:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ № 11/2.06.2008г.


ПРОТОКОЛ № 11

Днес, 02.06.2008г., от 9:30 часа, Общински съвет – Созопол проведе Единадесетото си редовно заседание, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр. Созопол.
На заседанието присъстваха Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Катя Стоянова и Симеон Симеонов – Зам. Кметове на Община Созопол, Диан Дунев – юрист на Общински съвет, Галина Георгиева – юрисконсулт на Община Созопол, Надежда Савова – юрист Общинска собственост, Христо Христов – Директор Дирекция “ТСУ”, Калина Павлова – Директор Дирекция “ПМТД”, Петя Чапевова – Директор дирекция “Евроинтеграция”, Росица Димова – главен специалист “Образование”, Вяла Бучeнкова – Гл. специалист бюджет, кметове на кметства, други представители на общинска администрация, граждани и гости.
К.Германова: Добро утро, колеги Общински съветници, г-н Кмете, г-жо зам. Кмет, г-н зам. Кмет, Кметове на кметства и гости на настоящото единадесето заседание на Общински съвет. Присъстват петнадесет Общински съветника, имаме кворум. Откривам единадесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол. Преди да започнем с работата, която ни чака искам да направя няколко съобщения. Днес е 02.06. трябва да почетем паметта на Х.Ботев с поднасяне на венци и ако заседанието се проточи ще се наложи да гласуваме почивка. Второ, искам да помоля всички Кметове на населени места да оставят телефонните номера на мобилните си телефони, защото ни е много трудна връзката с тях. Трето, колеги Общински съветници отидете да си вземете възнагражденията. И последно, но не и по важност, през този мандат ще имаме една традиция, ние сме колеги и следва да се уважаваме без значение нашите политически пристрастия, от името на целия Общински съвет искам да поднеса подаръци на колегите Общински съветници, които през изминалия месец бяха рожденици Ще ги поздравя индивидуално по датата на раждане. Първият е г-н Гребенаров, следва г-н Манолакиев, г-н Желев – отсъства и г-н Пухов, бъдете живи и здрави колеги.
Сега да преминем към заседанието, преди да дам думата на вас колеги за питания към Кмета на Общината искам юриста да ви направи едно разяснение относно наше решение.
Д.Дунев: Имаме едно спряно решение от Областния управител, става въпрос за удължаване срока за наем. Решението ни не е законосъобразно, това тепърва ще се разглежда в съда. Мотивите на Областния управител са изложени в Заповедта, ние считаме че спирането на решението е неоснователно. Спора ще се разрешава в съда. С оглед на това искам да ви представя информация по всички дела на Общински съвет Созопол, в началото на месец януари бяха спрeни около единадесет наши решения, въз основа на тях беше образувано административно дело №262/2008г. на Административния съд, това дело е прекратено въз основа на решенията които взехте на последващата сесия имам предвид отмяната на взетите решения. В Административния съд се води и още едно дело №991/2007г. то е с държавното лесничейство – гр.Бургас, които оспориха наше решение. Това дело е спечелено от Общински съвет и дали ще отиде на Върхове съд зависи от Държавното лесничейство, ако обжалват. Също така има и една жалба от едно физическо лице във връзка отново с решение на Общински съвет, образува се административно дело №1518/2007г. и това дело бе спечелено от Общински съвет, но може би и то ще отиде на Върховен съд.
К.Германова: Благодаря на г-н Дунев, давам думата на Кмета за да ви направи едно съобщение.
П.Рейзи: Уважаеми Общински съветници, г-жо Председател и гости на настоящата сесия на Общински съвет искам да ви запозная със скорошното ми посещение до Брюксел. Там се проведе “Представяне на Европа за Черно море”. Участвахме всички морски Общини, почти всички Кметове бяхме там. Ние се представихме много добре, композицията ни за представяне на ценностите на Общината беше най-добре представена.
Другото нещо което искам да кажа е свързано с откриването на летния сезон в Общината, ще се проведе на 06.06.2008г. от 20ч. тук на Амфитеатъра, подготвили сме програма и каня всички вас Общинските съветници.
Още едно хубаво нещо което ни сполетя е, че сме една от десетте Общини класирани с първия проект по европейските програми към Министерството на регионалното развитие. Кандидатствахме с проект за 5млн. лв. за пътя с.Присад – с.Зидарово одобрени сме в сряда ще подпишем договора. С това поставяме началото на поредицата с проекти, които сме стартирали по всички програми към Министерствата, които са отворени. В петък внесохме в Министерството на екологията три проекта, единият за с.Росен – канал, вода, пречиствателна станция и път, другият за с.Зидарово – канал, вода, пречиствателна станция и път и третия проект е свързан с пречиствателната станция на гр.Созопол, която включва колектори – стар и нов град, с.Черноморец, къмпингите Веселие и Каваци, м.Буджака и канализация и вода за м.Мисаря. Общата стойност на проектите е около 60млн. лв., там сме едни от първите. Аз съм обнадежден че ще се класираме и по трите проекта, защото 700млн. евро са средствата заложени по тази програма, а има внесени не повече от 70-80 проекта. В петък се срещнах и с Министъра, г-н Чакъров той също ме обнадежди с думите си, че парите са достатъчно и щом сме подали проектите в срок и сме едни от първите ще се класират.
Друг класиран проект е този на с.Крушевец във връзка с канализацията, на този етап аз го задържам, защото в сряда ще внесем в ПУДООС и водата на с.Крушевец и ще се опитаме да стартираме двата проекта заедно, за да се избегне хаоса в с.Равадиново.
Подготвяме и селата – Равна гора и Извор, ако Крушевец не бъде одобрен по ПУДООС ще кандидатстваме и за трите села към Министерството на земеделието. Там имаме право да кандидатстваме до 3млн. лв. на село за вода, канал и път. Тази програма ще се стартира към 20.06. Техническите проекти са готови, свързали сме се с експертите, започваме ги. Ако всичко върви нормално, до края на годината ще имаме сериозен повод за почерпка, защото с класирането и на тези проекти си решаваме проблема с инфраструктурата на 100% за цялата Община.
Другото нещо с което се занимаваме е довършването на пречиствателната станция. До сега тя е финансирана от Републиканския бюджет и от ПУДООС, в момента обаче сме изправени пред голямо затруднение. Защо? Моята предшественичка е трябвало миналата година през май месец, да пусне едно искане до Държавния бюджет, преди да се оформи той за 2008г., за да се заверят средствата по пречиствателната станция, тя го е пропуснала това. С ПУДООС има договор за 3млн. лв., от тях са изхарчени 1,5млн. лв. Септември изтича срока, трябвало е да подаде едно искане за анекс за продължаване срока на договора. И това не е направено, губим и ПУДООС. Сега ситуацията е следната, нямаме финансиране по проекта за пречиствателната станция, добре е че изпълнителя продължава да строи със собствени средства. За излизане от проблема съм разделил нещата на два транша. Единият е финансирането да продължи до кота нула, пилониране и заливане на плочите на стойност 9млн. лв., за това водим преговори с ПУДООС, направиха ни ревизия преди няколко дни. Документите се подготвят и в сряда ще ги подам. За вторият етап са необходими около 50млн.лв – довършване на пречиствателната станция. Ние променихме капацитета и, беше подготвена да захрани само гр.Созопол и с.Равадиново, а след промяната капацитета и се увеличи – Аркутино, Дюни, Каваци, Буджака, Созопол, Златна рибка, Градина, Червенка, Черноморец и Атия. Трябваше да се направят два айсберга, ние правим четири, като три ще се довършат нацяло а един ще остане в резерв, като площадка ще има, трябва само да се изгради. За това и стойността на проекта е променена. Ако всичко върви нормално за сезон 2010г. трябва да сме готови. И ако успеем и това да направим, трябва да ви кажа, че Общинска администрация и вие сме си свършили доста добре работата.
По отношение на ел. подстанцията – като строителство тя е готова, но техниката която трябваше да се внесе се бави. тъй като предстои сериозен проблем с електричеството, ЕВН се нагърбиха да поставят мобилна ел. подстанция с която да покрият необходимостта от ток в района. Мисля че за този сезон ще си решим проблема с тока, което е нещо много важно.
По отношение на плажовете – прехвърлят ни ги, имаме още малко разговори с Областна управа, на следващото заседание на Общински съвет ще имам една по-конкретна информация.
Малко се забавихме с асфалтирането на улиците и довършителните ремонтни действия на Общината, лично аз предвиждам краят им на 10.06. Това се случи защото възникнаха други инцидентни ситуации.
Това са до момента нещата с които се занимаваме, от тук нататък съм готов за въпросите ви, ако има такива.
К.Германова: Благодарим на Кмета на Общината, имате ли въпроси колеги? Г-н Деспов.
Р.Деспов: Г-н Кмете, въпросът ми е, какво става с водоема на с.Черноморец?
П.Рейзи: Този проект е наш, водени са разговори с изпълнителя, договорили сме се. Имаше нужда от 100хил. лв., ние сме ги заложили в нашия бюджет. Мисля че до лятото трябваше да се пусне, няма основание да се бави. В момента го няма Кмета на с.Черноморец да ни даде точното обяснение, все пак той си има собствен бюджет и ги движи нещата. Бяхме направили общи срещи, със изпълнителя, но не мога в момента да ви кажа до къде са стигнали.
Т.Чакъров: Има ли в Общината звено, което да проверява и санкционира все още продължаващите ремонти на места. Вторият ми въпрос е относно гробищният парк, имаме заделени пари в бюджета, какво се прави? И третия ми въпрос е свързан с обезпаразитяването на територията на Общината, направено ли е такова?
П.Рейзи: Започвам с последния, обезпаразитяване е направено. По отношение на гробищния парк, да имаме заложени средства. Практиката която сме предприели е два пъти в седмицата, фирмата озеленител да се занимава с поддръжката му. Оградата ще я направим сега през лятото, имаме тази възможност, защото гробищния парк се намира извън града. Искам да ви запозная с проблемите, които имаме там, при предишната управа е имало възможност в близост до гробищният парк, а дори и на територията му да се променя статута на земите. При мен има молби за размяна на земи от граждани, те ще бъдат представени на вашето внимание. По отношение на продължаващите ремонти, има пусната Заповед и групата е определена, минават и проверяват. До момента има пуснати няколко акта. Заповедта беше до 30.06. да се приключи с довършителните ремонти, от там на татък започват големите глоби и всеки ще си носи кръста.
К.Мархолев: Относно награждаването на изявени спортисти, какво ще предприемем за клубните отбори? Футболистите ни станаха първи в А-окръжна група. как ще ги награждаваме?
П.Рейзи: Там наградите са клубни, идват представят резултати, купи и да може да се вкара тука решение за награждаване на конкретния клуб. Но преди всичко трябва да има от тяхна страна искане.
К.Германова: Наредбата, която приехме преди няколко заседания не е затворена. Винаги можем да я допълним.
Х.Бардуков: Въпросът ми е за 1/2 работните бройки – озеленители за селата. На база подписания договор с фирмата озеленител, тези работни места бяха закрити. Как ще постъпим занапред? Вие ми дадохте един много изчерпателен и обнадеждаващ отговор, но мисля че и Кметовете на селата ще искат да го чуят.
П.Рейзи: Споразумението, което постигнахме с фирмата озеленител при сключването на договора беше, че те ще назначат тези хора на работа при тях. Сега обаче от фирмата казват че тези бройки, които са в гр.Созопол и с.Черноморец ще ги оставят, но тези по селата не са им нужни. Ние им плащаме на свършена работа и тяхната практика е да пращат хора там където има възникнала такава. Моята идея е да ги назначим с граждански договори знам че тези бройки са нужни на селата.
( дебати)
П.Костадинова – Кмет на с.Росен: Г-н Кмете, предлагам ние Кметовете на населени места да направим една среща с вас за да вземем най-доброто решение.
Х.Бардуков: Искам да се включа в защита на Кмета, това че тези хора ще бъдат назначени на граждански договори към Общината е решение на проблема. И аз вярвам че това ще стане.
П.Рейзи: На миналото заседание на Общински съвет имаше едно искане от г-н Недин за писмен отговор от мен. Готов е г-н Недин, трябва да минете през Общината или да ви го изпратим на домашния адрес.
К.Германова: Колеги имате ли други въпроси към Кмета? Няма. Да преминем към дневния ред. Аз имам предложение за няколко допълнения. Ще ви зачета четирите извънредни докладни записки. Предлагам, като точка пета да влезе докладна записка с вх.№ 458/27.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектни предложения по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. (ПРСР). Като шеста точка да влезе докладна записка с вх.№ 462/29.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Общински План за защита при бедствия. Като седма точка в дневния ред да влезе докладна записка с вх.№ 467/29.05.2008г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета. И като точка осма в дневния ред да влезе докладна записка с вх.№ 471/30.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване съгласие за осигуряване на средства за издръжка на двама държавни служители от системата на МВР, категория “Д” и един – категория “Е”. Имате ли други предложения за промяна в дневния ред колеги? Няма. Който е съгласен с така направените предложения за допълнение с точки – 5,6,7 и 8 към дневния ред, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
И сега ще ви моля да гласуваме целият дневен ред в едно с гласуваните допълнения към него за точки 5,6,7 и 8, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 245

