администрацията вече незнаем кой ще изберем, като трети член.
К.Германова: Искате да кажете че е много трудно.
Г.Георгиева: Общинските съветници си е ваше право, изберете броя колкото прецените, но Администрацията е желателно да не сме четирима.
К.Германова: Добре, благодарим Ви г-жо Георгиева. Имаме направено предложение за промяна в решението, комисията да се състои от седем члена, от които четири Общински съветници и трима представители на Общинска администрация. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува “ЗА”, и ще ви помоля да вдигате високо ръката има на места където не ви виждам
С резултати от гласуването „ЗА” – 8, „ПРОТИВ” – 8, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, не се приема предложението.
Който е съгласен с така направеното предложение от Кмета на Общината, моля да гласува “ЗА”, говорим за първа точка.
С резултати от гласуването „ЗА” – 9, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 8

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 39
На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.1 от Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности на територията на Община Созопол, Общински съвет приема следната редакция в приетата Наредба, като
Изменя чл.7, ал.1, като същия придобива следната редакция:
“Желаещите да поставят временни преместваеми обекти за търговси и други обслужващи дейности върху имоти общинска собственост, подават молби до Кмета на Община Созопол, които се разглеждат от комисия. Комисията се състои от 7 /седем/ члена, от които 2 /двама/ общински съветника и 5 /петима/ представители на общинската администрация, както следва: председател – зам. кмет на Община Созопол и членове: юристконсулт, представител на общинска собственост, директор на дирекция “УТСКЕУС” и представител на дирекция”ПМДТ”. Комисията се произнася по молбите с решение за издаване на разрешение за поставяне на горепосочените обекти в срок от 30 дни от подаване на молбата. Комисията е длъжна да провежда минимум едно заседание месечно при наличие на подадени през периода молби.”


Преминаваме към втора точка от решението, за целта са ни необходими имената на двама колеги.
П.Чапевова: Колеги предлагам, г-н Стойо Недин и г-н Милчо Димов.
К.Германова: Други предложения? Няма, което означава че, можем да гласуваме. Който е съгласен с точка втора от решението, зачитам решението:
На основание чл.21, ал.2, от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.1 от Наредбата за реда за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности, Общински съвет Созопол избира като свои представители в комисията следните Общински съветници:
1. Стойо Недин
2. Милко Димов
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”
С резултати от гласуването „ЗА” – 9, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 7

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 40
На основание чл.21, ал.2, от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.1 от Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности, Общински съвет Созопол избира като свои представители в комисията следните Общински съветници:
1.Стойо Недин
2.Милко Димов

К.Германова: Преминаваме към следващата Докладна записка с вх.№ 54/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Избиране на представители на Общински съвет Созопол, като членове на комисии съгласно предвиденото в действащите наредби на Община Созопол
Комисията разгледа докладната записка и предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната, като първа точка от предложението за решение да отпадне, тъй като в предната докладна взехме решение по тази точка. Имате ли някакво предложение по точка втора, за трима представители на Общински съвет.
Г.Пухов: Аз предлагам Йорданка Сейменова, Пенка Щерионова и Николина Пехливанова.
К.Германова: Други предложения? Няма, който е съгласен с точка втора, тя става първа в докладната, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.18, ал. 1 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, Общински съвет Созопол избира като свои представители в комисията, следните общински съветници:
1. Йорданка Сейменова
2. Пенка Щерионова
3. Николина Пехливанова
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”
С резултати от гласуването „ЗА” – 9, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 7

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 41
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.18, ал. 1 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, Общински съвет Созопол избира като свои представители в комисията, следните общински съветници:
1. Йорданка Сейменова
2. Пенка Щерионова
3. Николина Пехливанова

Следваща точка, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал. 1 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, Общински съвет Созопол избира като свои представител в комисията общинския съветник, чакам вашите предложения.
М.Димов: Предлагам на Общинския съвет, г-жа Петя Чапевова
К.Германова: Други предложения? Който е съгласен с така направеното предложение, г-жа Чапевова, да е представител на Общинския съвет в тази комисия, моля да гласува “ЗА”
С резултати от гласуването „ЗА” – 9, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 6

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 42
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал. 1 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, Общински съвет Созопол избира като свой представител в комисията общинския съветник: Петя Чапевова


Следваща точка, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с решение №749/16.08.2006г., Общински съвет Созопол избира като свои представители в комисията по безопасност на движението, следните общински съветници, чакам вашите предложения.
Н.Пехливанова: Предлагам, Милко Димов, Константин Гребенаров и Здравко Манолакиев.
К.Германова: Други предложения? Няма, който е съгласен с така предложените трима колеги, да бъдат представители на Общински съвет Созопол в комисията за безопасност на движението, моля да гласува “ЗА”.
С резултати от гласуването „ЗА” – 9, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 7

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 43
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с решение № 749/16.08.2006г., Общински съвет Созопол избира като свои представители в комисията по безопасност на движението, следните общински съветници:
1. Милко Димов
2. Константин Гребенаров
3. Здравко Манолакиев


П.Рейзи: Г-жо Председател, извинявам се. Уважаеми колеги в момента има предложение за трима човека виждам че, хората които бяха избрани в тази комисия, те се въздържаха. Ако не са съгласни с това предложение, имат право да си подадат вот че, не желаят.После, сега извинявайте г-да Общински съветници, но в крайна сметка с това че вие гласувате “против” определени ваши колеги, вие показвате че, не желаете тази комисия да работи. Това че, примерно бройката беше гласувана не така както определена група хора го желаят, аз не виждам защо трябва да гласувате “против”, определените хора. С това което вие показвате г-н Бардуков с вашето държание и с вашето отношение към внесените докладни от мен, вие показвате че, нашата Община не иска да работи. Благодаря Ви!
Х.Бардуков: Да дам обяснение, за да се разбере защо гласувам така и ще гласувам до края на Общински съвет и го заявявам съвсем отговорно. Не може в комисиите, които са постоянни и временни и в които се раздават общински имущества, в които се решават жизнено важни неща, като законност и ред примерно, в които се решава здравеопазването, в които се решава съдбата на селата ни, да бъдат хора все едни и същи. А в комисии, цитирам едно бъдещо решение, по Наредбата за Общинска собственост чл.34, която е за ателиета и гаражи и въпросът ми е, колко ателиета и гаражи има, да бъдат от така наречената опозиция. За това гласувам и винаги ще бъда “против” и винаги самият аз ще си дам самоотвод, защото по този начин Вие лишавате правото на нашите избиратели, да бъдат защитавани интересите им от нас. Аз не виждам смисъл да се присъства в комисия, която е просто, дадох пример чл.34.
П.Рейзи: Чл.36
Х.Бардуков: Чл.34 така, говоря за ателиетата и гаражите, може би защото няма ателиета и гаражи, г-н Рейзи в Созопол и за това не знаете номера на члена.
П.Рейзи: Има и ателиета и гаражи има. Аз ли да отговоря или Председателя ще отговори, защото тука е във вашето поприще г-жо Председател
К.Германова: Аз мисля че, пак навлизаме в една тема, която дъвчим вече няколко сесии подред, в крайна сметка решенията на Общински съвет, та дори и на комисиите, се взимат от мнозинство от Общинския съвет.
Х.Бардуков: Абсолютно.
К.Германова: Мисля че, това няма как нито да се оспори, още повече е несериозно да казвате че, е не толкова важна примерно комисията по безопасност.
П.Рейзи: Г-жа Германова, може ли да отговоря?
К.Германова: Да
П.Рейзи: Значи, всъщност г-н Бардуков, аз коментирам в момента комисии, които комисии ще решават работата на Общинска Администрация. Мен комисиите в Общински съвет не ме касаят до толкова че, не съм пряко заинтересован от тяхната работа. В крайна сметка, това е работа на Общински съвет, Вие имате право да си определите вашите комисии, Вие имате право да ковете Законите на нашата Община. Тука говорим в момента за работата на Общината. Значи предложенията са да работите с нас в екип в Общината, така че, аз не виждам Вие защо заставате против тази работа. После, ще Ви кажа нещо с което се връщам на вашите комисии, комисиите на Общински съвет са отворени, както и комисиите на Общинска Администрация също са отворени, говоря за вас като Общински съветници, който желае да получава информация винаги е добре дошъл на нашите комисии. За съжаление, там можете да поставите въпрос, да коментирате нещата, но нямате право на края да гласувате, това е ситуацията. Комисиите на Общински съвет също са отворени, можете да присъствате на всички комисии, за съжаление нямате право да гласувате. Това е.
К.Гребенаров: Действително г-жо Председател този въпрос вече стана на четири сесии, явно че, това се оказва препъни камъка на работата на Общинския съвет. Просто според мен, това е мое лично мнение, грешно бяха конструирани комисиите и като цяло Общинския съвет. Защо така разбирате и остават всички с впечатление че, има от наша страна, като не нежелание за работа или така дори бих казал бойкотиране, защото Вие решенията ги взимате сами, сами си ги изпълнявате, сами си ги решавате. В тази връзка, ако искате да има някаква ползотворна дейност, конструктивна, аз имам едно съвсем конкретно предложение, ако го приемете. Свикайте още следващата седмица, нещо като консултативен съвет от всички представители на политическите партии, представители на Общински съвет и мисля че там спокойно можем да вземем едно трезво решение, ние не желаем да имаме, тоест хората които останаха извън комисиите да са доминиращи в комисията, но едно нормално участие на тези представители на 3600 жители на Община Созопол в тези комисии, мисля че, е съвсем нормално. При това всяко едно решение което се гласува в Общинския съвет с хората, които имате тук група от девет човека, винаги може да го гласувате така както на вас си ви повеляват партийните или съвсем други интереси или интересите на нашите граждани, на нашите граждани. Така че, това е моето предложение, не знам дали е нормално или реално, но мисля че то би имало някакъв резултат за бъдещата ни работа. Благодаря.
К.Германова: Така мисля че, това е първо, извън в момента, а взимането на нашето решение е работа на Общински съвет в момента първо и второ, не ми е приятно да се говори за политически решения. Дали са от дадена политическа група от една или друга, те са повече от половината Общински съветници. Закона е дал правото, когато са повече от половината да се вземе решение.
Така преминаваме към следващата докладна. Докладна записка с вх.№ 55/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
Комисията разгледа докладната и предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Някакви предложения относно така предложения проект за решение? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува ''ЗА''
С резултати от гласуването „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1,

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 44
1.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, приема следните промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол както следва:
- чл.10 придобива следната редакция:
(1) Общинският съвет по предложение на Кмета на Общината, определя размера на местните такси и цени на услуги и права до изготвянето на проекта за Бюджет на Община Созопол;
(2) Извън разпоредбите на ал.1 остават случаите на определяне на размера на такса битови отпадъци и туристическа такса, за които се прилагат разпоредбите на чл.66, ал.3 и чл.93а от Закона за местните данъци и такси.

К.Германова: Преминаваме към следващата Докладна записка с вх.№ 51/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за определяне на размера на местните данъци през 2008г. на територията на Община Созопол.
Комисията разгледа, докладната записка и предлага на Общински съвет, да вземе решението така както е по докладната.
Колеги това решение ще го взимаме глава по глава от Наредбата, предполагам сте се запознали всички с наредбата. Ще ви помоля първо по глава първа, Общи положения. Имате ли някакви предложения за промени? Няма. Също така ще гласуваме и поименно.
Който е съгласен с глава първа в така предложената Наредба за местни данъци, моля да гласува ''ЗА''.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултати от гласуването „ЗА” – 16„ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се глава първа.
К.Германова: Преминаваме към глава втора “Местни данъци”, някакви въпроси и предложения за промяна?
(коментари в залата)
Д.Желев: Вярно е че, ще събирате тука местните данъци и такси и вие ще определяте местните данъци и такси, искам да направя само една забележка, в правилниците и да асимилираш и това което казаха колегите, че участието на така наречената опозиция в работата на комисиите, ще бъде възможно и да се развие дебат, за да може да се изчистват нещата и да бъдат по-точни. Аз искам да добавя въпроса, защо никъде и в една друга докладна има, когато се цитират “Местни данъци и такси”, никъде не се сравни какви са били и през миналия мандат, за да можем да направим, все пак, да проследим динамиката на развитие на тези данъци и такси и в крайна сметка да се направи един анализ до какво ще доведе това. Значи, колко средства ще имаме, за да може след това да ги определяме и в бюджета. Така че, аз мисля че, така на сляпо тръгваме, тъй като има една цифра, която никой не може да коментира. Верно че, в Закона за местните данъци и такси е казано че, се приема, може минимум при миналогодишната и до три пъти колкото. А тука, в нашата Община, какви са цифрите, аз опитах да намеря няколко цифри, ама от тези от 100 цифри две, три знам, другото. Значи на сляпо мисля че ще гласуваме, на сляпо че гласуваме, така че аз мисля че тука трябва да се събере повече информация и гражданите които присъстват да чуят за какво става въпрос.
К.Германова: Първо аз ще кажа няколко думи, след това ще дам думата на кмета. Тази Наредба е във връзка с промяната в Закона за местни данъци и такси, че една част от местните данъци преминават за събиране в общините. Такава Наредба в преден мандат не е имало за да се прави някаква съпоставка, всички, примерно патентния данък е на база Закона за облагане доходите на физическите лица, така че там може да се направи съпоставка. Ще дам думата на Кмета да направи някои разяснения, по повода.
П.Рейзи: Уважаеми съветници, аз имам едно такова предложение, Председателя казва да го гласувате по глава, обаче във втора глава има виждате много раздели. Моето предложение е преди да го гласувате, втора глава да я разгледаме по раздели, за да можем, там да коментираме тия такси дето ги залагаме, тия данъци които да се събират. Значи, внасянето на тази наредба в Общинския съвет, тя Председателя каза, тия данъци досега се събираха от нашата администрация, но те заминаваха за държавния бюджет. От тази година, тези данъци, които ще се съберат, те ще останат вече в нашият бюджет и ние ще можем да ги харчим за нас. И в тази насока Закона, който се прие, във връзка с местните данъци и такси, промяната в него, дава едни граници в които ние можем да определяме данъците. В тази насока аз ви предлагам да го подложите на гласуване, глава втора можем да я разгледаме на раздели, накрая съответно да я гласуваме цялата заедно, за да можем да коментираме раздел по раздел, това е моето предложение към г-жа Председателя.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение,глава втора да се гласува по раздели, моля да гласува “ЗА”
С резултати от гласуването „ЗА” – 16„ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Започваме. Раздел първи – данък върху недвижимите имоти. Ами аз ви предлагам да даваме думата на Кмета или на представител на Общинска администрация, да прокоментират всеки един раздел. Г-н Кмете, Вие или представител на администрацията?
П.Рейзи: Искам да кажа така, общо в цялата Наредба, принципно идеята на Общинската администрация за тази година е, тези данъци да останат същите, където правим няколко много малки промени. Значи, първо едната промяна която правим е върху данъка от 2%, който се предава на Общината при покупко – продажбите, при сделките на земи, недвижимо имущество и т.н., той беше 2%. Понеже от там в нашата Община се събират доста пари, значи горе долу около три, четири милиона лева влизат на година от тези данъци, пипаме го съвсем леко, 2.3, като идеята е тези 0.3%, които ги завишаваме, за нас това ще бъдат, ако съберем същите пари като миналата година, са около сто и двадесет хиляди лева. Все пак това не са малко пари за нас, а в крайна сметка това са средства които се плащат по време на сделките и мисля че е нормално. Това е едното нещо, което правим. Другото нещо, което го предлагам в тази наредба, това е патентния данък за частните квартири, значи до момента патентния данък беше по двеста лева за стая, намаляме го на седемдесет и пет лева за Созопол, съответно мисля че е.
(коментари в залата)
П.Рейзи: Седемдесет, петдесет за Черноморец и двадесет и пет за селата. Това е другото нещо, като се надявам по този начин нашите съграждани малко повече стаи да обяват и наистина да имаме една по-голяма събираемост. Завишаваме мисля че съвсем малко и данъка върху колите, говорим за съвсем малка стойност. Ами това е по тази Наредба, нека да огледаме раздел по раздел, ако имате някакви въпроси готови сме да отговаряме.
К.Германова: Така колеги, по раздел първи “Данък върху недвижимите имоти”, някакви предложения за промяна в решението. Няма. Който..
Д.Желев: Чл.15 1.5, същото ли е както беше преди
П.Рейзи: Същото е, не сме го пипнали изобщо, значи аз ви казах къде сме пипнали, ако имате някои ваши предложения и вижте сега, пак ви казвам не ги пипаме, защото искаме да видим тази година, за първа година е, да видим бюджета който ще Ви предложим, ще можем ли да го защитим, ако някъде имаме пропуски, вече догодина ще седнем всички заедно и ще решаваме, има ли нужда някъде нещо да се промени, защото долу горе взели сме някакви справки от държавата които ни показват, примерно за патентния данък миналата година в държавата от нашата Община са влязли около сто и петдесет хиляди лева, същото го залагаме и в бюджета живот и здраве който ще го гласуваме. Така че искаме да направим едно сравнение, за първа година ни е, вече от догодина ще решаваме.
К.Германова: И аз да кажа нещо, относно патентния данък, има една промяна до миналата година патентния данък се плащаше от местните фирми за Община Созопол, а от тази година патентен данък в Общината ще заплащат не само местните фирми, а и тези които имат обекти в Общината. Значи патентния данък се заплаща от фирми които имат обекти на територията на Общината. Така че, трябва да мине една година в която да се види каква е събираемоста специално на патентния данък.
Така, няма предложения по раздел първи. Който е съгласен с раздел първи, глава втора, “Данък върху недвижимите имоти”, моля да гласува “ЗА”, поименно гласуване ще бъде.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултати от гласуването „ЗА” – 16„ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Преминаваме към раздел втори “Данък върху наследствата”. Имате ли колеги някакви предложения?
К.Гребенаров: Има ли някаква промяна, г-н Кмета да разяснява?
П.Рейзи: Не не, няма.
К.Германова:Който е съгласен с така предложения раздел втори от глава втора от Наредбата за местните данъци, моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултати от гласуването „ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Преминаваме към раздел трети, глава втора “Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин”, тука е промяната на 2.3, чл.35, ал.2, тука е промяната с завишаване 0.3%. Някакви въпроси и коментари по раздел трети? Няма.
Който е съгласен с така предложените членове в раздел трети “Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин”, моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултати от гласуването „ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Раздел четвърти “Данък върху превозните средства”
К.Павлова: В този раздел е даден ръст, 2%. В този раздел сме дали ръст на данъка на киловат на леките автомобили с около 20% има ръст, като всички останали превозни средства, ремаркета, мотопеди, мотоциклети, няма промяна. Счели сме това, като на коли от масовия клас от 55 киловата до 74, които са предимно караните на територията тук и най-вече притежавани от нашите граждани. Може би на автомобил ще се получи, едно три, четири лева увеличение на данъка, не повече. За година.Останалата част от раздела, не е пипан.
К.Германова: Колеги някакви коментари по раздел четвърти? Няма.
Който е съгласен с така предложения раздел четвърти “Данък върху превозните средства”, моля да гласува “ЗА”
(много шум в залата и коментари)
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – липсва
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултати от гласуването „ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Моля ви за тишина колеги, още малко и ще дам почивка.
Преминаваме към раздел пети “Патентен данък”, там промяна до колкото разбрах има в патентния данък за частните квартири в намаление, другаде няма. Вие някакво предложение? Няма.
Който е съгласен с така предложения раздел пети “Патентен данък”, от глава втора за местни данъци, моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултати от гласуването „ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Сега ще ви моля да гласуваме цялата глава втора “Местни данъци”, който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултати от гласуването „ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
И последно “Преходни и заключителни разпоредби”, някакви въпроси в този раздел? Няма. Който е съгласен с така предложените преходни и заключителни разпоредби, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултати от гласуването „ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
И трябва да гласуваме като цяло, цялата Наредба. Зачитам и самото решение. На основание чл.1 ал.2 от Закона местните данъци и такси, Общински съвет приема Наредба за определяне размера на местните данъци през 2008 г на територията на община Созопол.
Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултати от гласуването „ЗА” – 14 “ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 45
На основание чл.1 ал.2 от Закона местните данъци и такси, Общински съвет приема Наредба за определяне размера на местните данъци през 2008 г на територията на община Созопол.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ

Наредба
от ............................ 2008 г.

за определяне размера на местните данъци през 2008 г.
на територията на община Созопол
Глава първа
Общи положения

Чл.1. С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на община Созопол
Чл.2. В общинските бюджети постъпват следните местни данъци:
1.Данък върху недвижимите имоти;
2.Данък върху наследствата;
3.Данък върху даренията;
4.Данък при възмездно придобиване на имущества;
5.Данък върху превозните средства;
6.Патентен данък.
Чл.3. (1) Размерите на местните данъци по чл.2 се определят с тази наредба при условията, по реда и в границите, определени в Закона за местните данъци и такси;
(2) Когато до края на предходната година общинския съвет не е определил размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на действащия размер към 31 декември на предходната година;
(3) Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и начин на определяне на местните данъци в течение на годината.
Чл.4. Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската администрация или безкасово по съответната сметка.
Чл.5. (1) Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината, по реда на ДОПК. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.
(2) Невнесените в срок данъци по тази наредба се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на ДОПК.
Чл.6. Общинският съвет определя условията и реда за информиране и обсъждане с гражданите и бизнеса на предложения за определяне размерите на местните данъци.