Общински съвет – Созопол, прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
Докладна записка с вх.№ 419/15.05.2008г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Определяне на срок на ликвидация на търговско дружество “СОЗОПОЛ” ЕООД регистрирано по Ф.Д.№4095/1992г по описа на БОС, както и за определяне на ликвидатор на дружеството.
Докладна записка с вх.№ 448/22.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на допълнение в наредбата за опазване на Обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол, в част: Наредба за пожарната и аварийната безопасност на територията на Община Созопол.
Докладна записка с вх.№ 450/22.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба относно условията и реда за принудително изпълнение на Заповедите по чл.196, ал.3 от ЗИД на ЗУТ
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
Докладна записка с вх.№ 422/16.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в мрежата и числеността на персонала в детските градини за учебната 2007/2008г. в Община Созопол.
Докладна записка с вх.№ 445/21.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Докладна записка с вх.№ 359/23.04.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VII-424, кв.45 по плана на с.Вършило, Община Созопол.
Докладна записка с вх.№ 411/14.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за с.о.”Червенка”, землище с.Черноморец, Община Созопол със Заповед №РД 09-239/25.07.2005г. на Областен управител на област Бургас.
Докладна записка с вх.№ 412/14.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м. “Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол със Заповед №РД 09-171/18.12.2003г. на Областен управител на област Бургас.
Докладна записка с вх.№ 413/14.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м. “Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол със Заповед №РД 09-171/18.12.2003г. на Областен управител на област Бургас.
Докладна записка с вх.№ 449/22.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: предложение за учредяване на право на строеж в полза на “ЕВН България Електроразпределение” АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството- изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в ПИ 67800.504.264, кадастрална карта на гр.Созопол.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
Докладна записка с вх.№ 410/14.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол.
Докладна записка с вх.№ 451/22.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол и други населени места на територията на Община Созопол.
V. Докладна записка с вх.№ 458/27.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектни предложения по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. (ПРСР).
VI. Докладна записка с вх.№ 462/29.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Общински План за защита при бедствия.
VII. Докладна записка с вх.№ 467/29.05.2008г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета.
VIII. Докладна записка с вх.№ 471/30.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване съгласие за осигуряване на средства за издръжка на двама държавни служители от системата на МВР, категория “Д” и един – категория “Е”.

К.Германова: Преминаваме към първа точка от дневния ред, ще дам думата на Председателя на комисията по законност – г-жа Щерионова, да ви зачете доклада.
П.Щерионова: Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Кмете, колеги и гости на 27.05.2008 г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ. На заседанието присъстваха Пенка Щерионова – Председател; Николина Пехливанова, Константин Гребенаров, Стоян Маринов и Гено Пухов – членове. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет; Богдан Йорданов – адвокат на Община Созопол и Надежда Савова – юрист Общинска собственост.
Комисията разгледа и се произнесе по докладна записка с вх.№ 419/15.05.2008г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Определяне на срок на ликвидация на търговско дружество “СОЗОПОЛ” ЕООД регистрирано по Ф.Д.№4095/1992г по описа на БОС, както и за определяне на ликвидатор на дружеството. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имаме получено решение на съда, че не е назначен нов управител на “СОЗОПОЛ” ЕООД в определения от Закона срок. Поради тази причина, съдът е постановил – прекратяване на дружеството. По Закон трябва да мине през ликвидация. На това основание предлагам и това решение. Ние сме принципала на “СОЗОПОЛ” ЕООД и би следвало да вземем решение за срока на ликвидацията и да определим ликвидатор. Дружеството е така да се каже в лошо финансово състояние. Има много задължения към НАП, към Общината, към частни дружества, ВиК и електроразпределение. Имаме и писма от съдя изпълнител за неизплатени задължения.
В предния мандат се опитахме да направим така, че Общината да дава малките си поръчки на дружеството, за да може то да се издържа. В един момент освен, че това не се правеше отнеха и погребалната услуга от дружеството, именно тогава и управителя си подаде оставката. трябва да се има предвид, че управителя е освободен от длъжността, но не и от отговорността.
Първото решение, което трябва да вземем е за срока на ликвидацията, аз предлагам той да е шест месеца. Давам ви думата за други предложения.
Х.Бардуков: А тези задължения щом има такива, кой ще ги поеме?
К.Германова: По Закон ликвидатора има право на продажба на активите, които притежава едно дружество. С получените средства се удовлетворяват всички кредитори на въпросното дружество.
Д.Дунев: Ако няма активи, капиталовото дружество отговаря до размера на дяловата вноска – 5 000лв. Сега тепърва по конкретното дружество ликвидатора ще установява има или няма активи, какви са задълженията, трябва да обнародва в ДВ обява за всички кредитори на дружеството. Аз споделям предложението на Председателката, срок от шест месеца е напълно достатъчен като начало. Ако се налага винаги може да се удължи.
М.Димов: Като имаме предвид продължителността на ликвидацията на ОФ “Търговия Созопол” и времето което ще е нужно за запознаване със състоянието на дружеството, аз предлагам срока да е 1 год.
К.Германова: Искам да направя едно уточнение, когато ОФ “Търговия Созопол” излезе в ликвидация се водеха дела. Едва тази година тези дела приключиха, това налагаше постоянното увеличаване на срока на ликвидацията. Идеята ми за този 6 мес. срок е ако някой се хване да бъде ликвидатор на въпросното дружество, да пришпори нещата и за максимално кратък период да приключи. Защото колеги, има вариант за невъзможност за изплащане на възнаграждение на ликвидатора или ако има, те да са в много малък размер.
С.Недин: Моето предложение е 1год. и половина.
К.Мархолев: Аз поддържам предложението на г-жа Председателката, а именно 6мес.
Н.Пехливанова: Аз предлагам срока да започне от 1год. на горе, както и трябва да се намерят средства да започне процедурата по ликвидация.
С.Недин: Аз имам един въпрос, може би към юристите. Може ли да определим начало на ликвидация без да имаме определен ликвидатор? И ако ликвидатор се появи например след три месеца, от кога започва срока на ликвидацията? Има ли вариант ликвидатора на това Общинско дружество да получава възнаграждението си от Общинския бюджет?
П.Рейзи: Навлизаме в сериозен казус, който и да се хване за ликвидатор на това дружество ще иска възнаграждение. Всичко, което беше актуално като собственост се прехвърли към Общината през 1999-2000г. Като собственост това дружество няма нищо, освен един дърводелски цех. Ликвидатора трябва да продаде този цех и със средствата да връща задълженията на дружеството. Аз съм разговарял със двама трима човека, но отказват да станат ликвидатори. Ако вие имате някакви предложения давайте ги, това е причината и Председателката да вкара тази докладна.
К.Гребенаров: Явно няма да стигнем до решение днес по тази точка, предлагам Общински съвет да излезе със следното решение – възлага на Кмета на Общината да направи анализ на финансовото състояние на дружеството и тогава да вземем адекватно решение.
К.Германова: За да се установи това състояние трябва някой официално да получи финансовите документи на дружеството. Преди да упълномощим ликвидатор никой няма това право. Няма как Кмета да получи тези документи.
П.Рейзи: Моето предложение е вносителя да оттегли докладната си. Идва ми следната идея, тази седмица ще извикам при мен на разговор старата счетоводителка на дружеството, може тя да се съгласи да поеме ликвидацията. Ако това стане ще направим една извънредна сесия.
К.Германова: Именно за това колеги исках от вас някакви предложения, след като и вие нямате такива ще оттегля докладната си. За целта трябва да гласуваме. Който е съгласен с това докладна записка с вх.№ 419/15.05.2008г. да бъде оттеглена от вносителя й, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 246

Общински съвет Созопол приема докладна записка с вх.№ 419/15.05.2008г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Определяне на срок на ликвидация на търговско дружество “СОЗОПОЛ” ЕООД регистрирано по Ф.Д.№4095/1992г по описа на БОС, както и за определяне на ликвидатор на дружеството, да бъде оттеглена от вносителя й.

П.Щерионова: Предлагам на вашето внимание докладна записка с вх.№ 448/22.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на допълнение в наредбата за опазване на Обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол, в част: Наредба за пожарната и аварийната безопасност на територията на Община Созопол. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната корекция: “На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Созопол приема следното допълнение в Наредбата …..”
К.Германова: В предложението за решение е допусната техническа грешка, изписаное чл.22, ал.1 и комисията излиза със становище за изправяне на тази техническа грешка – чл.21, ал.2. Имате ли някакви предложения или въпроси по докладната? Няма. Ще гласуваме промените член по член. Зачитам, Чл.24, т.5. Не се допуска складиране на материали или монтаж на уреди и съоръжения, възпрепятстващи евакуацията. Който е съгласен с така направеното предложение за нов член, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Чл. 17а, ал 1. Забранява се употребата на пиротехнически изделия с увеселителна цел и други запалителни материали, паленето на огън и изхвърлянето на неугасени предмети на обществени места, улици, паркове, както и в земеделски земи. който е съгласен с така направеното предложение за нов чл.17а, ал.1, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Чл.12а, ал.1. Не се допуска:
1. Домуването на товарни автомобили и автоцистерни по улици, площади и в близост до обществени и жилищни сгради. Със заповед на кмета могат да се определят местата на домуването.
2. Паркирането по улиците на МПС и разполагане на маси от заведения през летния сезон по начин, намаляващ пропускателната способност и невъзможност да преминат машини на ПБЗН. Който е съгласен с така направеното предложение за нов чл.12а, ал.1, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
И сега като цяло предложението за решение, на основание чл.21, ал.2 ат ЗМСМА, Общински Съвет – Созопол приема следното допълнение в Наредба за обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол , като добавя в част: НАРЕДБА за пожарната и аварийна безопасност на територията на Община Созопол Раздел ІІ текстовете със съдържанието, което току що приехме. Който е съгласен с тази промяна в Наредбата, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 247

На основание чл.21, ал.2 ат ЗМСМА, Общински Съвет – Созопол приема следното допълнение в Наредба за обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол, като добавя в част: НАРЕДБА за пожарната и аварийна безопасност на територията на Община Созопол Раздел ІІ текстове със следното съдържание:
Чл.24, т.5. /нова, приета с Решение №247/11/02.06.08г./Не се допуска складиране на материали или монтаж на уреди и съоръжения , възпрепятстващи евакуацията.
Чл. 17а, ал 1. /нов, приет с Решение № 247/11/02.06.08г./Забранява се употребата на пиротехнически изделия с увеселителна цел и други запалителни материали, паленето на огън и изхвърлянето на неугасени предмети на обществени места, улици, паркове, както и в земеделски земи.
Чл.12а/нов, приет с Решение № 247/11/02.06.08г./ал.1. Не се допуска:
1. Домуването на товарни автомобили и автоцистерни по улици, площади и в близост до обществени и жилищни сгради. Със заповед на кмета могат да се определят местата на домуването.
2. Паркирането по улиците на МПС и разполагане на маси от заведения през летния сезон по начин, намаляващ пропускателната способност и невъзможност да преминат машини на ПБЗН.