Глава втора
Местни данъци
Раздел І
Данък върху недвижимите имоти

Чл.7. (1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8, т. 1 от Закона за устройство на територията.
(2) Не се облагат с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост.
(3) Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи - за действително застроената площ и прилежащия й терен.
(4) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително.
Чл.8. (1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти.
(2) Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот.
(3) При учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят.
(4) При концесия данъчно задължен е концесионерът.
Чл.9. Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.
Чл.10. (1) Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща:
1. в брой в касите на общината.
2. по банков път – по банковата сметка на общината;
3. с пощенски запис.
(2) Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото вещно право, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.
Чл.11. (1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на четири равни вноски в следните срокове: от 1 февруари до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която е дължим.
(2) На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.
Чл.12. Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват или не.
Чл.13. От заплащане на данък се освобождават лицата за имотите, определени в чл.24 от Закона за местните данъци и такси.
Чл.14. Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета на общината, на територията на която се намира имотът.
Чл.15. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 1.5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.
Чл.16. Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя по норми съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно задължените лица.
Чл.17. (1) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е отчетната им стойност, а за жилищните имоти на предприятията - данъчната им оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.
(2) Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на ползване на предприятие, е отчетната им стойност по баланса на собственика или данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, а за жилищните имоти - данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.
(3) Данъчната оценка на имотите по чл.11, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, върху които са построени сгради на лица, различни от собственика на поземления имот, се определя съгласно нормите по приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.
(4) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. В тези случаи служителят на общинската администрация може да ползва и вещи лица.
Чл.18. (1) Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл.10, ал.1 от Закона за местните данъци и такси към 1 януари на годината, за която се дължи.
(2) При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се определя върху новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната. В случаите на промяна от общинския съвет на границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони или на населените места, данъкът се определя върху новата данъчна оценка от 1 януари на следващата година.
Чл.19. (1) За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление.
(2) За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дъжи със 75 на сто намаление.
Чл.20. Необходимо условие за определяне на данъка е наличието на подадена данъчна декларация по чл.14 и чл.17 от Закона за местните данъци и такси.
Чл.21. При промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, лицата по чл.19 предявяват правото си за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по чл.14, ал.1 от Закона за местните данъци и такси.
Раздел ІІ
Данък върху наследствата
Чл.22. (1) С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и имуществата в страната на чуждите граждани.
(2) Имуществата на лица без гражданство се облагат като имущества на български граждани, ако постоянното им местопребиваване е на територията на страната.
Чл.23. (1) Наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя движими и недвижими вещи и права върху такива вещи, както и другите му имуществени права, вземания и задължения към момента на откриване на наследството, освен ако със закон е предвидено друго.
(2) Като наследствено се облага и имуществото, което се получава в случай на смърт на наследодателя непосредствено от трето лице въз основа на сключен от наследодателя договор.
(3) Алинея 2 не се прилага, ако договорът е сключен в изпълнение на задължение по закон.
Чл.24. (1) Данъкът върху наследството се заплаща от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците.
(2) Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничения.
Чл.25. (1) При откриване на наследство данъчно задължените лица по чл.25 или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация по чл.32 от Закона за местните данъци и такси в общината по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина – по местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната.
Чл.26. Наследственото имущество, с изключение на освободеното от данък, се оценява съгласно чл.33 от Закона за местните данъци и такси.
Чл.27. (1) Облагаемата наследствена маса се разделя на наследствени дялове, като за всеки наследник се определя дял по реда на Закона за наследството .
(2) Наследствените дялове се увеличават, съответно намаляват, със стойността на заветите, оценени по реда на чл.33 от Закона за местните данъци и такси.
Чл.28. Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник, както следва:
1. за братя и сестри и техните деца – 0.7 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;
2. за лица, извън посочените в т. 1 - 5 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.
Чл.29. Освобождават се от данък върху наследство имущества определени в чл.38 и чл.39 от Закона за местните данъци и такси.
Чл.30. Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или заветник поотделно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Чл.31.Данъкът се плаща в 2-месечен срок от връчване на съобщението.
Раздел ІІІ
Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин
Чл.32. (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.
(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения.
(3) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, внесени в страната като нови.
(4) Алинея 2 не се прилага, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.
(5) Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.
Чл.33. Данъкът се заплаща от лицата по чл.45 от Закона за местните данъци и такси.
Чл.34. Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето.
Чл.35. (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл.44, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на:
а) 0.7 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;

б) 5 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "а".

(2) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 2.3 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

(3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението.
Чл.36. Освобождават се от данък придобитите имущества по чл.48 от Закона за местните данъци и такси.
Чл.37. (1) Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи - по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по настоящия си адрес.
(2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в останалите случаи - в двумесечен срок от получаване на имуществото, след подаване на декларация по чл. 49, ал.3 от Закона за местните данъци и такси.

Раздел ІV
Данък върху превозните средства

Чл.38. С данък върху превозните средства се облагат:
1.превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България;
2. корабите, вписани в регистрите на българските пристанища;
3. въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република България за гражданските въздухоплавателни средства.
Чл.39. Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства.
Чл.40. Собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им по реда на чл.54 от Закона за местните данъци и такси.
Чл.41. (1) За леките автомобили размера на данъка се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва:
1. до 37 kW включително – 0.50 лв. за 1 kW;
2. над 37 kW до 55 kW включително – 0.60 лв. за 1 kW;
3. над 55 kW до 74 kW включително – 0.70 лв. за 1 kW;
4. над 74 kW до 110 kW включително – 1.50 лв. за 1 kW;
5. над 110 kW – 1.70 лв. за 1 kW;
В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с коефициентите, определени с чл.55, ал.1 от Закона за местните данъци и такси.

(2) Данъкът за ремаркета на леки автомобили е в следните размери:
1. товарно ремарке – 5 лв.
2. къмпинг ремарке - 10 лв.

(3) Данъкът за мотопеди е в размер 10 лв., а за мотоциклети, както следва:
1. до 125 куб. см включително – 12 лв.
2. над 125 до 250 куб. см включително – 25 лв.
3. над 250 до 350 куб. см включително – 35 лв.
4. над 350 до 490 куб. см включително – 50 лв.
5. над 490 до 750 куб. см включително – 75 лв.
6. над 750 куб. см – 100 лв.

(4) Данъкът за триколка на база общото тегло е както следва:
1. до 400 кг включително – 4 лв.
2. над 400 кг – 6 лв.

(5) Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане:
1. до 22 места, вкл. мястото на водача –50 лв.
2. над 22 места, вкл. мястото на водача –100 лв
.
(6) Данъкът за товарен автомобил до 12 т технически допустима максимална маса е в размер 10 лв. за всеки започнат тон товароносимост.

(7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва:

Брой оси на седловия влекач/влекача за ремарке Допустима максимална маса на състава от превозни средства, посочена в свидетелството за регистрация на влекача (в тона): Данък (в лева)
равна или повече от по-малка от задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното други системи за окачване на задвижващата ос/оси
А) с две оси - 18 8
28


18
20
28
64


20
22
64
147


22
25
190
342


25
26
342
600


26
28
342
600


28
29
331
399


29
31
399
655


31 33 655
909


33 38 909
1381


38 - 1007
1369

Б) с три и повече оси 36 38 640
888

38 40 888
1228

40 - 1228
1817(8) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер от 50 лв.
(9) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона е в размер100 лв.
(10) Данъкът за трактори е в размери, както следва:
1. от 11 kW до 18 kW включително – 5 лв.
2. над 18 kW до 37 kW включително – 7 лв.
3. над 37 kW – 10 лв.
(11) Данъкът за други самоходни машини е в размер 25 лв.
(12) Данъкът за моторни шейни е в размер 50 лв.
(13) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. се определя в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването, както следва:

Брой оси на моторното превозно средство Допустима максимална маса Данък (в лв.)
равна или повече от по-малка от задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното други системи за окачване на задвижващата ос/оси
А) с две оси 12 13 30
61

13 14 61
168

14 15 168
237


15 - 237
536

Б) с три оси 15 17 61
106

17 19 106
217

19 21 217
282

21 23 282
434

23 - 434
675

В) с четири оси 23 25 282
286

25 27 286
446

27 29 446
708

29 - 708
1050Чл.42. Данъкът за плавателните средства е в размер, както следва:
1. за корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите - в размер 1 лв. за всеки започнат бруто тон;
2. за корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на големите кораби в българските пристанища - в размер 1 лв за всеки започнат бруто тон до 40 бруто тона включително и в размер 0,10 лв за всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона;
3. за един джет - в размер 100 лв.
4. за ветроходни и моторни яхти - в размер 20 лв. за всеки започнат бруто тон;
5. за скутери - в размер 2,70 лв. за киловат;
6. за влекачи и тласкачи - в размер 0,14 лв. за киловат;
7. за речни несамоходни плавателни съдове - в размер 0.50 лв.за тон максимална товароносимост.

Чл.43. Данъкът за гражданските въздухоплавателни средства е в размер, както следва:
1. за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети – 20 лв. за всеки започнат тон максимално летателно тегло;
2. за параплан – 12 лв.
3. за делтаплан – 12 лв.
4. за мотоделтаплан – 20 лв.
5. за свободен балон – 30 лв.

6. за планер -30 лв.
Чл.44. Освобождават се от данък превозните средства по чл.58 от Закона за местните данъци и такси.
Чл.45. (1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства, данъкът се заплаща с 50 на сто намаление.
(2) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи, снабдени с "екодвигатели", съответстващи на стандартите "Евро 2", "Евро 3", "Евро 4" и "Евро 5", данъкът по чл. 55, ал. 5, 6 ,7 и 13 се заплаща с 50 на сто намаление.
(3) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл. 55, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси, при условие че не се използват за други цели.
Чл. 46. (1) Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 31 март и до 30 септември на годината, за която е дължим. На предплатилите за цялата година в първия срок се прави отстъпка от 5 на сто.
(2) За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на регистрацията им за движение, в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването, съответно на регистрацията им за движение.

Чл.47. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината, по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, подал декларацията, а когато не е подадена такава и в случаите по чл.54, ал.2 от Закона за местните данъци и такси - в приход на общината, в която е регистрирано превозното средство.


Раздел V
Патентен данък
Чл.48. (1) Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси (патентни дейности) се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:
1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и
2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл.99 и чл.100, ал.2 от същия закон.
(2) За извършваната патентна дейност лицата по ал.1 не се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(3) Лицата по ал.1 прилагат разпоредбите за данъците, удържани при източника, и за облагане на разходите по чл.204, т.2 на Закона за корпоративното подоходно облагане.
Чл.49. (1) Когато в рамките на 12 последователни месеца едно физическо лице е прекратило патентна дейност и/или е образувало ново предприятие, което извършва патентна дейност, и сумарният оборот на двете предприятия е повече от 50 000 лв. за 12 последователни месеца, за новообразуваното предприятие не се прилага чл.48. В този случай за текущата данъчна година новообразуваното предприятие се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(2) Когато в рамките на текущата данъчна година оборотът на лицето превиши 50 000 лв. или лицето се регистрира по Закона за данък върху добавената стойност, лицето се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(3) В случаите по ал.1 и 2 патентният данък за текущата година е дължим до края на тримесечието, предхождащо тримесечието, през което са възникнали обстоятелствата по ал.1 и 2.
(4) В случаите по ал.1 и 2 дължимият, съответно внесеният, данък се приспада от годишното данъчно задължение по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(5) По искане на лицето общината издава удостоверение за дължимия размер на патентния данък, за което не се заплаща такса.
(6) Когато в рамките на текущата данъчна година лицето се дерегистрира по Закона за данък върху добавената стойност, то се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица за цялата данъчна година.
Чл.50. За целите на патентния данък могат да се определят зони съгласно Приложение № 1 от тази наредба.
Чл.51. (1) Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности поотделно съгласно приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси.
(2) Лицата, които осъществяват патентна дейност в повече от един обект, дължат данък за всеки обект поотделно.
(3) Когато патентната дейност започва или се прекратява през течение на годината, с изключение на дейностите, посочени в т.1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, данъкът се определя пропорционално на броя на тримесечията на извършване на дейността, включително тримесечието на започване или прекратяване на дейността.
(4) Когато в рамките на една патентна дейност, с изключение на дейностите, посочени в т.1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, през течение на годината се промени обстоятелство във връзка с определяне размера на данъка, размерът на данъка до края на годината, включително за тримесечието на промяната, се определя на базата на размера на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.
(5) Когато в рамките на една патентна дейност от посочените в т.1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси през течение на годината се промени обстоятелство, което води до определяне на патентния данък в по-висок размер, за данъчната година се дължи по-високият размер на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.
(6) Доходите от дейности, които не са посочени в приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, се облагат по общия ред на закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Чл.52. (1) Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност:
1. физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;
2. физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година повече от един вид патентна дейност от посочените в т. 1 - 36 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност;
3. физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 - 15, 18 - 20, 25, 27 - 29 и 31 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година;
4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10, 12 и 13 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл.53 е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.
(2) Независимо от чл.51, ал. 4 данъчното облекчение по ал.1, т.1 се ползва за цялата данъчна година, през която настъпва неработоспособността или изтича срокът на валидност на решението.
Чл.53. (1) Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, до 31 януари на текущата година. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.
(2) Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация по ал.1 и в същия срок заплатят пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.
(3) Лицата декларират с декларация по ал.1 и всички промени в обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.
(4) Лицата подават данъчна декларация по ал.1 и за възникването на обстоятелствата по чл.49, ал.1 и 2 през съответния период. Данъчната декларация се подава в срок до края на месеца, следващ месеца, през който са възникнали обстоятелствата по чл.49, ал.1 и 2.
Чл.54. (1) Данъчните декларации по чл.53 се подават в общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец.
(2) Когато данъчната декларация на чуждестранно физическо лице се подава чрез пълномощник с постоянен адрес в страната, подаването се извършва в общината, където е постоянният адрес на пълномощника.

Чл.55. (1) Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
1. за първото тримесечие - до 31 януари;
2. за второто тримесечие - до 30 април;
3. за третото тримесечие - до 31 юли;
4. за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.
(2) Когато възникне задължение за внасяне на патентния данък през годината, дължимата част от данъка за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на подаване на декларацията по чл.53, а когато декларация не е подадена - в 7-дневен срок от изтичане на срока за подаване на декларацията.
(3) Патентният данък се внася в приход на общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в приход на общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец. В случаите по чл.54, ал.2 и 3 данъкът се внася в приход на общината по постоянния адрес на пълномощника, съответно в Столична община.
Чл.56. Лицата по чл.48, aл.1 заплащат патентен данък в размерите посочени в Приложение № 2.


Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. За 2008 г. размера на местните данъци се определя в срок до 29 февруари 2008 г. В случай че в този срок не е определен размер за местните данъци, за 2008 г. се прилагат минималните размери на данъците, предвидени в закона, а за патентния данък – размерите, които са били в сила за 2007 г.
§ 2. До определяне на размера на местните данъци за 2008 г. от общинския съвет данъкът при придобиване на имущества по чл.33, ал.1 и 2 от Закона за местните данъци и такси и данъкът върху наследствата се определят въз основа на минималните размери за съответните данъци, предвидени в закона.
§ 3. (1) За 2008 г. първата и втората вноска на данъка върху недвижимите имоти, съответно първата вноска на данъка върху превозните средства, се внасят в срок от 31 март до 30 юни.
(2) На предплатилите за цялата година в сроковете по ал. 1 се прави отстъпка от 5 на сто.
§ 4. За 2008 г. лицата, които се облагат с патентен данък, подават декларация по чл.61н, ал.1 от Закона за местните данъци и такси до 30 април 2008 г.
§ 5. (1) За 2008 г. първата и втората вноска на окончателния годишен (патентен) се внасят в срок до 30 април 2008 г.
(2) На предплатилите за цяла година в срока по ал.1 се прави отстъпка от 5 на сто.
§ 6. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на общината и/или определени от него лица.
§ 7. Тази наредба се издава на основание чл.1,ал.2 от Закона за местните данъци и такси и влиза в сила от ................................................. .
Приложение № 1 към чл.50.
Зона Населени места
I – ва гр.Созопол
II - ра с.Черноморец
III - та с.Атия, с.Вършило, с.Габър, с.Зидарово, с.Извор, с.Индже Войвода, с.Крушевец, с.Присад, с.Равадиново, с.Равна гора, с.Росен


Приложение № 2 към чл. 56.

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка

Видове патентна дейност I - ва зона II-ра зона III-та зона
1 2 3 4
1.Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи- за стая 1 и 2 звезди 70 50 25
2. Заведения за хранене и развлечения - за място за консумация, вкл.на открити площи, или за обект
а/ресторанти
1-2 звезди 15 5 1
3 звезди 30 10 6
б/заведения за бързо обслужване
1-2 звезди 8 2 1
3 звезди 20 6 3
в/питейни заведения,с изкл. на посочените в буква "е"
1-2 звезди 8 2 1
3 звезди 20 6 2
г/кафе сладкарници
1-2 звезди 8 2 1
3 звезди 20 10 3
д/барове
дневни
2 звезди 30 10 3
3 звезди 52 24 10
нощни
2 звезди 39 14 5
3 звезди 65 36 20
е/бюфети,каравани и павилиони - за обект 300 100 75
3.Търговия на дребно до 100 кв.м. нетна търговска площ на обекта - за кв.м.нетна търговска площ 17 10 2
4.Платени паркинги-за бр. място за паркиране 90 60 5
5.Дърводелски услуги 500 360 50
6.Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги 540 390 40
7.Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали 1500 1000 500
8.Обущарски и шапкарски услуги 90 60 40
9.Металообработващи услуги 750 480 100
10.Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринанрно-фризьорски услуги-за работно място 609 390 60
11.Машинописни и/или копирни услуги - на брой устройство 508 427 180
12.Козметични услуги, поставяне на татуировки - за работно място 630 450 130
13.Маникюр, педикюр - за работно място 338 260 60
14.Часовникарски услуги - 313 180 60
15.Тапицерски услуги 438 360 180
16.Автомивки;ремонт, регулиране и балансиране на гуми 890 650 190
17.Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на МПС 1350 1000 280
18.Ремонт на електро- и водопроводни инсталации 405 260 100
19.Стъкларски услуги 540 325 100
20.Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти 694 462 47
21.Отдаване на видеокасети под наем 1500 1000 300
22.Компаньонки и компаньони 6440 5200 3000
23.Масажистки и масажисти 1680 1300 500
24.Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти 5600 4550 2000
25.Фотографски услуги 750 600 200
26.Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти 1500 700 100
27.Санитарни възли, наети под аренда 340 290 150
28.Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини 198 122 50
29.Ремонт на чадъри,ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги 98 85 50
30.Заложни къщи 28000 18200 3000
31.Продажба на вестници и списания, българска и преводна литература 188 120 30
32.Ремонт на компютри, компютърна и др.електронна офис техника/копирни апарати, факс апарати, принтери и др./ 995 900 300
33.Игри с развлекателен или спортен характер - за брой съоръжение
а/развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон 198 171 100
б/минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла 26 22 8
в/зали за боулинг и кегелбан - за игрален коридор, и билярд -за маса 140 104 40
34.Фитнес центрове и спортни зали -
за 1 кв.м. 4 3,5 1,5
за един фитнес уред 500 350 300
35.Химическо чистене, пране и гладене - за бр.съоръжение 440 325 133
36.Мелничарски услуги
а/мелници за брашно на л.см. от дължината на млевната линия 18 18 18
б/мелници за фураж - стационарни 600 600 600
37.Услуги с атрактивен характер
а/корабчета - на брой 750 750 750
б/лодки - на брой 450 450 450
в/яхти - на брой 900 900 900
г/джетове-на брой 900 900 900
д/влакчета на място 30 30 30
е/файтони - на място 75 75 75
ж/водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, вкл.надуваеми, водни увеселения - на брой оборудване 150 150 150
з/зимни ски /вкл.ски екипировка/,зимни кънки, сноубордове, шейни - на брой оборудване 150 150 150
и/въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, велосипеди и рикши - на място 150 150 150
к/детски колички и моторчета - на брой 150 150 150
л/стрелбища - на брой 300 300 300
38. Обучение на водачи на МПС - за брой МПС
а/мотопеди и мотоциклети 475 425 200
б/други МПС 950 850 400
39.Услуги "Пътна помощ"- за брой МПС 2000 2000 2000
40.Услуги със земеделска и горска техника - за брой техника
а/комбайн 330 330 330
б/трактори,тракторни ремаркета,самоходни шасита и др.самоходни и самодвижещи се машини 110 110 110
в/прикачни,навесни и стационарни машини 11 11 11