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№ 450/22.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба относно условията и реда за принудително изпълнение на Заповедите по чл.196, ал.3 от ЗИД на ЗУТ. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната корекция: “На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.196, ал.5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол приема Наредба за …..”
К.Германова: Тук отново има същата техническа грешка и комисията предлага нейното изправяне – чл.21, ал.2. Колеги това е една изцяло нова Наредба, ще трябва да я обсъдим и гласуваме глава по глава. Имате ли някакви въпроси по глава първа – “ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ”? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за глава първа от Наредбата, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
По глава втора – “РЕД И НАЧИН ЗА ПРЕМАХВАНЕ”, имате ли въпроси? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за глава втора от Наредбата, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Глава трета – “РЕД ЗА ВЗЕМАНИЯ ПО НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ”, някакви коментари колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за глава трета от Наредбата, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
По “ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ”, имате ли въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така предложените “ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ” към Наредбата, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
По “ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ”, имате ли коментари колеги? Няма. Който е съгласен с “ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ” към Наредбата, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен с Приложение №1 към чл.4, ал.1, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен с Приложение №2 към чл.5, ал.1, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен с Приложение №3 към чл.8, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен с Приложение №4 към чл.11, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен с Приложение №5 към чл.13, ал.5, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
И като цяло, който е съгласен с предложението за решение, а именно на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.196, ал 5 от Закона за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол приема Наредба за относно условията и реда за принудителното изпълнение на заповедите по чл.196, ал.3 от ЗИД на ЗУТ, моля да гласува «ЗА».
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 248

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.196, ал 5 от Закона за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол приема Наредба за условията и реда за принудителното изпълнение на заповедите по чл.196, ал.3 от ЗИД на ЗУТ.
Н А Р Е Д Б А
за условията и реда за принудителното изпълнение
на заповедите по чл.196, ал.3 от ЗИД на ЗУТ

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1.(1) С тази наредба се уреждат условията и реда за изпълнение на заповеди за премахване на строежи, които поради естественото си износване и други обстоятелства са станали опасни за здравето и живота на гражданите, негодни са за използване, застрашени са от самосрутване, създават условия за възникване на пожар или са вредни в санитарно -хигиенно отношение и не могат да се поправят или заздравят.
(2) По реда на тази наредба принудително се изпълняват и заповедите за поправяне и заздравяване на посочените в ал.1 строежи.
(3) Наредбата се прилага и когато строежът създава непосредствена опасност за здравето или живота на гражданите и е допуснато предварително изпълнение на издадена заповед за премахване.
Чл.2 Тази наредба не се прилага за незаконно извършени строежи , части от тях или отделни видове строителни работи.
Чл.3 Към принудително изпълнение на заповедите по чл.196, ал.3 от ЗИД на ЗУТ се пристъпва, когато същите не са изпълнени доброволно от собствениците в определения срок.
Глава втора
РЕД И НАЧИН ЗА ПРЕМАХВАНЕ
Чл.4.(1) В тридневен срок, след изтичане на срока за доброволно изпълнение, определен със заповедта, звената за изпълнение функциите и задачите по ЗУТ при общинската администрация извършват проверка по изпълнението и на местостроежа. За резултатите от проверката се съставя констативен протокол (приложение 1)
(2) В случаите когато се извършва обследване на сграда , регистриран паметник на културата, в комисията се включва и поканва за участие представител на НИПК-София, като в тези случаи проверката се извършва в ден/дата на която може да се осигури неговото присъствие.
(3) При констатирано неизпълнение на заповедта се пристъпва към процедурите за принудителното й изпълнение.
Чл.5. (1) В едномесечен срок от съставяне на протокола по чл. 4, ал. 1 се извършва предварително проучване, относно начина на изпълнение на премахването, срока за изпълнение и необходимите средства (по количествено-стойностна сметка), резултатите от което се оформят в протокол (приложение № 2), който се изпраща на собственика (собствениците).
(2) При необходимост от представяне на конструктивно становище или конструктивен проект за премахване, одобряване на проект, проект за укрепване на сградата (когато е необходимо) и др. това изрично се посочва в протокола по чл. 4, ал. 1.
Чл.6. В едноседмичен срок от съставянето на протокола по чл. 5, ал. 1 се предприемат действия по принудително изпълнение на заповедта за премахване. Пристъпва се към обявяване на покана за откриване на процедура за изпълнител по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и свързаните с него поднормативни актове.
Чл.7.(1) След определяне на изпълнител на обществената поръчка кметът на общината определя датата и часа на принудителното изпълнение, за което уведомява всички заинтересувани лица.
(2) Собствениците на строежа са длъжни да осигурят свободен достъп за извършване на дейностите, определени в заповедта по чл.196, ал.3 от ЗУТ. При отказ достъпът се осигурява принудително със съдействието на органите на полицията.
Чл.8. На определената дата и час представители на звената за изпълнение функциите и задачите по ЗУТ при общинската администрация съвместно с изпълнителя и в присъствието на представители на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи съставят протокол за състоянието на строежа преди започването на принудителното изпълнение на заповедта за премахване (приложение № 3).При нужда се изготвя и снимков материал, който се прилага в преписката.
Чл.9. (1) В случаите, когато строежът не е освободен доброволно от наличните малотрайни, пожарно и взривоопасни материали, продукти, химически вещества, съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество, се пристъпва към принудително освобождаване на строежа.
(2) Изнесеното движимо имущество по ал. 1 се оставя на отговорно съхранение в помещение, определено от кмета на общината, като за наличността, му от служителите на общината в присъствие на представители на органите на МВР се съставя опис за вида, количеството и състоянието му при изнасянето.
(3) Извършените разходи по ал. 1 са за сметка на адресата/адресатите на заповедта.
Чл.10. (1) Премахването на строежа се ръководи от технически правоспособно лице, представител на изпълнителя, и се извършва съгласно становище на инженер -конструктор или представен конструктивен проект, в случаите когато такъв е необходим, както и след преустановено захранване с вода, електрическа енергия, топлинна енергия, отвеждане на отпадъчните води и др.
(2) В процеса на премахване изпълнителят е длъжен да спазва нормите по противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда, като носи отговорност за причинени материални щети и увреждане на трети лица.
Чл. 11. След изпълнението на заповедта за принудително премахване на строежа се съставя протокол (приложение № 4) от представители на общинската администрация, на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи, екземпляр от който се изпраща на Агенцията по кадастъра.
Чл.12. Окончателното почистване на строителната площадка от строителните отпадъци, получени при премахването на строежа и възстановяването на терена се извършва от общината за сметка на собствениците, посочени в заповедта.
Чл.13. За сметка на собствениците е и направата на инвестиционни проекти, конструктивно становище и други строителни книжа, включително и разходите по провеждане на обществената поръчка за изпълнител и всички останали консумативи.
Глава трета.
РЕД ЗА ВЗЕМАНИЯ ПО НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ
Чл.13. (1) За извършените разходи по премахването, заздравява нето или поправянето (включително и за необходимото проектиране), върху недвижимия имот се вписва ипотека в полза на общината.
(1) От представители на органите на общинската администрация и изпълнителя се съставя протокол (приложение № 5), въз основа на който се издава изпълнителен лист за събиране на вземането по реда на чл. 404, т.1 от Граждански процесуален кодекс/ в сила от 01.03.2008 г/.
(2)Когато разходите по премахването надвишават стойността на ипотекирания имот, разликата е за сметка на собственика и се събира по реда на ал.1 от органите на общинската/районната администрация.
(3)Разходите по премахването на строеж , чийто собственик е неизвестен, са за сметка на общинския бюджет.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1."Премахване на строеж" представлява разрушаването му до кота терен и/или до състояние безопасен за ползване при спазване нормите по противопожарна безопасност,хигиена и безопасност на труда.
2. "Поправяне и заздравяване на строеж " по смисъла на чл. 1, ал.2, представлява възстановяване на първоначалното положение, съгласно одобрени за целта строителни книжа.
3. "Адресат/адресати на заповедта" са физически или юридически лица, които могат да бъдат собственикът на терена, лице с ограничено вещно право, спрямо които се създава задължение за премахване на строеж със заповедта по чл. 196 , ал. 3 от ЗУТ и се определя срок за доброволно изпълнение.
4. "Изпълнител" е лице – кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка, избрано по реда на Закона за обществените поръчки, на което е възложено изпълнението на премахването на незаконния строеж.
§ 2. При частично премахване на строеж, се изготвя становище от правоспособен инженер-конструктор за укрепване на строежа, придружено (при необходимост) от конструктивен проект.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Наредбата се издава на основание § 69 от Преходните и заключителни разпоредби на влезлия в сила на 27.07.2007 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията - Държавен вестник, брой № 61 от 27.07.2007 г.
§ 4. Наредбата е приета с Решение № 248./Протокол № 11 от 02.06.2008г./ от Заседание на Общински съвет – Созопол и влиза в сила от деня на обнародването й в местния печат.
Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1
ОБЩИНА - СОЗОПОЛ
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
№ …………………..
Днес, .....................200 ... г., работна група в състав:
1. .................................................... гл.специалист, отдел".................." при дирекция “УТСКЕ”;
2. .................................................... гл.специалист, отдел".................." при дирекция “УТСКЕ”;
3. .................................................... гл.специалист, отдел".................” при дирекция “УТСКЕ”
в присъствието(отсъствието) на адресата/адресатите на Заповед № …………….. на Кмета на Созопол,
1.…………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………извърши проверка относно изпълнението на същата заповед за премахване на строеж: …………………………… местонахождение: ……………………… административен адрес: .................................................. освидетелстван като……………………………………………………………..
При проверката се установи:…………………………………………….…
Заповед №……… от …….на Кмета на Община - Созопол, видно от………………………е влязла в сила на …………………… Същата към днешна дата не е изпълнена.
СЪСТАВИЛИ:
1. ...............................(.................................)
2. ................................ (.................................)
3. ................................ (.................................)
ПРИСЪСТВАЛИ:
1. .......................... (.........................................)
2. .......................... (........................................)
Приложение 2 към чл. 5, ал. 1
ОБЩИНА - СОЗОПОЛ
П Р О Т О К О Л
за предварително проучване на принудителното изпълнение на премахването на строеж
Днес, ............................200 ... г., работна група в състав:
1...........................................................................................................при дирекция “Устройство на територията, строителство, кадастър и екология;
2.………............................................................при……………………..……….;
3. ......................................................................при ………………………………,
След като се събра и обсъди резултатите от извършеното проучване, относно начина на принудителното изпълнение, срока за изпълнение и необходимите средства и други, относно изграден в с административен адрес:………………………………излага следното становище:
I. Начин на изпълнение на премахването:
II. Срок за изпълнение на принудителното премахване:………………..
III. Стойност на премахването: ............... ...... лв.
(……………………………………………………………………) ……лв,
в която не е включен ДДС.
РАБОТНА ГРУПА:
1. .................................. (............................................)
2. .................................. (............................................)
3. .................................. (............................................)
Приложение № 3 към чл.8
ПРОТОКОЛ
за установяване състоянието на строежа и строителната
площадка преди започване на принудителното изпълнение
Днес, ......................... 200 ... г., работна група в състав:
1. ....................................................................... при дирекция “УТСКЕ”;
2. ........................................при ……………………………………………….;
3. ....................................... при ………………………….;
4. ...................................- в качеството си на изпълнител по Заповед № ...................../................ 200 ... г.,
в присъствието на:
1.………………………………..
2. ................................................;
3.... .............................................;
4..................................................;
в ............ ……...ч. се събра за привеждане в изпълнение Заповед № .........от............200 ... г. на Кмета на Община Созопол за премахване на негоден строеж: ………………………находящ се в ................................ с административен адрес:.................................................... изграден от................................................................
Във връзка с изискванията на Общинската Наредба от……….. 2008 г. за принудително изпълнение на заповеди за премахване на строежи или части от тях работната група установи, че строежът е/не е опразнен от обзавеждане, хора,материали, малотрайни продукти и оборудване на собственика на строежа и др. В срока за доброволно изпълнение.
В .......... ………….ч. се пристъпи към принудително изпълнение на
заповедта за премахване на строежа.
СЪСТАВИЛИ:
ПРИСЪСТВАЛИ:
1. ............………. (..................................)
1. ............………. (..................................)
2. ............………. (..................................)
2. ............………. (..................................)
3. ............………. (..................................)
3. ............………. (..................................)
4. ............………. (..................................)
4. ............………. (..................................)
Приложение № 4 към чл. 11
ПРОТОКОЛ
за установяване състоянието на строежа и строителната площадка след започване на принудителното изпълнение
Днес, ........................... 200 ..... г., работна група в състав:
1. ................................................................ при дирекция “УТСКЕ”;
2...................................................................................................при…………………………………;
3...................................................................................................при…………………………………;
4......................................................... – в качеството си на изпълнител по Заповед № ........./........200 ... г.,
в присъствието на:
1......................................................................при …………………………..;
2. ........................................................................................................................;
3. ........................................................................................................................;
4. ................................................................................................. ......................;
В...........ч. приключи премахването на строеж: …………………………................................., находящ се в...........................................................................................................с административен адрес:......................................................................................................................................., собственост на .......................................................................................................
Заповед № ........../...................200… г. на Кмета на Община - Созопол е изпълнена. Строежът е приведен в състояние - негоден за ползване. Строителната площадка е в следното състояние...............................................................................................................................................................................................................................................................……………..............................................................
СЪСТАВИЛИ:
ПРИСЪСТВАЛИ:
1. ..........................(..................................)
1. ............………. (..................................)
2. ............………. (..................................)
2. ............………. (..................................)
3. ............………. (..................................)
3. ............………. (..................................)
4. ............………. (..................................)
4. ............………. (..................................)
Приложение № 5 към чл. 13, ал. 5
ПРОТОКОЛ
за извършените разходи по премахването на негоден строеж: .....................................
Днес, .................................. 200 ... г.,
1. .............................................................................................................
........................ - в качеството си на изпълнител по Заповед № ......../............ 200 ... г. за премахване на строеж: ………………………………. находящ се в ....................................................., и
2. .............................................при…………………………
3. .....................................................при …………………..;
След извършена проверка установиха, че при премахването на строежа са изпълнени следните видове работи (по предварителната количествено-стойностна сметка):
№ по ред
Вид
Ед.марка
Количество
Ед.цена
Обща стойност
Всичко:
ДДС:
Общо:
СЪСТАВИЛИ:
1. .......................... (.........................)
2. ............................(...........................)
3. ........................... (............................)
ПРОВЕРИЛ:
………………………………………………………………………………………………….
при Дирекция “УТСКЕ”: ................................. (.................................)