К.Германова: Честито на новата Наредба!
Преминаваме към Докладна записка с вх.№ 16/10.01.08г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Избор на нов член на Комисията по устройство на територията, жилищната политика, строителство, екология, инфраструктура и телекоммуникации.
Колеги в Общински съвет, влезе декларация от колегата Росен Деспов, който се отказа от правото си да участва в тази комисия. По този повод, аз съм внесла докладна и предложението ми за член е г-н Здравко Манолакиев. Ако имате други предложения?
З.Манолакиев: Давам си отвот от тази комисия.
К.Германова: Други предложения колеги?
П.Рейзи: Нека да се обоснове, защо си дава отвод.
К.Германова: Аз не мога да разбера, коментира се че искат да участват в комисии, а пък си даваме отводите.
Р.Деспов: Може би, аз първо трябва да обясня защо съм си дал отвод. Обясних защо съм си дал отвод и когато си внасях тази декларация. Мисля че, или всички трябва да бъдем равнопоставени по някакъв начин, да имаме някакъв принцип на присъствието ни в комисиите или просто трябва всички ние които не сме допуснати до комисии, да сме извън тях. Не може примерно да присъствам само аз в една комисия, а тези колеги Общински съветници да не присъстват. И тука искам да изкоментирам още едно нещо за което преди малко си замълчах, много ми е интересно как да присъстваме на отворените както казвате комисии? За тази сесия, ми беше съобщено че ще има сесия на седемнадесети в четвъртак, беше ми казано че документите ми ще бъдат окомплектовани най-рано на осемнадесети след единадесет часа, когато дойдох да си взема документите видях че комисия е имало на шестнадесети, на седемнадесети и на осемнадесети. Може ли да ми обясните, как да направя този номер, да присъствам на комисия на шестнадесети, след като знам за сесията на седемнадесети. Да присъствам на комисия на седемнадесети, след като документите ми са готови на осемнадесети и ми е интересно как колегите са взели решение на тези комисии, какво са правили там,когато са нямали никакви документи? Или за тези колеги, които са в комисиите, документите стават по-рано, или не незнам. Това може да обясните Вие.
К.Германова: Първо да ви кажа че, утре можете да дойдете да си получите лаптопите. Тази сесия се получи така, защото виждате тя е доста обемна. Тъй като всеки един от вас, като дойде да си получава материалите зададе въпроса, защо толкова късно. Мисля че, няма как седемнадесет папки да бъдат направени по-бързо.
Р.Деспов: Има комисия на шестнадесети, а документите са готови на осемнадесети, това ми беше въпроса.
К.Германова: Аз трябва да насроча комисиите по-рано, за да има време, ако има някакви проблеми, да има времето в което да бъдат направени корекциите.Плюс това, още нещо искам да ви кажа. Хайде малко да се научим ние колегите в крайна сметка, да сме малко по заинтересовани. Аз мисля че, много преди да бъде обявена сесията, много от вас коллеги, включително и вас г-н Гребенаров, видях и казах. Ще има сесия на двадесет и трети. Подготвяме сесия на двадесет и трети. Ако Вие сте достатъчно заинтересовани, ще се обадите или ще звъннете един телефон, не да чакате да ви се звъни постоянно от Общинския съвет, първо. Второ да не говорим че, не винаги си вдигате телефоните. Служителките са там за да подготвят сесията, не да бъдат телефонистки от сутрин до вечер и да очакват варианта, да си включите вашият телефон за да могат да ви уведомят. В крайна сметка, бъдете малко по-заинтересовани и вие саммите. В момента в който беше разпратена покана, беше поставен и в Общински съвет график на комисиите, ако някой от вас до сега се е обаждал по телефона, на някой да му е било отказано, да му бъде казано кога ще има комисия, кога ще има сесия? Би ли някой от вас коллеги станал и казал че му е отказано или че е бил излъган? Малко или много трябва и вие малко по-заинтересовани.
Р.Деспов: Значи, поставих конкретния въпрос. Добре ние сме заинтересовани, разбрахме че, ще има сесия. Какво да правя аз на комисията на шестнадесети, когато аз мога да си взема документите, това ми беше казано най-рано на осемнадесети след единадесет часа, това е първо. Второ, няма такъв случай, когато някой ми е звънял от Общинския съвет, ако не си вдигна телефона, защото съм зает, да не прозвъня аз по някое време, примерно след половин час или час. Такъв случай няма. В този смисъл, говорим за конкретния случай, ако желаете ще звъним всеки ден, да разбираме кога има сесия.
К.Германова: В момента визирах, като цяло всички. Не определени хора, първо. Второ, в момента разискваме въпроса с това, г-н Манолакиев си даде отвода. При положение че вие всички, включително и г-н Гребенаров коментирате че, не ви избираме в комисии по наша вина. В момента има предложение за член на комисия и той дава отвод. Това беше въпроса.
К.Гребенаров: Може би, не бяхме достатъчно разбрани. Взимат се решение, как да кажа, които ние въобще не ги знаем. Редно е, след като има предложение някой от нас да участва, някой да се свърже с няс, да ни каже предлагаме ви за еди каква си комисия имате ли съгласие това да стане. Не сега тука да го разбираме на сесията.
К.Германова: Чакайте малко г-н Гребенаров, решенията се взимат тук на заседание на Общинския съвет, не по време на комисиите. Работата на комисията е да прегледа докладните и да представи пред Общинския съвет дали те са законосъобразни, дали има липсващи документи, дали всичко е наред, така както е предложено с документация и със законово основание, това е целта на комисиите. Комисиите решения не взимат това че, аз съм направила предложение вие като сте си получили материалите сте го видяли това предложение. Така че мисля че, е неоснователно в момента да ми казвате че, тука научавате за това кой е предложен.
К.Гребенаров: Не ме разбрахте, без наше знание, съгласие.
К.Германова: Аз педлагам, имам право по правилник да предложа представител и не го налагам да биде той. Предлагам, от там нататък всеки един от вас има право да предложи.
К.Гребенаров: Няма да споря, аз мисля че се изказах принципно по този въпрос.
Д.Желев: Добре де, вие не разбрахте ли че ние не сме съгласни с този подход. Ние няма да участваме в постоянните комисии, защото от всичките постоянни комиссии само един наш човек участва. Това е натиск, това е пренебрегване на вота на хората и ние сме осем човека вие сте девет. Не може вие да имате 50 човека ли колко сте сметнали, 5 по, делено на 35, 34 човека в комисия, ние да имаме един човек и да мислим, че вие голяма утеха направихте. Няма да стане тази, нещем така. Или ще седнем да разговаряме. или ние няма да участваме в комисиите.
(шум в залата)
К.Германова: Г-н Желев, ваше право е да участвате или не, никой не го оспорва. Ако не желаете да работите в Общинския съвет има си начини.
Н.Пехливанова: Предлагам да бъдат прекратени дебатите, тона който е на тука колегите се изброиха осем се опитват да налагат на всяка една сесия, не е правилен. Чрез натиск няма принудите никой да промени решението си, ние правим конкретно предложение, вие отказвате. До колкото разбирам няма да взимате участие в работата на комисиите и аз сега правя конкретно предложение, състава на комисията в която г-н Деспов си е дал отвод да бъде не пет члена а четири члена и да прекратим. Няма смисъл цял ден да продължаваме, никой не е казал г-н Кмете че, трябва да бъдат нечетен брой.
П.Рейзи: Няма как да вземате решения иначе.
Н.Пехливанова: Ще взимаме решения. Така че Предлагам комисията да стане от четири члена.
(много шум и коментари)
К.Германова: Ще помоля адвокатите да кажат, при това положение
Б.Йорданов: Аз искам само да обърна внимание, че комисиите трябва да бъдат задължително нечетен брой за да взимат решение.
С.Симеонов: Иначе ще има хиксови решения
Б.Йорданов: Точно така, в този смисъл се комисията трябва да биде задължително нечетен брой. И искам да обърна вниманието, за едно пояснение, защото явно се води една много сериозна полемика по този въпрос. Аз ще си позволя само да обърна внимание на това какво пише в закона че, комисията е помощен орган. Всички комиссии са помощен орган към съответния орган, нали в колективност Общински съвет. Какво ще вземе като решение комисията, какво тя би обсъждала евентуално като проблематика, включително и в правилника на Общинския съвет е заложено че, всички решения се взимат от самия Общински съвет. Точно заради това, функциите на комисията е само да подпомогне дейността с цел допълнително ангажирано експертно мнение. Благодаря!
К.Германова: Г-н Бардуков, ако имате конкретно предложение по докладната. Прекратяваме дебатите.!
Х.Бардуков: Това не е дебат. Аз исках само да допълня, че тука е много правилно това което каза и заставам плътно зад думите на адвоката. Но мисълта ми беше друга, как решихте нали за пощния орган за тази комиссия че, тези хора които ги предлагате са достойни, при условие че в комисията по бюджет и финанси няма нито един икономист. Примерно там можеше да бъде вкаран един икономист. И го има.
П.Рейзи: Кой е този, ти ли си икономист?
Х.Бардуков: Аз не съм икономист.
(отново коментари)
К.Германова: Аз пак ще попитам юристите, какво правим в такъв случай. Явно има отказ от страна на осем от нашите коллеги, които се определиха за някаква группа, Макар че, няма входирано в Общинския съвет, някакво създаване на политическа группа и до колкото знам вие не сте от една политическа группа. Незнам как се определихте. Искам да попитам г-н адвоката, какво правим в този случай, явно имаме отказ от осем от нашите коллеги да участват в работата на Общински съвет.
Б.Йорданов: Първо по правилника за работа на Обс, имаме комисия с приет пет членен състав. Това което коментирах и преди малко е че, комисията задължително трябва да е с нечетен брой. Когато няма желаещи Общински съветници да попълнят съответната комисия, тъй като Закона не определяя нито политически квоти, нито нищо друго, аз съответно казах до колко комиссии може да участва един Общински съветник, та в този смисъл, когато няма желаещи Общински съветници да попълнят съответната комисия, комисията остава с непълен състав и взима решения в този си състав, предвид отново повтарям че,тя е помощен орган и че окончателните решения се взимат от Обс. Това се извежда като логика от общите разпоредби на Закона. Няма желаещи за да попълнят състава на комисията, а има други които желаят но са в невъзможност Поради ограничението на Закона. Следователно комисията остава в непълен състав.
Н.Пехливанова: Съгласна съм с логиката на г-н Йорданов и отправям въпрос към групата коллеги, кой от вас желае да влезе в състава на тази комисия, за да не правим предложения всички и да гласуваме до утре сутринта. Има ли някой от вас, или вие, аз незнам на какъв принцип сте толкова здраво политически обвързани, като вие сте различни политически сили. Питам аз, кой от вас желае да стане член на тази комисия?
Р.Деспов: Критериите са следните, вие сте девет колеги от които осем участват в по три комисии, и имам осем колеги които не присъстват в нито една комисия, но им трябва един за пълнеж. Това е критерия.
К.Германова: Прикрепям се към мнението на г-жа Пехливанова. Има ли някой от вас, който желае да участва в тази комисия?
Б.Йорданов: Няма наши и ваши. Има такива които са в законова невъзможност да участват повече в състава. Защото Ограничението в Закона е максимум в три. Това е.
(коментари в залата)
К.Германова: Тъй като г-н Манолакиев си даде отвода, аз педлагам г-н Гребенаров. Други предложения има ли?
К.Гребенаров: Вие сега ни принуждавате. Разбира се, аз също ще си направя отвот.
Н.Пехливанова: Кои са причините?
П.Рейзи: Кои са причините?
К.Гребенаров: Невъзможност да огрея на всички комисии. Тоест да имам аз възможност да участвам в същото време. Учевадно е че тези девет човека не могат да участват във всички комисии, а в същото време стоят хора които не участват въобще в комисии, а не е малък потенциала който представляват тези хора. Като интеллект, като образование, като знание. Това имам предвид. И мисля че, погледнете разумно на този въпрос. Ние не желаем доминиращо положение в комисиите, нито доминиращо положение в Обс. Аз не знам по какъв критерий изнасят своите позиции.
К.Германова: Благодаря ви г-н Гребенаров. Така продължаваме, нататъка. Аз мога да направя следващо предложение, г-н Мархолев. Други предложения има ли?
К.Мархолев: Мисля че имам правото сам да се предложа или някой да ме предложи.Как ще ме предложите вие мен?
К.Германова:Защо да не мога да ви предложа? Аз съм Общински съветник и имам правото да предложа всеки един от вас.
К.Мархолев: Знаете че, аз до сега не се обаждам. Исках да имаме добър тон между нас и това е, недейте да правим тука циркове.
К.Германова: Не правим циркове г-н Мархолев. В момента …
К.Мархолев: В миналия мандат, Председателя на Обс предложи и на всякъде имаше в комисиите по един член от така наречената опозиция. Така че аз не виждам нищо лошо да се вкарат, пак по един член в комисиите.На никого не пречи това нещо.Защо се получава това нещо сега? Това е нарочно заяждане сега, каране на всички по между ни. Това че имаме някаква опозиция ние, това е мисля че, не е така. Значи мисля че, не е така. За това ви казвам, бъзикате се с тези неще. Естественно че, ще си дам отвот и аз, същата работа.
К.Германова: Правото е на всеки да даде отвота.
К.Мархолев: И ви казах защо, какъв е мотива. Просто трябва, в предния Обс вие бяхте председател и сложихте по един човек. Сега нещете, защо е това?
К.Германова: Да считам ли че това е отвот от ваша страна? Така продължаваме на татък с предложенията, г-н Петров е моето предложение. Други предложения има ли?
С. Петров: Давам отвот. Обяснение искате ли защо?
К.Германова: Да моля да дадете, защото това се записва в протокола.
С.Петров: Ами трябва да има все пак някакъв, квалитет в комисията, за да имаме и ние някакво уастие в комисията. В момента нямам никакво участие естественое че..
К.Германова: Само едно искам да кажа, просто опитвате се в момента, както каза г-жа Пехливанова да окажете някакъв натиск.
(шум в залата)
К.Германова:Продължаваме на татък. Г-н Чакъров предлагам.
Т.Чакъров:Отвот си давам. Сега ече се чуха, нещата се чуха, защо сме къде сме и къде не сме. Ами да ето за протокола да го запише, къде сме и къде не сме. Не сме в постоянните комисии, а ни слагат в някакви други комисии.
К.Германова: Тука в момента говорим за постояна комисия, г-н Чакъров, към Обс. Следващото ми предложение е г-н Желев.
Д.Желев: Отвот си давам, аз мисля че, вие говорите за някакъв натиск. Вие сте нисложили в пресата и ни натискате и казвате че, ние сме ви натискали. Бъдете коректни към нас. Или ще имаме някакво участие което подобава на нашето присъствие в Обс или няма да участваме. Вие си взимайте решения и каквото искате си правете.
Н.Пехливанова: Дне сможе ли да бъде решен този въпрос г-н Желев?
(много шум)
К.Германова: Моля ви за тишина. Предлагам г-н Бардуков, като последно предложение.
Х.Бардуков: Да, аз ще стана и имам прево за протокола да дам обяснение. И ще го дам, така да се разбере, понеже г-н Рейзи ми предложи оставка. Възползваме се от правото си на отвот и вие благодаря че, ни определяте като политическа група. Аз съм от Зелената партия и както г-жа Сейменова каза на времето, да работим по съвест. Смятам да работя по съвест. Съвеста ми не ми позволява, да дискриминирам тези хора. Защото това си е точно вид дискриминация. Не ме интересува коя политиеска партия са.
К.Германова: Благодаря ви г-н Бардуков. Още едно предложение г-жа Петя Чапевова. Други предложения има ли? Няма. Който е съгласен Г-жа Петя Чапевова да влезе в комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекоминикация, моля да гласува „ЗА”.
С резултати от гласуването „ЗА” – 9, “ПРОТИВ” – 7, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 46
Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира Петя Чапевова за член на Комисията по устройство на територията, жилищната политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации.

К.Германова: Преминаваме към следващата докладна записка.
Докладна записка с вх.№ 17/10.01.08г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Избор на нов член и председател на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, както и за избора на нов член на Комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми и Комисията по устройство на територията, жилищната политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации.
Както знаете член на тези комисии и председател на комисията по законност беше г-жа Стоянова, която в момента е зам. Кмет на Общината. Поради тази причина внасям тази докладна със няколко решения. Ще ги зачитам едно по едно, ако имате някакви други предложения.
Първото, Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира Петя Чапевова за член на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби. Други предложения имате ли? Няма. Който е съгласен моля да гласува „ЗА”
С резултати от гласуването „ЗА” – 9, “ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 8.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 47
Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира Петя Чапевова за член на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.

Следващо предложение за решение, Общински съвет Созопол на основание чл.20 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация избира Петя Чапевова за Председател на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби. Други предложения? Няма. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”
С резултати от гласуването „ЗА” – 9, “ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 7.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 48
Общински съвет Созопол на основание чл.20 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация избира Петя Чапевова за Председател на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.

Третото решение, Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира Петя Чапевова за член на Комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми. Други предложения имате ли? Няма, който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува „ЗА”
С резултати от гласуването „ЗА” – 9, “ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 7.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 49
Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира Петя Чапевова за член на Комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми.

И следващото решение, Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира Петя Чапевова за член на Комисията по устройство на територията, жилищната политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации. Ние го взехме с предната докладна.

Преминаваме към следващата докладна.
Докладна записка с вх.№ 18/10.01.08г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Избор на нов представител на Общински съвет Созопол в общото събрание на дружеството “КОНСОРЦИУМ ГБС – Созопол” АД
Предложението ми е на основание това че е конституиран нов Обс, а представител на Обс в това дружество до сега е била г-жа Колчева, която вече не е Общински съветник. Предложението ми е следното, избира Петя Чапевова за представител на Общински съвет Созопол в общото събрание на дружеството “КОНСОРЦИУМ ГБС – Созопол “ АД. Предложения?
К.Гребенаров: Нищо против нямам, лично към г-жа Петя Чапевова. Предполагам че тя е всестранен специалист, по всяка тема разбира. Но не е лошо да разбереме. Тъй като това е дружество търговско, което ще защитава определен икономически интерес на Общината. Да разберем каква характеристика, каква специалност има г-жа Чапевова и как ще защитава интересите..
К.Германова: Така, аз ще дам пояснение.
К.Гребенаров: Защото лично аз я познавам тука от втора сесия, нали незнам какъв специалист е.
К.Германова:Аз ще дам пояснение, относно това, представителите в Общото събрание на Обс какво, какви функции имат.Става въпрос за следното. В Общите събрания на такива дружества в които участва Общината, трябва да има по един представител на Обс, който, когато има Общо събрание на самото дружество да представи решението на Обс по повод въпроса който ще се разглежда на самото Общо събрание. По принцип се практикува така, в случай дружеството “КОНСОРЦИУМ ГБС – Созопол “ АД, когато ще има Общо събрание на дружеството, представя материалите, какви въпроси ще бъдат разглеждани на Общото събрание, представя ги на Общинския съветник който е избран за представител. От там Общинския съветник запознава на заседание на Обс, със така предложените въпроси за разглеждане на Общото събрание, Обс взима решения по тези въпроси. Представителя на Обс е този който само представя решението на Обс. Общо взето самия представител на Обс, няма правото нито да взима решение без, или да гласува решения без решения на Обс. Това е заложено и в устава на самото дружество. Така че общо взето рилята на представителите на Обс в тези дружества е просто и единствено да представят решенията на Обс.
К.Гребенаров: Убедихте ме.
К.Германова: Общо взето, това е ролята. Нито има някакви права и нито може да взима решения без знанието на Обс. Отговорих ли ви точно г-н Гребенаров?
К.Гребенаров: Да, пак е добре да не е музикант.
К.Германова: Просто един представител.
П.Чапевова: Уважаеми колеги, не считам за нужно, просто разводняваме се. Все пак ще кажа, инженер съм по професия, инженер химик, не съм музикант да. Била съм Общински съветник в предходния мандат, председателна комисията по законност, член на комисията по бюджет и финанси, имам натрупан опит. Така че що се отнася до визията ми за нашата Община, но както стана ясно преди малко, става въпрос за едно представителство от моя страна на Обс във въпросния консорциум.
К.Гребенаров: Точно, ей за това ставаше въпрос, благодаря много г-жа Чапевова, аз ще гласувам за вас.
К.Германова: Други предложения? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, избира Петя Чапевова за представител на Общински съвет Созопол в общото събрание на дружеството “КОНСОРЦИУМ ГБС – Созопол “ АД, моля да гласува „ЗА”
Поименно е гласуването.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ПРОТИВ
С резултати от гласуването „ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма,

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 50
Избира Петя Чапевова за представител на Общински съвет Созопол в общото събрание на дружеството “КОНСОРЦИУМ ГБС – Созопол “ АД.

Докладна записка с вх.№ 19/10.01.08г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Избор на членове на Комисията по чл.34, ал.1, от «Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост»
Предложението за решение е, Избира за членове на комисията по чл.34, ал.1 от “Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост”, следните общински съветници: Тодор Чакъров, Здравко Манолакиев и Христо Бардуков. Други предложения имате ли?
Х.Бардуков: Относно докладната имам едно допитване до кмета, съжалявам че го няма. Ще го отправя къ зам. Кмета и гледам че и гл. архитект е тука. Значи пояснение ще дам, защото има колеги, които не са запознати. Комисията по чл.34, взема решение за отдаване под наем на ателиета и гаражи. Въпросът ми е, колко ателиета и гаражи имаме и колко досега са използвани и с каква цел. Зам. Кмета е нов и предполагам няма да знае, но предполагам има хора които биха ми обяснили. Ако ли не ще си дам отвот, до като ме запознаете с това, защото не мога да стана член на комисия която, незнам каква ще и е работата. Разбирам че закона го изисква, но съжалявам.
К.Германова: В крайна сметка, в момента искате отговор за това.
(шум в залата)
Х.Бардуков: Та въпросът ми беше г-н Рейзи, понеже сме предложени с г-н Манолакиев и г-н Чакъров за членове на комисията по чл.34, ал.1 от Наредбата за реда, за придобиване и управление и разпореждане с общинска собственост. Този член фактически е за общински ателиета и гаражи и тъй като не съм запознат с това с какво разполага Общината и каква ще ни е дейноста в крайна сметка в тази комисия, искам отговор и евентуално ако съмненията ми се покрият че няма такава собственост просто ще си дам отвот, защото нямам желание да бъда член на не работеща комисия.
П.Рейзи: Първо имаме такава Наредба, по тази Наредба трябва да имаме и такава комисия и ние трябва да я определим, защото в крайна сметка има достатъчно и гаражи и ателиета. Отделен е момента че дотук, вие специално г-н Бардуков показвате че, нямате желание да работите в Администрацията като Общински съветник и в Обс също. Сега аз мисля че, за да покажете на вашите избиратели, които са гласували за вас с малко по-голяма активност. Наистина най-лесно е човек да си даде отвот, дали ще има работа на тази комисия, дали няма, ние трябва да я определим, трябва да има представители на Обс, за това ви предлагам. Ваше право е както вие прецените така да постъпите.
Х.Бардуков: Аз не съм обеден в думите на г-н Рейзи че, има такива ателиета, затова си давам отвот. Да мое право е, благодаря за което. И това както аз не си позволявам на този етап да коментирам работата на кмета, защото и на мен ми е лесно да кажа че, няма желание да работи
(коментари)
К.Германова: Други предложения за още един член на комисията?
Н.Пехливанова: Ангел Гочев.
Т.Чакъров: Аз предлагам Стойо Недин.
З.Манолакиев: Аз също си давам отвот.
К.Германова: Така до тук имаме предложени трима, г-н Чакъров, г-н Гочев и г-н Недин.
Т.Чакъров: Значи аз предлагам Стойо Недин и си давам отвота.
К.Германова: Така до тук имаме двама предложени г-н Гочев и г-н Недин.
М.Димов: Предлагам г-н Пухов.
К.Германова: Други предложения има ли? Няма. Който е съгласен с така направените предлижения за членове на тази комисия г-н Гочев, г-н Недин и г-н Пухов, моля да гласува „ЗА”
С резултати от гласуването „ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3,

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 51
Избира за членове на комисията по чл.34, ал.1 от “Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост”, следните общински съветници:
1. Ангел Гочев
2. Стойо Недин
3. Гено Пухов

Преминаваме към следващата докладна.
Докладна записка с вх.№ 20/10.01.08г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Избор на представител от Общински съвет – Созопол за член на общинската комисия за борбата с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /ОКБППМН/
Моето предложение за решение е, Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.6 от ЗБППМН избира за член на ОКБППМН – Константин Гребенаров. Други предложения имате ли?
К.Гребенаров: Не няма да си дам отвот, искам да дам обяснение. Значи няма да си дам отвот по доста обясними причини, искам да обясня нещо. Ето за какво става въпрос, миналата сесия гласувахме за член на комисията по обществените прояви, както беше с един член, място което много подхождаше да бъда представител, но тогава вие се двоумехте и отиде г-н Милко Димов. Сега ми предлагате за някаква комисия, няма проблем аз няма да си направя отвот, за това много по подходящо е един педагок да участва там. Значи ако тези неща ги решаваме предварително, няма да се получава така.
К.Германова: Други предложения? Няма. Който е съгласен с така направеното предлижение за решение, Г-н Гребенаров да е член на тази комисия моля да гласува „ЗА”
С резултати от гласуването „ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма,

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 52
Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.6 от ЗБППМН избира за член на ОКБППМН – Константин Гребенаров.

Преминаваме към следващата.
Докладна записка с вх.№ 21/10.01.08г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Определяне на представител от Общински съвет Созопол за член на Областния съвет за регионално развитие.
Това също е по представено писмо от Областния управител. Предложението ми за решение е следното, Общински съвет Созопол избира за член на Областния съвет за развитие общинския съветник Стойо Недин. Предложил съм г-н Недин, защото той е бил представител на Обс в Областния съвет за развитие. Някакви други предложения имате ли?
Д.Желев: Аз предлагам, председателя на комисията по законност, тъй като защитава. Но мисля че е по правилно водача в комисията по законност, да бъде.
К.Германова: Тук става въпрос за Областен съвет за регионално развитие, както и да е, имаме предложение, гласуваме първо предложението.
П.Чапевова: Колеги, искам да ви благодаря, но си правя отвот, защото естеството на участието в Областния съвет касае, съвсем друга тематика и няма общо с комисията по законност. Тук става въпрос в крайна сметка за проекти, еврофондове, регионално развитие и така.
К.Германова: Други предложения? Няма. Който е съгласен с предложението г-н Недин, да бъде щлен в Областния съвет за развитие, моля да гласува „ЗА”, тук ще гласуваме поименно.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Тодор Чакъров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
12. Димитър Желев – ПРОТИВ
13. Костадин Мархолев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Здравко Манолакиев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
15. Христо Бардуков – ПРОТИВ
С резултати от гласуването „ЗА” – 10, “ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3,

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 53
Общински съвет Созопол избира за член на Областния съвет за развитие общинския съветник Стойо Недин.