К.Германова: С това приключи доклада на комисията по законност. Преминаваме към втора точка от дневния ред – доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми, давам думата на Председателя на комисията, г-жа Николина Пехливанова.
Н.Пехливанова: Добър ден на всички, на 27.05.2008г. от 16:00 часа, се проведе заседание на комисията по ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ. На заседанието присъстваха – Николина Пехливанова – Председател, Пенка Щерионова и Стоян Маринов – членове. В работата на заседанието взеха участие: Валя Бучинкова – Гл. специалист бюджет; Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол; Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Богдан Йорданов – адвокат на Община Созопол; Надежда Савова – юрист Общинска собственост и Д. Червенкова – директор ЦДГ “Снежанка”
Комисията разгледа и се произнесоха по докладна записка с вх.№ 422/16.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в мрежата и числеността на персонала в детските градини за учебната 2007/2008г. в Община Созопол. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Ще дам думата на г-жа Р.Димова – гл. специалист “Образование” за да направи някои разяснения.
Р.Димова: Предлагам съкращение на една група в ЦДГ “Снежанка”, поради това че липсват деца. Според Наредба №7 от 2000г. и допълненията от 2008г., минималния брой за една група е 12 деца, а максималния – 22 деца. Броят на групите се получава, като броя на децата записани в градината се раздели на максималния брой деца в група. В ЦДГ “Снежанка” за момента има 45 деца, като се раздели на 22 получаваме точно две групи. Промяна в броя на групите може да се прави през цялата година. Няма никакъв проблем, ако има деца през септември, когато оформяме новите групи да се създаде нова.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще помоля председателката да зачете предложението за решение.
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол променя групите в ЦДГ “Снежанка” гр.Созопол от 3 на 2 и персонала – педагогически – от 6 на 4 бр. и помощен – от 6.5 на 4.5 бр. за учебната 2007/2008 г., поради намаляване под норматива за средната посещаемост на децата в групите.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Константин Гребенаров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
12. Тодор Чакъров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
13. Костадин Мархолев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Станимир Петров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
15. Здравко Манолакиев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
16. Христо Бардуков – ПРОТИВ
С резултат от гласуването, „ЗА” – 9, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 6
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 249

Общински съвет Созопол променя групите в ЦДГ “Снежанка” гр.Созопол от 3 на 2 и персонала – педагогически – от 6 на 4 бр. и помощен – от 6.5 на 4.5 бр. за учебната 2007/2008 г., поради намаляване под норматива за средната посещаемост на децата в групите.

Н.Пехливанова: Следващата докладна, която комисията разгледа е докладна записка с вх.№ 445/21.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Ще дам думата на г-жа В.Бучинкова – гл. специалист бюджет, да обясни на какво се дължи тази актуализация.
В.Бучинкова: Добър ден на всички, една от промените се налага, защото от фронт офис получихме заявление, че имат нужда от още една банкното броячка. За леки автомобили за домашния патронаж, предвидихме по 15 000 лв., а сумата е 19 000 лв. При тази вътрешна промяна се налага увеличението на едни обекти и намалението на други. Всички промени са в рамките на приетия бюджет, единствено промени в обектите. За кметство с.Росен има промяна пак в рамките на заложените средства по бюджет, средства за реконструкция на спортна площадка, но те трябва да са по капиталовата. В случая намаляме разходи за вътрешни услуги и увеличаваме ДМА с 20 000 лв., пак е вътрешна промяна в обектите. И последната промяна, е по повод заповед на Кмета, това го правим всеки месец. Става въпрос за средствата по ПУДООС – правим служебна актуализация на бюджета, която се включва в поименния списък, който пък от своя страна се гласува от Общински съвет и затова предлагаме този баланс в обекта.
К.Германова: Благодаря на г-жа Бучинкова, колеги имате ли въпроси?
Р.Деспов: Искам да попитам за тези коли за социалния патронаж, какви са тези автомобили и защо се е получило така, че от 15 000 лв. стават 19 000лв.?
К.Стоянова: Когато разглеждахме офертите никъде не срещнахме кола за 15 000 лв. с ДДС. Колите са професионални със специални поставки за канчетата за храна. Просто за тази цена с ДДС няма коли, а трябва да се закупят. Започнахме да готвим и за с.Равадиново, подновили сме цялата кухня. Подготвяме всички помещения за готвене, а няма с какво да разнасяме.
Р.Деспов: Вие сте обявили търг и сте чакали някой да ви представи някакви оферти и никой от Общината не си е направил труда да изпрати запитвания на основните фирми вносителки за да се получат оферти за сравнение.
К.Стоянова: На самия търг не се явиха кандидати с оферти. От там на татък Общината си е направила труда да попита какви са цените в момента. За това искаме тези 4 000 лв. за да можем да се вместим в предложените ни цени.
К.Германова: други въпроси имате ли колеги? Няма. Предлагам на Председателката на комисията да зачита параграф по параграф решението.
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол извършва промени в бюджетните кредити по бюджета на гр.Созопол за 2008г.- собствен в рамките на приетия му от Общински съвет бюджет за 2008г., в частта за местни дейности, както следва:
Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 604 “Осветление на улици и площади ” с 22 700лв. по параграфи, подпараграфи и обекти, както следва:
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 930 000лв. 22 700лв. 907 300лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 -реконструкция
ул. осветление община Созопол 930 000лв. 22 700лв. 907 300лв.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
10. Тодор Чакъров – ЗА
11. Костадин Мархолев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, предложението се приема.
Н.Пехливанова: Увеличава плана на разходите във функция “Общи държавни служби “ дейност 122 “ Общинска администрация “ със 22 700лв. и извършва промени в бюджетните кредити по параграфи, подпараграфи и обекти , както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 2 073 450лв. 22 700лв. 2 096 150лв.
в т.ч. било увеличение става
подпараграф 52-03 700лв.
-банкнотоброячна машина
за “Фронт-офис” Созопол 1бр. 700лв. 700лв. 1 400лв.
било увеличение става
подпараграф 52-04 27 000лв.
-лек автомобил за ДСП с.Атия
и с.Черноморец 0 19 000лв. 19 000лв.
-лек автомобил за ДСП с.Зидарово 15 000лв. 4 000лв. 19 000лв.
-лек автомобил за ДСП Созопол 15 000лв. 4 000лв. 19 000лв.

било намаление става
подпараграф 52-04 5 000лв.
-лек автомобил Созопол 112 000лв. 3 000лв. 109 000лв.
-лек автомобил Нива- за РДНО 18 000лв. 2 000лв. 16 000лв.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение за промяна, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Тодор Чакъров – ЗА
11. Станимир Петров – ЗА
12. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, предложението се приема.
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г., така както гласувахме промените до сега.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
10. Тодор Чакъров – ЗА
11. Станимир Петров – ЗА
12. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 250

1.Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г., както следва:
1.1.Общински съвет Созопол извършва промени в бюджетните кредити по бюджета на гр.Созопол за 2008г.- собствен в рамките на приетия му от Общински съвет бюджет за 2008г., в частта за местни дейности, както следва:
1.2.Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 604 “Осветление на улици и площади ” с 22 700лв. по параграфи, подпараграфи и обекти, както следва:

било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 930 000лв. 22 700лв. 907 300лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 -реконструкция
ул. осветление община Созопол 930 000лв. 22 700лв. 907 300лв.