Продължаваме.
Докладна записка с вх.№ 13/09.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на редакция в Наредба относно реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.
Тук имаме предложение за решение в две точки. Ще дам думата на Кмета. Това е докладна записка с вх.№ 13, говорим за комисията, която е по търгове, за определяне на условията за търгове и конкурси. Предложението на вносителя е, да бъде изменена Наредбата, комисията се състои от седем члена, от които двама Общински съветника и пет от Администрацията.
П.Рейзи: Мотивът ми е същия, който беше и одеве, чисто и просто за по-оперативна работа на комисията.
К.Германова: Някакви предложения по първа точка. Няма. Който е съгласен с първа точка от така предложеното предложение по докладната, моля да гласува „ЗА”.
С резултати от гласуването „ЗА” – 9, “ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4


Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 54
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал 2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет –Созопол приема следната редакция в приетата с Решение № 314/ 11.02.2005г. на Общински съвет Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, като
изменя чл.56, ал.2, като същия придобива следната редакция:
“ (2) (изменена с Решение № …../…..)Комисията се състои от 7/седем/члена, от които 2/двама/ общински съветника и 5/петима/ представители на общинската администрация, както следва: председател - зам.кмет на Община Созопол и членове: юрисконсулт, представител на общинска собственост, представител на д-ция “ТИХДЕ”и представител на д-ция”ПМДТ”

Преминаваме към втора точка, трябват ни двама представители на Общинския съвет, чакам вашите предложения.
С.Недин: Предлагам Гено Пухов и Ангел Гочев.
К.Германова: Други предложения? Който е съгласен с точка втора от предложението за решение, Общински съвет Созопол избира като свои представители в комисията по чл. чл.56, ал.2 от Наредба относно реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост следните общински съветници: Ангел Гочев и Гено Пухов, моля да гласува „ЗА”.
С резултати от гласуването „ЗА” – 9, “ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 55
Общински съвет Созопол избира като свои представители в комисията по чл. чл.56, ал.2 от Наредба относно реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост следните общински съветници:
1. Ангел Гочев
2. Гено Пухов

Докладна записка с вх.№ 26/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продължаване срока на договора за наем на имот Общинска собственост.
Предложението на комисията за решение е така както е по докладната. Давам думата на кмета, ако иска нещо да каже.
П.Рейзи: Ами вижте сега, намаляме ги малко наемите на двамата лекари, аз мисля че това са хора, които извършват една хуманна дейност и е нормално Общината, като има възможност да им намали техните наеми. За това ги намаламе на 100лв. на д-р Градинаров и 150 лв. на д-р Кръстева, тя ползва малко по-голямо помещение. Имаме Законовата форма, правим го.
К.Германова: Някакви предложения за промяна в решението? Няма. Започваме гласуването, поименно ще е. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува „ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултати от гласуването „ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма,

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 56
1. На основание § 78, ал.2 от ПЗР на Закона за Общинската собственост Общински съвет дава своето съгласие да бъде удължен срока на договора за отдаване под наем на следните части от недвижим имот, общинска собственост, включващ следните помещения: лекарски кабинет № 2/две/ с площ от 20.27кв.м./двадесет цяло и двадесет и седем стотни кв.м./, 1/2ид.ч./една втора идеална част/ от обща манипулационна, склад за апаратура, санитарни възли, обща чакалня и общ коридор с предверие към WC, находящи се на първи етаж в северното крило на общинска сграда, разположена в рамките на УПИ І, кв. 42, по плана на гр.Созопол, съгласно раздел І от сключен от 16.02.2005г. договор за наем, за срок от 3 /три/ години и при месечна наемна цена в размер на 100лв./сто лева/, без вкл. ДДС.
2. Възлага на Кмета на общ.Созопол да сключи анекс с досегашния наемател – ЕТ ”ИППМП – Д-р Бончо Градинаров”, ЕИК по БУЛСТАТ 102239943 със седалище и адрес на управление – гр.Созопол, ул.”Оборище” № 22, представлявана и управлявана от Д-р Бончо Градинаров.

Преминаваме към следващата докладна, тя е идентична с тази която току що гласувахме. Става въпрос за д-р Кръстева. Докладна записка с вх.№ 27/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продължаване срока на договора за наем на имот Общинска собственост
Да преминем към гласуването. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна с вх.№ 27, моля да гласува „ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултати от гласуването „ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма,


Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 57
1. На основание § 78, ал.2 от ПЗР на Закона за Общинската собственост Общински съвет дава своето съгласие да бъде удължен срока на договора за отдаване под наем на следните части от недвижим имот, общинска собственост, включващ следните помещения: лекарски кабинет № 1/едно/ с площ от 21.13кв.м./двадесет и едно цяло и тринадесет стотни кв.м./, 1/2ид.ч./една втора идеална част/ от обща манипулационна, склад за апаратура, санитарни възли, обща чакалня и общ коридор с предверие към WC, находящи се на първи етаж в северното крило на общинска сграда, разположена в рамките на УПИ І, кв. 42, по плана на гр.Созопол, съгласно раздел І от сключен от 16.02.2005г. договор за наем, за срок от 3 /три/ години и при месечна наемна цена в размер на 150лв./сто и петдесет лева/, без вкл. ДДС.
2. Възлага на Кмета на общ.Созопол да сключи анекс с досегашния наемател – ЕТ ”АПИМП – Д-р Йорданка Кръстева”, ЕИК по БУЛСТАТ 102629683 със седалище и адрес на управление – гр.Созопол, ул.”Стара Планина” № 13, вх.”А”, представлявана и управлявана от Д-р Йорданка Кръстева.

С това комисията по законност изчерпа дневния си ред.
Давам пет минути почивка.
К.Германова: Уважаеми колеги имаме кворум, продължаваме заседанието по дневния ред. Следваща точка по дневния ред е доклад на комисията по финанси. Давам думата на председателя г-жа Николина Пехливанова.
П.Рейзи: Имаше питания на г-н Бардуков, за кабелите, проверихме това са водни кабели на системата на Санта Марина. Не са никакви електрически кабели. По отношение на параклиса, г-н Желев там няма отредено място, което да е за параклис. Има желание на определена група хора, които имат желание да започне да се прави. Ще проверим дали има възможност в района да се направи. И има ли най-малка възможност, ги викам тези хора които са се разписали да коментираме резултатите.
К.Гребенаров: Извинявам се г-н Кмете, за замърсяването не взехте отношение преди малко.
П.Рейзи: Имам го в предвид, ще издам по всяка вероятност заповед, на всички строежи, колите. Която заповед ще бъде и изпратена до полицията за да започнат да извършват контрол за замърсяването. Това го имам предвид и в района на Златна рибка и Буджака е под всякаква критика, запознат съм. А по параграф четири, г-н Димов няма ги в момента служителите, всички са в София за внасят на бюджета. Ще ви дам отговор лично.
К.Германова: Благодарим Кмете, давам думата на председателя на комисията по финанси, г-жа Пехливанова.
Н.Пехливанова: 17.01.2008 г. от 15:30 часа, се проведе заседание на комисията по финанси.На заседанието присъстваха: Н. Пехливанова – Председател, С. Недин, П. Щерионова и Й. Сейменова – членове. Комисията разгледа постъпилите в Обс докладни и се произнесе.
Докладна записка с вх.№ 50/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет, събиране, транспортиране, депониране на твърди битови отпадъци и почистване на териториите предназначени за обществено ползване на територията на Община Созопол за 2008 г
Комисията не предлага промени в предложеното от Кмета решение, и предлага Обс да вземе решението така както е по докладната.
К.Германова: Коментари?
Х.Бардуков: Значи, много ще ни е трудно да вземем решения предвид това че не са приложени сравнителни анализи със старите план сметки. Говоря и за другата докладна, която ще разглеждаме.
П.Рейзи: Това което ви го предлагаме като такси и като средства които залагаме за следващата година, Общинска администрация е преценила че, така поставените параметри, като средства и като предложения по отделните пера, мислим че, с тези средства заложени за година 2008, Общината да е чиста и съответно всичките отпадъци в определеното време и срокове да бъдат извозени. Не сме дали параметрите за миналата година, няма да крием че са завишени, защото все пак, района се увеличава а и не е тайна че, таксата за битови отпадъци която сме събрали през миналата година има преизпълнение и средствата си остават, като преходен остатък за тази година. Виждаме някои недостатъци по отношение на досегашната управа и се надяваме с тази завишена сметка през тази година да е по-чисто в нашия град.
К.Германова: Други въпроси по повод докладната?
Х.Бардуков: Имам питане относно тези 70 000 които са от точка четири Проучване, проектиране, изграждане. Поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци в т.ч. дейност 629, мен ме интересува точка 4.1 Проучване, проектиране и изграждане – тези 70 000 какво ще се проектира и изгражда?
К.Павлова: Ще дам разяснение по точка 4.1, по повод тези 70 000 лева. Това са средствата които се предлагат, ние предвиждаме че ще бъдат достатъчни и необходими заизграждането и проектирането за сметището за строителни отпадъци и земни маси, което се изгражда в района на с. Атия. За това са предвидени тези 70 000 лева.
П.Рейзи: Уважаеми Общински съветници имаме желанието и намерението да създадем едно ново депо за строителни материали и всъщност, самата процедура за да успеем да го застроим ще бъдат необходими тези средства.
Х.Бардуков: Къде ще е?
П.Рейзи: Ще бъде над с.Атия, то е едно голямо каре и ще можем да го запълваме. Понеже не е тайна че, строителството е голямо, трябва да се определо място, за да можем все пак и ние да извършваме контрол. Тук нашето депо е пред култивиране и затваряне, говоря за старото депо. Новото, надявам се до лятото и то да функционира. И предвид това че ще правим новото депо, залагаме повече средства, защото ще платим малко повече пари за извозване на концисионера.
Х.Бардуков: Връщам се малко на предизборната кампания, хората от с. Атия споделиха тогава че, не искат и са против. Говорило ли се е с Кмета на селото.
П.Рейзи: Да. Всички познавате Атия, знаете че там си има междуселски път с.Атия – с. Росен, по този път като минават, те дефакто не минават през селото. Техният въпрос беше относно самите коли за битови отпадъци. Ще започнат от там, ако дай Боже намерим средства за изграждане на пътя с.Равадиново – депото . в момента правим проект и за околовръстен път на с. Равадиново. Във времето нещата ще се изчистят.
К.Германова: Благодарим на кмета, други въпроси имате ли по тази докладна? Няма. Преминаваме към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение за решение от кмета на Общината, Моля да гласува „ЗА”. Ще гласуваме поименно.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултати от гласуването „ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма,

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 58
Общински съвет Созопол одобрява план – сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет, събиране, транспортиране, депониране на твърди битови отпадъци и почистване на териториите предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2008 година.

П Л А Н С М Е Т К А
на приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет,
събиране, транспортиране, депониране на твърди битови отпадъци и
почистване на териториите предназначени за обществено ползване
на територията на община Созопол за 2008 година

I.ПРИХОДИ 1 734 320
1.Такса за битови отпадъци 1 200 000
2.Други приходи, които са преходен остатък от 2007 г 534 320

II.РАЗХОДИ 1 734 320
1.Осигуряване на съдове за съхраняване на битови
отпадъци – контейнери, кофи и др. 10 000
2.Събиране на битови отпадъци и транспортирането им
до депата или др.инсталации и съоръжения за
обезвреждането им. 700 000
3.Дължим ДДС по обърнато данъчно задължение,
посочено в бюджета като приход по§37-01 със
знак (-). 140 000
4.Проучване, проектиране, изграждане. Поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата
за битови отпадъци или други инсталации и
съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци
в т.ч. дейност 629 570 000
4.1.Проучване, проектиране и изграждане 70 000
4.2.Поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг
на депата за битови отпадъци или други инсталации и
съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци 100 000
4.3.Дейност 629 поддържане и експлоатация на
„Регионално депо” ТО Созопол 400 000
5.Почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и други територии от населените места,
предназначени за обществено ползване. 314 320
5.1.Почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и други територии от населените места,
предназначени за обществено ползване. 244 320
5.2.Заплати, осигурителни вноски, СБКО, облекло на
щатен персонал и материали по населени места на
Общината за почистване на територията за обществено
ползване. 70 000


Н.Пехливанова: Комисията разгледа и Докладна записка с вх.№ 52/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на тарифа за местните такси и тарифа за услуги и права , предоставяни от община Созопол съгл. чл.6, ал.1, т. б, в, г, д, е, ж, и, н и ал.2 от Закона за местните данъци и такси. Комисията приема докладната, така както е предложена и предлага на Обс предложеното в докладната решение.
К.Германова: Някакви въпроси?
Х.Бардуков: Може и да е моя грешка, но не можах да видя старите данъци и такси, няма как да се направи сравнителен анализ.
К.Стоянова: Извинявам се че се намесвам, бихте ли ми дали думата г-жо Председател? Аз не разбирам г-н Бардуков, вие какво толкова не можахте да видите, никой не е длъжен в тези докладни да ви представя стари сравнителни анализи. Има Наредби приети от стария Обс, отивате там търсите си ги гледате и ако нещо на вас не ви харесва, ако таксата е завишена или намалена ставате и предлагате. Кой е длъжен на вас да ви дава всичко на готово, вие за това сте Общински съветник да си отворите, да си видите и т.н. Съжалявам много но мисля че, това е във вашите задължения.
Х.Бардуков: Аз съм съгласен с това което казвате, но по принцип винаги са давани, както тука има докладни със стари заповеди и новите.
(шум)
К.Германова: Г-н Бардуков това е побликувано в сайта на Обс и всеки един, не само общински съветници, но и граждани могат да влязат и да видят наредбите в какъв размер са били до момента и след като бъдат направени промените, ще бъдат променени и в сайта. Отделно, сега с получаване на лаптопите, вие ще си получите всичките правилници, Наредби на Обс, които към момента са действащи. Зам. Кмета на Общината е права като каза че, след като искате да се информирате, има как да го направите и в крайна сметка трябва да има малко по-голяма заинтересованост от вас като общински съветници. Давам думата на Кмета.
П.Рейзи: Наистина по тази тарифа нещата сме ги променили доста. Специално в сферата на строителството и ТСУ, таксите на услугите сме ги завишили на 100% имам предвид издаване на строително разрешение, издаване на линии, оставили сме същата цена на изкопните материали такса екология коато се плаща. Завишили сме също така услугите за издаване на документи за брак, за гражданство, удостоверение за наследници. Това са едни такси които бяха много стари, до сега бяха по 1 лв., по 2 лв. завишили сме ги на 5 лв., не е някакво драстично увеличаването.
К.Павлова: В завишение са таксите. Такса битови отбадъци, която няма да видите не е предмет на настоящата тарифа, тъй като таксата за отпадъци се приема от Обс до края на предходната година, така по Закон не е в правомощията на Обс да я коригира в течение на годината. Другото което няма да видите е туристическата такса, тя също се приема от Обс до края на предходната година в противен случай остава същата. Това което каза Кмета е така, не сме завишавали такса пазари, всички такси които се отнасят до ползване на пазари, тротоари. Към докладната са прикрепени, най-вече една част от администативните услуги. Тъй като и в Наредбата която е приета от Обс за 2004г., там е заложено че таксите които Обс приема се базират , най-вече тук са се съобразили с този принцип, защото слугите които се предлагат на гражданите, те трябва да бъдат финансово обезпечени. В тази връзка да покриват всички разходиза тяхното предлагане. Това исках да кажа.
Н.Пехливанова: Колеги преди да преминем към гласуване, пропуснах да уточня , че комисията при разглеждането на докладната намери за необходимо , в тарифата за местни данъци и такси в раздел седми, който касае , такси за притежание за куче, да бъде добавено за година. В самата тарифа.След което, предлага решението така както е по докладната.
К.Германова: Други предложения по докладната? Няма.
П.Рейзи: И аз така малко предизборно да се изкажа. По време на кампанията обещавахме, детските градини да станат безплатни. Да наистина таксите са нула, така че нашите деца няма да плащат нищо за детските градини.
(аплодисменти)
Д.Желев: Аз не разбирам защо толкова много му се сърдите на г-н Бардуков?
(много шум)
Д.Желев: Ами ние все пак трябва да излезем с някакъв резултат за какво става въпрос. Аз питам..И аз много работи не разбрах. Казвате че, прави сте че, можем да отидемда си търсим информация. Това е много информация която, не от всякъде можем да я вземем, защото едната е в едната Дирекция, другата е в друга Дирекция.
К.Германова: Тази цялата информация я има в Обс, г-н Желев.
Д.Желев: Там не съм ходил.
К.Германова: Вие сте общински съветник, да бяхте дошли в Обс.
Д.Желев: Добре ще ви кажа. Таксите се увеличават от два до три пъти, това трябва да го кажем на хората, защото никой не го знае. Аз разбирам че за строителство, трябва да ги увеличаваме, не може да строиш къща за 200 000 лв., таксата да ти е 100 лв., да стане 200лв., не и 300 лв. да стане. Ама има някои работи, които възрастните хора няма да могат да си платят, елементарни нужди. От два лв. или четири, станали на пет лв. Ето това нещо ако имаше „било”, „става”, щеше по-лесно да се ориентираме в тази работа. А иначе разбирам че трябва да увеличаваме, аз го приемам това.
П.Рейзи: Символични са г-н Желев. Един лв. беше удостоверението за наследници.
Д.Желев: Аз ги знам някои работи.
П.Рейзи: Знаеш ги, защото съпругата ти е директор там.
Д.Желев: Обаче действително за някои работи в селата ще създадем проблеми с хората и няма да дойдат. Преди в предишните Обс, от едната страна било толкова, било толкова. Защо? Нищо нямаше да стане лошо, ако това беше се направило.
К.Германова: Не чух конкретно предложение, а просто коментар. Преминаваме към гласуване. Първо трябва да гласуваме промяната която е предложена от комисията. В Тарифата за местни такси по ЗЗМДТ събирани в Община Созопол, в раздел седми, такса за притежание на куче се допълва „за година”. Който е съгласен с така направеното предложение за допълнение, моля да гласува „ЗА”. Поименно, колеги.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
С резултати от гласуването „ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, предложението се приема.

Сега ще гласуваме решението така както е по докладната с направеното допълнение, Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
С резултати от гласуването „ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 59
На основание чл.6 ал.1, т.б, в, г, д, е, е, ж и, к и ал.2, от Закона за местните данъци и такси и чл.10 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и такси на територията на община Созопол, Общински съвет приема тарифата за местните такси по ЗМДТ и тарифата на цени за услуги и права, предоставяни от община Созопол.
ТАРИФА ЗА МЕСТНИТЕ ТАКСИ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
СЪБИРАНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ


НАИМЕНОВАНИЕ НА ТАКСАТА ТАКСА
I.Такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, прощади,ул.платна, панаири и терени с др.предназначение
А.За ползване на пазари
1.за продажба с лек автомобил на ден 7.00
2.за продажба с товарен автомобил или ремарке на ден 10.00
3.за ползване с цел търговия с промишлени стоки 2 пъти таксите по т.1 и т.2
Б.За ползване на тротоари, площадки и др.терени за търг.дейност на открито, вкл.разполагане на маси, столове, маси, витрини се събира такса на кв.м/наден или кв.м.на месец
1.I-ва зона - р/т.Вятърна мелница, Автогара, ул.Аполония, Южна алея, пл.Хан Крум, Меркурий, пл.Черно море, ул.Ропотамо, ул.Републиканска и ул.Одеса 01.01. -31.05 - 1лв/ден - 20 лв/месец 01.10.-31.12. - 1 лв/ден - 20лв/месец 01.06. - 30.09. -2 лв/ден -40лв/месец
2.II-ра зона - останалата част от гради и с.Черноморец 01.01.-31.05-0.70лв/ден -12лв/месец 01.10.-31.12-0.70лв/ден-12лв/месец 01.06.-30.09.-1.40лв/ден-24лв/месец
-за ползване на общ.терени за разполагане на маси, столове и витрини пред зав.за хранене и магази на кв.м.
1.I-ва зона - р/т.Вятърна мелница, Автогара, ул.Аполония, Южна алея, пл.Хан Крум, Меркурий, пл.Черно море, ул.Ропотамо, ул.Републиканска и ул.Одеса 01.01.-31.06.-0.30лв/ден-6.00лв/мес 01.09.-31.12.-0.30 лв/ден-6.00 лв/мес 01.07.-31.08.-0.50лв/ден-10.00лв/мес
2.II-ра зона - останалата част от гради и с.Черноморец 01.01-31.06-0.20лв/ден-4.00лв/месец 01.09.-31.12.-0.20лв/ден-4.00лв/месец 01.07-31.08-0.30лв/ден-8.00лв/месец
3.III-та зона-селата без Черноморец 0.30 лв/ден 4.00 лв/месец
В.Такси на кв.м.за общински терен за монтиране на павилиони, каравани, маркизи и навеси за търговска дейност и услуги по чл.56от ЗУТ на кв.м. на месец
1.I-ва зона - р/т.Вятърна мелница,ул.Аполония,пл.Хан Крум, базар Меркурий,ул.Републиканска без частта, която влиза във втора зона, Южна алея, Градска градина, ул.Одеса без частта, която влиза във втора зона, ул.Ропотамо до р-т Хоризонт 10.00 лв на кв.м.на месец
2. II-ра зона - Крайбрежен булевард, ул.Одеса в частта си от ул.Първи май до ул.Лазурен бряг, ул.Републиканска в частта си от пл.Черно море по посока изход Созопол до края на улицата 6.00 лв на кв.м. на месец
3.III-та зона останалата част на града и с.Черноморец 5.00 лв на кв.м.на месец
4.IV-та зона за всички останали селища от общината 0.50 лв на кв.м. на месец
За инвалиди, собственици на обекти-наемните цени се намаляват с корекционен коефициент - 0.5
Г.Такси за кв.м.за общински терен за монтиране на обекти по чл.56 от ЗУТ за извършване на металообработващи и авторемонтни услуги на територията на гр.Созопол 2.50 лв на кв.м.на месец
За месеците :юни, юли, август и септември -таксите по III. се удвояват за първа, втора и трета зона
Д.Такси за места за организиране на пазари, събори и празници за продажба на стоки на кв.м. 2.00 лв
Е.Такси за места на панорами, стрелбища, моторни люлки и др.на ден за кв.м. 0.30 лв
Ж.Такси за ползване на тротоари,площади,ул.платна и др. за стр.площадки на кв.м. на месец или на част от месеца
1)за гр.Созопол 1.00 лв
2)за с.Черноморец 0.60 лв
3)за всички останали села 0.30 лв
З.Такси за ползване на тротоари,площади,ул.платна идр.терени за рекламна дейност
1.ползване на маса за раздаване на рекламни материали на кв.м.на ден 10.00 лв
2.реклама върху транспаранти и ленти - на кв.м. на месец 6.00 лв
И.Такси за свободностоящи или монтирани надстройки върху тротоари и тревни площи -едностранни РИЕ
1.рекламни табла и витрини на кв.м.на месец 6.00 лв
2.фирмена указателна табела на кв.м. На месец 5.00 лв
За двустранно РИЕ таксите се удвояват
Реклами за бюджетни организации и организации с хуманитарна цел 0.00 лв
За селищата в общината без Созопол и с.Черноморец 50% намаление
К.Такса за ползване на автомобил за рекламна цел на ден
1. на ден 5.00 лв
2. на месец 100.00 лв
Реклами за бюджетни организации и организации с хуманитарна цел 0.00 лв
За селищата в общината без Созопол и с.Черноморец 50% намаление
II.Такси за детски градини, детски ясли и др.общински социални услуги
1.за ползване на детски ясли 0.00 лв
2.за ползване на детски гради 0.00 лв
3. за домашен социален патронаж действителните разходи за приготвяне и разнос на храната
III.Такси за добив на кариерни материали- лв/куб.м.
1.за речен и кариерен пясък,чакъл и баластра 0.30 лв
2.за ломен, трошен мозаечен камък от седиментни пясъчни и др.скали 0.30 лв
3.за камъни за добиване на павета 0.50 лв
4.за валяци,воденични камъни,точила,брусове 1.50 лв
5.за цокли,корнизи,стъпъла от пясъчници,мрамори и др.от седиментни скали 2.00 лв
6. за цокли,корнизи,стъпъла и др. от гранити, сианити,базалти, диорити,риолите,андезити и др.от твърди еруптивни скали 1.00 лв


IV.Такси за технически услуги
1.За издаване на скица за недвижим имот - гр.Созопол,с.Черноморец,с.Равадиново 10.00 лв
2.За издаване на скица за недвижим имот - осталите села на общината 5.00 лв
3.За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване -гр.Созопол, с.Черноморец,с.Равадиново 15.00 лв
4.За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване-останалите села на общината 7.00 лв
5.За издаване на експресни скици в рамките на 8 ч работен ден за :
-съда 70.00 лв
-проектиране 50.00 лв
6.За презаверяване на скици, от издаването на които за изтекли 6 месеца 10.00 лв
7.За определяне на строителна линия и ниво на строеж
-за сгради - на кв.м. застроена площ 0.20 лв
-за огради - на линеен метър 0.30 лв
-за линейни обекти до 1000 м - на линеен метър 0.15 лв
-за линейни обекти от 1000 до 5000 м - на линеен метър 0.10 лв
-за линейни обекти над 5000 м - на линеен метър 0.05 лв
8.За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство - за УПИ 10.00 лв
9.За заверяване на преписи от документи и факти и копия планове и документация към тях 5.00 лв
10.За издаване на резрешения за монтаж/поставяне/ на временни съоръжения за търговия и услуги - павилиони, кабини, маркизи и др. 50.00 лв
11.За издаване на разрешения за поставяне на сергии, маси, реклами и др. 20.00 лв
12.За издаване на разрешение за строеж, основен ,ремонт,преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях
-за ограда ажурна 20,00 лв
-за ограда масивна 100.00 лв
-за жилищни сгради до 3 етажа 100.00 лв
-за жилищни сгради над 3 етажа - на етаж 40.00 лв
-за нежилищни сгради 200.00 лв
-за селскостопански сгради и стопански сгради 10.00 лв
- инженерна инфраструктура
1)до 20 л.м. 40.00 лв
2)от 20 л.м. до 100 л.м. 80.00 лв
3)от 100 л.м. до 500 л.м. 150.00 лв
4)от 500 л.м. до 1000 л.м. 200.00 лв
5)над 1000 л.м. 300.00 лв
13.Актова за узаконяване Таксите по т.12 в троен размер
V.Административни услуги
1.Издаване на удостоверение за наследници 3.00 лв
2.Издаване на удостоверения за идентичност на имена 2.00 лв
3.Издаване на удостоверения, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт 3.00 лв
4.Издаване на дубликати за удостоверения за раждане или граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт 3.00 лв
5.Издаване на удостоверение за семейно положение 4.00 лв
6.Издаване на удостоверение за родствени връзки 4.00 лв
7.Адресна регистрация и/или издаване на удостоверение за постоянен и настоящ адрес 4.00 лв
8.Такса за сключване на граждански брак
- за гр.Созопол и с.Черноморец - 50.00 лв
- за останалите села на общината 0.00 лв
-за сключване на граждански брак извън определените за ритуала места 100.00 лв
9.Заверка на покана-декларация за посещение на чужденец в РБългария 30.00 лв
10.Заверка на покана-декларация за частно посещение в РБългария на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са от българска народност 10.00 лв
11.Удостоверение по чл.13,ал.5 от ППЗСПЗЗ 10.00 лв
12.Легализация на документи по гражданско състояние за чужбина 10.00 лв
13.Всички други видоме удостоверения по искане на граждани 3.00 лв
14.Преписи от документи 3.00 лв
15.По производства за настаняване под наем
-за гр.Созопол и с.Черноморец 10.00 лв
-за останалите селища от Общината 0.00 лв
16.Издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък 3.00 лв
VI.Такси за разрешения и лицензии
1.Разрешение за търговия на тютюневи изделия
-магазини,павилиони и др.търговски обекти
а/гр.Созопол
1)първоначална такса 200.00 лв
2)годишна такса
-до 20 км.м. 150.00 лв
-над 20 кв.м. 300.00 лв
б/с.Черноморец
1)първоначална такса 100.00 лв
2)годишна такса
-до 20 км.м. 70.00 лв
-над 20 кв.м. 150.00 лв
в/останалите селища на Общината
1)първоначална такса 50.00 лв
2)годишна такса
-до 20 км.м. 50.00 лв
-над 20 кв.м. 70.00 лв
-заведения за хранене и развлечения
а/пет звезди
1)първоначална такса 250.00 лв
2)годишна такса 2000.00 лв
б)четири звезди
1)първоначална такса 200.00 лв
2)годишна такса 1500.00 лв
в/три звезди
1)първоначална такса 150.00 лв
2)годишна такса 500.00 лв
г/две и една звезда
1)първоначална такса 100.00 лв
2)годишна такса 150.00 лв
д/без категория
1)първоначална такса 50.00 лв
2)годишна такса 50.00 лв
2.Разрешение за търговия с вина спиртни напитки
-за търговия на едро
а/гр.Созопол -целогодишни обекти
1)годишна такса
-до 20 кв.м. 300.00 лв
-от 20 до 40 кв.м. 400.00 лв
-над 40 кв.м. 600.00 лв
б/гр.Созопол-сезонни обекти
2)годишна такса
-до 20 кв.м. 600.00 лв
-от 20 до 40 кв.м. 800.00 лв
-над 40 кв.м. 1200.00 лв
-за търговия на дребно в магазини, павилиони и др.търговски обекти
а/гр.Созопол-целогодишни
1)годишна такса
-до 20 кв.м. 150.00 лв
-от 20 до 40 кв.м. 600.00 лв
-над 40 кв.м. 500.00 лв
б/гр.Созопол-сезонни обекти
1)годишна такса
-до 20 кв.м. 400.00 лв
-от 20 до 40 кв.м. 600.00 лв
-над 40 кв.м. 800.00 лв
в/останалите селища на общината
1)годишна такса
-до 20 кв.м. 50.00 лв
-от 20 до 40 кв.м. 70.00 лв
-над 40 кв.м. 100.00 лв
г/сезонни обекти за търговия на дребно - с.Черноморец
1)първоначална такса 50.00 лв
2)годишна такса
-до 20 кв.м. 150.00 лв
-от 20 до 40 кв.м. 200.00 лв
-над 40 кв.м. 300.00 лв
-заведения за хранене и развлечения-годишни такси
а/целогодишни-гр.Созопол и с.Черноморец
-пет звезди 5000.00 лв
-четири звезди 4000.00 лв
-три звезди 1500.00 лв
-две и една звезда 360.00 лв
б/сезонни-град Созопол
-пет звезди 6000.00 лв
-четири звезди 5000.00 лв
-три звезди 4000.00 лв
-две и една звезда 720.00 лв
в/сезонни с.Черномороц
-пет звезди 5000.00 лв
-четири звезди 4000.00 лв
-три звезди 1500.00 лв
-две и една звезда 500.00 лв
г/целогодишни - останалите селища на Общината
-пет звезди 5000.00 лв
-четири звезди 4000.00 лв
-три звезди 1500.00 лв
-две и една звезда 150.00 лв
д/сезонни-останалите селища на Общината
-пет звезди 5000.00 лв
-четири звезди 4000.00 лв
-три звезди 1500.00 лв
-две и една звезда 300.00 лв
VII.Такси за притежание на куче - за година
-за гр.Созопол и с.Черноморец - на 1бр. 10.00 лв
-за останалите селища на Общината - на 1 бр. 5.00 лв

ТАРИФА НА ЦЕНИ ЗА УСЛУГИ И ПРАВА, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА СОЗОПОЛ
СЪГЛ.ЧЛ.6,АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА УСЛУГАТА
I.Административно и информационно обслужване
1.Заявление за наличие на българско гражданство 4.00 лв
2.Удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина 4.00 лв
3.Удостоверение за българско гражданство 4.00 лв
4.Заявление за възстановяване или промяна на име/съда/ 4,00 лв
5.Удостоверение за вписване в картотечен регистър за населението 4,00 лв
6.Удостоверение за вписване в картотечния регистър/за чужденци с постоянно пребиваване/ 4,00 лв
7.Повторно издаване на удостоверение за трудово възнаграждение УП-2 10.00 лв
8.Повторно издаване на удостоверение за трудов стаж/по трудова книжка8 4,00 лв
9.Повторно издаване на удостоверение за трудов стаж обр.30/при липса на трудова книжка/ 10,00 лв
10.Документ за липса на финасови задължения към Общината, за бъде издадено разрешение за лиценз 2.00 лв
11.Издаване на разрешително за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на Общината- реш. на ОБ.С №45 от 30.01.2004 г 50.00 лв
12.Заявление -молба от превозвача за издаване на разрешение за таксиметрова дейност - решениена ОбС №45 от 30.01.2004 г 5.00 лв
13.Молба за предоставяне на сергияили поставяне на временни преместваеми обекти за извършване на търговска дейност по чл.56 от ЗУТ 5.00 лв
14.Молба за разрешение за амбулантна търговия 2,00 лв
15.Разрешение за амбулантна търговия 10,00 лв
II.Управление на собствеността
1.Цена на услугата при разпореждане с недвижими имоти, частна общинска собственост 2% в/у дан.основа опр.по чл.46 от ЗМДТ на имот общинска собственост
2.Цена на тръжна документация за даване на обекти под наем 20.00 лв
3.Цена на тръжна документация за продажба обекти общинска собственост 0.2% от ст/ста на нач.тръжна цена на обекта не по-малко от 20.00 лв и не повече от 300.00 лв
4.Тръжна документация за отдаване под наем на земеделски земи 20.00 лв
5.Заверка на копия от документи, съхранявани в "Общинска собственост" 2.00 лв за стр.
6.Молба-декларация за закупуване на общ.жилище 10,00 лв
7.Документи за картотекиране и завеждане на преписка относно настаняване в общ.жилище под наем 5,00 лв
8.Документи за картотекиране по чл.2, ал.1,т.1 отЗУЖВГМЖСВ 10,00 лв
III.Селско стопанство
1.Регистрация на земеделска и горска техника
-I група -трактори,тракторни ремаркета и самоходни шасита 10,00 лв
-II група- комбайни и други самоходни и самодвижещи се машини 20,00 лв
-III група - несамоходни и стационарни машини, съоръжения, инсталации и апарати 10,00 лв
2.За задържане на селскостопански животни /капан/
-коне,магарета,говеда 10,00 лв на глава ва ден
-овце,кози,свине 2.00 лв на глава на ден
3.Разрешение за паша в общински земи и гори 2,00 лв
IV. Култура
1.Цени на услуги за художествена галерия
-за граждани 4.00 лв
-за ученици 1.00 лв
-беседа 10.00 лв
2.Цени на Археологически музей Созопол
-за граждани 4.00 лв
-за ученици 1,00 лв
-беседа 20.00 лв
3.Наем зала - Киносалов 50,00 лв/ч
4.Наем зала - Киновидеоклуб 10.00 лв/ч
V.Чистота
1.Цена на услугата за събиране, транспортиране и депониране на отпадъци от преместваеми обекти, монтирани върху общински терен
а/гр.Созопол
-сергии 40.00 лв/мес
-магазини, офиси, складове - I,II,III зона 20,00 лв/мес
-заведения за обществено хранене 40.00 лв/мес
б/с.Черноморец
-сергии 20.00 лв/мес
-магазини, офиси, складове 10,00 лв/мес
-заведения за обществено хранене 20.00 лв/мес
в/за останалите села от общината
-сергии 4,00 лв/мес
-магазини,офиси,складове 2,00 лв/мес
-заведения за обществено хранене 4,00 лв/мес
2.Цена на услугата за събиране, транспортиране и депониране на отпадъци от поставени маси, щендери, витрини и др.пред магазини, офиси, складове и заведения за обществено хранене върху общински терен
а/гр.Созопол 0.10 лв на ден на кв.м.
б/с.Черноморец 0.10 лв на ден на кв.м.
VI.Други услуги
1.Ксерокс услуги
-едностранно 0,10 лв
-двустранно 0,20 лв
2.Ползване на градски стадион 40,00 лв/час
VII.Технически услуги
А.ТСУ, кадастър, регулация
Териториално насочване на обекти след проучване на предвижданията на териториално-устройствените планове ОГП, ГКТП и подробните градоустройствени планове
-за търговски и делови сгради, хотели,битови услуги 100,00 лв
-за производствени обекти и складови бази 100,00 лв
-за обекти на транспорта, свързани с общата схема на разположение
а/паркинги, гаражи,автогари, сервизи и др. 100,00 лв
б/бензиностанции и крайпътни обекти 200,00 лв
-за процедиране на частични изменения на ПУП по инициатива на физически и юридически лица 200,00 лв
-за позиции за рекламни, информационни и монументално-документални елементи 50,00 лв
Становище на ОбЕС по ПУП
-до 3 парцела 50,00 лв
-над 3 парцела 70,00 лв
Б.Становище на ОбЕС на архитектурни и сградни инсталационни проекти
1.Проекти за жилищна сграда под 3 етажа 0,15 лв/кв.м. РЗП
2.Проекти за жилищна сграда над 3 егажа 0,15 лв/кв.м. РЗП
3.Проекти за нови нежилищни сгради и със смесено предназначение 0,23 лв/кв.м.РЗП
Проекти за преустройства 60% от т.1,2,3
Одобряване на проекти
1.Инвестиционни проекти 0.2% отПС ПС се изчислява на 600 лв/кв.м. Площ на обекта
2.Пресъгласуване и преодобряване на инвестиционни проекти с изтекъл срок 30% от т.1
3.Проекти на инвест.проети на инж.инфраструктура и благоустройство 0.2% от ПС
4.Съгласуване на изменения и преустройства на сградни инсталации/за всяка част/ 2,10 лв/лм
5.Съгласуване на трасетата за улични проводи 0,75 лв/лм
6.Инвестиционни проекти за преустройство 60% от т.1
7.Одобряване на екзекутивни проекти 30% от т.1 до т.6
Такса екология обекти -сгради
1.до 100 кв.м. РЗП 100,00 лв
2.от 100до 500 кв.м. РЗП 300,00 лв
3.от 500 до 1000 кв.м. РЗП 500,00 лв
4.над 1000 кв.м. РЗП 2000.00 лв
Такса екология за линейни обекти
1.до 100 лм 100,00 лв
2.от 100 до 500 лм 300,00 лв
3.от 500 до 1000 лм 500.00 лв
4.над 1000 лм 2000.00 лв
Становище по искания за промяна предназначението на зем.земи за неземеделски нужди 20лв/дка
В.Документи за премателна комисия
Разрешения за прокопаване на тротоарни и улични настилки и зелени площи
1.За кабели - ел. и телефон `
2.За водопровод, канализация 2,00 лв/лм
-за водопровод 4,00 лв/лм
-за канализация 10,00 лв/лм
Разрешения за изграждане на въздушна кабелна мрежа 300.00 лв
Протокол за възстановяване на тротоари, улични платна и зелени площи след прокопаване 30,00 лв
Проучвания по повод искания за огледи на място за издаване на експертни становища или указания 50,00 лв
Г.Трасиране и заснемане
1.Трасиране на елементи на стр.конструкции 5,00 лв на точка
2.Прехвърляне ниво по етажите 5,00 лв на етаж
3.Проверка вертикалност на короните 5,00 лв на колона
4.Заснемане вертикалност на калканите 50,00 лв
5.Заснемане на имотни граници и изчисляване на площи 0,60 лв/кв.м.
6.Проверка на стр.линии и нива по жалби от съседни имоти 50,00 лв
7.Повторно тросиране на граници на имоти и огради 1,80 лв/лм
8.Проверка на линия на нива на сгради и съоръжения 60,00 лв
9.Проверка на линия и ниво на линейни обекти и инженерна инфраструктура 30,00 лв
Разрешение за преминаване на извънгабаритен товар 100,00 лв
Съгласуване на проекти за организация на движението
1. За постоянни 25,00 лв
2.За временни 7,00 лв
Цена за направление и извозване на земни маси
1.За промишлени и, неопасни отпадъци 6,00 лв/куб.м.
2.За строителни отпадъци и скални материали 4,00лв/куб.м.
3.За мъртвица 4,00 лв/куб.м.
Цена за доставка на земна маса
1.за хумус 100 лв/куб.м.
2.за мъртвица 30 лв/куб.м.
3.за строителни отпадъци 50 лв/куб.м.
Предоставяне на платна от кадастрални и/или регулационни планове 15 лв на ден
Удостоверения за ползване на обекти
1.Строежи четвърта категория
-частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръжения към тях 150,00 лв
-жилищни сгради със средно застрояване, в тч сградни откронения 300,00 лв
-сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгърната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м. Или с капацитет от 100 до 200 места в тчсградни откронения 1250.00 лв
-производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръжения към тях, в тч сградни откронения 1000.00 лв
-реконструкция, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от четвърта категория 150,00 лв
--вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им 75,00 лв
2.Строежи пета категорията
- жилищни и вилни сгради -ниско застрояване, в тч сградни отклонения 150,00 лв
-смесени сгради с ниско застрояване в тч сградни отклонения 225,00 лв
-сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгърната застроена площ до 1000 кв.м. Или с капацитет до 100 места за посетители:
до 50 кв.м. 3,00 лв/кв.м.
от 51 до 100 кв.м. 225,00 лв
от 101 до 200 кв.м. 300.00 лв
от 201 до 500 кв.м. 450.00 лв
от 501 до 1000 кв.м. 750,00 лв
Производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях, в тч сградни отклонения 700,00 лв
Строежи на допълващо застрояване, извън тези от шеста категория 120,00 лв
Реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от пета категория 75,00 лв
Заверка на технически паспорт 15,00 лв
Оценка съотвествие на инвестиционни проекти от ЕСУТ
2.Строжи от трета категория
Общински пътища и съоръжения към тях, вкл.мостове, водостоци,подпорни стени,тунели,кръстовища,пътни съоръжения за осветление, сигнализация, шумозащита, безопасност и спиране и др 1000.00 лв
Улици от второстепенна улична мрежа III и IV клас и съоръженията към тях,вкл.мостове,водостоци, подп.стени,тунели, подземни улични мрежи,пътни възли и кръстовища,пешеходни надлези и подлези, 1000.00 лв
улични съоръжения за осветление, шумозащита, сигнализация, безопасност и спиране и др.
Рибарски яхтени пристанища и пристанища, в които не се извършва обработка на товари, пътници и поща, водни бази за приставане и съхраняване на рибарски лодки и на спортно-развлекателни плавателни съдове 1000.00 лв
Язовири до 30 мил.куб.м. или с височина на язовирната стена до 50 м 800.00 лв
Хидромелиоративни съоръжения, вкл.напоителни и отводнителни канали 800.00 лв
Електропроводи до 10 KV и трансформатори до 400 KVA 1000.00 лв
Кабелни разпределителни мрежи за радио и телевизионни сигнали и съоръженията към тях в урбанизираните територии вкл.съобщителни /базови/станции 800,00 лв
Второстепенни клонове на водоснабдителната мрежа и съоръженията към тях в урбанизираните територии и локални пречествателни станции 800.00 лв
Второстепенни канализационни клонове/улични/ в урбанизираните територии и локални пречиствателни съоръжения 800.00 лв
Амбулатории за първична медицинска помощ, амбулатории за спецализирана медицинска помощ, дрогерии и селскостопански и ветеринарни аптеки 500,00 лв
Сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени на самостоятелни УПИ с капацитет над 100 паркоместа 800.00 лв
Жилищни и смесени сгради с високо застрояване 800,00 лв
Сгради и съоръжения за обществено обслужване с РЗП над 5000 кв.м. или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители 1 500,00 лв
Производствени сгради с капацитет от 100 до 200 работни места, съоръженията и складовете към тях 1000.00 лв
Паркове и сгради с площ над 1 ха, вкл. атракц.паркове,паркове за отдих,зоо и ботанически гради, аквапаркове, дендрариуми, горски паркове, гробищни паркове 500,00 лв
Реконструкции,преустройства, основни ремонти и смяна на предназначениета на строежите от трета категория 500,00 лв
3.Строежи от четвърта категория
Частни пътища-отворени и неотворени за общ.ползване, горски и селскостопански пътища и съоръжения към тях, вкл.мостове, водостоци, подпорни стени, кръстовища и др 300,00 лв
Улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях/мостове,водостоци,подп.стени,подземни улични мрежи,кръстовища,улични съор. за осветление,сигнализация идр 500,00 лв
Жилищни и смесени сгради със средно застрояване 1000.00 лв
Сгради и съоръжения за обществено обслужванес РЗП от 1000 до 5000 кв.м. или с капацитет от 100 до 200 места за посетители 1000.00 лв
Амбулатории за първична медицинска помощ, амбулатории за спецализирана медицинска помощ, дрогерии и селскостопански и ветеринарни аптеки 500.00 лв
Производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места, съоръженията и складовете към тях 800.00 лв
Паркове,градини и озеленени площи до 1 ха, атр.паркове,паркове за отдих, зоо и ботанически градини, аквапаркове,защ.съоръжения, гробищни паркове,сгради за паркинг-гаражи, гаражи за открити паркинги, разп. в УПИ с кап. От 50 до 100 паркоместа 300,00 лв
Реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от четвърта категория, както и вътрешните преустройства на сградите от първа да четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им. 300.00 лв
4.Строежи пета категория
Жилищни и вилни сгради с ниско застрояване и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях 150,00 лв
Смесени сгради с неско застрояване исградните отклонения на инженерната мрежа към тях 350,00 лв
Сгради и съоръжения за обществено обслужване с РЗП до 1000 кв.м. Или с капацитет до 100 места за паркиране 500.00 лв
Сгради за паркинг гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни УПИ с капацитет до 50 паркоместа. 150,00 лв
Производствени и складови сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях 250,00 лв
Строежи от допълващо застрояване 75,00 лв
Реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от пета категория 150,00 лв