1.3.Увеличава плана на разходите във функция “Общи държавни служби “ дейност 122 “ Общинска администрация “ със 22 700лв. и извършва промени в бюджетните кредити по параграфи, подпараграфи и обекти , както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 2 073 450лв. 22 700лв. 2 096 150лв.
в т.ч. било увеличение става
подпараграф 52-03 700лв.
-банкнотоброячна машина
за “Фронт-офис” Созопол 1бр. 700лв. 700лв. 1 400лв.
било увеличение става
подпараграф 52-04 27 000лв.
-лек автомобил за ДСП с.Атия
и с.Черноморец 0 19 000лв. 19 000лв.
-лек автомобил за ДСП с.Зидарово 15 000лв. 4 000лв. 19 000лв.
-лек автомобил за ДСП Созопол 15 000лв. 4 000лв. 19 000лв.
било намаление става
подпараграф 52-04 5 000лв.
-лек автомобил Созопол 112 000лв. 3 000лв. 109 000лв.
-лек автомобил Нива- за РДНО 18 000лв. 2 000лв. 16 000лв.

Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити на долупосоченото кметство в рамките на приетия му от Общински съвет бюджет за 2008г., в частта за местни дейности, както следва:
Кметство с.Росен – Извършва промени по плана на бюджетните кредити на дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” в обема на общите разходи за дейността по параграфи, подпараграфи и обекти, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 20 000лв. 20 000лв. 0
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 20 000лв. 20 000лв. 0
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение по параграф 10-00, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се
Н.Пехливанова: било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0 20 000лв. 20 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – реконструкция
спортна площадка с.Росен 0 20 000лв. 20 000лв.
К.Германова: Който е съгласен с така направеното предложение за промяна в параграф 52-00, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити на долупосоченото кметство в рамките на приетия му от Общински съвет бюджет за 2008г., в частта за местни дейности, така както гласувахме промените.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 251

2.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити на долупосоченото кметство в рамките на приетия му от Общински съвет бюджет за 2008г., в частта за местни дейности, както следва:

Кметство с.Росен
2.1.Извършва промени по плана на бюджетните кредити на дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” в обема на общите разходи за дейността по параграфи, подпараграфи и обекти, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 20 000лв. 20 000лв. 0
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 20 000лв. 20 000лв. 0
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0 20 000лв. 20 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – реконструкция
спортна площадка с.Росен 0 20 000лв. 20 000лв.

Н.Пехливанова: Въз основа на приетите решения по т.1.2., т.1.3., т.2.1. и заповед №Z-644 от 15.05.2008г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация на бюджета /приложена/, Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМА и основен ремонт за 2008г. на Община Созопол, както следва: /приложение №1/
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 7 061 161лв. 171 370лв. 7 232 531лв.
От:
-целева субсидия от ЦБ 342 100лв. 0 342 100лв.
-собствени средства 6 309 680лв. 20 000лв. 6 329 680лв.
-собствени средства за деле-
гираните от държавата д-ти 290 000лв. 0 290 000лв.
-други източници /ПУДООС/ 119 381лв. 151 370лв. 270 751лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Константин Гребенаров – ЗА
10. Тодор Чакъров – ЗА
11. Станимир Петров – ЗА
12. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 252

3.Въз основа на приетите решения по т.1.2., т.1.3., т.2.1. и заповед №Z-644 от 15.05.2008г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация на бюджета /приложена/, Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМА и основен ремонт за 2008г. на Община Созопол, както следва: /приложение №1/
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 7 061 161лв. 171 370лв. 7 232 531лв.
От:
-целева субсидия от ЦБ 342 100лв. 0 342 100лв.
-собствени средства 6 309 680лв. 20 000лв. 6 329 680лв.
-собствени средства за деле-
гираните от държавата д-ти 290 000лв. 0 290 000лв.
-други източници /ПУДООС/ 119 381лв. 151 370лв. 270 751лв.

К.Германова: С това приключи и комисията по финанси. Преминаваме към доклада на комисията по общинска собственост, давам думата на Председателя й.
М.Димов: Уважаеми колеги, на 27.05..2008 г. от 16:30 часа, се проведе заседание на комисията по ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. На заседанието присъстваха – М. Димов – Председател; Г. Пухов, С. Недин и Н. Пехливанова – членове. В работата на заседанието взеха участие – Надежда Савова – юрист Общинска собственост; Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол; Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол и Богдан Йорданов – адвокат на Община Созопол
Комисията разгледа и се произнесе по докладна записка с вх.№ 359/23.04.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VII-424, кв.45 по плана на с.Вършило, Община Созопол. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли някакви въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Йорданка Сейменова – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Константин Гребенаров – ЗА
10. Тодор Чакъров – ЗА
11. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 253

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 45/четиридесет и пет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ VІІ-424, кв.45, по плана на с.Вършило, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 60/06.03.08г на независим лицензиран оценител в размер на 462 /четиристотин шестдесет и два/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Следваща докладна записка с вх.№ 411/14.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за с.о.”Червенка”, землище с.Черноморец, Община Созопол със Заповед №РД 09-239/25.07.2005г. на Областен управител на област Бургас. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната корекция: На база постъпила нова пазарна оценка на имота, сумата на 5-ти ред да се чете 3 159 (три хиляди сто петдесет и девет) лв. и сумата на 7-ми ред – цена за 1 дка, да се чете 166 250(сто шестдесет и шест хиляди двеста и петдесет) лв.
К.Германова: Колеги става въпрос за следното, с няколко дни срока на оценките беше изтекъл, изискахме от Кмета на Общината да се представят нови. Оценките бяха пуснати, пристигнаха в срок, единствено при тази има завишение на цената и това налага тази промяна по решението. Имате ли някакви въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение за т.1, с предложената промяна в стойностите на цените – 3 159лв. без ДДС и 166 250лв. за 1 дка., моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Константин Гребенаров – ЗА
10. Тодор Чакъров – ЗА
11. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 254

Общински съвет — Созопол, на основание чл.36, ал.2 и ал.3 /нова-ДВ, бр.1З от 2007г./ и във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ, във връзка с §31 ал.2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите — “за ползване от общината” на стойност 3 159 /три хиляди сто петдесет и девет/лв. без ДДС, или при цена на 1 /един/ дка — 166 250(сто шестдесет и шест хиляди двеста и петдесет) лв., с квоти общо от 19/400 кв.м.ид.ч., участващ в новообразуван имот №136, с.о.”Червенка”, землище с.Черноморец.

К.Германова: И т.2, който е съгласен лицето Асен Василев Марков да заплати в полза на Общината, гласуваната сума, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Константин Гребенаров – ЗА
10. Тодор Чакъров – ЗА
11. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 255

Общински Съвет — Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Асен Василев Марков да заплати в полза на Община Созопол разликата от 1 9 /деветнадесет/ кв.м.ид.части от нововообразуван поземлен имот №136 по плана на с.о.”Червенка”, землище с.Черноморец, Община Созопол.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 412/14.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м. “Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол със Заповед №РД 09-171/18.12.2003г. на Областен управител на област Бургас. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Константин Гребенаров – ЗА
10. Тодор Чакъров – ЗА
11. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 256

1. Общински съвет — Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите лица – Община Созопол на стойност 4 120 /четири хиляди сто и двадесет/лв., или при цена на 1 /един/ дка — 20 000 /двадесет хиляди/лв. с квоти общо от 206/706 кв.м.ид.ч., участващ в новообразуван имот №101, м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол.
2. Общински Съвет — Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Асен Тодоров Петров да заплати в полза на Община Созопол разликата от 206 /двеста и шест/ кв.м.ид.части, от нововообразуван поземлен имот №101 по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 413/14.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м. “Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол със Заповед №РД 09-171/18.12.2003г. на Областен управител на област Бургас. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Константин Гребенаров – ЗА
10. Тодор Чакъров – ЗА
11. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 257

1. Общински съвет — Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите – Община Созопол на стойност 2 980 /две хиляди деветстотин и осемдесет/лв., или при цена на 1 /един/ дка — 20 000 /двадесет хиляди/лв. с квоти общо от 149/999 кв.м.ид.ч участващ в новообразуван имот №127, м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол.
2. Общински Съвет — Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицата Атанас Георгиев Милев и Людмила Павлова Димова да заплатят в полза на Община Созопол разликата от 149 /сто четирдесет и девет/ кв.м.ид.част от нововообразуван поземлен имот №127 по плана на м.”Куку баир землище гр.Созопол, Община Созопол.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да приключи процедурата за съставяне на актове за общинска собственост след което, да приключи сделките за разпореждане.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 449/22.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: предложение за учредяване на право на строеж в полза на “ЕВН България Електроразпределение” АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството- изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в ПИ 67800.504.264, кадастрална карта на гр.Созопол. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Константин Гребенаров – ЗА
10. Тодор Чакъров – ЗА
11. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 258

1. ОБЩИНА СОЗОПОЛ, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.62, ал.1 от Закон за енергетиката, учредява на “ЕВН България Електроразпределение” АД, гр. Пловдив, с рег.по ф.д.№ 5347/28.04.2000г. на ПОС, и с БУЛСТАТ 115552190, ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждането на Трансформаторен пост /БКТП/ със застроена площ от 12/дванадесет /кв.м., в ПИ 67800.504.264, по кадастрална карта на гр.Созопол, идентичен с УПИ ХІV, в кв.144 по регулационен план гр.Созопол, по технически инвестиционен проект, целият имот с площ от 40 / четиридесет/кв.м. и при граници и съседи от всички страни – север и североизток ПИ 67800.504.263, запад – ПИ 67800.504.264/улица/, юг - ПИ 67800.504.191/улица/.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за обекта за застроена площ от 12 кв.м. , възлизаща на 7 343 лв. /седем хиляди триста четиридесет и три лева/, без вкл. ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 109/16.05.2008г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение за обекта по т.1.

К.Германова: Приключихме и комисията по общинска собственост. Преминаваме към доклада на комисията по устройство на територията. Ще дам думата на г-н Стойо Недин да ви зачете доклада.
С.Недин: На 27.05.2008г. от 16:15 часа, се проведе заседание на комисията по УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ. На заседанието присъстваха членовете – Константин Гребенаров, Стойо Недин, Милко Димов и Стоян Маринов. В работата на заседанието взеха участие – Надежда Савова – юрист Общинска собственост, Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол и Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол. Комисията разгледа и се произнесоха по докладна записка с вх.№ 410/14.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги става въпрос за още една автомивка, до автосервиза. Имате ли въпроси? Няма. Който е съгласен с така предложената схема по чл.56, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 259

Общински съвет — Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти на територията на населените места и територията на Община Созопол, както следва:
1. Скица №156/12.05.2008година за гр.Созопол, като допълнение към скица №130/21.04.5008година за гр.Созопол.

С.Недин: Докладна записка с вх.№ 451/22.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол и други населени места на територията на Община Созопол. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги става въпрос за с.Черноморец, поискахме и допълнително становище от Кмета на селото. Имате ли въпроси? Няма. Който е съгласен с така предложената схема по чл.56, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 260

Общински съвет — Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти на територията на населените места и територията на Община Созопол, както следва:
1. Скица №72/21.05.2008година за с.Черноморец

К.Германова: преминаваме към извънредните докладни от дневния ред. Ще ви зачета първата, докладна записка с вх.№ 458/27.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектни предложения по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. (ПРСР).
Колеги имате ли някакви въпроси по повод докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 261

І. Общински съвет Созопол дава своето съгласие:
1. Община Созопол да кандидатства с проектно предложение ,,ВиК инфраструктура и съпътстващи съоръжения за пречистване на водите, с.Извор” по Програмата за развитие на селските райони, Приоритетна ос 3: Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика, мярка 322. Обновяване и развитие на селата.
2. Община Созопол да кандидатства с проектно предложение ,,ВиК инфраструктура и съпътстващи съоръжения за пречистване на водите, с.Равна гора” по Програмата за развитие на селските райони, Приоритетна ос 3: Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика, мярка 322. Обновяване и развитие на селата.
3. Община Созопол да кандидатства с проектно предложение ,,ВиК инфраструктура и съпътстващи съоръжения за пречистване на водите, с.Крушевец” по Програмата за развитие на селските райони, Приоритетна ос 3: Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика, мярка 322. Обновяване и развитие на селата.
II. Общински съвет Созопол дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подготви и представи необходимите документи пред Държавен фонд ,,Земеделие” — Разплащателна агенция..

К.Германова: Точка шеста от дневния ред – докладна записка с вх.№ 462/29.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Общински План за защита при бедствия.
П.Рейзи: Съвсем на кратко, не може без този план, трябва да имаме такъв. Изготвен е от Гл. спец. ГЗ и ОМП – г-н П.Чапевов, доста е обемен, обхванати са всички точки.
К.Германова: Имате ли въпроси по така предложения план колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 262

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.65, ал.1, т.2 от Закона за защита при бедствия Общински съвет Созопол ПРИЕМА общински План за развитие при бедствия.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 467/29.05.2008г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета. Тази програма е задължителна да я имаме. Към материалите съм приложила и напомнително писмо от районна прокуратура за това, че трябва да имаме такава програма. Втората точка от решението е извлечена от Закона. Давам думата на Кмета.
П.Рейзи: Има интерес от един наш гражданин, който има желание да направи такъв приют. През миналия мандат на няколко пъти аз съм внасял докладна, но без резултат. Желанието му е, в близост до сметището има едно дере, което да му бъде отдадено под наем.
К.Германова: Благодарим на Кмета, надявам се след два месеца да имаме приют и орган, който да го стопанисва. Имате ли някакви въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направените предложения за решения, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 263

1. Приема Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета, съдържаща конкретни насоки за изпълнение на изискванията на ЗЗЖ.
2. Във връзка с приетата Програма задължава Общинска администрация Созопол в двумесечен срок да представи на Общинския съвет конкретно предложение за финансирането й със собствени средства и посочи място за изграждане на временен приют, съгласно изискванията по смисъла на Закона за ветеринарномедицинската дейност, ЗЗЖ и Националната Ветеринарномедицинска служба.

К.Германова: И последната докладна записка с вх.№ 471/30.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване съгласие за осигуряване на средства за издръжка на двама държавни служители от системата на МВР, категория “Д” и един – категория “Е”.
П.Рейзи: Досега ние имахме едно обособено противопожарно звено, сега вече ще стане наша пожаробойна единица, която ще се командва от Созопол. За да се осъществи това нещо, трябва да увеличим бройката на пожарникарите. Моята първоначална идея беше да са изцяло на издръжка на пожарната, получихме отказ за това, разделяме разходите – трима от Държавата и трима от Общината. Пуснали сме писмо-молба за нова пожарна кола, надявам се да ни удовлетворят искането.
К.Стоянова: Искам да подкрепя Кмета за думите които каза и да благодаря на Общинския съвет и искам да кажа, че добрите идеи намират добри хора които да ги подкрепят. Със сумите, които гласувахте на предната сесия Общината закупи тези шлангове и маски за нашите пожарникари. Надявам се че ще подкрепите и това наше предложение, за да можем да посрещнем настъпилия летен сезон подобава. Благодаря ви.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 471/30.05.2008г., моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 264

Общински съвет Созопол дава съгласие Община Созопол да осигури средствата за издръжка на двама служители категория “Д” и един държавен служител категория “Е”, като за целта ще бъде сключен договор между Общината и МВР на основание чл.107, ал.1 от ЗМВР.

К.Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам единадесетото редовно заседание на Общински съвет – Созопол.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/


Протокола води:……………
/Х.Михова/


*13.06.08


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...