К.Германова: Благодаря на председатела на комисията по финанси. Преминаваме към трета точка от дневния ред доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост. Давма думата на председателя г-н Димов.
М.Димов: Уважаеми дами и господа Общински съветници, г-н Кмете, на 16.01.2008 г. от 17:00 часа, се проведе заседание на комисията по общинска собственост, на заседанието присъстваха: М. Димов – Председател, Г. Пухов, С. Недин и Н. Пехливанова членове.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Симеон Симеонов – зам. Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – юрист на Общински съвет – Созопол; Богдан Йорданов – юрист на Общински съвет – Созопол; Надежда Савова – юрист Общинска собственост; Румен Александров – Гл. архитект на Община Созопол; Петя Чапевова – Общински съветник.
Комисията разгледа и се произнесе по следните докладни.
Докладна записка с вх.№ 53/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Безвъзмездно предоставяне на помещение, собственост на Община Созопол на юридическо лице с нестопанска цел.
Малко пояснение, става въпрос за отдавна създаденото Тракийско дружество, да си има свое помещение от 85 кв. След обсъждане и гласуване с резултати За:4; Против:няма; Въздържали се: няма; Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Въпроси?
Х.Бардуков: За мен има няколко непояснителнинеща и за това започвам с предложенията за промяна. Във връзка с докладната, г-н Рейзи е внесъл, Тракийско дружество, в съда е регистрирано като Тракийско сдружение. Това предложение го правя с тази цел, зящото се опасявам от един договор, който е подписан тук. Договор в който пише Тракийско дружество „Яни Попов” и от това което пише ми става ясно че, това е едно дружество със стопанска цел, което д-во във всеки един момент, ако, както пише в устава, ако се закрие, печалбите и активите се разделят между членовете. Също така пише че, тези съдружници имат право с пълно съгласие да продават и да закупуват имоти. С което не съм съгласен. Именно за това правя второ предложение, да не пише „прехвърля се безвъзмездно” а да пише „като наем да се даде”. Защото за мен специално, има и юристи, аз също се консултирах поне за това. Това значи че, ние безвъзмвздно им го подаряваме. За това конкретното ми е предложение е следното, да се пише че е на „сдружение „Яни Попов”” и също така „безвъзмездно ползване”, а не безвъзмездно право на собственост. Ей това е думичката която мен ме притеснява. Другото което ме притеснява е. по принцип по Закона за юридическите лица по чл.45, проверих Тракийското сдружение което е от 1999г., за да се възползват от привилегиите за нестопанско сдружение, трябва да се регистрират в Министерството на правосъдието. Ако не, това значи че, те нямат правото на сдружение с нестопанска цел, а един вид са си сдружение. Това е Закона, юриста е тук може да погледне. А пък аз проверих в това Министерство, нито едното сдружение е регистрирано, нито този договор с пет члена – съдружници . За това моля, за да не допуснем фатална грешка и в един момент тези 400 членове, да останат без клуб, да поправим допуснатите грешки.
П.Рейзи: Уважаеми Общински съветници, уважаема г-жо Председател, след като проведох доста разговори с мои колеги бивши кметове от Поморие (има прикрепено писмо от тях). Наистина аз мисля че, Тракийското дружество е една организация в нашият град, която заслужава да има своя собственост. И аз мога да кажа е, според мен няма място за притеснение, ако ние им направим безвъзмездно дарение на имота. В крайна сметка това е една сериозна организация, която участва в нашият живот. Не мога да крия от вас че, това е първото което правя в тази насока. В нашият град има няколко организации, които заслужават да имат своя собственост – Рибарското д-во, Гръцкото д-во, д-ва на Ловците и на Рибарите, на Инвалидите. Вярно е че първата стъпка я правя към тях, но те в момента го имат това помещение, те си го изградиха, отремонтираха си го, направиха го.Имаме законово основание да го направим и аз мисля че, това предложение което го правя тук, не говорим за пополизъм, тук говорим за една организация или организации, които живеят в нашият град. Ако имаме някои технически грешки, нямам нищо напротив, юристите са тук, ще има дадем думата.
Защо стигнах до решение да бъде тяхно, защото в крайна сметка когато бъде тяхно, те започват да носят кръста на собственост на този имот. Когато им го отдадем за ползване, утре ще дойдат и ще кажат, елате и си го ремонтирайте, както в случай даваме под наем горе в блоковете, знаете че наемът е символичен, за това и блока ще падне в най-скоро време. Те плащат по 20 лв. наем на месец за да го ползват, но никой не си бърка в джоба да направи ремонт на осветлението, ремонт на канализацията, на стълбите. Всеки вика, това е Общината, тя ни взима по 20 лв. наем, да ги оправя.
Аз имам един апел към вас, нека да им го дадем. Това са едни хора които заслужават. Благодаря ви!
(бурни аплодисменти)
Б.Йорданов: Искам да обърна внимание на фактаче, за да се извърши сделка, това е намерение което по смисъла на Закона за общинската собственост е приоритет на Обс, само той може да вземе решение да прехвърля общинска собственост, безвъзмездно. Думичката „прехвърля безвъзмездно” или „дарение” тя се разбира сама по себе си. Що се отнася за останалото, съгласен съм с опасенията на г-н Бардуков, той е прав с оглед на приложените по докладната документи. Става дума обаче за взимане на решение от Обс, по отношение на писаното по съдебен ред, съответно дружество. Другият договор сам по себе си няма юридическа стойност. От тази гледна точка възможноста да се вземе решение от Обс, поражда само правото от там да се развива самата прехвърлителна сделка, а друг е въпроса за да бъде тя окончателно завършена трябва да мине през нотариус, но не Общината е юридическо лице и в такъв слуай ще мине през службата за вписвания към съда, където задължително ще се изискат, първо документи за представителната власт и второ документи във връзка с изискванията със Закона за юридическите лица с нестопанска цел, защото реда по Закона е такъв. Първо регистрираш по съдебен ред и след това с оглед на предмета на дружеството, дали е юридическо лице, което е в обществена полза ии в частна полза. Практически тези които са в обществена полза се регистрират в Министерството, но това е тежест на доказване на субекта, който е регистриран. Това той трябва да докаже пред съда в службата по вписванията, при самото извършване на самата сделка и оформянето и. Но за да стартира пък тази сделка, задължително трябва да има решение на Обс. Обс изразява своята воля да го направи. Ако от там на татък самото тракийско дружество не си е оформило, съответно представителната власт или съответно изискванията на Закона, те ще му откажат вписване на сделката т.е. тежеста да се оформят документите си е на Тракийското дружество. Това си е тяхна грижа. Но решението на Обс, за да стартира процедурата е задължително. Още повече, пак казвам, то не е в пряка връзка с дуго, освен факта че е представено решение за регистрация, а решението за регистрация доказва че, има такъв субект в правния мир, юридическо лице. А от там нататък особеностите са свързани със самото Тракийско дружество.
Х.Бардуков: Аз да кажа, много се радвам че, г-н Рейзи е предприел тези действия и знам че, никой от тук присъстващите е против. Естественно че Тракийското дружество си е с традиции, говорим за 400 членове. Мен ме притеснява факта че, в съдебното решение от 1999 г., ясно пише, че вписва в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Тракийско сдружение.
К.Германова: Добре ще се коригира това в решението.
( бурни дебати)
Х.Бардуков: И друго относно това за отдаването безвъзмездно за нуждите, преди 2005г. ако не се лъжа имаше един мораториум който е гласуван, незнам дали гласуваме дългосрочно тази стратегия на Общината за общинската собственост.
К.Германова: По повод мораториума, аз ще ви дам отговор. Решението на Обс №575, зачитам го. То е от три точки: 1. Обс Созопол спира взимането на решения за изършване на разпоредителни сделки и сделки по управление с недвижима общинска собственост на Община Созопол до приемане на средносрочна и дългосрочна стратегия за Общинска собственост която да бъде широко публично оповестена и обществено приемлива за жителите на Община Созопол; 2. Възлага на Кмета на Община Созопол да изготви и предложи на Обс Созопол, стратегия за Общинска собственост с приложен картов материал, като част от общата стратегия за развитие на Общината в три месечен срок, от взимане на настоящето решение; 3. Изключение по решението по т.1, остават само, Сделките по освобождаване от съсобственост на Общината с частни лица; Отдаване под наем по чл.56 от ЗУТ в отвърдената Търговска схема на вече обособените за целта места; Отдаване под наем и отстъпено право на строеж на лица с доказани жилищни нужди; и Разпореждане със земи за изграждане на големи инфраструктурни обекти с общо регионално значение;
Мотивите за взимането на това решение тогава, всички колеги които са от предния Обс знаят че мотивите бяха: Две години от стъпването ни в предходния мандат, така и не получихме информация за това с каква Общинска собственост разполага Общината. Поради тази причина взехме решение, което дава срок от три месеца да бъде подготвена тази стратегия и да ни бъде предложен картов материал. Така и до края на мандата това не ни беше представено. Но аз мисля че, това решение е взето целенасочено към Кмета който тогава е изпълнявал функцията Кмет, не визирам конкретен човек, говоря за функцията Кмет. Ще помоля и юристите да си кажат мнението по повод това до колко това решение в момента е в сила в новия мандат.
Б.Йорданов: Първо ще довърша за Тракийското дружество, като кажа че възможноста да се конкретизира решението на Обс, като се смени думичката „дружество” със „сдружение”, така както е по решението и да се каже че се дава съоветно на дружеството регистрирано съгласно решение на съда, и което само по себе си изчиства всякакви съмнения за нещо друго. По втория въпрос, така прочетеното решение е обвързано с конкретен срок, този срок е тримесечен. Стратегията която трябва да се предложи е в този тримесечен срок. От тази гледна точка, самото решение за мораториума е обвързано с конкретен срок. Предвид че не е представено от там на татък, визможноста в крайна сметка за Обс е отпаднала като мораториум, поради това че имате конституиране имате нов правилник. Разбира се мога да кажа че, това решение само по себе си не е пречка за вземане на решението от тук на татък. Освен ако настоящия Обс не поиска да продължи този мораториум. Ако изобщо се коментира въпроса, дали този мораториум трябва да бъде продължен, с което възниква ново обстоятелство. Но тук е обвързано с конкретен срок и понеже тази стратегия не е представена в този тримесечен срок, Обс от там на татък не го е продължил, не е взел друго решение или каквото и да е. Ако сега Обс вземе решение да го продължи, той си е в правото даго направи. Но сам по себе си мораториума е изтекъл като срок на действие.
Д.Желев: Уважаеми колеги, уважаеми граждани Тракийското дружество е доказало своята състоятелност в обществено политическия живот на нашият град, като едно дружество изпълняващо своите задължения. И винаги аз от политическата сила която представлявам и от лично качество винаги съм подкрепял тези хора в решаване на техните проблеми, включително и с това да има се даде това помещение, което те до сега ползват от Общината. Когато искаме обаче да решим един въпрос, трябва да го изпипаме така, че действително да го решим а не да създаваме проблеми. Защото аз не съм съгласен с юриста че, този мораториум няма пречки и то не е само за тази сделка, стои въпроса и за сделките които по на татък ще разглеждаме. Така че този мораториум според мен трябва да се вдигне. Да се вдигне това означава, тъй като вносител е г-н Недин, за да се направи трябва да има за какво. Ако е направен с цел да пречи на Общинска администрация да се каже, но то е имало определена цел, да се създаде стратегия за развитие на Общинската собственост. Това нещо не е направено. Ние трябва да вземем решение, да го махаме или няма да го махаме. Аз съм за това да се реши, трябва де се махнат пречките, защото те ще се върнат пак със същия…и могат да създадат допълнително проблеми. Това решение, това дружество на което ние искаме да дадем, аз категорично подкрепям г-н Бардуков, ние трябва да го дадем на Тракийското сдружение „Яни Попов” в никакъв случай не може да го дадем на Тракийското дружество „Яни Попов” с граждански договор който е направен по Закона за задълженията. Това сдружение, решението му е по Закона за лицата и семействата, 2005г. е приет Закона за юридически лица с нестопанска цел, който задължава тези дружества да се пререгистрират по Закона за юридически лица с нестопанска цел и да се впишат в регистъра на Министерството. Това нещо не е направено. Имаме проблеми с легитимацията на това дружество. Тъй като то не е регистрирано. Аз нянам нищо напротив да дадем, ама като го дадем това означава…
К.Германова: Мога ли аз да взема отношение, или аз не съм разбрала или незнам на какъв език си говорим. В самото решение е записано, Тракийско дружество ”Яни Попов”, регистрирано за извършване на дейност в обществена полза с решение по ф.д.№ 3218/1999г. на БОС, никъде не е опоменат този граждански договор, който е приложен. Твърде вероятно е, да е приложен ато някаква информация.
(коментари)
К.Германова: Адвоката, по повод легитимността на сдружението.
К.Мархолев: Уважаеми колеги, много ясно четем, че става въпрос за ф.д.№ 3218/1999г, ние гласуваме и даваме това помещение на Тракийско дружество ”Яни Попов” което е регистрирано с ф.д.№ 3218/1999г. Техническата грешка, която..
(коментари)
К.Мархолев: Ако след нашето решение, което ще вземем, ние ви го отдаваме на вас. Това решение има давност, едномесечен срок в който може да се обжалва. След като мине срока и никой не обжалва, на другия ден, само че не г-н Пухов, може да отиде да го регистрира г-жа Петрова, която е вписана в решението на сдружението. Но ние това решение ще ви го дадем днес принципно, ако не искате вие да го регистрирате примерно.
(коментари)
К.Мархолев: Гласуваме това решение за 3218/1999г. да се даде и в точка 2 където се говори за устава да пише сдружение. Това е цялата работа.
П.Рейзи: Съгласен съм с желанията за промени. Вие сами виждаде, че когато се внасяше тази докладна. Всъщност този договор който сме го прикрепили не е било правилно за което аз се извинявам. Но искам нещо друго да ви кажа, за проблемите които предлагате съм за, но сега е момента да направя едно допълнително предложение защото не е тайна че има начини и методи да се въздейства върху Областен управител, зам. Областен управител и да се спират решения на Обс, защото възникна тука един момент с този мораториум и аз се притеснявам че има опастност да се стигне до този момент да се спре това решение по тази точка, по този мотив, предлагам на Обс в този момент, това решение което прочете Председателката на Обс да прекратим мораториума или по точно да бъде отменено решението на тогавашния Обс, това е моето предложение. А сле това във времето, ако новият Обс прецени че наистина има нужда от това нещо, което тогавашния Обс поиска, нека да го поиска.За да не създадем в момента проблем конкретно по тази докладна. Благодаря. Моето предложение за решение е първо да се отмени решението по докладна еди коя си и после да гласуваме предложението по решение по тази докладна, като втора, трета и четвърта точка да гласуваме съответните точки с тези промени.
М.Димов: Като председател на комисията по общинска собственост и аз предлагам да се прекрати мораториума, да не ни изиграе лоша шега, но по останалите две точки настоявам да останат за стратегия на Общината и за пълна информация за общинските имоти поне в комисията по общинска собственост.
П.Рейзи: Само да довърша, аз предлагам така, ако се стигне до гласуване. Нека да отменим цялата докладна. След това на една от сесиите, да си подготвите една такава докладна. Да видите какво точно ви интересува, защото аз лично като Кмет, в момента подготвям една стратегия за действия с Общинската собственост, защото не може да се работи на парче, трябва да се знае точно и конкретно, какво искаме, как го искаме. И тази стратегия ще бъде изложена с този Общоустройствен план на Общината, който ще гласувате вие.
К.Германова: Няма как да отменим част от решението, защото втората точка от това решение е с един срок от три месеца който е изтекъл.
К.Гребенаров: Ще направя предложение, разбира се искам да се коментира с юристите. Възможно ли е да се отмени мораториума за конкретния случай само. Другото ми предложение е, нека да отпадне тази втора част с този договор за гражданско сдружение от цялата папка, защото това ни притеснява, дойдоха хора които също са притеснени.
К.Германова: Прочетете пак хубаво решението, говорим за това че даваме безвъзмездно право на собственост на Тракийско сдружение “Яни Попов” регистрирано по фирмено дело, да извършва сейност в обществена полза. Ние уточняваме за кое сдружение става въпрос. Става съпрос за това което е по решението. Отзад този договор за гражданско дружество, той е приложен обаче това гражданско дружество няма никакви права по докладната.
К.Гребенаров: Това което предлагаме като поредица от предложения, ние сме съгласни и аз приканвам другите колеги да гласуваме за това нещо, защото това сдружение заслужава да има клубкъдето да провежда своите мероприятия. Защото това е една стъпка чрез която, следващи дружества ще получат, някакви помещения за обществена дейност. Надявам се и гражданско сдружение ГЕРБ също да получи като тях. Благодаря ви.
С.Недин: Имам процедурно предложение, да се даде 10 мин. почивка за да се уточнят нещата.
(шум и коментари в залата)
К.Германова: Давам 10 мин. почивка.
К.Германова: Имаме кворум. Напред. Мисля че на всички ви стана ясно за какво става въпрос. Нека да дадем думата на адвоката, защото той трябва да тръгва на дело за да защитава Обс.
Б.Йорданов: Аз се извинявам и искам да кажа, че действително за да бъде ясно на всички и за да не буди съмнение и да вкарваме хората в разни правни прагмистики, ви предлагам, с оглед на всички направени обсъждания.
Въпреки че решението на Обс за мораториума, само по себе си е обвързано със срок.
Т. 1 да бъде, отменя решение еди кое си. И т. 2 да бъде, на основание еди какво си, прехвърля безвъзмвздно правото на собственост на Тракийско сдружение “Яни Попов”, след представяне на документите, съгласно изискванията на Закона.
(коментари)
Б.Йорданов: След представяне на изискуемите по Закон документи, за легитимна регистрация. Мисля че така по този начин формулировката, няма да пречи на хората.
(коментари)
Б.Йорданов: Другите неща по параграф 4. За тях мораториума е важен, но ако се стигне до решение, така или иначе това ще бъде изчистено.
Х.Бардуков: Аз искам да чуя, за мен е важно мнението на г-н Недин, в крайна сметка той е внесъл докладната за мораториума.
С.Недин: Тогава условията бяха едни, сега ние тук трябва да решим да дадем помещението на Тракийското сдружение. Понеже аз бях вносител на тази докладна, а решението се взе с мнозинство, мисля че беше повече от 10 гласа, какво ще кажа аз, какво ще каже Краси Германова, какво ще каже Кмета няма никакво значение. Важно е как ще се гласува сега.
К.Германова: Зачитам решението: 1. Отменя решение № 575/30.11.2005г. на Обс Созопол, който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува “ЗА”
(коментари)
М.Димов: Г-н Гребенаров в момента се изготвя, териториално устройствен план на Общината, който ще има обществено обсъждане февруари месец.
К.Германова: Много ви моля в процес на гласуване сме.
П.Рейзи: Г-жо Германова, може ли? Извинявам се. Искам да обясня на Общинските съветници нещо много важно. Пред нас стои едно много важно нещо за нашата Община – Общоустройствения план. В този план ще се заложи, какво можв да се прави във всяка една точка на нашата Община, от Созопол до последно село Индже Войвода. Там ще се види коя Общинска собственост е публична, коя е частна, коя Общинска собственост ще остане за озеленяване, коя за застрояване, коя за голф игрища за аква паркове и т.н. Така че този мораториум който ние гласувахме, казвам ние защото аз бях Председател на Обс, вече не е актуален. Каквото е продадено за онзи мандат е продадено, каквото е направено е направено. Сега трябва да разгледаме Общоустройствения план и да погледнем нещата от всякъде и на база този план да изготвя една стратегия. Това което ние искахме тогава е един регистър на Общинска собственост. Всичко това съм го заложил, това не е тайна и мисля че трябва да се знае. Тази докладна е морално остаряла, беше си за времето. Аз мисля че ако го свалите мораториума, с нищо няма да сбъркате своите принципи на общински съветници, защото на нас ни предстоят много по-важни, по-стратегически неща за нашата Община.
(коментари)
Т.Чакъров: Съгласен съм с г-н Кмета и ако може да обещае тук, морално да обещае че до изготвяне на стратегията няма да се пускат докладни за продаване на Общинска собственост и управление на Общинско имущество.
П.Рейзи: В крайна сметка дали ще обещая или не, всяко мое желание е до вас, вие го решавате. След 15 дни ще ви предложа бюджета. В този бюджет, вие ще видите че, аз залагам приходи от продажби на имущество. Ние този бюджет трябва да го оформим и тези пари трябва да постъпят. От какви продажби ще са вие ще го решите. Разбира се предложения мога да правя аз, Председателя или всеки един от вас общинските съветници.
К.Германова: Да се върнем към гласуването. 1. Отменя решение №575/30.11.2005г. на Общински съвет Созопол, който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува “ЗА”.
С резултати от гласуването „ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 60
Общински съвет – Созопол, отменя Решение №575/30.11.2005г. на Общински съвет Созопол.

Преминаваме към втора точка. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.34, ал.2 от ЗОС прехвърля безвъзмездно право на собственост на Тракийско сдружение ”Яни Попов”, регистрирано по ф.д.№ 3218/1999г. на БОС, върху следния недвижим имот частна общинска собственост – помещението, с площ от 85 кв.м. със самостоятелен вход във сграда, представляваща секция 2, бл.12, ул.Стара планина, находяща се в УПИ ІІ, кв.71 по план на гр.Созопол. Безвъзмездното прехвърляне да се извърши след представяне на изискуемите по Закон документи за легитимна регистрация на сдружението.
(аплодисменти)
Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”. Поименно ще е гласуването.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултати от гласуването „ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 61
Общински съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.34, ал.2 от ЗОС прехвърля безвъзмездно право на собственост на Тракийско сдружение ”Яни Попов”, регистрирано по ф.д.№ 3218/1999г. на БОС, върху следния недвижим имот частна общинска собственост – помещението, с площ от 85 кв.м. със самостоятелен вход във сграда, представляваща секция 2, бл.12, ул.Стара планина, находяща се в УПИ ІІ, кв.71 по план на гр.Созопол. Безвъзмездното прехвърляне да се извърши след представяне на изискуемите по закон документи за легитимна регистрация на сдружението.


Има още една точка трета. Предоставянето на помещението да се извърши при следните условия: а/ имота да се ползва само по предназначение: като клуб на Тракийско сдружение ”Яни Попов”, Созопол; б/имота да не се преотдава или отдава под наем на трети лица; в/имота да се ползва само за осъществяване целите на сдружението, съгласно устава му ;
Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”. Не поименно.
С резултати от гласуването „ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 62
Предоставянето на помещението да се извърши при следните условия:
а/ имота да се ползва само по предназначение: като клуб на Тракийско сдружение ”Яни Попов”, Созопол;
б/имота да не се преотдава или отдава под наем на трети лица;
в/имота да се ползва само за осъществяване целите на сдружението, съгласно устава му ;

К.Германова: Честито на Тракийско сдружение ”Яни Попов”. Давам думата на един от членовете.
Петрова: Благодаря на всички присъстващи, от мое и от имато на всички членове на Тракийското сдружение. Това е голяма победа за нас. Благодаря на г-н Рейзи, че внесе тази докладна за да се реши проблема с клуба. Благодаря и на всички Общински съветници, които взеха правилното решение за нас. Вие знаете че, Тракийското сдружение винаги се отзовава на всички мероприятия в Община Созопол и в страната. Ние винаго сме поддържали всички традиции и обичаи за да не се забравят от нас и от нашето поколение. Просто нямам думи за да ви благодаря.
К.Германова: Благодаря ви за топлите думи, точно тези моменти са за радост на всички. Давам думата на г-н Пухов – Председател на Тракийско сдружение ”Яни Попов”.
Г.Пухов: Като председател на тази организация искам да благодаря на всички колеги, на Кмета, на зам. Кмета, на всички които работиха това да стане. На юристите които ще помогнат за доокомплектоване на документите и всичко да е изрядно. Каня всички присъстващи на скромна почерпка в края на седмицата. Искам да пожелая на Тракийското дружество да работи по-добре и да подпомага Община Созопол.
К.Германова: Да продължим с дневния ред.
М.Димов: Докладна записка с вх.№ 652/14.12.07г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІХ-64, кв.9 по плана на с. Равна гора, Община Созопол. Комисията предлага на Обс да вземе решението така както е по докладната.
К.Германова: Някакви въпроси по докладната. Колеги тези докладни всичките ще ги гласуваме поименно, това е Законовото изискване. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултати от гласуването „ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 63
1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 40/четиридесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобственика в урегулиран поземлен имот УПИ ІХ-64, кв.9, по плана на с.Равна гора, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 206/31.10.07г. на независим лицензиран оценител в размер на 861 /осемстотин шестдесет и един лв. /без ДДС/ съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 653/14.12.07г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ І-384 , кв.42 по плана на с. Росен, Община Созопол. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
К.Германова: Някакви предложения?
Д.Желев: Какъв е срока на оценките?
П.Рейзи: Няма срок. Шест месечен е срока, когато са.. Нека юриста на Общината да каже.
Г.Георгиева: Когато прекратяваме съсобственост в УПИ, в този смисъл изготвената пазарна оценка е с шест месечен срока. Когато се заплаща земя по параграф 4, се изготвая оценка от лицензиран оценител, който не изготвя пазарна оценка, а слага пазарен налог на оценката и тя всъщност е безсрочна. Той само я коригира с пазарния налог. Иначе цените трябваше да бъдат около 500 – 600 лв., той ги коригира с пазарния коефициент и от там на татък оценката е окончателна.
Д.Желев: Става въпрос, да се следи този въпрос.
П.Рейзи: Следи се, иначе няма да е актуална докладната. За това на някои от старите докладни, направихме нови оценки.
Р.Деспов: И аз имам въпрос свързан с местата по параграф 4 в землището на с. Крушевец.
П.Рейзи: Нека да стигнем до там.
Р.Деспов: Добре.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Йорданка Сейменова – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Константин Гребенаров – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Станимир Петров – ЗА
12. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултати от гласуването „ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 64
1.Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 10/десет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ І-384, кв.42, по плана на с.Росен, Община Созопол .
2.Одобрява експертна оценка № 240/28.11.07г на независим лицензиран оценител в размер на 372 /триста седемдесет и два лв./, без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./ , по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 42/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с. Крушевец, общ. Созопол със Заповед № РД 09-302/14.07.2004г. на Областен управител на област Бургас. Комисията предлага на Обс да вземе решението така както е по докладната. Ако искате пояснения?
Р.Деспов: В повечето докладни, присъства термина неидентифициран собственик. До колкото аз разбирам ние продаваме земя, която е с неидентифициран собственик т.е. не е собственост на Община Созопол, така го разбирам. Имаме ли право да го правим това нещо? И факта че в този план от 2004г., собственика е неидентифициран, не означава ли че тя няма собственост?
Г.Георгиева: Това че има неидентифициран собственик означава че, когато внесе парите в извън бюджетната сметка на Общината, те 5г. ще стоят там и ще чакат, евентуално да се появи някой който да претендира че е бивш собственик на този имот.
Р.Деспов: Ако собственика на този имот е в чужбина и след 5г. се върне и види че ние сме му продали собственоста, която някой друг е ползвал, само за това защото я е ползвал и ние сме му я продали. и ще започнат едни нескончаеми дела и собственика като е бил в чужбина не е знаел че е излязал такъв план и ние сме му продали мястото.
Г.Георгиева: Същата процедура се извършва и за бивши собственици, ние събираме парите за тях и им ги превеждаме директно след представяне на решението. Те всъщност нямат право на възстановяване в такива имоти. Изобщо тук бивш собственик няма да бъде възстановен, той само ще получи пари.
(коментари)
Р.Деспов: Въпроса е имаме ли право да продаваме земя на която не сме собственик?
Г.Георгиева: Ние не продаваме земя, ние събираме парите в извън бюджетната сметка и правим Въвод, от там на татък той си вписва Въвода в службата за подписване и си вади констативен наториален акт.
Р.Деспов: Какво гласуваме ние в момента?
Г.Георгиева: Цени за земите които се вписват в тези.
Р.Деспов: Защо тогава са опоменати точни парцели и точни парчета места. Защо тогава тези квадрати са опоменати точно.
Г.Георгиева: Защото когато издадем Заповедта за плащане, ние също опоменаваме за къде е. Не можем да пишем.
Р.Деспов: Значи ние не гласуваме цени. Гласуваме цени на точно определени имоти.
Г.Георгиева: Именно, да кажем че в този парцел от 9 кв.м., 3 кв.м. са общински, от там те се отделят с цената по сметка на Общината. Другите 6 кв.м. отиват в сметка която ..
(коментари)
К.Германова: Тук става въпрос за маломерни парчета, не говорим за цял парцел.
(коментари)
Г.Георгиева: Законно така се прави, от февруари.
К.Германова: Други въпроси? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултати от гласуването „ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 65
1.Общински съвет – Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите - “неидентифициран собственик” на стойност 126/сто двадесет и шест/лв., или при цена на 1 /един/ дка - 14 079 /четиринадесет хиляди и седемдесет и девет лева/ лв. с квота от 9/699 кв.м.ид.ч., участващаив новообразуван имот №136.002, зона по §4, з-ще с.Крушевец.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицата Александър Савов Кундурджиев и Юлия Петрова Кундуржиева да заплатят разликата от 9 /девет/ кв.м.ид.части на Община Созопол, съгласно §4ж от ПЗР на ЗСПЗЗ от нововообразуван поземлен имот №136.002 по плана на зоната по §4, з-ще с.Крушевец, Община Созопол.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 41/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с. Крушевец, общ. Созопол със Заповед № РД 09-302/14.07.2004г на Областен управител на област Бургас. Комисията предлага на Обс, да вземе решението така както е по докладната.
К.Германова: Въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултати от гласуването „ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 66
1.Общински съвет – Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите - “неидентифициран собственик” на стойност 282/двеста осемдесет и два лв./лв. или при цена на 1 /един/ дка - 14 079 /четиринадесет хиляди и седемдесет и девет лева/ лв. с квоти от 20/750 кв.м.ид.ч., участваща в новообразуван имот №135.119, зона по §4, з-ще с.Крушевец.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицата Атанас Вълканов Ангелов и Добра Михайлова Вълканова да заплатят разликата от 20 /двадесет/ кв.м.ид.части на Община Созопол, съгласно §4ж от ПЗР на ЗСПЗЗ от нововообразуван поземлен имот №135.119 по плана на зоната по §4, з-ще с.Крушевец, Община Созопол.


М.Димов: Докладна записка с вх.№ 40/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с. Крушевец, общ. Созопол със Заповед № РД 09-302/14.07.2004г на Областен управител на област Бургас. Комисията предлага на Обс да вземе решението така както е по докладната със следната корекция: На четвърти ред от т.2 , в скобите вместо четири да се изпише три.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултати от гласуването „ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 67
1.Общински съвет – Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащият - кметство с.Крушевец /община Созопол/ на стойност 42 /четиридесет и два лв./ лв. или при цена на 1 /един/ дка - 14 079 /четиринадесет хиляди и седемдесет и девет лева/ лв. с квота от 3/672 кв.м.ид.ч., участваща в новообразуван имот №134.140, зона по §4, з-ще с.Крушевец.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицата Иванка Тенева Желева и Жельо Стефанов Желев да заплатят в полза на Община Созопол разликата от 3 /три/ кв.м.ид.части от нововообразуван поземлен имот №134.140 по плана на зоната по §4, з-ще с.Крушевец, Община Созопол.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да приключи процедурата за съставяне на актове за общинска собственост, след което, да приключи сделките за разпореждане.


М.Димов: Докладна записка с вх.№ 39/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с. Крушевец, общ. Созопол със Заповед № РД 09-302/14.07.2004г на Областен управител на област Бургас. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Обс да вземе решението така както е по докладната.
К.Германова: Въпроси по тази докладна? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната, моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултати от гласуването „ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 68
1.Общински съвет – Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите - Община Созопол на стойност на стойност 169/сто шестдесет и девет лв./, или при цена на 1 /един/ дка - 14 079 /четиринадесет хиляди и седемдесет и девет лева/ лв. с квоти общо от 12/772 кв.м.ид.ч., участващ в новообразуван имот №134.136, зона по §4, з-ще с.Крушевец.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицата Велислав Страшимиров Дяков и Недялка Василева Дякова да заплатят в полза на Община Созопол разликата от 12 /дванадест/ кв.м.ид.части, от нововообразуван поземлен имот №134.136 по плана на зоната по §4, з-ще с.Крушевец, Община Созопол.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да приключи процедурата за съставяне на актове за общинска собственост, след което, да приключи сделките за разпореждане.М.Димов: Докладна записка с вх.№ 38/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол със Заповед № РД 09-302/14.07.2004г на Областен управител на област Бургас, комисията предлага на Обс да вземе решението така както е по докладната.
К.Германова: Въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултати от гласуването „ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 69
1.Общински съвет – Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащият - кметство с.Крушевец /община Созопол/ на стойност 56 /петдесет и шест лв./ лв., или при цена на 1 /един/ дка - 14 079 /четиринадесет хиляди и седемдесет и девет лева/ лв. с квота от 4/715 кв.м.ид.ч. на стойност 56 /петдесет и шест лв./ лв., участваща в новообразуван имот №134.425, зона по §4, з-ще с.Крушевец.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицата Любомир Хипократов Шарапчиев и Евламбия Пантелеева Шарапчиева да заплатят в полза на Община Созопол разликата от 4 /четири/ кв.м.ид.части от нововообразуван поземлен имот №134.425 по плана на зоната по §4, з-ще с.Крушевец, Община Созопол.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да приключи процедурата за съставяне на актове за общинска собственост, след което, да приключи сделките за разпореждане.


М.Димов: Докладна записка с вх.№ 37/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с. Крушевец, общ. Созопол със Заповед № РД 09-302/14.07.2004г на Областен управител на област Бургас, комисията предлага на Обс да вземе решението така както е по докладната.
К.Германова: Въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултати от гласуването „ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 70
1.Общински съвет – Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите - Община Созопол и “неидентифициран собственик” на стойност 338/триста тридесет и осем лев/лв., или при цена на 1 /един/ дка - 14 079 /четиринадесет хиляди и седемдесет и девет лева/ лв., с квоти общо от 24/719 кв.м.ид.ч. участващи в новообразуван имот №134.123, зона по §4, з-ще с.Крушевец.
2.Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Атанас Венелинов Главчев да заплати в полза на Община Созопол разликата от 7 /седем/ кв.м.ид.части, а за останалите 17 /седемнадесет/ кв.м.ид.ч. да се приведат на Община Созопол съгласно §4ж от ПЗР на ЗСПЗЗ от нововообразуван поземлен имот №134.123 по плана на зоната по §4, з-ще с.Крушевец, Община Созопол.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да приключи процедурата за съставяне на актове за общинска собственост, след което, да приключи сделките за разпореждане.


М.Димов: Докладна записка с вх.№ 36/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с. Крушевец, общ. Созопол със Заповед № РД 09-302/14.07.2004г на Областен управител на област Бургас, комисията предлага на Обс да вземе решението така както е по докладната.
К.Германова: Въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултати от гласуването „ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 71
1.Общински съвет – Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите - “неидентифициран собственик” на стойност 282/двеста осемдесет и два лв./лв., или при цена на 1/един/ дка – 14 079 /четиринадесет хиляди и седемдесет и девет лева/ лв. с квоти от 20/790 кв.м.ид.ч., участващи в новообразуван имот №134.093, зона по §4, з-ще с.Крушевец.
2. Общински Съвет – Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицата Димитър Тодоров Кутев и Анка Иванова Кутева да заплатят разликата от 20 /двадесет/ кв.м.ид.части на стойност 282/двеста осемдесет и два лв./лв. на Община Созопол, съгласно §4ж от ПЗР на ЗСПЗЗ от нововообразуван поземлен имот №134.093 по плана на зоната по §4, з-ще с.Крушевец, Община Созопол.


М.Димов: Докладна записка с вх.№ 35/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с. Крушевец, общ. Созопол със Заповед № РД 09-302/14.07.2004г на Областен управител на област Бургас, комисията предлага на Обс да вземе решението така както е по докладната.
К.Германова: Въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултати от гласуването „ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 72
1.Общински съвет – Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите - кметство с.Крушевец /община Созопол/ и “неидентифициран собственик” на стойност 3 541/три хиляди петстотин четирдесет и един лев/лв., или при цена на 1 /един/ дка – 14 079 /четиринадесет хиляди и седемдесет и девет лева/ лв. с квоти общо от 253/753 кв.м.ид.ч., участващи в новообразуван имот №134.018, зона по §4, з-ще с.Крушевец.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Георги Маринов Атанасов да заплати в полза на Община Созопол разликата от 105 /сто и пет/ кв.м.ид.части, а за останалите 148 /сто четиридесет и осем/ кв.м.ид.ч. да се приведат на Община Созопол, съгласно §4ж от ПЗР на ЗСПЗЗ от нововообразуван поземлен имот №134.018 по плана на зоната по §4, з-ще с.Крушевец, Община Созопол.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да приключи процедурата за съставяне на актове за общинска собственост, след което, да приключи сделките за разпореждане.М.Димов: Докладна записка с вх.№ 33/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик на новообразуван имот №134.382 по плана на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с. Крушевец, общ. Созопол, одобрен със Заповед № РД 09-302/14.07.2004г на Областен управител на област Бургас, комисията предлага на Общински съвет да вземе решение по докладната със следните коррекции: 1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 464 /четиристотин шестдесет и четири/ кв.м. ид.част по 14,079 лв. на кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в новообразуван поземлен имот №134.382, зона по §4, з-ще с.Крушевец, Община Созопол. 2. Общински Съвет – Созопол приема за сведение експертна оценка от 04.06.2007г. на независим лицензиран оценител .
Корекциите се наложиха, защото оценката която беше представена, беше около 1лв. на кв.м., а ние се ръководим по това на колко са оценени всичките.
(коментари малко)
К.Германова: Някакви въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решението заедно с така направените промени от комисията, моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултати от гласуването „ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – нямаОбщински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 73
1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 464 /четиристотин шестдесет и четири/ кв.м. ид.част по 14,079лв. на кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в новообразуван поземлен имот №134.382, зона по §4, з-ще с.Крушевец, Община Созопол.
2. Общински Съвет – Созопол приема за сведение експертна оценка от 04.06.2007г. на независим лицензиран оценител.


М.Димов: Докладна записка с вх.№ 34/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за зоната по §4, землище с. Крушевец, общ. Созопол със Заповед № РД 09-302/14.07.2004г на Областен управител на област Бургас, комисията предлага на Обс, да вземе решение така както е по докладната.
К.Германова: Някакви въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната, моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултати от гласуването „ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 74
1.Общински съвет – Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите - кметство с.Крушевец /община Созопол/ и “неидентифициран собственик” на стойност 2 591 /две хиляди петстотин деветдесет и един лв./ лв., или при цена на 1 /един/ дка - 14 079 /четиринадесет хиляди и седемдесет и девет лева/ лв., с квоти общо от 184/705 кв.м.ид.ч., участващи в новообразуван имот №134.017, зона по §4, з-ще с.Крушевец.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицата Киреза Димов Стамболиев и Радка Димитрова Стамболиева да заплатят в полза на Община Созопол разликата от 148 /сто четиридесет и осем/ кв.м.ид.части, а за останалите 36 /тридесет и шест/ кв.м.ид.ч. да се приведат на Община Созопол, съгласно §4ж от ПЗР на ЗСПЗЗ от нововообразуван поземлен имот №134.017 по плана на зоната по §4, з-ще с.Крушевец, Община Созопол.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да приключи процедурата за съставяне на актове за общинска собственост, след което, да приключи сделките за разпореждане.


М.Димов: Докладна записка с вх.№ 47/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Куку баир”, землище гр. Созопол, община Созопол със Заповед № РД 09-171/18.12.2003г на Областен управител на област Бургас, искам да допълня че тези докладни са от предния кмет, трябваше да ги придвижим.
К.Германова: Някакви въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната, моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултати от гласуването „ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 75
1.Общински съвет – Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите - Община Созопол на стойност на стойност 710/седемстотин и десет лв./лв., или при цена на 1 /един/ дка – 20 275 /двадесет хиляди двеста седемдесет и пет лева/, с квоти общо от 35/455 кв.м.ид.ч., участващ в новообразуван имот №180, м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицата Елена Стойкова Димитрова и Валентин Борисов Димитров да заплатят в полза на Община Созопол разликата от 35 /тридесет и пет/ кв.м.ид.части, от нововообразуван поземлен имот №180 по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да приключи процедурата за съставяне на актове за общинска собственост, след което, да приключи сделките за разпореждане.М.Димов: Докладна записка с вх.№ 46/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Куку баир”, землище гр. Созопол, община Созопол със Заповед № РД 09-171/18.12.2003г на Областен управител на област Бургас. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Обс да вземе решението така както е по докладната.
К.Германова: Въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната, моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултати от гласуването „ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 76
1.Общински съвет – Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите - Община Созопол на стойност на стойност 1 359/хиляда триста петдесет и девет лв./лв., или при цена на 1 /един/ дка – 20 275 /двадесет хиляди двеста седемдесет и пет лева/ лв. с квоти общо от 67/567 кв.м.ид.ч., участващ в новообразуван имот №124, м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Иванка Георгиева Хардт да заплати в полза на Община Созопол разликата от 67 /шестдесет и седем/ кв.м.ид.части, от нововообразуван поземлен имот №124 по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да приключи процедурата за съставяне на актове за общинска собственост, след което, да приключи сделките за разпореждане.М.Димов: Докладна записка с вх.№ 45/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Куку баир”, землище гр. Созопол, община Созопол със Заповед № РД 09-171/18.12.2003г на Областен управител на област Бургас, комисията предлага на Обс да вземе решението така както е по докладната.
К.Германова: Въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултати от гласуването „ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 77
1.Общински съвет – Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите - Община Созопол на стойност на стойност 1 115/хиляда сто и петнадесет лв./лв., или при цена на 1 /един/ дка – 20 275 /двадесет хиляди двеста седемдесет и пет лева/, с квоти общо от 55/597 кв.м.ид.ч., участващ в новообразуван имот №114, м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Николина Борисова Сулева да заплати в полза на Община Созопол разликата от 55/петдесет и пет/ кв.м.ид.части от нововообразуван поземлен имот №114 по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да приключи процедурата за съставяне на актове за общинска собственост, след което, да приключи сделките за разпореждане.


М.Димов: Докладна записка с вх.№ 44/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, община Созопол със Заповед № РД 09-171/18.12.2003г на Областен управител на област Бургас, комисията предлага на Обс да вземе решението така както е по докладната.
К.Германова: Въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултати от гласуването „ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма


Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 78
1.Общински съвет – Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите - Община Созопол на стойност на стойност 182/сто осемдесет и два лв./лв., или при цена на 1 /един/ дка – 20 275 /двадесет хиляди двеста седемдесет и пет лева/, с квоти общо от 9/455 кв.м.ид.ч., участващ в новообразуван имот №37, м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицата Илчо Василев Тодоров и Надя Костова Тодорова да заплатят в полза на Община Созопол разликата от 9 /девет/ кв.м.ид.части, от нововообразуван поземлен имот №37 по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да приключи процедурата за съставяне на актове за общинска собственост, след което, да приключи сделките за разпореждане.


М.Димов: Докладна записка с вх.№ 43/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Куку баир”, землище гр. Созопол, община Созопол със Заповед № РД 09-171/18.12.2003г на Областен управител на област Бургас. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Обс да вземе решението така както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултати от гласуването „ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 79
1.Общински съвет – Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите - Община Созопол на стойност на стойност 3 580 /три хиляди петстотин и осемдесет лева/лв., или при цена на 1 /един/ дка – 20 000 /двадесет хиляди лева/ лв. с квоти общо от 179/679 кв.м.ид.ч., участващ в новообразуван имот №102, м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицата Кольо Киров Желев и Керанка Костадинова Желева да заплатят в полза на Община Созопол разликата от 179 /сто седемдесет и девет/ кв.м.ид.части, от нововообразуван поземлен имот №102 по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да приключи процедурата за съставяне на актове за общинска собственост, след което, да приключи сделките за разпореждане.


К.Германова: С това приключихме комисията по общинска собственост. Преминаваме към четвърта точка от дневния ред – доклад на комисия по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации.
(спря тока)

К.Германова: Колеги имаме кворум имаме и ток. На заседанието присъстват дванадесет общински съветника. Започваме с протокола на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации.
На 18.01.2008 г. от 16:00 часа, се проведе заседание на комисията по устройство на територията. На заседанието присъстваха:Ангел Гочев – Председател, Стойо Недин и Милко Димов – членове. В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет; Панайот Рейзи – Кмет на община Созопол; Симеон Симеонов – Зам. кмет на община Созопол; Надежда Савова – юрист Общинска собственост; Диан Дунев – юрист на Общински съвет – Созопол ; Силвия Андонова – Старши специалист КРВП; Христо Христов – Директор Дирекция ТСУ. Комисията разгледа и се произнесе по следните докладни.
Докладна записка с вх.№ 56/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равна гора, Община Созопол.
Докладната бе оттеглена от вносителя, поради липса на становище на комисията по категоризация. По нашият правилник може да биде оттеглена по време на комисията. Следващата.
Докладна записка с вх.№ 57/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равна гора, Община Созопол, след обсъждане и гласуване, комисията предлага на Обс да вземе решението така както е по докладната.
Някакви въпроси относно докладната и решението имате ли, колеги? Няма. Преминаваме към гласуване. Също гласуването ще бъде поименно. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната, моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Йорданка Сейменова – ЗА
7. Росен Деспов – ЗА
8. Константин Гребенаров – ЗА
9. Тодор Чакъров – ЗА
10. Здравко Манолакиев – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Христо Бардуков – ЗА
С резултати от гласуването „ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма


Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 80
1.На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.1 от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет –гр.Созопол одобрява учредяването на отстъпено право на строеж с РЗП=1387,50 кв.м. в полза на Данка Ангелова Веселинова ЕГН 7005290939, от с.Равна гора върху имот частна общинска собственост, а именно УПИ VІобщ, в кв.18 съгласно АОС №916/16.03.2007г., целият с площ от 925 кв.м., по плана на с.Равна гора, Община Созопол, при граници – изток –улица, запад –УПИ V-“За озел”, север – УПИ V-“За озел”, юг-УПИ VІІобщ.
2.На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 97/07.05.2007г. на независим лицензиран оценител в размер на 2123/две хиляди сто двадесет и три лв./лв. без ДДС съгласно чл.34 ал.1 от ЗДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.

Докладна записка с вх.№ 58/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равна гора, Община Созопол.
Някакви въпроси по докладната имате ли, колеги? Няма. Преминаваме към гласуване.. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната, моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Йорданка Сейменова – ЗА
7. Росен Деспов – ЗА
8. Константин Гребенаров – ЗА
9. Тодор Чакъров – ЗА
10. Здравко Манолакиев – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Христо Бардуков – ЗА
С резултати от гласуването „ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 81
1.На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.1 от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет –гр.Созопол одобрява учредяването на отстъпено право на строеж с РЗП=1020 кв.м. в полза на Недялка Тодорова Милева ЕГН 6701170918, от с.Равна гора върху имот частна общинска собственост, а именно УПИ ІІІобщ, в кв.18 съгласно АОС №917/16.03.2007г., целият с площ от 680 кв.м., по плана на с.Равна гора, Община Созопол, при граници – изток –улица, запад –край на регулация, север – УПИ ІІобщ, юг-УПИ ІVобщ.
2.На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 95/07.05.2007г. на независим лицензиран оценител в размер на 1561/хиляда петстотин шестдесет и един лв./лв. без ДДС съгласно чл.34 ал.1 от ЗДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.


Докладна записка с вх.№ 59/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равна гора, Община Созопол. Комисията предлага на Обс да вземе решението така както е по докладната.
Някакви въпроси, относно докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Йорданка Сейменова – ЗА
7. Росен Деспов – ЗА
8. Константин Гребенаров – ЗА
9. Тодор Чакъров – ЗА
10. Здравко Манолакиев – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Христо Бардуков – ЗА
С резултати от гласуването „ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 82
1.На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.1 от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет –гр.Созопол одобрява учредяването на отстъпено право на строеж с РЗП=795 кв.м. в полза на Христо Огнянов Христов ЕГН 7211100763, от с.Равна гора върху имот частна общинска собственост, а именно УПИ VІІобщ, в кв.18 съгласно АОС №913/16.03.2007г., целият с площ от 530 кв.м., по плана на с.Равна гора, Община Созопол, при граници – изток –улица, запад –УПИ V”За озел”, север – УПИ VІобщ, юг- УПИ V”За озел”.
2.На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 98/07.05.2007г. на независим лицензиран оценител в размер на 1216/хиляда двеста и шестнадесет лв./лв. без ДДС съгласно чл.34 ал.1 от ЗДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.


Докладна записка с вх.№ 60/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равна гора, Община Созопол.
Някакви въпроси? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Йорданка Сейменова – ЗА
7. Росен Деспов – ЗА
8. Константин Гребенаров – ЗА
9. Тодор Чакъров – ЗА
10. Здравко Манолакиев – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Христо Бардуков – ЗА
С резултати от гласуването „ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 83
1.На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.1 от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет –гр.Созопол одобрява учредяването на отстъпено право на строеж с РЗП=712,5 кв.м. в полза на Айтен Али Аптула ЕГН 6708010932, от с.Равна гора върху имот частна общинска собственост, а именно УПИ Хобщ, в кв.36 съгласно АОС №645/07.03.2005г., целият с площ от 475 кв.м., по плана на с.Равна гора, Община Созопол, при граници – изток –улица, запад –УПИ ІХобщ, север – УПИV-330 , юг-улица.
2.На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 115/22.05.2007г. на независим лицензиран оценител в размер на 1090/хиляда и деветдесет лв./лв. без ДДС съгласно чл.34 ал.1 от ЗДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.


Докладна записка с вх.№ 61/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Крушевец, Община Созопол. Комисията предлага да се вземе решението така както е по докладната.
Въпроси? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Йорданка Сейменова – ЗА
7. Росен Деспов – ЗА
8. Константин Гребенаров – ЗА
9. Тодор Чакъров – ЗА
10. Здравко Манолакиев – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Христо Бардуков – ЗА
С резултати от гласуването „ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 84
1.На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.1 от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет –гр.Созопол одобрява учредяването на отстъпено право на строеж с РЗП=562,50 кв.м. в полза на Адиле Адемова Мехмедова, ЕГН 7503250534, от с.Крушевец върху имот частна общинска собственост, а именно УПИ І общ, в кв.8 съгласно АОС №897/02.03.2007г., целият с площ от 375 кв.м., по плана на с.Крушевец, Община Созопол, при граници – североизток –УПИ ІІ, югоизток –УПИ ХІІ, югозапад – улица, северозапад-улица.
2.На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 116/22.05.2007г. на независим лицензиран оценител в размер на 984/деветстотин осемдесет и четири лв./лв. без ДДС съгласно чл.34 ал.1 от ЗДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.


Докладна записка с вх.№ 62/14.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Крушевец, Община Созопол.
Въпроси коллеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Йорданка Сейменова – ЗА
7. Росен Деспов – ЗА
8. Константин Гребенаров – ЗА
9. Тодор Чакъров – ЗА
10. Здравко Манолакиев – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Христо Бардуков – ЗА
С резултати от гласуването „ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 85
1.На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.1 от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет –гр.Созопол одобрява учредяването на отстъпено право на строеж с РЗП=525 кв.м. в полза на Петя Иванова Дишкова, ЕГН 7605010599, от с.Крушевец върху имот частна общинска собственост, а именно УПИ Vобщ, в кв.10 съгласно АОС №896/02.03.2007г., целият с площ от 350 кв.м., по плана на с.Крушевец, Община Созопол, при граници – север –улица, изток –улица, юг – УПИ VІ-60, запад-УПИ ІVобщ.
2.На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 117/22.05.2007г. на независим лицензиран оценител в размер на 919/деветстотин и деветнадесет лв./лв. без ДДС съгласно чл.34 ал.1 от ЗДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.


Докладна записка с вх.№ 28/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равадиново, Община Созопол. Докладната бе оттеглена от вносителя по време на комисията.

Докладна записка с вх.№ 29/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равадиново, Община Созопол. Комисията предлага на Обс, да вземе решението така както е по докладната.
Някакви въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Йорданка Сейменова – ЗА
7. Росен Деспов – ЗА
8. Константин Гребенаров – ЗА
9. Тодор Чакъров – ЗА
10. Здравко Манолакиев – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Христо Бардуков – ЗА
С резултати от гласуването „ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 86
1.На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.1 от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет –гр.Созопол одобрява учредяването на отстъпено право на строеж с РЗП=1140 кв.м. в полза на Тоня Янкова Статева, ЕГН 8208120576, от с.Равадиново върху имот частна общинска собственост, а именно УПИ V, в кв.41 съгласно АОС №864/21.12.2006г., целият с площ от 760 кв.м., по плана на с.Равадиново, Община Созопол, при граници – североизток –УПИ VІ, югоизток –край на регулация, югозапад – УПИ ІV, северозапад-улица.
2.На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 88/07.05.2007г. на независим лицензиран оценител в размер на 2 497/две хиляди четиристотин деветдесет и седем лв./лв. без ДДС съгласно чл.34 ал.1 от ЗДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.


Докладна записка с вх.№ 30/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равадиново, Община Созопол.
Някакви въпроси по докладната, колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Йорданка Сейменова – ЗА
7. Росен Деспов – ЗА
8. Константин Гребенаров – ЗА
9. Тодор Чакъров – ЗА
10. Здравко Манолакиев – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Христо Бардуков – ЗА
С резултати от гласуването „ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 87
1.На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.1 от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет –гр.Созопол одобрява учредяването на отстъпено право на строеж с РЗП=1102,50 кв.м. в полза на Христо Желязков Христов, ЕГН 8009030443, от с.Равадиново върху имот частна общинска собственост, а именно УПИ І, в кв.42 съгласно АОС №860/14.12.2006г., целият с площ от 735 кв.м., по плана на с.Равадиново, Община Созопол, при граници – североизток –УПИ ІІІ, югоизток –край на регулацията, югозапад – пътека, северозапад-улица.
2.На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 92/07.05.2007г. на независим лицензиран оценител в размер на 2 414/две хиляди четиристотин и четиринадесет лв./лв. без ДДС съгласно чл.34 ал.1 от ЗДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.


Докладна записка с вх.№ 31/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равадиново, Община Созопол. Докладната бе оттеглена от вносителя.

Преминаваме към Докладна записка с вх.№ 32/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди върху общински парцел в с.Равадиново, Община Созопол.
Комисията предлага на Обс да вземе решението така както е по докладната. Някакви въпроси по тази докладна? Няма.
Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Йорданка Сейменова – ЗА
7. Росен Деспов – ЗА
8. Константин Гребенаров – ЗА
9. Тодор Чакъров – ЗА
10. Здравко Манолакиев – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Христо Бардуков – ЗА
С резултати от гласуването „ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 88
1.На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.1 от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет –гр.Созопол одобрява учредяването на отстъпено право на строеж с РЗП=1140 кв.м. в полза на Руска Атанасова Трифонова, ЕГН 5602030710, от с.Равадиново върху имот частна общинска собственост, а именно УПИ VІ, в кв.41 съгласно АОС №869/25.01.2007г., целият с площ от 760 кв.м., по плана на с.Равадиново, Община Созопол, при граници – североизток –УПИ VІІ, югоизток –край на регулация, югозапад – УПИ V, северозапад-улица.
2.На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 89/07.05.2007г. на независим лицензиран оценител в размер на 2 497/две хиляди четиристотин деветдесет и седем лв./лв. без ДДС съгласно чл.34 ал.1 от ЗДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.


Докладна записка с вх.№ 02/03.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване и одобряване на проект за подробен устройствен план за доказване на необходима прилежаща площ към изградена сграда, попадаща върху имот №000554 в местността “Куку баир” землище гр.Созопол, обл.Бургаска; и Одобряване по реда на чл.66 във връзка с чл.33 от закона за собствеността продажба от Община Созопол на прилежаща площ към изградена сграда,, попадаща върху имот №000554, собственост на Община Созопол по плана на местността “Куку баир”, землище гр.Созопол.
Комисията предлага на Обс да вземе решението така както е по докладната. Въпроси колеги?
К.Гребенаров: Направи ми впечатление че до сега това което гласувахме, бяха обикновенни имоти от по 500, 600, 800 и 1000 кв.м., изведнъж тука гласуване 2000 кв. просто сигурно има някакво обяснение.
П.Рейзи: Тука не става дума за отстъпено право на строеж, тук става дума за имот в който, човека който иска да го закупи има изградени сгради, гледа животни и т.н. И в тази насока по нейно искане, разгледали сме ги нещета имаме идея да ги продадем. Вие сте хората които трябва да решите. Юристката и тя може да каже.
Г.Георгиева: Искам да разясня по докладната, това е стандартна процедура която по принцип извършва Областна управа. Знаете много добре как се купуват държавни сгради, след това се доказва прилежаща площ за имота и се заплаща и земята. В случая това е имот общинска собственост и трябва да мине процедурата през Обс. Да така е площа е много, тя определено ще се ползва за отглеждане на животни. Тя и в момента за това се използва.
(коментари)
К.Мархолев: Тук отдолу на решението пише, В случай, че експертния съвет по чл.5, ал.4 от ЗУТ установи, че проектът за подробен устройствен план не може да бъде приет без изменения, прави служебно предложение до кмета на общината за изменението му. Моите уважения, ако тя каже че на нея не и е нужно 2дка., вие ще имате право това нещо да го измените. Защо не го направим предложението малко по-така да бъде. Сега това е малко слагаме каруцата пред вола по този начин.
Г.Георгиева: Не, сега това нещо ще влезе на експертен съвет и главния експерт и гл. архитект трябва да се произнесат по самото проектиране.
(коментари)
Г.Георгиева: Това 2000г. беше включено, като имот 500дка. за обещетение и имот №000554 е новият имот с разделяне. Поземлена комисия са го направили за обещетение за да може да се придвижи.
К.Мархолев: Аз лично я познавам жената, но имота ми се струва доста голям. Аз съм против това че са 2дка.
(коментари)
Х.Бардуков: Нещата които видях в епикризата, съветват я жената, противопоказни условия на труд. Няма как да разрастне такъв вид труд при 55% инвалидност, с 20% отслабена годност на мозъчната активност и има противопоказания – тежък физически труд.
(коментари)
К.Германова: Други въпроси по докладната има ли?
(коментари)
М.Димов: По разглеждането на тази докладна също един час се бавихме, защото 2дка. и на мен ми се видяха много.
(коментари)
И.Пазвантов: Моето мнение е нека на тази жена да и се даде, възможност за развиване на този бизнес, тя по принцип си го развива. Познавам я от самото и идване. Жената идва от Бургас. Тръгнала е сама и ако ви кажа какво е постигнала и не само аз, много хора могат да го потвърдят и г-н Мархолев даже. Тази жена се блъска наистина много. Нека да и дадем възможност.
(коментари)
Т.Чакъров: Пазарната цена на този район смятам че е по-висока от 7 евро, като ги иска тези 2дка. нека да ги плати на пазарна цена. Пазарната цена не е 7 евро.
К.Германова: Експертната оценка е направена на 17.12.2007 г., направена е от лицензиран експерт оценител, така както Закона го изисква.
Т.Чакъров: При положение че, тука общото мнение е че много се дава. При положение че ги купи за 7 евро и единия декар го продаде после за 40 евро, разликата се вижда къде е.
(коментари)
П.Рейзи: Ако е за някой човек който наистина иска да прави някаква спекула. Тя жената живее там и ги гледа тези животни. Сама жена е. Тя е тука вече от 1991г. Нека да дадем един тласък, да помогнем с нещо.
К.Германова: Чухме мненията на всички коллеги, на Кмета на Равадиново и на Кмета на Общината. Преминаваме към гласуване. зачитам точките: 1.На основание чл.131 ал.2 т.1 и т.4 от Закона за устройство на територията, Общински Съвет – гр.Созопол съгласува представения проект за за подробен устройствен план за доказване на необходима прилежаща площ към изградена сграда, попадаща върху имот №000554 в местността “Куку баир” землище гр.Созопол, обл.Бургаска.
Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува “ЗА”
С резултати от гласуването „ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 89
На основание чл.131 ал.2 т.1 и т.4 от Закона за устройство на територията, Общински Съвет – гр.Созопол съгласува представения проект за за подробен устройствен план за доказване на необходима прилежаща площ към изградена сграда, попадаща върху имот №000554 в местността “Куку баир” землище гр.Созопол, обл.Бургаска.


2.На основание чл.35 ал.3 и чл.36, ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост и разпоредбата на чл.66 във връзка с чл.33 от Закона за собствеността, и чл.48,ал.1,т.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на Кмета на Община Созопол да извърши продажба на 2 дка/два декара/, прилежаща площ към изградена сграда, попадаща в имот №000554 в местността “Куку баир”, землище гр.Созопол .
Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната, моля да гласува “ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Петя Чапевова – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Йорданка Сейменова – ЗА
7. Росен Деспов – ЗА
8. Пенка Щерионова – ЗА
9. Константин Гребенаров – ЗА
10. Тодор Чакъров – ЗА
11. Здравко Манолакиев – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Христо Бардуков – ЗА
С резултати от гласуването „ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 90
На основание чл.35 ал.3 и чл.36, ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост и разпоредбата на чл.66 във връзка с чл.33 от Закона за собствеността, и чл.48,ал.1,т.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на Кмета на Община Созопол да извърши продажба на 2 дка/два декара/, прилежаща площ към изградена сграда, попадаща в имот №000554 в местността “Куку баир”, землище гр.Созопол .

И точка три: Одобрява експертна оценка № 245/17.12.2007г. на независим лицензиран оценител /за цена от 7,875 евро за 1кв.м./, по която да се изкупи общинската част от имота. В случай, че експертния съвет по чл.5, ал.4 от ЗУТ установи, че проектът за подробен устройствен план не може да бъде приет без изменения, прави служебно предложение до кмета на общината за изменението му.Договорът за продажба да се сключи след влизане в сила на Подробния устройствен план /ПУП/. Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува “ЗА”
С резултати от гласуването „ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма


Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 91
Одобрява експертна оценка № 245/17.12.2007г. на независим лицензиран оценител /за цена от 7,875 евро за 1кв.м./, по която да се изкупи общинската част от имота.
В случай, че експертния съвет по чл.5, ал.4 от ЗУТ установи, че проектът за подробен устройствен план не може да бъде приет без изменения, прави служебно предложение до кмета на общината за изменението му.
Договорът за продажба да се сключи след влизане в сила на Подробния устройствен план /ПУП/.

Точка пета от дневния ред е доклад на комисията по здравеопазване. Давам думата на председателя.
Г.Пухов: Днес, 17.01.2008 г. от 15:00 часа, се проведе заседание на комисията по здравеопазване.На заседанието присъстваха: Г. Пухов – Председател, Й. Сейменова, М. Димов и П. Щерионова членове на комисията. В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет; Йорданка Димитрова – Главен специалист социални дейности; Диан Дунев – юрист на Общински съвет Созопол; и
Калина Павлова – Директор, дирекция “Местни данъци и такси” – Созопол ;Комисията разгледа и се произнесоха по:
Докладна записка с вх.№ 25/11.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи. Комисията разгледа и се произнесе за всяка една молба по отделно както следва:
• Молба от Тодор Любомиров Георгиев
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За:4;
Против: няма;
Въздържали се: няма;
Комисията приема Молба № 1 от Тодор Любомиров Георгиев и предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната като допълва предложението за решение с: “Отпуска и еднократна помощ за оперативно лечение на бял дроб, в размер на 3000лв..Средствата да бъдат изплатени, след представяне на разходно – оправдателен документ.”
Г.Пухов: Преди Нова година на сесията бяха се събрали едни докладни за едни лещи, значи ние се разбрахме тези пари да се отпускат само за животоспасяващи нужди. Точно по този въпрос ние от комисията ще изготвим списък с критерии, по който ще се кандидатства за тези помощи.
• Молба от Георги Илиев Атанасов
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За:няма;
Против: 4;
Въздържали се: няма;
Комисията отхвърли Молба № 2 от Георги Илиев Атанасов
• Молба от Георги Стоянов Фъртунов
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За:4;
Против: няма;
Въздържали се: няма;
Комисията приема Молба № 3 от Георги Стоянов Фъртунов и предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
• Молба от Денка Станкова Иванова
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За:4;
Против: няма;
Въздържали се: няма;
Комисията приема Молба № 4 от Денка Станкова Иванова и предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
• Молба от Надка Николова Дженезова
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За:няма;
Против: 4;
Въздържали се: няма;
Комисията отхвърли Молба № 5 от Надка Николова Дженезова
• Молба от Йордан Русинов Стойков
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За:няма;
Против: 4;
Въздържали се: няма;
Комисията отхвърли Молба № 6 от Йордан Русинов Стойков

Съгласно подадена Молба – Декларация с вх.№78/16.01.08г., от Златка Стоянова Магриотова, комисията допълва предложението за решение със следната точка:
• Златка Стоянова Магриотова от с. Росен Община Созопол, ЕГН: 3710020915, за закупени лекарства в размер на 118 /сто и осемнадесет/ лева и 39 ст.

След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За:4;
Против: няма;
Въздържали се: няма;
Комисията приема Молба № 7 от Златка Стоянова Магриотова и предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

К.Германова: Въпроси колеги.
(коментари)
М.Димов: Значи, цялото Зидарово са намерили ниша за тези лещи и ей така да се наложи да дадем на някой, пари за спешна операция няма да има.
Х.Бардуков: Ако не бяхте отказали за лещите, аз щях да откажа. Аз си направих труда да видя че има лещи от 200 лв. има и от 150 лв., а жената си слага от 300 лв.
К.Германова: Аз лично ще събера комисията, да седнат да си изготвят критерии за отпускане на тези помощи и на следващото заседание на Общинския съвет, тези критерии ще се представят и ще се гласуват от Общинския съвет. Който е съгласен с така направените предложения от комисията, моля да гласува “ЗА”.
С резултати от гласуването „ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 92
Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
- Тодор Любомиров Георгиев от гр. Созопол,
ЕГН 8012140507, инвалид първа група страдащ от слепота, анемия, трискупидално клапно протезиране и белодробен инфаркт в дясно за закупени лекарства в размер на 386 /триста осемдесет и шест/ лв и 37 ст.; Отпуска еднократна помощ за оперативно лечение на бял дроб, в размер на 3000лв..Средствата да бъдат изплатени, след представяне на разходно – оправдателен документ.
- Георги Стоянов Фъртунов от с. Вършило, Община Созопол – фронтовак от войната за закупени лекарства в размер на 53 /петдесет и три / лева и 60 ст.
- Денка Станкова Иванова от с. Зидарово, Община Созопол за направена стоматологична операция на сина и Кольо Иванов Михайлов в размер на 220 /двеста и двадесет /лв.
- Златка Стоянова Магриотова от с. Росен, Община Созопол, ЕГН: 3710020915, за закупени лекарства в размер на 118 /сто и осемнадесет/ лева и 39 ст.

К.Германова: И последна, шеста точка от дневния ред е Докладна записка с вх. №82/22.01.2008г., от Панайот Василев Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение “Реконструкция на общински път с.Росен – с.Равна гора към Министерството на регионалното развитие и благоустройство за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013г.
Има ли въпроси по тази докладна.
П.Рейзи: Има някои програми които изискват решение на Общински съвет има и такива които не изискват.
К.Германова: Зачитам решението което ще гласуваме: Общински съвет Созопол дава съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение “Реконструкция на общински път IV 90804 Росен – Равна гора” към Министерството на регионалното развитие и благоустройство за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013г., по Схема за безвъзмездна финансова помощ, Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност, Операция 2,1. Регионална и местна пътна инфраструктура, Бюджетна линия: BG 161 РО001/2.1. – 02/2007 “Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа”.
Който е съгласен с така предложеното решение моля да гласува “ЗА”.
С резултати от гласуването „ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 93
Общински съвет Созопол дава съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение “Реконструкция на общински път IV 90804 Росен – Равна гора” към Министерството на регионалното развитие и благоустройство за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013г., по Схема за безвъзмездна финансова помощ, Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност, Операция 2,1. Регионална и местна пътна инфраструктура, Бюджетна линия: BG 161 РО001/2.1. – 02/2007 “Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа”.


К.Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам петото редовно заседание на Общински съвет – Созопол.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ……………..
/К. Германова/
Протокола води……………
/ Х.Михова/

*30.01.08

върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...